VІІ Національний конвент

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 69
 • Документ
  Законодавче забезпечення реформування житлово-комунального господарства: політичні аспекти
  (Одеса, 2017) Степанюк, І. Л.
  В статті проаналізовано проблеми та результати реформування житлово-комунального господарства України за останні роки, у тому числі щодо виконання заходів, передбачених чинними загальнодержавними та галузевими програмами у цій сфері. Визначено основні ризики та сформульовано пропозиції щодо забезпечення успішної реалізації програми реформування житлово-комунального господарства.
 • Документ
  Соціальне підприємство в Україні: перспективи, досягнення, виклики
  (Одеса, 2017) Келій, І. О.; Сидорович, О. К.
  У статті визначено роль соціального підприємства у сучасних економічних умовах та висвітлено основні особливості функціонування соціальних підприємств.
 • Документ
  Основні напрями соціальної політики щодо підлітків із фізичними вадами
  (Одеса, 2017) Карталова, Д. М.
  В статті проведено дослідження і розглянуто зміст та форми соціально-педагогічної роботи з дезадаптованими підлітками у зарубіжних країнах.
 • Документ
  Гендерні стратегії політичних партій (на прикладі Федеративної Республіки Німеччини)
  (Одеса, 2017) Гербут, Н. А.
  В статті проведено дослідження питання особливостей гендерної стратегії політичних партій (на приклвді Федеративної Республіки Німеччини). Для виявлення стану та динаміки громадської думки щодо різних аспектів гендерних відносин проаналізовано результати низки загальнонаціональних опитувань та виявлено переважно позитивне ставлення до гендерного квотування та збільшення кількості жінок у політичній сфері.
 • Документ
  Політична поведінка: проблема норми та відхилень
  (Одеса, 2017) Сорокін, А. С.
  У статті розглядаються теоретико-методологічні аспекти поділу політичної поведінки, участі та дії на певні типи. Проаналізовано різні підходи та критерії типологізації політичної поведінки.
 • Документ
  Основні актори процесу примирення: характеристика діяльності
  (Одеса, 2017) Лодин, П. З.
  В статті проведено дослідження особливостей взаємодії як між сторонами впродовж глибинного міждержавного конфлікту, так і між сторонами впродовж громадянського конфлікту в межах держави.
 • Документ
  Роль політичного психолога в сучасному світі
  (Одеса, 2017) Гордієнко, К. О.
  У статті здійснено аналіз ролі політичної психології в сучасному світі. Простежено загальну логіку становлення та розвитку цієї галузі наукового знання. Охарактеризовано сучасний стан вітчизняних політико-психологічних досліджень у контексті світових наукових пріоритетів.
 • Документ
  Проблема соціальних цінностей у сучасному українському суспільстві
  (Одеса, 2017) Сорокін, В. С.
  Статтю присвячено осмисленню проблеми становлення системи соціальних цінностей в сучасному українському суспільстві. Здійснюється теоретико-концептуальний підхід до аналізу проблеми соціальних цінностей у сучасному українському суспільстві.
 • Документ
  Особливості політичної участі громадян України
  (Одеса, 2017) Сопова, Є. П.
  В статті здійснено спробу типологізувати політичну участь. Досліджено сутність та особливості політичної участі як фактора демократизації суспільства. Розглянуто суть та способи активізації політичної участі громадян. Проаналізовано різні форми політичної участі та їхній вплив на суспільно-політичні процеси. Також наведено причини пасивності громадян у політичному житті держави.
 • Документ
  Суспільно-політичні перспективи України у глобалізаційному вимірі
  (Одеса, 2017) Постригань, Е. О.; Папій, Я. Р.
  В статті дається аналіз концептуальних засад сталого соціального розвитку в умовах глобалізації. Визначаються основні шляхи і напрямки формування концепції сталого соціального розвитку в умовах глобалізації.
 • Документ
  Симуляція дійсності як основа для здійснення вибору
  (Одеса, 2017) Попович, Є. О.
  У статті йдеться про особливості симуляції дійсності як основи для здійснення вибору. Аналізуються сфери та наслідки впливу симуляції на життя суспільства, зокрема феномена моди як сфери циркуляції симулякрів.
 • Документ
  "Великі дані" (BIGDATA) та перспективи політичної соціології: український вимір
  (Одеса, 2017) Полтораков, О. Ю.; Щиголь, І. В.
  В статті розкрито результати своєрідно відносно цілісного, динамічного та багатовимірного "відкритого" соціологічного портрету державної та політичної еліти України в широкій контекстній системі її політико-соціальних та інших зв'язків з українським суспільством. Це відкрило похідні можливості для проведення суміжних і компаративних досліджень в загальному контексті політичної соціології, зокрема електоральної її складової, а також соціології еліт тощо.
 • Документ
  Міграційна криза держав-членів ЄС: виклик для України
  (Одеса, 2017) Поліщук, Т. А.
  У статті розглянуто проблему міграційної кризи держав-членів ЄС. Проаналізовано політику ЄС щодо врегулювання цієї кризи, висвітлено проблеми інтеграції мігрантів до Європи. Наведено заходи окремих європейських держав, що були направлені на боротьбу з нелегальною міграцією.
 • Документ
  Можливості розвитку політичної системи в інтернет - суспільстві майбутнього
  (Одеса, 2017) Пастух, І. В.
  У статті представлено аналіз питань щодо розвитку політичної системи в інтернет-суспільстві. Зазначено, що технологічні можливості Інтернету створюють умови для переходу від сучасного суспільства приватної власності і представницької демократії до інтернет-суспільства прямої демократії та вільного розповсюдження інформації
 • Документ
  Спільне та відмінне в інститутах політичної і соціальної реклами
  (Одеса, 2017) Новікова, Д. Г.; Осипенко, В. С.
  У статті проведено теоретичний аналіз поняття політична і соціальна реклама. Зроблено висновки, що і соціальна і політична реклами є досить поширеним явищем у соціальному та політичному житті сучасної України, тому доцільно на законодавчому рівні закріплювати певні моменти їх використання.
 • Документ
  Вплив держави на громадську думку через ЗМІ
  (Одеса, 2017) Нікешина, К. С.; Гнаткова, Ю. А.; Каретна, О. О.
  Стаття присвячена висвітленню сутності та призначення ЗМІ, дослідженню особливостей їх діяльності, їх значення та впливу на формування суспільної свідомості. обгрунтовано виникнення терміну "засоби масової комунікації, що охоплює крім інших ЗМІ ще й засоби електронної комунікації в мережі інтернет. Акцентовано, що засоби масової комунікації формують громадську думку, а також відзначено ризики маніпуляції свідомістю з боку ЗМІ.
 • Документ
  Діяльність громадянського суспільства в подоланні політичної кризи
  (Одеса, 2017) Місько, В. Є.; Савон, К. В.
  У статті проаналізовано сутність поняття громадянського суспільства та його вплив на подолання політичної кризи.
 • Документ
  Етнонаціональна та етномовна структура Одеської області як чинник регіональної політики
  (Одеса, 2017) Мигун, М. Д.
  В статті здійснено аналіз основних підходів до регіонального поділу України. На підставі проведеного аналізу обгрунтовано авторську класифікацію областей України. Досліджено регіональні прояви етнонаціональних чинників в поліетнічних регіонах України.
 • Документ
  Аналіз інавгураційних промов українських президентів 1999 - 2014 років
  (Одеса, 2017) Маловічко, Я. В.
  У статті розкрито сутність, функції та значення символічних ресурсів політичної влади як інструментів політичного управління. Зазначено, що інавгураційна промова має чітко регламентовану структуру поєднуючи рамкові компоненти та основний текст. Перспективи дослідження полягають у подальшому аналізі ритуальних політичних текстів, зокрема функціональному та семантичному вивченні інавгураційних промов українських президентів - на вербальному та невербальному рівні.
 • Документ
  Соціальний капітал та довіра: особливості дослідження на теренах України
  (Одеса, 2017) Людовик, О. Є.
  В статті здійснено концептуальний аналіз співвідношення понять довіри та соціального капіталу, виявлено чинники самоорганізаційного потенціалу локального соціального капіталу. Робиться висновок про взаємозалежність соціального капіталу та довіри: соціальний капітал потребує певного рівня довіри та надійності соціальних взаємин як потенційного чинника, в той же час для становлення культури довіри необхідним є достатній рівень соціального капіталу як актуалізованого чинника.