Задерейко Олександр Владиславович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 62
 • Документ
  Конспект лекцій з дисципліни «Технології анімації та рендерингу» для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», 2023) Задерейко, О. В.; Толокнов, А. А.
  Розглянуто основні технічні і програмні аспекти використання сучасних технологій анімації та рендерингу об’єктів різної складності. Містить теоретичний матеріал, який може бути використано для виконання лабораторних та самостійних занять, які виконуються у комп’ютерному класі в межах навчальної дисципліни. Призначено для студентів з метою закріплення теоретичного матеріалу і підготовки до лабораторних та самостійних занять з дисципліни «Технології анімації та рендерингу».
 • Документ
  Конспект лекцій з дисципліни «Мультимедійні системи» для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2023) Задерейко, Олександр Владиславович
  Розглянуто основні технологічні і практичні аспекти використання мультимедійних технологій. Містить теоретичний матеріал, який може бути використано для виконання лабораторних та самостійних занять, які виконуються у комп’ютерному класі в межах навчальної дисципліни. Призначено для студентів з метою закріплення теоретичного матеріалу і підготовки до лабораторних та самостійних занять з дисципліни «Мультимедійні системи»
 • Документ
  GEOINT: можливості геопросторової розвідки
  (Одеса, 2023) Задерейко, О. В.; Долінко, К.
  Завданням геопросторової розвідки є отримання інформації, а також її оцінка та візуалізація географічно локалізованих процесів з використанням фото- або відеоконтенту, який дозволяє здійснювати його прив’язку до геопросторових даних.
 • Документ
  Використання технологій віртуальної реальності в різних сферах діяльності
  (Одеса, 2023) Задерейко, Олександр Владиславович; Толокнов, Анатолій Арнольдович; Черненко, Олександра
  В умовах сьогодення технології віртуальної реальності користуються великим попитом в різних сферах людської діяльності. Технології віртуальної реальності стають все більш поширеними у різних сферах професійної діяльності людини. Вони використовуються з метою розвитку пізнавальних процесів, здатностей та здібностей особистості, та як інструмент наочної дистанційної презентації та практичної демонстрації об’єктів, керування та спостереження за ними, трансляції далеких від людини подій та місць, планування подорожей та підготовки майбутніх фахівців.
 • Документ
  Аналіз потенційних витоків данних в пристроях комунікації
  (Одеса, 2023) Задерейко, Олександр Владиславович; Логінова, Наталія Іванівна; Троянський, Олександр Вячеславович
  Виявлення ймовірних витоків конфіденційних даних є актуальним завданням, яке може бути реалізовано за рахунок використання фіксації мережевого трафіку пристроів комунікації користувачів і подальшому виявленні в ньому з’єднань, які можна віднести до конфіденційних (або надлишкових) і даних.
 • Документ
  Developing students' code style skills
  (2023) Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, О. В.; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereiko, Oleksandr V.; Прокоп, Юлія Віталіївна; Прокоп, Ю. В.; Prokop, Yuliia V.; Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.; Trofymenko, Olena H.
  Developing the skills of writing clean code in novice programmers is an urgent and essential task for today's university teachers. Despite numerous studies of this problem, the optimal solution has not yet been found. The research examines the motivation of students to adhere to the code style without any particular methodological influence. It is shown that students with an average of 2.2 years of programming experience understand code style rules and say they are ready to follow them. However, their code contains numerous style errors, which indicate the need for additional pedagogical efforts. In the second part of the study, we present the results of the experiment with another group of students. We applied the method of penalizing students for violating code style requirements, and it showed a positive impact: the total number of errors decreased. Optimistic results were obtained for many criteria. However, the same approach should be applied in subsequent courses to consolidate a positive impact. The paper proposes a method for developing students' code style skills.
 • Документ
  Розробка ігрового застосунку «симулятор оператора надводного дрона»
  (Харків: ННППІ УІПА, 2023) Задерейко, О. В.; Толокнов, А. А.; Струк, Н. О.
  Ігровий симулятор – це тип ігрового застосунку, який імітує реальні дії та сценарії об‘єктів та систем, які знаходяться у постійної взаємодії. Він використовується для навчання у певних сферах життєдіяльності. Ігрові стимулятори грають ключову роль у набутті застосування практичних навичок отриманих при навчанні військових фахівців. Ефективнішим доповненням для вдосконалення використання ігрових симуляторів є створення програмного застосунку, який в ігровому форматі симулює заготовлені сценарії можливих військових операцій із використанням надводного безпілотника у якості персонажа, яким керує гравець.
 • Документ
  Операційні системи : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, О. В.; Гура, Володимир Ігоревич; Гура, В. І.; Толокнов, Анатолій Арнольдович; Толокнов, А. А.
  Навчально-методичний посібник містить: теоретичний і практичний матеріал з основ побудови, функціонування та конфігурації сучасних операційних систем; завдання до лабораторних і самостійних занять, які виконуються у комп’ютерному класі в межах навчальної дисципліни. Розглянуто основні методи і програмні засоби діагностики, обслуговування та експлуатації операційних систем. Навчально-методичний посібник призначений для студентів з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до лабораторних та самостійних занять з дисципліни «Операційні системи».
 • Документ
  Захист приватних даних користувачів при web-серфінгу
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, О. В.; Логінова, Наталія Іванівна; Логінова, Н. І.
  У статті розглянуто питання запобігання несанкціонованого збору, накопиченню та обробленню персональних даних з пристроїв комунікації користувачів що здійснюється провідними IT-компаніями світу. Доведено, що неофіційний збір персональних даних при web-серфінгу користувачів дозволяє створювати унікальний ідентифікатор (цифровий відбиток) пристрою комунікації. Саме тому сучасний інструментарій IT- компаній для збору даних надає їм можливість здійснювати спостереження за діями користувача у цифровому просторі. Цей факт спонукає на вирішення блокування передачі персональних даних користувачів з web-браузера пристрою комунікації до інтернет-сервісів IT-компаній для збору даних при відвідуванні web-сайтів. Для здійснення запобігання збору приватних даних користувачів при web-серфінгу, було запропоновано використання браузерного мережевого екрану uMatrix для блокування передачі будь-яких персональних даних користувачів до будь-яких інтернет-сервісів збору даних.
 • Документ
  Аналіз складних систем : навчальний посібник. Для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : Фенікс, 2023) Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, О. В.; Лобода, Юлія Геннадіївна; Лобода, Ю. Г.
  Навчальний посібник присвячено вивченню проблем аналізу складних систем інформаційного спрямування. Посібник містить загальні основи поняттєвого апарату складних систем різних типів. Розглянуто методологію аналізу сучасних інформаційно-комп'ютерних систем; наведено базові технології щодо діагностики інформаційно-комп'ютерних систем з точки зору забезпечення їх захищеності від потенційних витоків даних. Призначений для спеціалістів у галузі системного анализу, а також викладачів вищих навчальних закладів, студентів і аспірантів, які спеціалізуються у сфері аналізу систем різної складності та призначення.
 • Документ
  Комп’ютерні мережі : навчально-методичний посібник. Для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : Фенікс, 2023) Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, О. В.; Багнюк, Н. В.; Толокнов, Анатолій Арнольдович; Толокнов, А. А.
  Навчально-методичний посібник містить теоретичний та навчально-методичний матеріал з основ побудови та перевірки функціональності сучасних комп’ютерних мереж. Розглянуто основні методи і програмні засоби для проектування, діагностики та експлуатації комп’ютерних мереж. Містить завдання до лабораторних та самостійних занять, які виконуються у комп’ютерному класі. Навчально-методичний посібник призначений для підготовки до лабораторних і самостійних робіт, які виконуються в рамках навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі».
 • Документ
  Дослідження потенційних витоків даних в інформаційних і комунікаційних системах.
  (Харків : «ХАІ», 2022) Задерейко, Олександр Владиславович; Трофименко, Олена Григорівна; Прокоп, Юлія Віталіївна; Логінова, Наталія Іванівна; Дика, Анастасія Іванівна; Кухаренко, Сергій Вікторович
  Розглянуто питання забезпечення захисту користувачів інформаційних систем, представлених стаціонарними і мобільними пристроями комунікації та орієнтованих на взаємодію з цифровим простором Інтернет. Встановлено, що провідні технологічні ІТ-корпорації збір збирають дані із пристроїв комунікації корис¬тувачів. Показано, що організація збору даних здійснюється шляхом перенаправления DNS-трафіку пристрою комунікації на DNS-сервери ІТ-корпорацій, з подальшим його шифруванням по DoH протоколу. Це унеможливлює контроль за DNS-трафіком користувачів з боку уповноважених служб та відомств держав і забезпечує монопольне становище ІТ-корпорацій на глобальному цифровому ринку щодо збору та аналізу даних користувачів. Показано, що збір даних користувачів здійснюється з метою їхньої подальшої монети- зації та впливу на рішення, які приймаються користувачами. Здійснено фіксацію DNS-трафіку пристроїв комунікації з цифровим простором Інтернет. Виконано аудит зафіксованого DNS-трафіку, в результаті якого виявлено спеціалізовані інтернет-ресурси, які відповідають за збір та оброблення даних користувачів. Доведено, що виявлені спеціалізовані інтернет-ресурси належать ІТ-корпораціям. Розглянуто методи ідентифікації пристроїв комунікації у цифровому просторі. Показано, що ідентифікація пристроїв комунікації базується на зборі унікального набору даних з кожного окремо взятого пристрою комунікації. На основі кожного унікального набору даних формується цифровий відбиток пристрою комунікації, який використовується для подальшої ідентифікації в цифровому просторі. Визначено підходи, що дозволяють організувати захист від збору даних користувачів в інформаційних системах. Запропоновано програмну та апаратну реалізацію захисту від збору даних з пристроїв комунікації. Експериментальним шляхом встановлено, що спільне використання запропонованого програмного та апаратного захисту є найбільш ефективним захистом від збору даних із пристроїв комунікації і не впливає на функціональність інформаційних систем.
 • Документ
  Захист даних користувачів в інформаційних системах
  (Київ : Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2022) Задерейко, Олександр Владиславович; Трофименко, Олена Григорівна; Логінова, Наталія Іванівна; Прокоп, Юлія Віталіївна; Кухаренко, Сергій Вікторович; Дика, Анастасія Іванівна
  У статті проведено аналіз способів збору даних з інформаційних систем користувачів, представлених пристроями комунікації, під час обміну даними з цифровим простором. Показано, що провідні світові IT-корпорації фактично монополізували цифровий ринок даних користувачів за рахунок організації процесів їх збору, зберігання та обробки. Це дозволяє формувати необхідні керуючі впливи на користувачів цифрового простору. Установлено, що DNS трафік пристрою комунікації (фіксується DNS серверами провайдера, що становить загрозу приватності користувачів. Розроблено комплекс заходів, який дозволяє організувати захист від витоків даних користувачів у інформаційних системах.
 • Документ
  Аналіз витоків даних у інформаційних системах
  (Київ : Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2021) Задерейко, Олександр Владиславович; Трофименко, Олена Григорівна; Прокоп, Юлія Віталіївна; Логінова, Наталія Іванівна; Кухаренко, Сергій Вікторович
  У статті розглянуто питання забезпечення приватності користувачів інформаційних систем, представлених стаціонарними та мобільними пристроями комунікації. Показано, що наявна організація комунікації DNS трафіку інформаційної системи несе загрозу приватності користувача. Виконано фіксацію і аудит DNS трафіку пристроїв комунікації з цифровим простором. Установлено, що при виконанні блокування сторонніх з’єднань системного і прикладного програмного забезпечення пристроїв комунікації працездатність інформаційної системи не порушується. Визначено, що ідентифікація пристрою комунікації пов’язана із процесом збору інформації про апаратне та програмне забезпечення пристрою комунікації.
 • Документ
  Аналіз процесів як умова виживання суспільства
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2022) Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, О. В.; Zadereiko, Oleksandr V.
  Встановлено, що різні категорії населення не можуть визначити чим відрізняються різні процеси в суспільному житті і як ці процеси пов'язані між собою і як вони впливають на життя всіх людей взагалі і на життя окремої людини і суспільства. Це зумовлено тим, що переважна кількість людей не може самостійно вибрати достовірну інформацію з усього інформаційного потоку навколишнього середовища. Однак ті члени суспільства, які постійно підвищують свій рівень самоосвіти, змінюють логіку своєї соціальної поведінки і як наслідок свої стереотипи. Наведено, що ті члени суспільства, які навмисно відмовляються від підвищення рівня своєї самоосвіти, з великою часткою вірогідності виявляються джерелом для різного роду шахраїв-архітекторів, які навмисно запускають надмірну кількість «вторинних» фонових процесів з метою отримання прибутку, заснованого на банальної маніпуляції емоціями, думками і вчинками членів суспільства.
 • Документ
  Комп‘ютерна схемотехніка та архітектура комп‘ютерів : навч. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Задерейко, О. В.; Логінова, Н. І.; Трофименко, О. Г.; Манаков, С. Ю.; Толокнов, А. А.; Гура, В. І.
  Розглянуто основні принципи схематичної побудови основних вузлів персонального комп’ютера, що формують багаторівневу структурну організацію комп’ютерних систем. Призначено для підготовки до лекційних занять і практичних робіт, які виконуються в межах навчальної дисципліни, присвяченої вивченню фундаментальних основ комп’ютерної схемотехніки та архітектури комп’ютерів майбутніми ІТ-спеціалістами.
 • Документ
  Концептуальні основи захисту інформаційного суверенітету України : монографія
  (Одеса : Фенікс, 2022) Задерейко, Олександр Владиславович; Троянський, Олександр Вячеславович; Чанишев, Рашид Ібрагимович; Дика, Анастасія Іванівна
  У монографії розглянуто питання захисту інформаційного суверенітету України в умовах реалізації її стратегічного курсу на інтеграцію у світовий інформаційний простір. Проаналізовано сучасні тенденції зламу традиційного та інформаційного суверенітетів держави, які становлять приховану загрозу втрати державного суверенітету, а також правові аспекти захисту інформаційного суверенітету України з позицій чинного законодавства. Розглянуто сучасні умови та існуючі технології інформаційного впливу на громадян держави, які цілеспрямовано впроваджуються у суспільство з метою зламу інформаційного суверенітету держави. Запропоновано структуру захисту інформаційного та цифрового суверенітетів держави, впровадження якої забезпечить захист державного суверенітету України, зокрема у цифровому просторі.
 • Документ
  Комп‘ютерна схемотехніка та архітектура комп‘ютерів : навч.-метод. посібник
  (Одеса, 2022) Задерейко, Олександр Владиславович; Логінова, Наталія Іванівна; Трофименко, Олена Григорівна; Манаков, Сергій Юрийович; Толокнов, Анатолій Арнольдович; Гура, Володимир Ігоревич
  Навчально-методичний посібник призначено для підготовки до лабораторних і самостійних робіт, які виконуються в межах навчальної дисципліни, присвяченої вивченню фундаментальних основ комп‘ютерної схемотехніки та архітектури комп‘ютерів майбутніми ІТ-спеціалістами.
 • Документ
  Операційні системи : навчальний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, О. В.; Зіноватна, Світлана Леонідовна; Зіноватна, С. Л.; Толокнов, Анатолій Арнольдович; Толокнов, А. А.
  Навчальний посібник містить основи теорії і побудови сучасних операційних систем. Розглянуто типові архітектури та основні функції операційних систем. Наведено базові технології організації планування виконання процесів, організації роботи файлових систем та керування пристроями введення-виведення даних в операційних системах.