Каретна Ольга Олександрівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 28
 • Документ
  Молодь як соціальна група у сучасному суспільстві
  (Львів–Торунь : Liha-Pres, 2024) Каретна Ольга Олександрівна
 • Документ
  Соціологія економіки та підприємництва : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2024) Яценко, Микола Анатолійович; Каретна, Ольга Олександрівна
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги здобувачам вищої освіти, які вивчають дисципліну «Соціологія економіки та підприємництва». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей, презентацій та список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти за спеціальністю 054 «Соціологія», а також рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Вікова соціологія : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  (Одеса : Фенікс, 2024) Каретна, Ольга Олександрівна; Ярова, Ліліана Вікторівна; Яценко, Микола Анатолійович
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги здобувачам вищої освіти, які вивчають дисципліну «Вікова соціологія». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей, презентацій та список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти за спеціальністю 054 «Соціологія», а також рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Проблеми взаємовідносин молоді та старшого покоління
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Каретна, Ольга Олександрівна; Каретна, О. О.; Karetna, Olha O.
  Проблема взаємовідносин молоді та старшого покоління є досить актуальною в нашому житті. Взаємодія між поколіннями може бути проблематичною через різницю в цінностях, інтересах та способі життя. Молодь це наше майбутнє, відповідно вона повинна виховуватися в гідних соціальних умовах. Однією з головних проблем залишається це взаєморозуміння і ставлення з дорослим поколінням. Для будь якого суспільства на всіх етапах його розвитку залишається протирічч «батьків і дітей».
 • Документ
  Соціологія сім'ї та шлюбу [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. : для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти
  (Одеса : Фенікс, 2023) Каретна, О. О.; Прохоренко, Є. Я.; Яценко, М. А.
  У посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей, презентацій та список рекомендованої літератури. Підготовлений відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти за спеціальністю 054 «Соціологія» а також рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Призначений для надання допомоги здобувачам вищої освіти, які вивчають дисципліну «Соціологія сім'ї та шлюбу».
 • Документ
  Співідношення національних інтересів та національної безпеки у суспільстві
  (Одеса, 2018) Каретна, Ольга Олександрівна; Каретна, О. О.; Каретная, Ольга Александровна; Karetna, Olha O.
 • Документ
  Концептуальные основы понятия «коммуникации»
  (ВД «Гельветика», 2019) Каретная, Ольга Александровна; Каретна, Ольга Олександрівна; Karetnaya, Olga A.; Каретная, О. А.; Каретна, О. О.; Яценко, Николай Анатольевич; Яценко, М. А.; Яценко, Микола Анатолійович; Yatsenko, Mykola A.
 • Документ
  Культура візуалізації в епоху цифрових технологій
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Каретна, Ольга Олександрівна; Каретна, О. О.; Karetna, Olha O.
 • Документ
  Вплив цифрових технологій на молодь
  (Одеса, 2022) Каретна, Ольга Олександрівна; Каретна, О.О.; Каретная, Ольга Александровна; Karetna, Olha O.
 • Документ
  Соціологічний підхід до особливостей інтернет-комунікації
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Каретна, Ольга Олександрівна; Каретна, О. О.; Каретная, Ольга Александровна; Karetna, Olha O.; Яценко, Микола Анатолійович; Яценко, М. А.; Яценко, Николай Анатольевич; Yatsenko, Mykola A.
 • Документ
  Формування політичної культури в період модернізму
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Сушко, Анатолій Іванович; Сушко, А. І.; Сушко, Анатолий Иванович; Sushko, Anatolii I.; Каретна, Ольга Олександрівна; Каретна, О. О.; Каретная, Ольга Александровна; Karetna, Olha O.
  У статті розглянуто поняття політичної культури як визначального чинника в соціокультурному житті українського суспільства кінця ХІХ – початку ХХ століття, запропоновано визначити єдність цінностей та інтересів українського етносу як запоруки для формування політичної нації і власної держави. Ці глибокі соціокультурні зміни помітно впливали на характер мислення більшості людей, по суті традиційний позитивістський світогляд Нового часу змінюється на цінності й ідеали періоду модернізму. Варто розуміти, що рівень політичної культури суспільства, як і окремих груп, індивідів, визначається мірою перетворення ідейно-ціннісних настанов на конкретну політичну дію, а показником рівня політичної культури стає ступінь її інституціоналізації. Це нормативно організоване політичне відношення, що включає всю багатоманітність суспільно-політичних організацій, які формують соціальний інтерес. Політизація українського соціуму на базі національної ідеї розпочинається із другої половини ХІХ століття в Австро-Угорській та Російській імперіях. Це період для Європи визначальний, коли на перший план в індустріальному, соціально-культурному розвитку виступають головні суб’єкти Нового часу – політичні нації та їх політичні об’єднання. Усі ці процеси впливали і на становлення політичної культури українського народу. Особливо масштабно вони проявилися під час Першої світової війни, коли визначились всі ознаки і структурні елементи політичної культури нашого народу в даний період, сильні і слабкі сторони його менталітету. Війна супроводжувалася помітним прискоренням процесу трансформації українського етносу східних і західних землях у модерну націю, політична культура якої набуває все більш сучасного вигляду. Загалом, соціокультурні та політичні зміни в Європі, отже, і в Україні, у подальшому суттєво змінили культурно-духовне життя всіх частин України і політичну діяльність партій та груп. Так, український національний рух усе більше в даний період набуває загальнонаціонального характеру й еволюціонує з культурно-просвітницького до національно-визвольного з політичним спрямуванням.
 • Документ
  Теоретичний аналіз інтеракції влади і громадянського суспільства та їх прояви в українському суспільстві
  (Одеса: Фенікс, 2019) Каретна, Ольга Олександрівна; Каретна, О. О.; Каретная, Ольга Александровна; Karetna, Olha O.
  Створення єдиного інформаційно-комунікаційного простору України як частини світового інформаційного простору є одним з умов побудови демократичного суспільства. Інформаційно-комунікаційні процеси забезпечить рівноправну участь українського суспільства в процесах інформаційної і економічної інтеграції з іншими країнами і народами. Основною проблемою на шляху демократизації участь громадськості у формуванні та реалізації політичного курсу, виступає саме тим соціально-правовим інститутом, в якому концентрується найбільший потенціал до діалогу влади та суспільства.
 • Документ
  Соціально-психологічні аспекти сімейного благополуччя в умовах сучасності
  (Одеса : Гельветика, 2020) Каретна, Ольга Олександрівна; Каретна, О. О.; Каретная, Ольга Александровна; Karetna, Olha O.; Курова, А. В.; Курова, Анастасія Володимирівна; Курова, Анастасия Владимировна; Kurova, Anastasiia V.
 • Документ
  Молодежь как социальная группа в современном обществе
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Каретная, Ольга Александровна; Каретна, Ольга Олександрівна; Karetnaya, Olga A.
 • Документ
  Щодо змісту поняття "державне управління"
  (2013) Каретна, О. О.; Каретная, О. А.; Karetna, O. O.
 • Документ
  Проблемы взаимоотношения молодежи и старшего поколения
  (Одеса : Фенікс, 2014) Каретная, О. А.; Каретна, О. О.; Karetna, O. О.
  Автор статьи считает, что всем нужно помнить о том, что ваша семья — это ваша крепость, которую вы должны оберегать и защищать, поскольку родные люди — это самые главные люди в жизни. И сегодня мы — дети, а завтра — мамы и папы, и от того, как и на каких принципах мы будем строить отношения в своей семье будет зависеть, по сути, вся наша жизнь.
 • Документ
  Розвиток молодіжної політики в Україні
  (2012) Каретна, Ольга Олександрівна; Каретная, Ольга Александровна; Karetnaja, Olga
 • Документ
  Політична активність молоді як чинник становлення незалежності
  (2013) Каретна, Ольга Олександрівна; Каретная, Ольга Александровна; Karetnaja, О.
  The article is about forming and realization of public youth policy in Ukraine where on a background the general tendencies of democratization of society, takes place increases of young people role and at the same time expansion of possibilities for socialization and individual development of personality, increase of value of partnership principle in relationship-building of the state and other subjects of social action, in particular to the young people.
 • Документ
  Освіта в досягненні гендерної справедливості : теорія та практичні особливості
  (2012) Каретна, Ольга Олександрівна; Каретна, О.О.; Karetnaja, O
  In the article the problem of role of education is examined in achievement of гендерной justice. Essence and role of гендерного education is analysed, and also гендерная pedagogics, salient who, is examined.