Бориченко Катерина Валеріївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 44
 • Документ
  Право соціального захисту : навч. посіб. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 – Право, спец. 081 – Право
  (Одеса : Фенікс, 2024) Чанишева Галія Інсафівна; Лагутіна Ірина Вікторівна; Бориченко Катерина Валеріївна; Краснов Єгор Володимирович; Тарасенко Вікторія Сергіївна; Панченко Анна Олександрівна; Щукін Олександр Сергійович
  Навчальний посібник підготований з метою надання допомоги здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти IV рівня акредитації у вивченні теоретичних основ права соціального захисту і соціального законодавства України. На основі аналізу чинного законодавства розглядаються основні проблеми системи соціального захисту України. Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 081-Право, аспірантів, викладачів, науковців, практичних працівників, а також читачів, які цікавляться питаннями соціального захисту в Україні.
 • Документ
  Соціальне право : навч.-метод. посіб. для здобувачів 2 курсу першого (бакалавр.) рівня вищої освіти ф-ту адвокатури та антикорупційної діяльності ОП «Адвокатура та адвокатська діяльність» галузі знань 08-Право
  (Одеса : Феникс, 2024) Бориченко К. В.; Панченко А. О.
  Навчально-методичний посібник призначений для забезпечення навчальної, методичної та організаційної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, підготовки їх до складання заліку.
 • Документ
  Захист трудових прав : навч.‑метод. посіб. для здобувачів освітнього ступеня «магістр» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 081 – Право
  (Одеса : Фенікс, 2023) Чанишева, Галія Інсафівна; Лагутіна, Ірина Вікторівна; Бориченко, Катерина Валеріївна; Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Пожарова, Оксана Викторовна; Панченко, Анна Олександрівна; Наньєва, Марія Іванівна
  Навчально‑ методичний посібник призначений для забезпечення навчальної, методичної та організаційної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, підготовки їх до здачі екзамену.
 • Документ
  Гарантії прав працівників при призупиненні дії трудового договору
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Бориченко, Катерина Валеріївна; Бориченко, К. В.; Borychenko, Kateryna V.
 • Документ
  Соціальне право: навч. - метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бориченко, К. В.; Гудзь, А. О.
  Навчально-методичний посібник призначений для організації практичної та теоретичної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, підготовки їх до здачі екзамену.
 • Документ
  Соціальне право та право зайнятості : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Бориченко, Катерина Валеріївна; Бориченко, К. В.; Бориченко, Екатерина Валерьевна; Borychenko, Kateryna V.; Гудзь, Анна Олександрівна; Гудзь, А. О.; Гудзь, Анна Александровна; Hudz, Anna O.; Щукін, Олександр Сергійович; Щукін, О. С.; Щукин, Александр Сергеевич; Shchukin, Oleksandr S.
  Навчально-методичний посібник призначений для організації практичної та теоретичної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, підготовки їх до здачі екзамену.
 • Документ
  Методологія та організація наукових досліджень : навчально-методичний посібник
  (Одеса: Фенікс, 2022) Бориченко, Катерина Валеріївна; Бориченко, К. В.; Бориченко, Екатерина Валерьевна; Borychenko, Kateryna V.; Гудзь, Анна Олександрівна; Гудзь, А. О.; Гудзь, Анна Александровна; Hudz, Anna O.; Панфілов, Олег Євгенович; Panfilov, Oleh Ye.; Панфілов, О. Є.; Панфилов, Олег Евгеньевич
  Навчально-методичний посібник «Методологія та організація наукових досліджень» розроблено для здобувачів вищої освіти 1 курсу магістратури факультету адвокатури та антикорупційної діяльності. Посібник підготовлено з метою висвітлення методико-організаційних засад науково-дослідної діяльності, що стане в нагоді в складному процесі наукового дослідження. Використовуючи даний посібник при підготовці до практичних занять, студенти зможуть не лише оволодіти теоретичними знаннями, але й в перспективі застосовуватимуть їх для вирішення конкретних життєвих ситуацій. Навчально-методичний посібник складається із 6 тем, містить тематичний план лекцій та практичних занять, методичні рекомендації з кожної теми, завдання для перевірки знань, теми наукових повідомлень і рефератів, список рекомедованої літератури, ритання для підготовки для іспиту. Сподіваємось, що навчально-методичний посібник буде корисним не тільки для студентів, а й для практиків, аспірантів, науковців, всіх, хто цікавиться проблемами методології та організації наукових досліджень на сучасному етапі.
 • Документ
  Комплексність права на соціальний захист
  (2018) Бориченко, Катерина Валеріївна; Бориченко, К. В.; Бориченко, Екатерина Валерьевна; Borychenko, Kateryna V.
 • Документ
  Європейські стандарти права на соціальний захист
  (ВД "Гельветика", 2019) Бориченко, Катерина Валеріївна; Бориченко, К. В.; Бориченко, Екатерина Валерьевна; Borychenko, Kateryna V.
 • Документ
  Щодо підстави отримання грошових виплат у зв’язку з вагітністю та пологами в умовах воєнного стану в Україні
  (Одеса : Фенікс, 2022) Бориченко, Катерина Валеріївна; Бориченко, К. В.; Borychenko, Kateryna V.
 • Документ
  Окремі аспекти здійснення соціального захисту вагітних жінок в Україні в умовах воєнного стану
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Бориченко, Катерина Валеріївна; Бориченко, К. В.; Borychenko, Kateryna V.
 • Документ
  European standards for social protection of internally displaced persons
  (Puig-Salabarría, S.C., 2019) Бориченко, Катерина Валеріївна; Бориченко, К. В.; Бориченко, Екатерина Валерьевна; Borychenko, Kateryna V.; Коваль, Віктор Васильович; Коваль, В. В.; Коваль, Виктор Васильевич; Koval, Viktor V.; Гудзь, Анна Олександрівна; Гудзь, А. О; Гудзь, Анна Александровна; Hudz, Anna O.; Голубкова, Ірина Анатоліївна; Голубкова, І. А.; Голубкова, Ирина Анатольевна; Holubkova, Iryna A.; Golubkova, Iryna; Мазур, Анатолій Васильович; Мазур, А. В.; Мазур, Анатолий Васильевич; Mazur, Anatolii V.
  This article reveals the problem of social security of internally displeased persons. The scope of social protection directed at this category of population is not the same in different countries. Taking into account the origin of the authors of the article, the questions of social protection of internally displaced persons in Ukraine are described in detail. Special attention was paid to the need to provide people with the opportunity to exercise their rights and freedoms as well as the proper conditions for social rehabilitation, that has arisen before the state. As a result of the research – ways how to strengthen the social security, increase the level of social protection and make it more effective are proposed.
 • Документ
  Щодо економічної доступності судового захисту права на соціаль ний захист.
  (ВД "Гельветика", 2021) Бориченко, К. В.; Borychenko, K. V.
  The article is devoted to the study of theoretical and practical aspects of economic affordability of protection of the right to social protection in Ukraine in modern conditions. It is established that in view of certain rates of court fees payable when applying to the court in social disputes with applications, complaints, issuance of documents, as well as in the case of individual court decisions, the growing subsistence level on which depends the monetary value of the court collection, and a consistently low level of pensions and cash social benefits with a growing number of violations of the right to social protection, the access to court in the process of protection of the right to social protection cannot be considered unimpeded from an economic point of view. Given the general income level of the population, the number of lowincome families, families with children, single citizens, homeless people and homeless children, pensioners whose right to social protection is violated, the provision of benefits to court fees only a limited number of entities is a significant restriction other persons to judicial protection of the investigated right. It is proved that in view of the similar legal nature of cash benefits in the system of social protection and wages, it is expedient to extend the practice of exemption from payment of court fees to plaintiffs – in cases of wages and to plaintiffs – in cases of recovery of due social benefits in the field of social protection. It is established that the expediency of exemption from payment of court fees for individuals in cases of protection of the right to social protection is also due to the fact that the disputes are resolved under the rules of summary proceedings, which usually does not involve notification and participation of participants in its consideration, that significantly saves the cost of justice. With the launch of the, the corresponding costs will be further reduced.
 • Документ
  Право соціального забезпечення
  (Одеса, 2022) Чанишева, Г. І.; Лагутіна, І. В.; Бориченко, К. В.; Тарасенко, В. С.; Краснов, Є. В.; Щукін, О. С.; Гудзь, А. О; Корнілова, О. В.
  Навчальний посібник підготований з метою надання допомоги здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти IV рівня акредитації у вивченні теоретичних основ права соціального забезпечення і соціального законодавства України. На основі аналізу чинного законодавства розглядаються основні проблеми системи соціального забезпечення України. Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 081-Право, аспірантів, викладачів, науковців, практичних працівників, а також читачів, які цікавляться питаннями соціального забезпечення в Україні.
 • Документ
  Договори у сфері праці та соціального забезпечення : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Бориченко, Катерина Валеріївна; Бориченко, К. В.; Borychenko, Kateryna V.; Гудзь, Анна Олександрівна; Гудзь, А. О; Hudz, Anna O.; Корнілова, Олеся Володимирівна; Корнілова, О. В.; Kornilova, Olesia V.; Наньєва, Марія Іванівна; Наньєва, М. І.; Nanieva, Mariia I.
 • Документ
  Захист соціальних прав менеджера : методичні рекомендації та завдання
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2021) Бориченко, Катерина Валеріївна; Бориченко, К. В.; Бориченко, Екатерина Валерьевна; Borychenko, Kateryna V.
  Методичні рекомендації та завдання призначені для проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти під час вивчення дисципліни, підготовки до заліку, а також для використання під час підготовки до лекцій і практичних занять з дисципліни.
 • Документ
  Щодо незменшуваності змісту міжнародних стандартів права на соціальний захист
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Бориченко, Катерина Валеріївна
 • Документ
  Медична допомога трансгендерним особам в Україні
  (Одеса : Гельветика, 2020) Бориченко, Катерина Валеріївна; Бориченко, К. В.; Бориченко, Екатерина Валерьевна; Borychenko, Kateryna V.
 • Документ
  Види державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми
  (Одеса: Фенікс, 2012) Бориченко, К. В.; Бориченко, К. В.; Borychenko, K. V.
 • Документ
  Принципи соціального обслуговування жертв домашнього насильства
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Бориченко, Катерина Валеріївна; Бориченко, Екатерина Валерьевна; Borychenko, Kateryna V.