Торбас Олександр Олександрович, Торбас Александр Александрович, Torbas Oleksandr O.

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 68
 • Документ
  Сучасні проблеми кримінального та кримінально-процесуального права : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»
  (Одеса : Фенікс, 2024) Горбачова Ірина Михайлівна; Іванова Вероніка Петрівна; Колодін Денис Олексійович; Степаненко Оксана Василівна; Тімофєєва Лілія Юріївна ; Хімченко Світлана Анатоліївна; Волошина Владлена Костянтинівна; Завтур Віктор Андрійович; Підгородинська Анастасія Вікторівна; Пожар Вадим Георгійович; Ракіпова Інна Василівна; Смирнов Максим Іванович; Степаненко Андрій Сергійович; Торбас Олександр Олександрович
  Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», з метою закріплення лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять з дисципліни «Сучасні проблеми кримінального та кримінально-процесуального права». Містять завдання до практичних занять та самостійної роботи.
 • Документ
  Засоби захисту громадян у кримінальному провадженні : методичні вказівки для виконання практичних і самостійних робіт для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право
  (Одеса : Фенікс, 2024) Волошина Владлена Костянтинівна; Торбас Олександр Олександрович; Завтур Віктор Андрійович
  Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра у галузі права 08 «Право» спеціальність 081 «Право» з метою закріплення лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять з дисципліни «Засоби захисту громадян у кримінальному провадженні». Містять завдання до практичних занять та самостійної роботи.
 • Документ
  Захист та представництво у кримінальному провадженні : методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі права 08 «Право» спеціальність 081 «Право»
  (Одеса : Фенікс, 2024) Волошина Владлена Костянтинівна; Торбас Олександр Олександрович
  Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» з метою закріплення лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять і виконання самостійної роботи з дисципліни «Захист та представництво у кримінальному провадженні». Містять завдання до практичних занять та самостійної роботи.
 • Документ
  OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень : підручник
  (Одеса : Юридика, 2024) Торбас Олександр Олександрович; Торбас О. О.; Torbas Oleksandr O.
  Підручник «OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень» надає читачам необхідні та достатні знання щодо інструментів, методів та стратегій ефективного збору, аналізу та використання даних із відкритих джерел при розслідуванні кримінальних правопорушень. Підручник охоплює широкий спектр тем, включаючи особливості використання інтернет-джерел, соціальних мереж, публічних баз даних та інших ресурсів у процесі здійснення кримінальних проваджень. Наукове видання розраховане як на здобувачів закладів вищої освіти юридичного профілю, так і на практикуючих юристів — суддів, прокурорів, слідчих, дізнавачів, адвокатів та інших.
 • Документ
  Висновок спеціаліста як джерело доказів у кримінальному процесі
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, О. О.; Torbas, Oleksandr O.
 • Документ
  Теорія та практика досудового розслідування в умовах протидії : навчально-методичний посібник. 2-ге видання, перероблене
  (Одеса : Фенікс, 2023) Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Гуртієва, Л. М.; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Д’ячкова, М. О.; Д’ячкова, Марія Олегівна; Загородній, І. В.; Загородній, Ігор Вікторович; Мурзановська, А. В.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Підгородинська, А. В.; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Торбас, О. О.; Торбас, Олександр Олександрович
  Навчально-методичний посібник адресований аспірантам (здобувачам вищої освіти) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Теорія та практика досудового розслідування в умовах протидії». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, тематичний виклад навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, рекомендовану літературу.
 • Документ
  Досудове розслідування кримінальних проступків: питання оцінки ефективності
  (Одеса, 2022) Аленін, Юрій Павлович; Аленін, Ю. П.; Alenin, Yurii P.; Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, О. О.; Torbas, Oleksandr O.
 • Документ
  Довідник термінів у практиці ЄСПЛ з питань кримінального судочинства
  (Одеса : Фенікс, 2022) Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Торбас, О. О.; Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Oleksandr O.; Стоянов, М. М.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, Николай Михайлович; Stoianov, Mykola M.; Волошина, В. К.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshyna, Vladlena K.; Завтур, В. А.; Завтур, Віктор Андрійович; Завтур, Виктор Андреевич; Zavtur, Viktor A.; Сидорчук, В. В.; Сидорчук, Владислав Васильович; Сидорчук, Владислав Васильевич; Sydorchuk, Vladyslav V.
  Довідник містить систематизований в алфавітному порядку стислий виклад основних термінів, які використовуються у прецедентній практиці ЄСПЛ з питань кримінального судочинства. Видання розраховано на науковців, адвокатів, працівників правоохоронних органів, здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Правове положення трупа в кримінальному процесі
  (Одеса: Юридична література, 2015) Торбас, О. О.
  У статті аналізуються окремі аспекти здійснення правового положення трупа в кримінальному процесі. Розглянуте правове положення в системі слідчих дій, виявлено проблеми, які виникають у процесі його здійснення, запропоновані шляхи їх вирішення.
 • Документ
  Оскарження та скасування арешту майна стороною захисту, іншим власником або володільцем майна
  (Одеса : Фенікс, 2016) Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, О. О.; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Oleksandr O.
 • Документ
  Щодо підстав обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи
  (ВД "Гельветика", 2019) Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, О. О.; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Oleksandr O.
 • Документ
  Categories of judicial discretion
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, О. О.; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Oleksandr O.
 • Документ
  Criminal Procedure. General Part : manual
  (Odessa : Feniks, 2022) Торбас, Олександр Олександрович; Torbas, Oleksandr O.; Торбас, О. О.; Степаненко, Андрій Сергійович; Stepanenko, Andrii S.; Степаненко, А. С.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Murzanovska, Alina V.; Мурзановська, А. В.
  The manual is designed for students of Criminal Procedure course for preparation to lessons and self-study. The manual consists of synopsis of the lectures course, seminar programme with questions and reading sections, questions for exam preparation and learning resources. It would be helpful for legal scholars, students, legal practitioners and anyone interested in criminal process of Ukraine.
 • Документ
  Специфіка лінгвістичних конструкцій окремих положень КПК України 2012 року
  (Одеса, 2021) Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, О. О.; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Oleksandr O.
 • Документ
  Застосування розсуду під час визначення підстав для початку досудового розслідування
  (Одеса : Гельветика, 2020) Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, О. О.; Torbas, Oleksandr O.; Torbas, O. O.
  У статті автор аналізує можливість застосування розсуду слідчим та прокурором під час визначення підстав для початку досудового розслідування. Автор зазначає, що хоча КПК України і передбачає обов’язок вносити відомості до ЄРДР про початок досудового розслідування, практичне тлумачення ст. 214 КПК України дає змогу стверджувати про можливість застосування розсуду під час здійснення зазначеної процедури. У підзаконних нормативноправових актах надається тлумачення, відповідно до якого особа, уповноважена на прийняття заяв та повідомлень, може самостійно вирішувати, чи міститься в таких заявах відомості про кримінальне правопорушення, таким чином, самостійно вирішуючи подальший рух кримінального провадження. Задля уникнення такого тлумачення ст. 214 КПК України автор пропонує в кримінальному процесуальному законодавстві закріпити термін «заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення», якими мають визнаватися усні чи письмові звернення заявника або потерпілого до органу досудового розслідування чи прокуратури, зі змісту якого можна зробити попередній висновок про наявність події кримінального правопорушення. Пропонується як окрему ознаку таких заяв та повідомлень визначити «можливість зробити попередній висновок про наявність події кримінального правопорушення». Очевидно, що таке формулювання є оціночним, проте встановити будь-які чіткі критерії в даному разі неможливо. Також пропонується внести зміни до ч. 1 ст. 214 КПК України та викласти її в такій редакції: «Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язані перевірити заяву чи повідомлення на відповідність вимог, передбачених п. 71 ч. 1 ст. 3 КПК України та внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань...». Такого роду зміна не дасть змоги в подальшому здійснювати занадто широке тлумачення ст. 214 КПК України та забезпечить максимально об’єктивну та фахову оцінку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення.
 • Документ
  Застосування розсуду прокурором у процесі надання доручень та вказівок щодо проведення слідчих дій
  (Одеса : Гельветика, 2020) Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, О. О.; Torbas, Oleksandr O.; Torbas, O. O.
  У статті аналізується розсуд прокурора у процесі надання доручень та вказівок щодо проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Автор зазначає, що законодавець не уточнює, що саме розуміється під указівками та дорученням та як саме вони відрізняються між собою, адже у КПК використовуються обидва ці формулювання. Автор досліджує погляди різних науковців із вказаного питання та доходить висновку, що доручення надається слідчому прокурором у тому разі, коли прокурор на власний розсуд уважає за потрібне отримати в конкретному кримінальному проваджені докази. Тобто прокурор перед тим, як надати доручення слідчому, повинен: 1) проаналізувати матеріали кримінального провадження та оцінити вже зібрані докази; 2) встановити, які докази мають бути отримані задля встановлення обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню; 3) встановити, які слідчі чи інші процесуальні дії можуть бути проведені для отримання таких доказів; 4) сформувати відповідне доручення та ознайомити з ним слідчого. Указівки ж доцільно розглядати як реакцію прокурора на результати вже проведених процесуальних дій або на хід досудового розслідування загалом. Указівки надаються слідчому в тому разі, якщо, наприклад, були допущені помилки під час проведення однієї процесуальної дії та її необхідно провести повторно. Таким чином, автор робить висновок, що задля вибору між дорученням та вказівкою прокурор найперше повинен оцінити стан досудового розслідування та якої форми впливу потребує таке провадження – встановлення процесуальних дій, які ще не були проведені та у процесі проведення яких можуть бути отримані докази, котрі мають значення для кримінального провадження, або усунення недоліків попередніх процесуальних дій та негайний вплив на хід досудового розслідування зі сторони процесуального керівника. У статті узагальнюється, що під час прийняття відповідних рішень прокурор найперше у своєму розсуді має опиратись на стан кожного конкретного кримінального провадження та завдання, котрі мають бути виконані на відповідному етапі досудового розслідування, адже кримінальне процесуальне законодавство не містить конкретних правил, за яких прокурор зобов’язаний надавати слідчому вказівки або доручення.
 • Документ
  Сутність і суб’єкти суддівського розсуду в кримінальному процесі України
  (Одеса : Гельветика, 2020) Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, О. О.; Torbas, Oleksandr O.; Torbas, O. O.
  Стаття присвячена аналізу сутності суддівського розсуду в кримінальному процесі України. В статті автор вказує, що на сьогодні в правовій доктрині немає єдиного підходу щодо використання термінології в оцінці такого розсуду, хоча більшість науковців використовує поняття «суддівський розсуд». Також автор звертає увагу на той факт, що в правовій доктрині суддівському розсуду було приділено значно більше уваги, ніж розсуду інших уповноважених суб’єктів кримінального процесу. Дійсно, саме на суд покладається обов’язок вирішення провадження по суті, і виключно суд може остаточно встановити винуватість чи невинуватість особи. Проте в цьому випадку необхідно зробити застереження щодо неправильності ототожнення остаточно характеру суддівського розсуду з розумінням того, що такий розсуд є головним у кримінальному процесі. Суб’єкти, уповноважені на застосування розсуду для прийняття юридично значущих рішень, застосовують його для виконання покладених на них завдань у тому обсязі, у якому це дозволено кримінальним процесуальним законодавством. Аналізуючи суб’єктивний склад суддівського розсуду, автор доходить висновку, що такий розсуд у кримінальному процесі України застосовують слідчий суддя та суд, адже саме вони приймають юридично значущі рішення або в процесі здійснення судового контролю на стадії досудового розслідування, або під час реалізації функції правосуддя й перегляду судових рішень на судових стадіях. Очевидно, що слідчий суддя, реалізуючи функцію судового контролю, приймає юридично значущі рішення, які майже постійно вимагають застосування розсуду. Крім того, слідчий суддя відповідно до ст. 94 КПК України є суб’єктом оцінки доказів, що підкреслює значення його процесуальних рішень навіть на етапі дослідження доказів. Відповідно, другим суб’єктом суддівського розсуду є суд. Ознакою, за якою відбувся такий поділ, має бути стадійність, де відбувається відповідний розсуд. Слідчий суддя застосовує розсуд під час здійснення судового контролю на стадії досудового розслідування. Суд своєю чергою реалізовує його на судових стадіях.
 • Документ
  Effectiveness standards for investigation of corruption crimes: Theory and practice
  (Editorial Primmate S. A. S., 2021) Острогляд, Олександр Васильович; Острогляд, О. В.; Острогляд, Александр Васильевич; Ostrohliad, Oleksandr V.; Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, О. О.; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Oleksandr O.; Завтур, Віктор Андрійович; Завтур, В. А.; Завтур, Виктор Андреевич; Zavtur, Viktor A.; Сидорчук, Владислав Васильович; Сидорчук, В. В.; Сидорчук, Владислав Васильевич; Sydorchuk, Vladyslav V.; Федорів, Олег Михайлович; Федорів, О. М.; Fedoriv, Oleh M.
  The article deals with development of a doctrinal system of effectiveness standards for the investigation of corruption crimes. The study used a number of philosophical, general scientific and specific methods of gaining scientific knowledge, including: dialectical method, hermeneutic method, method of systemic and structural analysis, methods of analysis and synthesis, functional method, formal legal method and modeling method. It is proposed to define the investigation effectiveness as the feature of pre-trial investigation, which is characterized by the ability to achieve the tasks envisioned in Art. 2 of the CPC of Ukraine (Law No. 4651-VI, 2012) and can be assessed by checking the number of objectively necessary procedural actions and the effectiveness of making intermediate and final procedural decisions. It is emphasized that the general standards of investigation effectiveness, formulated by the case law of the ECHR, are partially taken into account in Art. 2 of the CPC of Ukraine (Law No. 4651-VI, 2012) through stating the need of investigation being efficient, complete and impartial. The authors formulate scientific approaches to determining the main criteria for the effectiveness of pre-trial investigation of corruption crimes.
 • Документ
  The formation and current tendencies of international human rights protection concerning the right of a person to a fair trial, and their impact on Ukraine
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Китайка, Ольга Василівна; Китайка, О. В.; Китайка, Ольга Васильевна; Kytaika, Olha V.; Kytaika, Olga; Свида, Тетяна Олександрівна; Свида, Т. О.; Свида, Татьяна Александровна; Svyda, Tetiana O.; Ковальчук, Інна Сергіївна; Ковальчук, І. С.; Ковальчук, Инна Сергеевна; Kovalchuk, Inna S.; Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, О. О.; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Oleksandr O.; Мельничук, Юлія Іванівна; Мельничук, Ю. І.; Мельничук, Юлия Ивановна; Melnychuk, Yuliia I.
  This research is about the problem of the legal regulation of the right of a person to a fair trial. So, it could be said, that the relevance of this research is the need for a legislative definition of the right of a person to a fair trial in the context of human rights. Moreover, the object of study is the public relations of litigation in courts. The subject of the study were the judgments of European Court of Human Rights, international normative-legal acts, and legal acts of Ukraine. The authors used the method of dialectics, the method of formal logic, the comparative-legal method, the method of induction, the method of analysis and the historical method in this research. In conclusion, the authors highlighted that every judge has his or her own conception of justice is not so much theoretically conscious as intuitive, sometimes with a subconscious understanding of it. Therefore, the content of the concept of "fair trial" in cases before the court covers the requirements for equal access to justice, publicity of cases, to guaranty the right of a defendant, by which a defendant must be informed in detail about the nature and motives of the charges against him, giving him sufficient time and opportunity to prepare his defense, to defend himself personally, or to choose a defense counsel for that defense, including free of charge, to question the prosecution and defense witnesses.
 • Документ
  Актуальні питання сучасного кримінального провадження : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Аркуша, Л. І.; Аленін, Ю. П.; Торбас, О. О.; Волошина, В. К.; Гуртієва, Л. М.; Мурзановська, А. В.; Завтур, В. А.; Стоянов, М. М.
  Навчально-методичний посібник адресований аспірантам (здобувачам вищої освіти) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Актуальні питання сучасного кримінального провадження». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, тематичний виклад навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, рекомендовану літературу.