Кулі-Іванченко Ксенія Костянтинівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 18 з 18
 • Документ
  Україна як соціальна держава в умовах воєнного стану
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Кулі-Іванченко, К. К.
  Україна, яка обрала шлях на розбудову соціальної, демократичної, правової держави європейського зразку, визнає згідно з Основним Законом держави людину як найвищу соціальну цінність. Відповідно така держава завжди повинна за допомогою комплексу нормативно- правових та організаційно-правових заходів забезпечувати реалізацію формули: «Держава створена для людини, а не навпаки».
 • Документ
  Конституційне право : навчальний посібник
  (Національний університет "Одеська юридична академія"; Фенікс, 2023) Терлецький, Д.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Terletskyi, Dmytro S.; Афанасьєва, М.; Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Afanasieva, Mariana V.; Батан, Юрій Дмитрович; Batan, Yurii D.; Бальцій, Юрій Юрійович; Baltsii, Yurii Yu.; Бальцій, Ю. Ю; Батан, Ю. Д.; Волкова, Дарія Євгенівна; Volkova, Dariya; Єзеров, А. А.; Єзеров, Альберт Анатолійович; Yezerov, Albert А.; Крусян, А.; Крусян, Анжеліка Романівна; Krusian, Anzhelika R.; Кулі-Іванченко, К.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н.; Mishyna, Natalia; Олькіна, О.; Олькіна, Олена Володимирівна; Olkina, Olena V.; Панасюк, В.; Панасюк, Віта Миколаївна
  Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальностями 081 – «Право», та 293 – «Міжнародне право». Систему конституційного права викладено на засадах її багатоаспектності, що цілком виправдано у зв’язку з об’єктивністю існування багатьох рівнів зазначеної системи. До змісту навчального посібника включено складники, які засвідчують на- укові напрацювання кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Конституційне право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Терлецький, Дмитро Сергійович; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Батан, Юрій Дмитрович; Бальцій, Юрій Юрійович; Волкова, Дарія Євгенівна; Єзеров, Альберт Анатолійович; Крусян, Анжеліка Романівна; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Мішина, Наталя Вікторівна; Олькіна, Олена Володимирівна; Панасюк, Віта Миколаївна
  Посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальностями 081 – «Право» та 293 – «Міжнародне право». Систему конституційного права викладено на засадах її багатоаспектності, що цілком виправдано у зв’язку з об’єктивністю існування багатьох рівнів зазначеної системи. До змісту посібника включено складники, які засвідчують наукові напрацювання кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Соціальне замовлення як своєрідна форма безпосередньої демократії
  (ВД "Гельветика", 2019) Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кулі-Іванченко, К. К.; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.
 • Документ
  Кримськотатарський національний рух: історична ретроспектива XX–XXI ст.
  (Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, 2019) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasieva, Mariana V.; Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кулі-Іванченко, К. К.; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.
  У статті проаналізовано розвиток кримськотатарського національного руху в історичній ретроспективі. На підставі історичних подій та документів XX–XXI ст. встановлено, що активізація діяльності національного руху збігалася з революційними настроями народів Російської імперії (1917), Радянського Союзу (1990) та України (2014). Обґрунтовується висновок, що історія національного руху корінного народу Криму постійно супроводжувалася боротьбою за право створювати свої національні органи самоврядування.
 • Документ
  Vaccination: state-implemented medico-social and legal measures
  (The International Academy of Sciences, Education, Industry & Arts, 2021) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasieva, Mariana V.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, М. М.; Стоянов, Николай Михайлович; Stoianov, Mykola M.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кулі-Іванченко, К. К.; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Іванченко, Андрій Валентинович; Іванченко, А. В.; Иванченко, Андрей Валентинович; Ivanchenko, Andrii V.; Шотова-Ніколенко, Анна Василівна; Шотова-Ніколенко, А. В.; Шотова-Николенко, Анна Васильевна; Shotova-Nikolenko, Anna V.
  The article reviews the medical and social vaccination-related initiatives in different countries of the world aimed at maintaining the balance between the public interest and respect for rights. A separate emphasis is put on exceptions to general rules of compulsory vaccination of children based on religious, philosophic and other personal beliefs of their parents. The connection between the medical and social initiatives applied in different countries, exemption from vaccination for non-medical reasons and reduction of herd immunity is determine. The methods of the research include the comparative method, i.e. the comparison of Ukrainian and international medical and social initiatives related to vaccination of children; the statistical method which is used for generalization of vaccination-related information of the World Health Organization and the European Centre for Disease Prevention and Control; the systematic analysis aimed at identification of existing shortcomings and positive experience of state policies of children vaccination in different countries of the world; the linguo-cognitive analysis, i.e the analysis of reasons for judgements with relation to the role of vaccination in modern countries and those social and medical initiatives that are allowed to be used in certain states to ensure exercise of human rights. Even a slight reduction in numbers of vaccinated children caused by parents’ hesitancy due to certain non-medical reasons, religious and philosophic beliefs will have negative consequences for the public health and country’s economy. Looking for a balance of human rights and public interest when it comes to vaccination resulted in establishing by the supranational judicial institutions of the prevalence of social necessity over individual rights. These findings should play a key role in the selection by different states of vaccination-related medical and social initiatives.
 • Документ
  Amicus Curiae Institute in the Constitutional Process
  (ASERS Publishing, 2019) Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Крусян, Анжелика Романовна; Krusian, Anzhelika R.; Животовська, Ірина Юріївна; Животовська, І. Ю.; Животовская, Ирина Юрьевна; Zhyvotovska, Iryna Yu.; Міхальов, Володимир Олександрович; Міхальов, В. О.; Михалев, Владимир Александрович; Mikhalov, Volodymyr O.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кулі-Іванченко, К. К.; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasieva, Mariana V.
  Given the specifics of constitutional proceedings, the question of the peculiarities of evidence in a constitutional trial is becoming increasingly important. With the adoption of the Law of Ukraine ‘On the Constitutional Court of Ukraine’, for the sake of completeness of the trial, amicus curiae play a significant role in proving – experts and specialists who, by giving opinions on written requests of the judge-rapporteur in the case, reveal the peculiarities of socio-political discussion on complex issues arising in the course of constitutional justice. The purpose of this work is to study the amicus curiae institute, the features of its legal regulation in Ukraine and abroad, as well as to investigate the role of the institute in the constitutional process of Ukraine. The object of the research is the amicus curiae institute in the constitutional process of Ukraine. By examining the amicus curiae institute in the constitutional process of Ukraine, we can conclude that it plays an important role in the completeness of the judicial review of the case. On the one hand, the ‘friend of the court’ is a lobbyist who, thanks to his conclusions, seeks the necessary judicial decision. On the other hand, thanks to the amicus curiae institute, when considering cases that may affect an indeterminate number of persons, civil society (such as NGOs, etc.) can help ensure that the judgment is given in the light of all the circumstances relevant to the cases. However, despite the legislative consolidation of the research institute in the constitutional process of Ukraine, some procedural provisions require further refinement with the use of international experience and advanced scientific works.
 • Документ
  Права людини в особливих правових режимах: досвід України : монографія
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика, 2022) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasieva, Mariana V.; Батан, Юрій Дмитрович; Батан , Ю. Д.; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yurii D.; Животовська, Ірина Юріївна; Животовська, І. Ю.; Животовская, Ирина Юрьевна; Zhyvotovska, Iryna Yu.; Корнієнко, Володимир Олександрович; Корнієнко, В.О.; Корниенко, Владимир Александрович; Korniienko, Volodymyr O.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кулі-Іванченко, К. К.; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Марусяк, Олександр Васильович; Марусяк, О. В.; Марусяк, Александр Васильевич; Marusiak, Oleksandr V.; Олькіна, Олена Володимирівна; Олькіна, О. В.; Олькина, Елена Владимировна; Olkina, Olena V.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Терлецький, Д. С.; Терлецкий, Дмитрий Сергеевич; Terletskyi, Dmytro S.
  Монографія підготовлена кафедрою конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія» із запрошенням експертів, науковців інших установ та організацій. Монографія є колективною науковою працею, результатом критичного переосмислення конституційно-правової дійсності та реалізації прав людини в Україні в умовах особливих правових режимів. Авторами проведено конституційно-правовий аналіз правових засад міжнародного права прав людини, міжнародного гуманітарного права, а також національної законодавчої бази та судової практики, щодо права держав вживати заходів у відступі від своїх юридичних зобов’язань у надзвичайних ситуаціях. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вишів і факультетів, юристівпрактиків, працівників державних органів і органів місцевого самоврядування, а також фахівців у галузі конституційного права, захисту прав людини.
 • Документ
  Основні функції соціальної держави щодо забезпечення соціальних прав людини
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кулі-Іванченко, К. К.; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.
 • Документ
  Інститут децентралізації публічної влади в Україні: історико-правовий аспект
  (Одеса : Гельветика, 2020) Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кулі-Іванченко, К. К.; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.
 • Документ
  Конституційне право України : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2020) Терлецький, Дмитро Сергійович; Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Батан, Юрій Дмитрович; Бальцій, Юрій Юрійович; Волкова, Дарія Євгенівна; Єзеров, Альберт Анатолійович; Животовська, Ірина Юріївна; Крусян, Анжеліка Романівна; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Мішина, Наталя Вікторівна; Назарко, Аркадій Тимофійович; Олькіна, Олена Володимирівна; Панасюк, Віта Миколаївна
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право». Система конституційного права України викладена на засадах її багатоаспектності, що є цілком виправданим у зв’язку з об’єктивністю існування багатьох рівнів зазначеної системи. При цьому до змісту навчально-методичного посібника включені складники, які засвідчують наукові напрацювання кафедри конституційного права конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Проблеми визначення виконавців соціального замовлення
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.
 • Документ
  Європейський принцип субсидіарності в контексті реалізації соціального замовлення в Україні
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Ksenia K.
 • Документ
  Постанови Кабінету Міністрів України як правова основа для застосування соціального замовлення
  (2013) Кулі-Іванченко, К. К.; Кули-Иванченко, К. К.; Kuli-Ivanchenko, K. K.
 • Документ
  Соціальне замовлення органів місцевого самоврядування в Україні : конституційно-правове дослідження
  (2015) Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Kuli-Ivanchenko, Ksenija
  У дисертації вирішено наукову задачу щодо проведення конституційно-правового дослідження соціального замовлення в Україні та розроблення з використанням його результатів пропозицій щодо подальшого удосконалення конституційно-правової регламентації соціального замовлення. Запропоновано вважати, що соціальне замовлення - це організаційно-правовий механізм договірної взаємодії органів місцевого самоврядування та громадських організацій для задоволення соціальних потреб населення в інноваційний спосіб. Встановлено, що сутність соціального замовлення являє собою тріаду складових: соціальну, договірну та інноваційну, а також, що розвиток соціального замовлення тісно пов'язаний з реалізацією принципу субсидіарносгі. Договір на соціальне замовлення - це укладена у простій письмовій формі за підсумками конкурсу на соціальне замовлення угода між замовником - органом місцевого самоврядування та виконавцем - громадською організацією щодо надання послуг або виконання робіт на користь індивідуальних чи колективних бенефіціарів. Колективним бенефіціаром, як правило, є територіальні громади сіл, селищ, міст. Доведено, що укладення договорів на соціальне замовлення є проявом координаційних взаємовідносин органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями. За допомогою цих інститутів громадянського суспільства органи місцевого самоврядування підвищують рівень ефективності реалізації як власних, так і делегованих органами державної влади повноважень. Аргументовано, що договір на соціальне замовлення є засобом соціалізації діяльності органів місцевого самоврядування.
 • Документ
  Соціальне замовлення в системі місцевого самоврядування в місті Одеса
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2005) Кулі, К. К.; Кули, К. К.; Kuli, K. K.
 • Документ
  Соціальне замовлення в Україні: аналіз законопроектних робіт
  (2014) Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Ksenija