Єфременкова Людмила Назарiвна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 3 з 3
 • Документ
  Методики обстеження пацієнта за системами органів : Навчальний посібник
  (Одеса : Міжнар. Гуманітар Ун-тет, 2024) Гнiдой, Iгор Михайлович; Єфременкова, Людмила Назарiвна; Кукушкін, Віталій Наумович; Гніда, Наталя Ігорівна
  Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти в галузі охорони здоровʼя і є особливо актуальним при вивченні таких дисциплін, як пропедевтика внутрішніх хвороб, обстеження та визначення стану здоров`я, методи оцінки стану пацієнта, тощо. У посібнику послідовно подано методики фізикального дослідження пацієнтів за системами органів. На основі цих стислих схем обʼєктивного обстеження пацієнта можлива загальна оцінка стану його здоровʼя, а також швидке і якісне встановлення попереднього діагнозу, що має важливе практичне значення не лише для студентів, а й для практикуючих фахівців.
 • Документ
  Дебют системного червоного вовчака після перенесеного COVID-19
  (Одеса, 2023) Єфременкова, Л. Н.; Єфременкова, Людмила Назарiвна; Yefremenkova, L. N.; Ковалевська, Л. А.; Ковалевська, Людмила Андріївна; Kovalevska L. А.; Врублевська, С. В.; Врублевська, Світлана Володимирівна; Vrublevska, C. V.; Vrublevska, Svitlana Volodymyrivna; Грицик, В. П.; Hrytsyk, V. P.; Качурова, І. М.; Kachurova, I. M.; Сивий, С. М.; Syvyi, S. M.; Драга, Т. М.; Draga, T. M.;
  Представлене спостереження за трьома випадками дебюта системного червоного вовчака, що спостерігались через 4-6 тижнів після перенесеної інфекції COVID-19. Всі хворі – жінки, вік – 22, 30 і 52 роки. Інфекцію COVID-19 перенесли в легкій формі. Через 4-6 тиж після нормалізації температури і покращення клінічного стану у обстежених хворих знов з’явилась субфебрильна температура з періодичними підйомами до фебрильної, артралгії запального характеру, еритема вилиць і спинки носа; хвора 52 років додатково відмічала випадіння волосся, сухість і різь в очах, сухість в роті, тяжкість в правій половині грудної клітки. При клінічному та лабораторно-інструментальному дослідженні виявлено, що у всіх представлених випадках наявні клінічні (артрит, дерматит, серозит) і лабораторні (диспротеїнемія, тромбоцитопенія, лейкопенія, прискорення ШОЕ, гіпокомплементемія, наявність антинуклеарного фактора в реакції імунофлюоресценції, антитіл до двоспіральної ДНК, рибонуклеопротеїду, нуклеосом, гістонів та інших) діагностичні критерії СЧВ. У хворої 52 років додатково до критеріїв СЧВ наявні діагностичні критерії синдрома Шегрена. Той факт, що дебют СЧВ виник після перенесеної інфекції COVID-19, потребує подальших досліджень на більш значному клінічному матеріалі і з поглибленим вивченням задіяних у автоімунному процесі ланок патогенезу.
 • Документ
  Домедична допомога : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Єфременкова, Л. Н.; Єфременкова, Людмила Назарiвна
  У навчально-методичному посібнику викладено основні питання курсу «Домедична допомога», наведено перелік питань до семінарських занять, бібліографію для підготовки до занять, питання до самостійної перевірки знань. Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти та розроблено відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра за спеціальністю 262 – Правоохоронна діяльність.