Берназ-Лукавецька Олена Михайлівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 56
 • Документ
  Цивільне право. Частина IІ
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов Євген Олегович; Голубєва Неллі Юріївна; Давидова Ірина Віталіївна; Зубар Володимир Михайлович; Берназ-Лукавецька Олена Михайлівна; Матійко Микола Володимирович; Павлова Вікторія Георгіївна; Оскілко Олексій Олегович; Шамота Олександр Володимирович; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонов, Є. О.; Holubieva, Nelli Yu.; Голубєва, Н. Ю.; Davydova, Iryna V.; Давидова, І. В.; Zubar, Vladimir M.; Зубар, В. М.; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Берназ-Лукавецька, О. М.; Matiiko, Mykola V.; Матійко, М. В.; Pavlova, Viktoriia H.; Павлова, В. Г.; Oskilko, Oleksii O.; Оскілко, О. О.; Shamota, Oleksandr V.; Шамота, О. В.
  Практикум містить плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, рекомендовану літературу з курсу «Цивільне право, частина ІІ» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право»
 • Документ
  Цивільне право. Частина І : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 081 «Право» факультету цивільної та господарської юстиції денної форми навчання
  (Одеса : Фенікс, 2024) Харитонов, Євген Олегович; Завальнюк, Сергій Володимирович; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Завальнюк, Ірина Володимирівна; Мельник, Олександр Володимирович; Омельчук, Олександр Сергійович; Сафончик, Оксана Іванівна; Токарева, Віра Олександрівна
  Матеріали посібника розроблені відповідно до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни для студентів І курсу факультету Цивільної та господарської юстиції НУ ОЮА. Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками за кожною темою, плани практичних (семінарських) занять, питання та завдання для самостійної роботи студентів, тестові завдання, перелік питань для перевірки знань з курсу. Наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до семінарських занять, заліку та іспиту. Розрахований на студентів і науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Цивільне право. Частина ІІ : практикум
  (Одеса: Фенікс, 2023) Адаховська, Надія Сергіївна; Адаховська, Н. С.; Adakhovska, Nadiia S.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Hlyniana, Kateryna M.; Завальнюк, Сергій Володимирович; Завальнюк, С. В.; Zavalniuk, Serhii V.; Зубар, Володимир Михайлович; Зубар, В. М.; Zubar, Volodymyr M.; Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Kryvenko, Yuliia V.; Калітенко, Оксана Михайлівна; Калітенко, О. М.; Kalitenko, Oksana M.
  Практикум містить методичні вказівки до курсу «Цивільне право», в яких визначено питання теми, нормативні правові акти, літературні джерела та завдання.
 • Документ
  On the question of defining the parties to an agreement on the grant of a consumer loan in Ukraine and Poland
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Bernaz-Lukavetska, Olena M.
 • Документ
  Цивільне право. Частина ІІ : Практикум для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» для факультетів: судового та міжнародного права; прокуратури та слідства; адвокатури та антикорупційної діяльності
  (Одеса : Фенікс, 2023) Адаховська, Надія Сергіївна; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Зубар, Володимир Михайлович; Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Юлія Василівна; Калітенко, Оксана Михайлівна; Матійко, Микола Володимирович; Мінченко, Дар'я Анатоліївна; Мельник, Олександр Володимирович; Павлова, Вікторія Георгіївна; Спасова, Катерина Іванівна; Токарева, Віра Олександрівна; Байталюк, Дарія Русланівна; Оскілко, Олексій Олегович; Веретельник, Анна Ігорівна; Шамота, Олександр Володимирович
  Практикум містить методичні вказівки до курсу «Цивільне право», в яких визначено питання теми, нормативні правові акти, літературні джерела та завдання.
 • Документ
  Умови укладання кредитного договору: проблемні питання
  (Одеса : Фенікс, 2019) Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Bernaz-Lukavetska, Olena M.
 • Документ
  Спадкове право України та країн світу : практикум
  (Національний університет "Одеська юридична академія"; Фенікс, 2023) Харитонов, Є. О.; Харитонов, Євген Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Давидова, І. В.; Давидова, Ірина Віталівна; Davydova, Iryna V.; Орзіх, Юрій Геннадійович; Орзіх, Ю. Г.; Orzikh, Yurii H.; Берназ-Лукавецька, О. М.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Павлова, В. Г.; Павлова, Вікторія Георгіївна; Pavlova, Viktoriia H.
  У практикумі містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Спадкове право України та країн світу», розробленій відповідно до програми для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» на факультеті судового та міжнародного права Національного університету «Одеська юридична академія» з галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» і призначений для підготовки до семінарських (прак- тичних) занять, іспиту. У практикумі викладені плани практичних занять, що включають переліки питань, які виносяться на обговорення на занятті, і завдання для самостійної роботи студентів. До кожної теми подано перелік літератури. У практикумі також наведено загальний перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять та іспиту. Розрахований на здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних праців- ників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Нормативно-правове регулювання захисту персональних даних у соціальній мережі
  (Фенікс, 2018) Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Bernaz-Lukavetska, Olena M.
 • Документ
  Страхове право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Харитонов, Є. О.; Давидова, І. В.; Адамова, О. С.; Берназ-Лукавецька, О. М.; Мельник, О. В.; Токарева, В. О.; Омельчук, О. С.; Журило, С. С.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Страхове право», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (спеціальність 081 «Право»). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять та завдання для самостійної роботи. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять та семестрового контролю.
 • Документ
  Форс-мажорні обставини у кредитних договорах під час дії воєнного стану
  (Одеса : Фенікс, 2022) Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна
 • Документ
  Позасудові шляхи вирішення спортивних спорів
  (Фенікс, 2019) Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Bernaz-Lukavetska, Olena M.
 • Документ
  Особливості захисту персональних даних у соціальній мережі
  (Одеса : Фенікс, 2018) Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна
 • Документ
  Рекодифікація цивільного кодексу України: включення положень щодо правового регулювання косметологічних послуг : глава монографії 
  (Київ : Норма права, 2020) Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Феденко, Єлизавета Михайлівна; Феденко, Є. М.; Fedenko, Yelyzaveta M.
 • Документ
  Особливості надання медичних послуг в умовах пандемії : глава монографії
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Берназ, Дмитро Васильович; Берназ, Д. В.; Bernaz, Dmytro V.
 • Документ
  Проблеми здійснення та захисту цивільних прав в умовах воєнного стану : монографія
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Харитонова, Олена Іванівна; Подцерковний, Олег Петрович; Голубєва, Неллі Юріївна; Сафончик, Оксана Іванівна; Давидова, Ірина Віталіївна; Некіт, Катерина Георгіївна; Токарева, Віра Олександрівна; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Гончаренко, Владислава Олександрівна; Орзіх, Юрій Геннадійович; Фасій, Богдан Володимирович; Бут, Ілля Олександрович; Ткалич, Максим Олегович; Маршук, Юлія Сергіївна; Толмачевська, Юлія Олегівна
  У монографії досліджуються проблеми у сфері цивільного права, що постали у зв’язку з впровадженням в Україні воєнного стану. Колективом авторів проаналізова- но особливості цивільно-правового регулювання в умовах воєнного стану, проблеми, що виникають при здійсненні та захисті цивільних прав в умовах збройної агресії. Монографія переслідує мету вирішення питань, що виникають в умовах воєнного стану в Україні, в окремих сферах суспільного життя. Монографія розрахована як на наукових і науково-педагогічних працівників, так і на практикуючих правознавців, а також стане в нагоді кожному, хто стикнувся з про- блемами здійсення та захисту цивільних прав в умовах воєнного стану.
 • Документ
  Відповідальність за неналежне надання послуг пластичної хірургії
  (Одеса : Фенікс, 2019) Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena M.
 • Документ
  Окремі питання кредитування під час воєнного стану
  (Одеса : Фенікс, 2022) Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena M.
 • Документ
  Співвідношення договорів поруки, позики з кредитним договором
  (Одеса : Фенікс, 2016) Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena M.
 • Документ
  Порівняльний аналіз Правил GDPR з законодавством України щодо захисту персональних даних у соцмережах
  (ВД "Гельветика", 2019) Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena M.
 • Документ
  Вплив COVID-19 на договірні правовідносини у цивільному праві
  (Одеса : Фенікс, 2020) Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна