Фідірко Марина Олександрівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 8 з 8
 • Документ
  Фізичне виховання для підвищення стану здоров’я студентів
  (Одеса : Гельветика, 2020) Фідірко, Марина Олександрівна; Фідірко, М. О.; Фидирко, Марина Александровна; Fidirko, Maryna O.; Суліма, Ірина Леонідівна; Суліма, І. Л.; Сулима, Ирина Леонидовна; Sulima, Iryna L.; Заверзаєв, Валерій Володимирович; Заверзаєв, В. В.; Заверзаев, Валерий Владимирович; Zaverzaiev, Valerii V.
 • Документ
  Дослідження фізичного стану студентів з країн Близького Сходу
  (м. Одеса, 2020) Фідірко, Марина Олександрівна; Фідірко, М. О.; Фидирко, Марина Александровна; Fidirko, Maryna O.; Долгієр, Євдокія Володимирівна; Долгієр, Є. В.; Долгиер, Евдокия Владимировна; Dolhiier, Yevdokiia V.; Мороз, Ігор Вікторович; Мороз, І. В.; Мороз, Игорь Викторович; Moroz, Ihor V.; Смолякова, Ірина Дмитрівна; Смолякова, І. Д.; Смолякова, Ирина Дмитриевна; Smoliakova, Iryna D.
  У статті аналізується проблема сучасних уявлень про фізіологічні механізми, які підтримують стан здоров’я іноземних студентів у системі організм-середовище в умовах навчання у закладах вищої освіти України. Поставлено за мету дати порівняльну характеристику фізичного стану студентів з країн Близького Сходу. У дослідженні брали участь студенти-чоловіки ІV року навчання з Єгипту та Ізраїлю. Проведено аналіз спеціальної науково-методичної літератури, параметрів фізичного розвитку та показників діяльності серцево--судинної та вегетативної нервової систем, фізичної працездатності. Дослідження показало переважання морфофункціональних показників обстежених ізраїльтян в порівнянні зі студентами з Єгипту за життєвим індексом, силовим індексом кистьової та станової динамометрії, екскурсією грудної клітки. Вірогідно більша кількість студентів з Єгипту (36,4%) мала надлишкову масу тіла, ніж студентів з Ізраїлю (8,3%). За індексом Кердо, орто- та кліностатичною пробою, які характеризують вплив симпатичної або парасимпатичної гілок вегетативної регуляції, отримані вірогідні (р ≤ 0,05) відмінності між групами обстежуваних, що дозволяє стверджувати про незбалансовану вегетативну регуляцію організму іноземних студентів, так, в певній мірі у студентів з Ізраїлю є схильність до переважання парасимпатикотонічних впливів, тоді як в студентів з Єгипту – схильність до переважання симпатикотонічних ефектів. Вивчення типів реакції серцево-судинної системи на дозоване фізичне навантаження та фізичної працездатності свідчить, що у більшості обстежених іноземних студентів спостерігалися нормотензивний тип реакції на фізичне навантаження, високий та вище за середній рівень фізичної працездатності. За даними проведеного дослідження, виявлено негативний вплив навколишнього середовища на механізми вегетативного забезпечення діяльності серцево-судинної системи, що потребує певної уваги та своєчасної адекватної корекції з метою профілактики розладів у нервовій діяльності та адаптаційних можливостях організму обстежених.
 • Документ
  Фізичне виховання як складова частина професійної компетентності студентів-юристів
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Фідірко, Марина Олександрівна; Фидирко, Марина Александровна; Fidirko, Maryna O.; Антіпова, Жана Ігорівна; Антипова, Жана Игоревна; Antipova, Zhana I.
 • Документ
  Повышение двигательной активности студентов в период экзаменационной сессии
  (2017) Фідірко, Марина Олександрівна; Фидирко, Марина Александровна; Fidirko, Maryna O.; Антипова, Жанна Ігорівна; Антипова, Жанна Игоревна; Antypova, Zhanna I.
 • Документ
  Розвиток силових якостей студентів
  (Одеса : Фенікс, 2012) Фидирко, Марина Александровна; Фідірко, Марина Олександрівна; Fydyrko, Maryna Aleksandrovna; Смолякова, І. Д.; Смолякова, И. Д.; Smoliakova, I. D.
 • Документ
  Влияниe подвижных игр на организм занимающихся
  (Одеса : Фенікс, 2012) Фидирко, Марина Александровна; Фідірко, Марина Олександрівна; Fydyrko, Marina Aleksandrovna; Сулима, Ирина Леонидовна; Суліма, Ірина Леонидовна; Sulyma, Yryna Leonydovna
 • Документ
  Задачі управління в учбово-тренувальному процесі студентів, які спеціалізуються в ігрових видах спорту
  (Одеса : Фенікс, 2012) Фидирко, Марина Александровна; Фідірко, Марина Олександрівна; Fidirko, Maryna Oleksandrivna; Головко, В. М.; Головко, В. М.; Holovko, V. M.; Бирюков, Александр Аркадьевич; Бірюков, Олександр Аркадійович; Byriukov, Oleksandr Arkadiiovych
 • Документ
  Воздействие физического воспитания на личность будущего юриста
  (Одеса : Фенікс, 2013) Антипова, Жанна Игоревна; Антіпова, Жанна Ігорівна; Antipova, Zhanna I.; Фидирко, Марина Александровна; Фідірко, Марина Олександрівна; Fidirko, Marina A.