Кольцов Віталій Михайлович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 7 з 7
 • Документ
  Парламентська опозиція в умовах війни
  (Львів–Торунь : Liha-Pres, 2024) Кольцов Віталій Михайлович
 • Документ
  Демократизація політичного процесу в Україні: від деолігархізації до консолідації суспільства
  (Одеса, 2023) Ярова, Ліліана Вікторівна; Yarova, Liliana V.; Ярова, Л. В.; Кольцов, Віталій Михайлович; Кольцов, В. М.; Koltsov, Vitalii M.
 • Документ
  Foreign policy imperatives for the development of the Visegrad Group and Ukraine
  (Baltija Publishing, 2020) Кольцов, Віталій Михайлович; Кольцов, В. М.; Кольцов, Виталий Михайлович; Koltsov, Vitalii M.; Ломжець, Юлія Вікторівна; Ломжець, Ю. В.; Ломжец, Юлия Викторовна; Lomzhets, Yuliia V.
  The article is devoted to the analysis of the main stages of creation and development of the Visegrad Group as a regional grouping, which is successfully developing when being a member of NATO and the European Union. This kind of research is especially relevant in connection with the exacerbation of the economic crisis due to the COVID-19 pandemic. The purpose of the research is to analyze the strategic stages of creation and development of various cooperative aspects of the Visegrad countries; such a format of interaction has not lost its relevance after accession to the European Union. Analytical separation of periodization of the stages of formation, identification of problems and solutions faced by the Visegrad group’s countries is important for creating a modern economic and political worldview of cooperation and indentifying the main areas of cooperation in Europe. Based on the use of documents, including protocols and declarations as a result of meetings at various levels within the Visegrad Group, the specific stages of its development and interaction with Ukraine in a wide range of components that are the essence of Euro-Atlantic integration are analyzed and identified. Specific examples illustrate that Ukraine has always been in the field of key interests of the Visegrad Four, getting effective assistance and support in various forms from it. There have been identified not only practical issues of regional cooperation and security, but also some aspects of the value and civilization dimension. The member countries of the Visegrad Group, having initiated the format of cooperation “V4 + Ukraine”, took an active part in the most important processes that Ukraine went through on its way. The assumption is proved that the experience of the Visegrad countries is relevant and useful for Ukraine on the way to the realization of its Euro-Atlantic integration aspirations. Despite the difficulties within the European Union, between Ukraine and some of the signatories of the 1991 Visegrad Declaration, cooperation with Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary is the most effective communication platform for intensifying a broad dialogue between Ukraine and the European Union.
 • Документ
  Сутність і різновиди наднаціональної політичної опозиційності у країнах Вишеградської групи
  (Одеса: Фенікс, 2018) Кольцов, Віталій Михайлович; Кольцов, В. М.; Кольцов, Виталий Михайлович; Koltsov, Vitalii M.
  Проаналізовано сутність та різновиди феномену наднаціональної політичної опозиційності у країнах Вишеградської групи, яка найчастіше реалізовується крізь призму опозиції ЄС. Виявлено форми та рівні наднаціональної опозиційності в країнах Вишеградської групи – переважно системну, ідеологічну, законотворчо-детерміновану і частково антисистемну, позаідеологічну і політично-детерміновану. З’ясовано, що на наднаціональному рівні політична опозиція країн Вишеградської групи, передусім до ЄС, є доволі антисистемною та визначається євроскептицизмом не лише окремих політиків та партій, а й загалом держав та їхніх політичних інститутів. Доведено, що деконструктивізація логіки системної взаємодії влади та опозиції на рівні окремих країн Вишеградської групи веде до деконструктивізації політичної опозиції на рівні наднаціональних відносин у регіоні.
 • Документ
  Основні підходи до тлумачення поняття "політична опозиція" у західній політичній науці
  (Одеса : Фенікс, 2016) Кольцов, Віталій Михайлович; Кольцов, Виталий Михайлович; Koltsov, Vitaliy M.
  Обґрунтовано, що західна політична наука неуніфікована в розрізі дефініювання політичної опозиції, оскільки в ній на підставі різнофакторного теоретико-методологічного аналізу інкорпоровано вузьке та широке дефініювання політичної опозиції. Виявлено, що у вузькому (класичному) розумінні політична опозиція тяжіє до парламентської опозиції, а у широкому (сучасному) розумінні – до парламентської опозиції та інших форма опозиційності на підставі політизації суспільного/суспільно-політичного процесу.
 • Документ
  Актуальні проблеми філософії та соціології. - Вип. 10.
  (2016)
  У десятому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» розглядаються філософські питання буття людини в сучасних суспільствах. Автори піднімають традиційні для філософського дискурсу проблеми, обмірковують шляхи їх вирішення у сучасному українському суспільстві. Багато уваги приділено філософському осмисленню суспільства, буття, діалектики, свободи, релігії як традиційних предметів філософської рефлексії. У номері також подається соціологічне осмислення політичних і соціальних подій, об’єктивний, неупереджений соціологічний аналіз суспільної свідомості, соціологічне супроводження тих процесів, які відбуваються в країні. Автори розкривають й актуальні соціологічні візії принципів побудови сучасних суспільств, соціологічне осмислення освіти. Матеріали, оприлюднені у десятому номері журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології», можуть бути корисними для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх тих, хто цікавиться філософськими та соціологічними проблемами сучасних суспільств.
 • Документ
  Сучасні методологічні тенденції в порівнянні дизайну політичних систем
  (Одеса : Фенікс, 2015) Кольцов, Віталій Михайлович
  Стаття присвячена проблемам застосування порівняльного аналізу в дослідженнях політичних систем. Комплексно розглянуті основні дослідницькі прийоми в цьому напрямку. Особлива увага приділена концептуальним та проблемним аспектам порівнюваності політичних феноменів.