Горяга Оксана Вікторівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 26
 • Документ
  Історія держави та права : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право»
  (Одеса : Юридична література, 2024) Аніщук Ніна Володимирівна; Горяга Оксана Вікторівна
  Методичні рекомендації з дисципліни «Історія держави та права» за освітньо-професійною програмою «Захист прав людини» для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр на факультеті адвокатури та антикорупційної діяльності у Національному університеті «Одеська юридична академія» в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». До методичних рекомендацій увійшли тематичний план навчального курсу «Історія держави та права», який включає теми, що розглядаються на лекціях і практичних заняттях, а також теми, що передбачені в рамках самостійної роботи для підготовки до іспиту. Методичні рекомендації мають допомогти здобувачам належним чином засвоїти матеріал з дисципліни «Історія держави та права».
 • Документ
  Історія держави і права : навчально-методичні рекомендації до вивчення дисципліни. Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» факультету адвокатури та антикорупційної діяльності
  (Одеса : Фенікс, 2024) Єфремова, Наталя Володимирівна; Горяга, Оксана Вікторівна
  Навчально-методичні рекомендації підготовлено з метою надання методичної допомоги в опанування дисципліною «Історія держави та права» й самостійного вивчення найважливіших тем. Матеріали рекомендацій складено на основі попередніх видань та згідно зі змінами навчального плану 2023 р. Видання містить перероблені навчальні матеріали, плани практичних занять та список літератури, пояснення щодо змісту самостійної роботи здобувачів та питання до екзамену із зазначеної дисципліни. Видання стане у нагоді всім, хто цікавиться питаннями історії держави і права зарубіжних країн та України.
 • Документ
  Історія держави і права : навчально-методичні рекомендації до вивчення дисципліни : для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції)
  (Одеса : Фенікс, 2023) Єфремова, Наталя Володимирівна; Корнієнко, Ірина Валеріївна; Горяга, Оксана Вікторівна
  Навчально-методичні рекомендації підготовлено з метою надання методичної допомоги в опанування дисципліною «Історія держави та права» й самостійного вивчення найважливіших тем. Матеріали рекомендацій складено на основі попередніх видань та згідно зі змінами навчального плану 2023 р. Видання містить перероблені навчальні матеріали, плани практичних занять та список літератури, пояснення щодо змісту самостійної роботи здобувачів та питання до екзамену із зазначеної дисципліни. Видання стане у нагоді всім, хто цікавиться питаннями історії держави і права зарубіжних країн та України.
 • Документ
  Історія держави і права України : Навчально-методичні рекомендації до вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» на факультеті цивільної та господарської юстиції НУ «ОЮА»
  (Одеса : Гельветика, 2023) Єфремова, Наталя Володимирівна; Корнієнко, Ірина Валеріївна; Горяга, Оксана Вікторівна
  Навчально-методичні рекомендації складено на основі попередніх видань та згідно зі змінами силабусу навчальної дисципліни 2023 р. Видання містить доопрацьовані навчальні матеріали, оновлені плани практичних занять та список літератури, пояснення щодо змісту самостійної роботи здобувачів та питання до екзамену із зазначеної дисципліни. Видання стане у нагоді всім, хто цікавиться питаннями історії держави і права України
 • Документ
  До питання про право на свободу наукової творчості в історико-правовій науці в Одеському державному університеті ім. І. І. Мечникова У 40-50-х роках ХХ століття
  (Куновіце : Академія ГУСПОЛ, 2023) Єфремова, Наталя Володимирівна; Єфремова, Н. В.; Ефремова, Наталья Владимировна; Yefremova, Natalia V.; Горяга, Оксана Вікторівна; Горяга, О. В.; Goryaga, Oksana V.
 • Документ
  Історія держави і права України : навчально-методичні рекомендації
  (Одеса : Юридична література, 2023) Єфремова, Наталя Володимирівна; Корнієнко, Ірина Валеріївна; Горяга, Оксана Вікторівна
  Навчально-методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Історія держави і права України» складено для допомоги здобувачам вищої освіти ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» на факультеті прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) Національного університету «Одеська юридична академія» при підготовці до вивчення дисципліни «Історія держави і права України». Видання містить навчальні матеріали, плани практичних занять зі списком літератури, пояснення щодо змісту самостійної роботи здобувачів та питання до іспиту із зазначеної дисципліни. Навчально-методичні рекомендації стануть у нагоді всім, хто цікавиться питаннями історії держави і права України.
 • Документ
  Процес становлення юридичної освіти на українських теренах
  (ВД "Гельветика", 2018) Горяга, Оксана Вікторівна; Горяга, О. В.; Горяга, Оксана Викторовна; Goryaga, Oksana V.
 • Документ
  Ідея утворення федерації між Польщею, Литвою та Україною в Гадяцькому трактаті 1658 року
  (ПП "Фенікс", 2019) Горяга, О. В.; Горяга, Оксана Вікторівна; Горяга, Оксана Викторовна; Goryaga, Oksana V.
 • Документ
  До питання законодавчого закріплення організації українського козацтва за часів П. Скоропадського
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Горяга, Оксана Вікторівна; Горяга, О. В.; Horiaha, Oksana V.
 • Документ
  A scientific educational activity of the Doctor of church law Alexander Ivanovych Pokrovskiy
  (Universidad de la Amazonia, 2020) Єфремова, Наталя Володимирівна; Єфремова, Н. В.; Ефремова, Наталья Владимировна; Yefremova, Natalia V.; Горяга, Оксана Вікторівна; Горяга, О. В.; Горяга, Оксана Викторовна; Horiaha, Oksana V.; Півень, Дмитро Олегович; Півень, Д. О.; Пивень, Дмитрий Олегович; Piven, Dmytro O.
  Аmongthe different branches of law, theChurch Law of the Eastern Orthodox Church is a holistic law system and a comprehensive branch of knowledge, which unites the judicial, historical and theological studies elements. Unfortunately, in Soviet times Church Law as a science and as a subject hadbeen deleted from the programs of the law faculties. Even at the renewed seminaries it showed up only at the end of the XX century.However, the Church Law has close ties with a law culture, spiritual heritage and national traditions of the Ukrainian people, because it is an important source of the national law system. The resumption of research interest, therefore, in the history of the Church Law teaching has shown by the most modern Ukrainian researchers as one of the relevant targets of the national law science development.In this article, the history of appearance and development of Church Law Faculty at the Imperial NovorossiyskUniversity is investigated. The article focuses on the activity of Professor A. I. Pokrovskiy, who was the last specialist of this subject at the University. Once in Odesa in 1917, he worked productively at the improvement of the church law teaching, but with the beginning of the Bolshevik terror, he was forced to survive in the conditions of implementation of the destructive reforms in the education sector in USSR. The collected materials will promote renewing the pages of his scientific-educational activity and allow us to know about the important stages of his life and his scientific achievements.
 • Документ
  Історія України : новітній час : навч.-метод. реком. для здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» в Юридичному фаховому коледжі за спеціальністю 081 «Право» НУ «Одеська юридична академія»
  (Одеса : Юридична література, 2022) Єфремова, Наталя Володимирівна; Єфремова, Н. В.; Ефремова, Наталья Владимировна; Yefremova, Natalia V.; Горяга, Оксана Вікторівна; Горяга, О. В.
  Посібник містить інформаційні данні навчальної дисципліни, плани практичних занять з методичними поясненнями до підготовки, список літератури, пояснення щодо змісту самостійної роботи здобувачів та завдання до неї.
 • Документ
  Історія суду і судочинства в Україні : навчально-методичні рекомендації
  (Одеса : Фенікс, 2020) Єфремова, Наталя Володимирівна; Єфремова, Н. В.; Ефремова, Наталья Владимировна; Yefremova, Natalia V.; Корнієнко, Ірина Валеріївна; Корнієнко, І. В.; Корниенко, Ирина Валерьевна; Korniienko, Iryna V.; Горяга, Оксана Вікторівна; Горяга, О. В.; Горяга, Оксана Викторовна; Horiaha, Oksana V.
  «Історія суду та судочинства в Україні» полягає в підвищенні загального та теоретичного рівня знань здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право», в підготовці їх до системного сприйняття історії розвитку судової системи в Україні. Навчальна дисципліна «Історія суду та судочинства в Україні» належить до циклу спеціальних юридичних дисциплін. Її вивчення тісно пов’язано з іншими як загальними, так і галузевими юридичними дисциплінами: конституційне право, цивільне право та процес, кримінальне право та процес тощо. Вивчення історичного досвіду формування органів українського судочинства допоможе здобувачам освіти краще орієнтуватися в історико-правовому матеріалі, сформулювати творчий підхід до вивчення інших юридичних дисциплін, у тому числі й галузевого напрямку, а також користуватися набутими знаннями у провадженні дослідницької та практичної діяльності. Навчально-методичні рекомендації розроблені для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» судово-адмініністративного факультету НУ «ОЮА» за спеціальністю 081 «Право», також можуть бути важливими та корисними для сучасних українців. Особливо для тих, хто планує зв’язати свою долю з юриспруденцією.
 • Документ
  Історія держави і права України. Частина 2 : навч.-метод. посіб. для студ. Юрид. коледжу НУ «ОЮА»
  (Одеса : Фенікс, 2016) Єфремова, Наталя Володимирівна; Єфремова, Н. В.; Ефремова, Наталья Владимировна; Yefremova, Natalia V.; Долматов, Іван Володимирович; Долматов, І. В.; Долматов, Иван Владимирович; Dolmatov, Ivan V.; Мокін, Ігор Сергійович; Мокін, І. С.; Мокин, Игорь Сергеевич; Mokin, Ihor S.; Горяга, Оксана Вікторівна; Горяга, О. В.; Горяга, Оксана Викторовна; Horiaha, Oksana V.
  Навчально-методичний посібник із дисципліни «Історія держави і права України» (ч. 2) розроблений для студентів 2 курсу Юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія». Посібник складається із фрагментів лекцій, планів семінарських занять з методичними рекомендаціями до їх підготовки, а також питань до іспиту та пояснень до самостійної роботи студентів із зазначеної дисципліни. До кожної теми семінарських занять подається перелік рекомендованої літератури, що значно спрощує самостійну роботу студентів у процесі вивчення дисципліни. У посібнику наведено деякі хрестоматійні документи, потрібні для кращої підготовки студентів. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів, курсантів і слухачів юридичних спеціальностей та всіх, хто цікавиться питаннями історії держави і права України.
 • Документ
  Павло Скоропадський: людина, політик, патріот
  (Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2020) Горяга, Оксана Вікторівна; Горяга, О. В.; Горяга, Оксана Викторовна; Horiaha, Oksana V.
 • Документ
  Павло Скоропадський та його державотворча діяльність
  (Одеса, 2020-11-20) Бехруз, Хашматулла Набійович; Горяга, Оксана Вікторівна; Войтова, Катерина Русланiвна; Корнієнко, Ірина Валеріївна; Єфремова, Наталя Володимирівна; Барановський, Петро Петрович; Ніколаєнко, Єлизавета Русланівна; Іванійчук, Таїсія Юріївна; Рубан, Анастасія Іванівна; Стефанчишена, Тетяна Михайлівна; Гаврилова, Регіна Вадимівна; Даниленко, Анастасія Вікторівна; Кузнецов, Олександр Максимович; Бондар, Євген Сергійович; Фіалко, Ангеліна Вадимівна; Півень, Дмитро Олегович
  До збірника матеріалів науково-методичного круглого столу Павло Скоропадський та його державотворча діяльність увійшли результати історико-правових досліджень важливих питань з історії українського державотворення доби Української Держави за П. Скоропадського. Матеріали представлені в авторській редакції. Відповідальність за зміст матеріалів, точність наведених фактів, цитат, посилань на джерела, достовірність іншої інформації та за додержання норм авторського права несуть автори.
 • Документ
  М. Л. Дювернуа: віхи життя та діяльності
  (2018-11-09) Горяга, Оксана Вікторівна; Горяга, Оксана Викторовна; Goryaga, Oksana V.
 • Документ
  Внесок І. С. Орлая в розвиток Рішельєвського ліцею
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Горяга, Оксана Вікторівна; Горяга, Оксана Викторовна; Horiaha, Oksana V.
 • Документ
  Одесская школа права. Введение в украинское право
  (Одесcа : Юридична література, 2016) Кивалов, Сергей Васильевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Картузова, Ирина Алексеевна; Анищук, Нина Владимировна; Остапенко, Тимур Александрович; Шевчук-Белая, Яна Валерьевна; Ефремова, Наталья Владимировна; Долматов, Иван Владимирович; Горяга, Оксана Викторовна; Аракелян, Минас Рамзесович; Попсуенко, Людмила Александровна; Корниенко, Ирина Валерьевна; Дудченко, Валентина Витальевна; Завальнюк, Владимир Васильевич; Крусян, Анжелика Романовна; Мишина, Наталья Викторовна; Харитонов, Евгений Олегович; Некит, Екатерина Георгиевна; Суха, Юлия Сергеевна; Мирошниченко, Наталья Анатольевна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Чанышева, Галия Инсафовна; Барский, Вадим Рудольфович; Голубева, Нелли Юрьевна; Подцерковный, Олег Петрович; Аленин, Юрий Павлович; Волошина, Владлена Константиновна; Латковская, Тамара Анатольевна; Черемнова, Антонина Ивановна; Степская, Елена Владимировна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Гавриш, Наталья Степановна; Каракаш, Илья Иванович; Богуцкий, Павел Петрович; Харитонова, Елена Ивановна; Позова, Дина Дмитриевна; Крестовская, Наталья Николаевна; Вишняков, Александр Константинович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Кормич, Борис Анатольевич; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Пережняк, Борис Аркадьевич; Бальций, Юрий Юрьевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Стрельцов, Евгений Львович; Долежан, Валентин Владимирович; Бакаянова, Нана Мезеновна; Полянский, Юрий Евгеньевич; Свида, Алексей Георгиевич; Кивалов, Сергей Васильевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Батан, Юрий Дмитриевич
  В книге, написанной коллективом авторов, работающих в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являющемся продолжателем традиций одесской школы права, раскрываются особенности правовой системы Украины, вопросы истории ее становления и перспективы дальнейшего развития, содержание конституционализма в Украине, специфика основных и профильных отраслей украинского права, дана характеристика видов юридического процесса в Украине, приводятся новые направления правового регулирования, освещается институциональное обеспечение украинского права. Книга может быть полезна не только студентам, преподавателям, ученым, практикующим юристам, но и всем тем, кто интересуется украинским правом. Она рассчитана на распространение информации об украинском праве в других правовых культурах. В ней представлен вводный материал как для ориентации в правовой системе Украины в целом, так и в отдельных направлениях правового регулирования с целью более глубокого изучения современного украинского права.
 • Документ
  Знатне військове товариство та його роль при здійснені військової служби
  (Одеса : Фенікс, 2014) Горяга, О. В.; Goryaga, O. V.
  Автор статті зробив історичний аналіз матеріалів і виявив широке залучення неурядової старшини до роботи адміністративних, судових установ Гетьманщини як центрального, так і місцевого рівнів, а також до військової служби. Особливістю їх державної служби на цьому етапі слід визнати відсутність чіткої спеціалізації і постійні зміни в характері службової діяльності. У той же час, рівень залучення значкових товаришів до управління державними справами та їх насиченість у державному апараті, дає підстави стверджувати, що разом з урядовою старшиною, вони монополізували політичну владу в країні і цілковито домінували в адміністративно-управлінських та судових установах.
 • Документ
  Зростання ролі Старшинської ради на початку Національно-визвольної війни
  (2013) Горяга, О. В.; Горяга, О. В.; Goryaga, O. V.