*Публікації та навчально-методичні видання кафедри гуманітарних дисциплін

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 1 з 1
  • Документ
    Методичні рекомендації до практичних занять для вивчення дисципліни «Психологія» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» Миколаївського навчально-наукового інституту права НУ «ОЮА»
    (Миколаїв : Миколаївський навчально-науковий інститут права НУ «ОЮА», 2023) Ворчакова, Ірина Євгенівна; Ворчакова, І. С.; Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.
    Запропоновані методичні рекомендації до практичних занять містять завдання для виконання семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологія». У даному виданні подаються базові питання, які необхідні для поглиблення та розширення знань здобувачів вищої освіти щодо майбутніх юридичних професій. Організація роботи тудентів, передбачає роботу з основними психологічними термінами та поняттями з кожної поданої теми, підготовку відповідей на питання для самоконтролю та завдання на перевірку рівня засвоєних студентами знань, складання плану-конспекту наукових літературних джерел, а також розв’язання проблемних ситуацій та виконання творчих завдань. Методичні вказівки, запропоновані для виконання завдань, допоможуть студентам сфокусуватися на головних аспектах проблемної теми та більш глибоко засвоїти її. Методичні рекомендації до практичних занять складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів за спеціальністю 081 «Право» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр».