* Навчально-методичні видання кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 1 з 1
  • Документ
    Організація та проектування готельного господарства : навчальний посібник
    (Одеса : Маджента, 2021) Д’яконова, Анджела Костянтинівна; Іванченкова, Л. В.; Іванченкова, Лариса Володимирівна; Тітомир, Людмила Анатоліївна; Ряшко, Галина Михайлівна; Федосова, Катерина Сергіївна; Кравчук, Тетяна Вікторівна; Халілова-Чуваєва, Юлія Олександрівна; Коротич, Олена Миколаївна; Савенко, Анастасія Андріївна; Жовтяк, Каріна Олександрівна
    У навчальному посібнику викладено основи обґрунтування та формування інноваційних концепцій готельних підприємств; запропоновані методологічні та практичні підходи щодо проблем розвитку готелів в умовах конкурентного середовища сфери готельного бізнесу. Узагальнено модельне проектування інфраструктурних складових готелів та розглянуті методи розрахунків оцінки інвестиційної привабливості впровадження інноваційних концепцій у готельну сферу для подальшого їх розвитку. Видання рекомендується для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» денної та заочної фори навчання СВО бакалавр та магістр.