Калімбет Андрій Леонідович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 7 з 7
 • Документ
  Поняття та ознаки адміністративних актів, вимоги до адміністративних актів
  (ВД "Гельветика", 2019) Калімбет, Андрій Леонідович; Калімбет, А. Л.; Калимбет, Андрей Леонидович; Kalimbet, Andrii L.
 • Документ
  The Practice of the Training on Stress Tolerance Increase of Ukrainian Students in the Sphere of Legal Education
  (Sciedu Press, 2019) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Сідор, Михайло Іванович; Сідор, М. І.; Сидор, Михаил Иванович; Sidor, Mykhailo I.; Голоядова, Тетяна Олексіївна; Голоядова, Т. О.; Голоядова, Татьяна Алексеевна; Holoiadova, Tetiana O.; Goloyadova, Tetiana; Калімбет, Андрій Леонідович; Калімбет, А. Л.; Калимбет, Андрей Леонидович; Kalimbet, Andrii L.
  The new national curriculum implementation in the sphere of higher education in Ukraine raises the need for using tests as the means of students’ knowledge assessment. The authors have identified the connection both between the level of stress tolerance and between the level of test passing by means of using the correlated analysis, the Kolmogorov-Smirnov test and the T-Wilcoxon test. The level of stress tolerance has a serious impact upon the students’ test result. The students show a higher efficiency level while passing the test after visiting the training on stress tolerance increase. It has been identified that the opportunity value as to how to focus the students’ attention on the test is an important harbinger of the thesis that the education of Ukrainian students should be followed by the assessment of their psychological state. The authors have identified that the students’ psychological architype has an impact upon the education efficiency giving both similar and best results according to the results from other cultures.
 • Документ
  Публічне адміністрування : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Білокур, Євгенія Ігорівна; Белокур, Евгения Игоревна; Bilokur, Yevheniia I.; Калімбет, Андрій Леонідович; Калимбет, Андрей Леонидович; Kalimbet, Andrii L.; Сандул, Яна Миколаївна; Сандул, Яна Николаевна; Sandul, Yana M.
 • Документ
  Правовий механізм протидії корупційним правопорушенням: проблеми теорії та практики
  (Одеса : Фенікс, 2019) Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Людмила Михайловна; Kornuta, Liudmyla M.; Хамходера, Олег Петрович; Хамходера, Олег Петрович; Khamkhodera, Oleh P.; Калімбет, Андрій Леонідович; Калимбет, Андрей Леонидович
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Документ
  Тестові завдання із дисциплін «Адміністративне право» та «адміністративно-процесуальне право»: практикум
  (Одеса : Фенікс, 2018) Біла-Тіунова, Любов Романівна; Білокур, Євгенія Ігорівна; Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Бондаренко, Катерина Вікторівна; Васильківська, Вікторія Владиславівна; Даниленко, Юлія Сергіївна; Закаленко, Олена Василівна; Калімбет, Андрій Леонідович; Корнута, Людмила Михайлівна; Лавренова, Ольга Ігорівна; Михайлов, Олександр Миколайович; Неугодніков, Андрій Олександрович; Осадчий, Анатолій Юрійович; Тодощак, Олег Володимирович; Хамходера, Олег Петрович
  Практикум призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліни «Адміністративне право України», «Адміністративне процесуальне право України», «Державна служба України».
 • Документ
  Економічні методи державного управління телебаченням в Україні
  (Одеса : Фенікс, 2013) Калімбет, А. Л.; Калимбет, А. Л.; Kalymbet, A.
 • Документ
  Державне управління у галузі телебачення в Україні
  (201-06-30) Калімбет, Андрій Леонідович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2016. У дисертації надано характеристику державного управління у галузі телебачення; з’ясовано зміст об’єкта державного управління у галузі телебачення, визначено систему принципів державного управління у галузі телебачення Особливу увагу приділено визначенню організаційних засад державного управління у галузі телебачення, у тому числі характеристиці повноважень та напрямів діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення України як суб’єкта державного управління в галузі телебачення, а також Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Розглянуто питання реалізації державного управління у галузі телебаченні в Україні, класифіковано форми державного управління у галузі телебачення, виокремлено методи державного управління у галузі телебачення, визначено особливості адміністративної відповідальності за порушення у галузі телебачення, а також зміст контролю та нагляду у галузі телебачення.