Палій Оксана Миколаївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 14 з 14
 • Документ
  Важность сущностного познания правовой действительности
  (ВД "Гельветика", 2019) Палий, Оксана Николаевна; Палій, Оксана Миколаївна; Палій, О. М.; Palyi, Oksana M.
 • Документ
  Целостная личность как основа гармонии человека с миром
  (ПП "Фенікс", 2020) Палий, О. Н.; Палій, О. М.; Палій, Оксана Миколаївна; Палий, Оксана Николаевна; Palii, Oksana M.
 • Документ
  Філософські аспекти дослідження каузальності в соціально-гуманітарній сфері : монографія
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Єременко, Олександр Михайлович; Yeremenko, Oleksandr M.; Єременко, О. М.; Соловйов, Олег Володимирович; Soloviov, Oleh V.; Соловйов, О. В.; Піляєв, Ігор Славович; Piliaiev, Ihor S.; Піляєв, І. С.; Токар, Людмила Вікторівна; Tokar, Liudmyla V.; Токар, Л. В.; Прокопець, Віталій Володимирович; Prokopets, Vitalii V.; Прокопець, В. В.; Капустіна, Надія Борисівна; Kapustina, Nadiia B.; Капустіна, Н. Б.; Матюшина, Інна Іванівна; Matiushyna, Inna I.; Матюшина, І. І.; Сумарокова, Людмила Миколаївна; Sumarokova, Liudmyla M.; Сумарокова, Л. М.; Палій, Оксана Миколаївна; Palii, Oksana M.; Палій, О. М.; Смазнова, Ірина Сергіївна; Smaznova, Iryna S.; Смазнова, І. С.; Соколовський, Олександр Олександрович; Sokolovskyi, Oleksandr O.; Соколовський, О. О.
  У монографії аналізується одна з основних філософських категорій – каузальність. Розглядаються онтологічні, епістеміологічні, соціальні, правові аспекти причинно-наслідкових відносин. Книга стане в нагоді філософам, політологам, правознавцям та усім читачам, які цікавляться філософською проблематикою.
 • Документ
  Категорія підстави при пізнанні правової дійсності
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Палій, Оксана Миколаївна; Палій, О. М.; Палий, Оксана Николаевна; Palii, Oksana M.
 • Документ
  Історія філософії: навчально-методичні рекомендації (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА»)
  (Одеса : Фенікс, 2021) Єременко, Олександр Михайлович; Єременко, О. М.; Еременко, Александр Михайлович; Yeremenko, Oleksandr M.; Палій, Оксана Миколаївна; Палій, О. М.; Палий, Оксана Николаевна; Palii, Oksana M.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Історія філософії» розроблені відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до заліку, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Історія філософії» допоможе студентам зрозуміти закономірності розвитку філософського мислення, зокрема діалектики «вічних» тем філософських роздумів та зміни світоглядних парадигм і методів філософування в історії філософії. Набуті знання, уміння та навички бакалаври зможуть застосувати у подальшому вивченні політологічних дисциплін та навчальних курсів філософського спрямування. Матеріали призначені для бакалаврів факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «Політологія».
 • Документ
  Філософсько-психологічне дослідження особистості: навчально-методичні рекомендації (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА»)
  (Одеса : Фенікс, 2021) Єременко, Олександр Михайлович; Єременко, О. М.; Еременко, Александр Михайлович; Yeremenko, Oleksandr M.; Палій, Оксана Миколаївна; Палій, О. М.; Палий, Оксана Николаевна; Palii, Oksana M.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Філософсько-психологічне дослідження особистості» розроблені відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до заліку, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Філософсько-психологічне дослідження особистості» допоможе студентам здобути фундаментальні знання філософських концепцій особистості, отримати кваліфікації для комплексного аналізу феномену особистості, удосконалити вміння і навички для ефективної роботи в галузі соціально-психологічних досліджень та консультування. Матеріали призначені для магістрантів факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «психологія».
 • Документ
  Філософія: навчально-методичні рекомендації (для студентів всіх спеціальностей НУ «ОЮА»)
  (Одеса : Фенікс, 2021) Єременко, Олександр Михайлович; Єременко, О. М.; Еременко, Александр Михайлович; Yeremenko, Oleksandr M.; Капустіна, Надія Борисівна; Капустіна, Н. Б.; Капустина, Надежда Борисовна; Kapustina, Nadiia B.; Палій, Оксана Миколаївна; Палій, О. М.; Палий, Оксана Николаевна; Palii, Oksana M.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Філософія» розроблені відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до заліку, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Філософія» надасть студентам фундаментальну теоретичну основу для формування світогляду, допоможе сформувати категоріальні засади розуміння сутності людини і світу в цілому, а також забезпечить володіння категоріально-понятійним апаратом наукового дослідження. Набуті знання, уміння та навички бакалаври зможуть застосувати у подальшому вивченні навчальних курсів професійного та філософського спрямування. Матеріали призначені для бакалаврів всіх факультетів Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Філософсько-психологічне дослідження особистості: навчально-методичні рекомендації (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА»)
  (Одеса : Фенікс, 2020) Єременко, Олександр Михайлович; Палій, О. М.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Філософсько-психологічні дослідження особистості» розроблені відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до заліку, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Філософсько-психологічні дослідження особистості» допоможе студентам здобути фундаментальні знання філософських концепцій особистості, отримати кваліфікації для комплексного аналізу феномену особистості, удосконалити вміння і навички для ефективної роботи в галузі соціально-психологічних досліджень та консультування. Матеріали призначені для магістрантів факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «психологія».
 • Документ
  Роль юридической практики в развитии теории
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Палий, Оксана Николаевна; Палій, Оксана Миколаївна; Palii, Oksana M.
 • Документ
  Диспозитивность правовых норм
  (2013) Палий, О. Н.; Палій, О. М.; Paliy, O. N.
 • Документ
  Общие требования к субъекту правоприменения
  (Одеса : Фенікс, 2014) Палій, О. Н.; Палий, О. Н.; Paliy, O. N.
  Целью данной работы как раз и является дать ответ на вопрос: каким должен быть субъект правоприменения, чтобы результатом его деятельности было превращение правовой возможности в развитую правовую действительность? Субъект правоприменения может быть как индивидуальным, так и коллективным.Чтобы правовая возможность стала действительной, требуется, чтобы и субъект правоприменения обладал той развитостью, о которой речь шла выше: как отдельная личность, если это касается индивидуального субъекта правоприменения, так и каждая личность, входящая в коллективный орган, — если речь идет о коллективном субъекте правоприменения. Задача состоит в разработке методов воспитания и подготовкитакого действительного, развитого человека, что непосредственно касается как сферы юридического образования, так и всей сферы функционирования права в современном обществе.
 • Документ
  Категории возможности и действительности в современной философии права
  (Одеса : Фенікс, 2012) Палий, О. Н.; Palyi, O.
 • Документ
  Становление и развитие категорий возможности и действительности
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Палий, О. Н.; Палій, О. М.; Paliy, O. N.
  Статья посвящена исследованию возникновения и развития категорий действительности и возможности. Автор считает, что с помощью данных категорий возможно полнее познать сущность и механизмы развития правовых явлений и более успешно решать многие проблемы в сфере правоприменения.
 • Документ
  Роль философских категорий в осознании правовых проблем
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Палий, Оксана Николаевна; Палій, Оксана Миколаївна; Palii, Oksana M.