Манаков Сергій Юрійович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 8 з 8
 • Документ
  Адміністрування та захист баз та сховищ даних : методичні вказівки (для бакалаврів галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» факультету кібербезпеки та інформаційних технологій)
  (Одеса : [б. в.], 2024) Василенко Микола Дмитрович; Манаков Сергій Юрійович; Слатвінська Валерія Миколаївна
  Методичні вказівки з курсу «Адміністрування та захист баз та сховищ даних» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань для самоконтролю, завдань для самостійної роботи, переліку рекомендованих джерел. Вивчення дисципліни «Адміністрування та захист баз та сховищ даних» надасть знання і навички здобувачам щодо ефективного управління базами даних, забезпечення їх безпеки, вчасного резервного копіювання та відновлення даних. Матеріали призначені для здобувачів факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки»
  (Одеса, 2024) Трофименко, Олена Григорівна; Логінова, Наталія Іванівна; Манаков, Сергій Юрійович
  Розглянуто особливості структурного наповнення та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра здобувачами першого освітнього рівня вищої освіти. Зазначені вказівки допоможуть студентам зрозуміти правила структурування, оформлення та подання кваліфікаційної роботи й забезпечити системний, структурований підхід до її виконання.
 • Документ
  Проблеми безпеки вебзастосунків
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.; Trofymenko, Olena H.; Манаков, Сергій Юрійович; Манаков, С. Ю.; Manakov, Serhii Yu.
 • Документ
  Моделювання програмного забезпечення : навчально-методичний посібник. Для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : Фенікс, 2023) Манаков, С. Ю.; Манаков, Сергій Юрійович; Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.; Лобода, Юлія Геннадіївна; Лобода, Ю. Г.; Дика, Анастасія Іванівна; Дика, А. І.
  Навчально-методичний посібник призначений для підготовки до лабораторних і самостійних робіт, які виконуються в рамках навчальної дисципліни, присвяченої вивченню фундаментальних основ моделювання програмного забезпечення майбутніми ІТ-спеціалістами. Розглянуто сучасні підходи до моделювання програмного забезпечення та засоби для реалізації цих підходів. Наведено завдання до 8 лабораторних і 8 самостійних робіт, які дозволяють дослідити набір діаграм сучасних CASE-засобів моделювання програмних продуктів і навчитися розробляти організаційні, функціональні, інформаційні та процесні моделі предметної області для програмного забезпечення. Для студентів вищих навчальних закладів, науковців і спеціалістів з моделювання програмного забезпечення.
 • Документ
  Основи програмної інженерії : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.; Trofymenko, Olena H.; Манаков, Сергій Юрійович; Манаков, С. Ю.; Manakov, Serhii Yu.; Ларін, Дмитро Георгійович; Ларін, Д. Г.; Larin, Dmytro H.
  Розглянуто основні засоби програмної інженерії щодо розробки моделей засобами UML, роботи в системі контролю версій Git, планування програмного проєкту, декомпозиції і тестування програм, вивченню методів і механізмів DevOps і DevSecOps. Містить завдання з індивідуальними варіантами до лабораторних занять, які виконуються у комп’ютерному класі, та самостійних робіт у межах навчальної дисципліни.
 • Документ
  Комп‘ютерна схемотехніка та архітектура комп‘ютерів : навч. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Задерейко, О. В.; Логінова, Н. І.; Трофименко, О. Г.; Манаков, С. Ю.; Толокнов, А. А.; Гура, В. І.
  Розглянуто основні принципи схематичної побудови основних вузлів персонального комп’ютера, що формують багаторівневу структурну організацію комп’ютерних систем. Призначено для підготовки до лекційних занять і практичних робіт, які виконуються в межах навчальної дисципліни, присвяченої вивченню фундаментальних основ комп’ютерної схемотехніки та архітектури комп’ютерів майбутніми ІТ-спеціалістами.
 • Документ
  Комп‘ютерна схемотехніка та архітектура комп‘ютерів : навч.-метод. посібник
  (Одеса, 2022) Задерейко, Олександр Владиславович; Логінова, Наталія Іванівна; Трофименко, Олена Григорівна; Манаков, Сергій Юрийович; Толокнов, Анатолій Арнольдович; Гура, Володимир Ігоревич
  Навчально-методичний посібник призначено для підготовки до лабораторних і самостійних робіт, які виконуються в межах навчальної дисципліни, присвяченої вивченню фундаментальних основ комп‘ютерної схемотехніки та архітектури комп‘ютерів майбутніми ІТ-спеціалістами.
 • Документ
  Актуальні питання дисципліни «Архітектура проектів програмного забезпечення»
  (Одеса, 2022) Манаков, Сергій Юрійович; Манаков, С. Ю.; Манаков, Сергей Юрьевич; Manakov, Serhii Yu.