Чупрікова Ірина Леонідівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 3 з 3
 • Документ
  State Policy of Ukraine in Terms of Implementing Law Enforcement Function of the Country in the Taxation Sphere
  (Allied Business Academies, 2021) Теремецький, Владислав Іванович; Теремецький, В. І.; Теремецкий, Владислав Иванович; Teremetskyi, Vladyslav I.; Гречанюк, Сергій Костянтинович; Гречанюк, С. К.; Гречанюк, Сергей Константинович; Hrechaniuk, Serhii K.; Hrechaniyuk, Serhiy; Наливайко, Лариса Романівна; Наливайко, Л. Р.; Наливайко, Лариса Романовна; Nalyvaiko, Larysa R.; Терехов, Віталій Юрійович; Терехов, В. Ю.; Терехов, Виталий Юрьевич; Terekhov, Vitalii Yu.; Terekhov, Vitaliy; Салманова, Олена Юріївна; Салманова, О. Ю.; Салманова, Елена Юрьевна; Salmanova, Olena Yu.; Чупрікова, Ірина Леонідівна; Чупрікова, І. Л.; Чуприкова, Ирина Леонидовна; Chuprikova, Iryna L.; Назаренко, Марина Олександрівна; Назаренко, М. О.; Назаренко, Марина Александровна; Nazarenko, Maryna O.
  The current state of the formation and implementation, as well as tendencies for the development of state policy on ensuring the implementation of the law enforcement function of the country in the taxation sphere have been clarified in this research. The research was aimed at demonstrating that any legislative amendments in the taxation sphere should focus on ensuring the integrity of the tax system and the development of voluntary compliance with the current norms by taxpayers. The authors have analyzed scientific approaches regarding the peculiarities of the formation and implementation of state policy on legal provision of the law enforcement function of the country in the taxation sphere in relation to the involvement of civil society institutions into this activity and strengthening the role of information and analytical forms and methods of its realization. The authors of the article have defined the basic principles of legal entities to implement the law enforcement function of the country in the taxation sphere based on the “good governance” concept: focusing on meeting the needs of taxpayers, which is in the public interest of civil society and the state in the whole; stability and long-term orientation of the tax policy; achieving efficiency, effectiveness, openness, transparency in the activities of state authorities; competence and ethical behavior of their officials.
 • Документ
  International experience in preventing intentional homicide by criminal police units
  (Universidad del Zulia, 2021) Хижняк, Євген Сергійович; Хижняк, Є. С.; Хижняк, Евгений Сергеевич; Khyzhniak, Yevhen S.; Капустник, Володимир Валерійович; Капустник, В. В.; Капустник, Владимир Валереьевич; Kapustnyk, Volodymyr V.; Батраченко, Тетяна Сергіївна; Батраченко, Т. С.; Батраченко, Татьяна Сергеевна; Batrachenko, Tetiana S.; Чупрікова, Ірина Леонідівна; Чупрікова, І. Л.; Чуприкова, Ирина Леонидовна; Chuprikova, Iryna L.; Chuprikova, Iryna; Крищенко, Артем Євгенович; Крищенко, А. Є. Артем Євгенович; Крищенко, Артем Евгеньевич; Kryshchenko, Artem Ye.
  The objective of the article is to analyze the international experience of the operational and investigative prevention of intentional homicides by criminal police units, as well as the legislation that provides for the development of an effective system for the prevention of intentional homicides in Ukraine. The subject of the investigation is the foreign experience of operational prevention and the search for intentional homicides by criminal police units. The research methodology includes general and specific methods of legal science: dialectic, scientific abstraction, methods of systems analysis, formal and dogmatic, systemic, and structural, historical, and comparative, logical. Various intentional homicide prevention programs are considered, which are currently operating in different countries of the world. It analyzes the positive international experience of operational and investigative prevention of intentional homicides, which can become the basis for the development of the relevant legislation of Ukraine in this area. It is concluded that the conduct of a comparative analysis of the prevention of intentional homicides and various countries is the basis for the development of the most promising areas to improve domestic legislation in this area.
 • Документ
  Допустимість доказів у світлі нового Кримінального процесуального кодексу
  (2016-05-27) Чупрікова, Ірина Леонідівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2016. Дисертація є одним із перших спеціальних комплексних досліджень теоретичних і практичних аспектів допустимості доказів, її місця серед інших властивостей доказів, особливостей критеріїв та обставин, які впливають на допустимість доказів та процедуру визнання їх недопустимими відповідно до КПК 2012 року. У дисертації визначено поняття та властивості доказів і місце допустимості серед них. Охарактеризовано нормативну основу допустимості доказів за КПК 2012 року. Досліджено практику Європейського суду з прав людини та вітчизняних судів щодо допустимості доказів. Здійснено характеристику критеріїв допустимості доказів (належний суб’єкт збирання, надходження з належного джерела та законодавчо встановлена процедура фіксації). Розглянуто допустимість окремих категорій доказів (отриманих з порушенням принципу поваги честі та гідності, результати негласних слідчих (розшукових) дій та дані отримані за допомогою поліграфа, гіпнозу). Сформульовано науково обгрунтовані пропозиції щодо удосконалення кримінально-процесуального законодавства у частині регулювання допустимості доказів.