Слободянюк Ольга Василівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 8 з 8
 • Документ
  Фінансове забезпечення проєкту : навч.-метод. посіб.
  (2023) Кібік О.; Слободянюк О.; Примаченко І.; Кузнецова Л.; Кібік Ольга Миколаївна; Kibik Olha M.; Слободянюк Ольга Василівна; Slobodianiuk Olha V.; Примаченко Іван Федорович; Prymachenko Ivan F.
  Навчально-методичний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Управління фінансовим забезпеченням проєкту». Посібник містить короткий основний зміст тем, завдання, кейси, тести, питання для обговорення, питання для самоперевірки, а також список використаної літератури. Для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь магістра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент». Призначені для роботи в аудиторний час, а також для індивідуальної роботи здобувачів над дисципліною «Управління фінансовим забезпечення проєкту», підготовки до екзамену або заліку, для супроводження семінарських і практичних занять в цілому з дисципліни, закріплення теоретичних знань, буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з економічної, управлінської та правової спеціальностей.
 • Документ
  Ризик-менеджмент
  (Одеса : Фенікс ; НУ "ОЮА", 2024) Кібік О.; Кібік Ольга Миколаївна; Kibik Olha M.; Слободянюк О.; Слободянюк Ольга Василівна; Slobodianiuk Olha V.; Кузнецова Л.; Кузнецова Людмила Валентинівна; Kuznetsova, Liudmyla V.
  Навчально-методичний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент». У посібнику представлено короткий основний зміст тем, завдання, кейси, тести, питання для обговорення, питання для самоперевірки, а також список рекомендованої літератури для поглибленого вивчення, тест на схильність до ризику. Призначені для роботи в аудиторний час, а також для індивідуальної роботи здобувачів над дисципліною «Ризик-менеджмент», підготовки до екзамену або заліку, для супроводження практичних занять в цілому з дисципліни, закріплення теоретичних знань. Буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з економічної, управлінської та правової спеціальностей. Для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь магістра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 "Менеджмент»
 • Документ
  Інтеграційна стратегія в системі забезпечення відновлення та розвитку України
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Кібік, Ольга Миколаївна; Кібік, О. М.; Kibik, Olha M.; Слободянюк, Ольга Василівна; Слободянюк, О. В.; Slobodianiuk, Olha V.
 • Документ
  Institutional development of voluntary health insurance market in Ukraine
  (Institute of Society Transformation, 2016) Слободянюк, Ольга Василівна; Слободянюк, О. В.; Слободянюк, Ольга Васильевна; Slobodianiuk, Olha V.; Slobodyanyuk, Olga
  Introduction. Many reforms are taking place in Ukraine within the framework of the European integration. Modernisation of the health care system is one of them. In Europe, medical insurance possesses are one of the most significant elements of the insurance market along with car and property insurance. Notwithstanding this fact, the development of the Ukrainian voluntary health insurance system is obstructed by several major objective and subjective factors. Purpose and Results. This article examines classification of the voluntary health insurance system, demonstrates trends in the dynamics of voluntary health insurance development, shows peculiarities of quantitative and qualitative changes in its constituents and identifies problems and prospects of its development in Ukraine. Such methods of research, as system approach, analysis and synthesis, dynamics and structure valuation, and market segmentation have been used. The authors of this article have generalised the classification of the voluntary health insurance and calculated shares of insurance premiums for voluntary health insurance contracts and the level of insurance payouts. The article determines the dynamics of the volume and level of insurance payments on voluntary medical insurance in Ukraine in 2010-2015; as well as quantitative and qualitative characteristics of the institutional development of the voluntary medical insurance in the country. Besides, the factors that have a negative impact on the development of this part of the insurance market have been defined.
 • Документ
  Менеджмент у двох частинах: фінансовий,страховий : методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2021) Слободянюк, Ольга Василівна; Слободянюк, О. В.; Слободянюк, Ольга Васильевна; Slobodianiuk, Olha V.; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Отливанська, Галина Артурівна; Отливанська, Г. А.; Отливанская, Галина Артуровна; Otlyvanska, Halyna A.
  Методичні рекомендації та завдання призначені для роботи в аудиторнийчас, для самостійної та індивідуальної роботи студентів над дисципліною,підготовки до екзамену та заліку, а також для супроводження лекцій іпрактичних занять в цілому з дисципліни.
 • Документ
  Практикум для проходження тренінг-курсів
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2021) Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Слободянюк, Ольга Василівна; Слободянюк, О. В.; Слободянюк, Ольга Васильевна; Slobodianiuk, Olha V.; Нестерова, Катерина Сергіївна; Нестерова, К. С.; Нестерова, Екатерина Сергеевна; Nesterova, Kateryna S.
  Практикум відповідає програмам навчальних дисциплін «Створення власного бізнесу (бізнес тренінг)». «Розробка конкурентної стратегії (бізнес тренінг)». «Розвиток напрямів та інструментів міжнародного бізнесу (бізнес тренінг)». В практикумі представлені завдання, кейси, тести, ділові ігри, питання для обговорення, питання для самоперевірки, питання до заліку, а також список рекомендованої літератури. Практикум призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь бакалавра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент», буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з економічних, управлінських та правової спеціальностей.
 • Документ
  Бухгалтерський облік : навчально-методичний посібник
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Хаймінова, Юлія Володимирівна; Хаймінова, Ю. В.; Хайминова, Юлия Владимировна; Khaiminova, Yuliia V.; Слободянюк, Ольга Василівна; Слободянюк, О. В.; Слободянюк, Ольга Васильевна; Slobodianiuk, Olha V.; Кібік, Ольга Миколаївна; Кібік, О. М.; Кибик, Ольга Николаевна; Kibik, Olha M.; Скрипник, Марина Олександрівна; Скрипник, М. О.; Скрипник, Марина Александровна; Skrypnyk, Maryna O.
 • Документ
  Фінанси, гроші, кредит : практикум
  (Одеса : НУ «Одеська юридична академія», 2021) Слободянюк, Ольга Василівна; Слободянюк, О. В.; Слободянюк, Ольга Васильевна; Slobodianiuk, Olha V.; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Лазарева, Г. Ю.; Lazareva, H. Yu. .; Примаченко, Іван Федорович; Примаченко, І. Ф.; Примаченко, Иван Федорович; Prymachenko, Ivan F.
  Методичні рекомендації та завдання призначені для роботи в аудиторний час, для самостійної та індивідуальної роботи студентів над дисципліною, підготовки до екзамену та заліку, а також для супроводження лекцій і практичних занять в цілому з дисципліни.