* Навчально-методичні видання кафедри конституційного права

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 16 з 16
 • Документ
  Конституційний процес : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2024) Панасюк, Віта Миколаївна; Панасюк, В. М.; Panasiuk, Vita M.; Бальцій, Юрій Юрійович; Бальцій, Ю. Ю; Baltsii, Yurii Yu.; Глиняний, Іван Володимирович; Глиняний, І. В.; Hlynianyi, Ivan V.
  Навчально-методичний посібник містить теоретичні відомості з детальним описом матеріалу, завдання до практичних занять та контрольні запитання. Призначений для здобувачів вищої освіти галузі знань 081 «Право» з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Конституційний процес».
 • Документ
  Сучасний конституціоналізм : методичні рекомендації
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бальцій, Юрій Юрійович; Бальцій, Ю. Ю; Панасюк, Віта Миколаївна; Панасюк, В. М.
 • Документ
  Реформа децентралізації і розвиток громад : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Mishyna, Natalia V.; Степаненко, Сергій Васильович; Степаненко, С. В.; Stepanenko, Serhii V.; Сон, Софія Сергіївна; Сон, С. С.; Son, Sofiia S.; Панасюк, Віта Миколаївна; Панасюк, В. М.; Panasiuk, Vita M.; Волкова, Дарія Євгенівна; Волкова, Д. Є.; Volkova, Dariia Ye.
 • Документ
  Конституційне право : навчальний посібник
  (Національний університет "Одеська юридична академія"; Фенікс, 2023) Терлецький, Д.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Terletskyi, Dmytro S.; Афанасьєва, М.; Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Afanasieva, Mariana V.; Батан, Юрій Дмитрович; Batan, Yurii D.; Бальцій, Юрій Юрійович; Baltsii, Yurii Yu.; Бальцій, Ю. Ю; Батан, Ю. Д.; Волкова, Дарія Євгенівна; Volkova, Dariya; Єзеров, А. А.; Єзеров, Альберт Анатолійович; Yezerov, Albert А.; Крусян, А.; Крусян, Анжеліка Романівна; Krusian, Anzhelika R.; Кулі-Іванченко, К.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н.; Mishyna, Natalia; Олькіна, О.; Олькіна, Олена Володимирівна; Olkina, Olena V.; Панасюк, В.; Панасюк, Віта Миколаївна
  Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальностями 081 – «Право», та 293 – «Міжнародне право». Систему конституційного права викладено на засадах її багатоаспектності, що цілком виправдано у зв’язку з об’єктивністю існування багатьох рівнів зазначеної системи. До змісту навчального посібника включено складники, які засвідчують на- укові напрацювання кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Конституційне право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Терлецький, Дмитро Сергійович; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Батан, Юрій Дмитрович; Бальцій, Юрій Юрійович; Волкова, Дарія Євгенівна; Єзеров, Альберт Анатолійович; Крусян, Анжеліка Романівна; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Мішина, Наталя Вікторівна; Олькіна, Олена Володимирівна; Панасюк, Віта Миколаївна
  Посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальностями 081 – «Право» та 293 – «Міжнародне право». Систему конституційного права викладено на засадах її багатоаспектності, що цілком виправдано у зв’язку з об’єктивністю існування багатьох рівнів зазначеної системи. До змісту посібника включено складники, які засвідчують наукові напрацювання кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Порівняльне виборче право : навч.-метод. посібник
  (Одеса, 2022) Батан, Юрій Дмитрович
 • Документ
  Порівняльне конституційне право : навч.-метод. посібник
  (Одеса, 2022) Батан, Юрій Дмитрович
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державнихосвітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищоїосвіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 293 «Міжнародне право» та спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Конституційне право зарубіжних країн : метод. рекомендації
  (Одеса : Фенікс, 2022) Мішина, Наталя Вікторівна; Волкова, Дарія Євгенівна
  Основними завданнями вивчення дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» є вивчення теорії конституційного права з використанням прикладів зарубіжних країн, а саме: джерел конституційного права зарубіжних країн, сучасних особливостей конституцій, моделей конституційного правосуддя, елементів конституційно-правового статусу особистості, інститутів безпосередньої демократії, сучасних форм держави, конституційних моделей законодавчої і виконавчої влади, місцевого самоврядування, партійних систем. Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь бакалавра зі спеціальності 293 «Міжнародне право», буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з міжнародних, управлінських та правової спеціальностей.
 • Документ
  Права людини в порівняльному вимірі : методичні рекомендації
  (Одеса : Фенікс, 2022) Терлецький, Дмитро Сергійович; Терлецький, Д. С.; Terletskyi, Dmytro S.; Батан, Юрій Дмитрович; Batan, Yurii D.; Батан, Ю. Д.
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 293 «Міжнародне право».
 • Документ
  Публічно-правова тестологія : методичні рекомендації
  (Одеса : Фенікс, 2022) Батан, Юрій Дмитрович; Batan, Yurii D.; Батан, Ю. Д.
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 293 «Міжнародне право» та спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Правова аргументація та юридичне письмо : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2022) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasieva, Mariana V.
  Підготовка кваліфікованих юристів потребує інтеграції навчання і практики. Формування базових практичних навичок правової аргументації, структурування юридичних документів, судової риторики, навички участі у судових засіданнях та майстерності постановки запитань – є запорукою успішної професійної діяльності майбутніх юристів. Навчально-методичний посібник «Правова аргументація та юридичне письмо» містить опис навчальної дисципліни, виклад навчального матеріалу, плани лекційних занять, плани практичних занять, методичні вказівки до їх виконання, тестові запитання, список рекомендованої літератури та критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти. До змісту навчально-методичного посібника включені приклади з національної судової практики, з практики Європейського суду з прав людини, Суду Європейського союзу, з адвокатської практики. Для здобувачів вищої освіти і викладачів юридичних вузів і факультетів.
 • Документ
  Конституційно-правові питання виконавчої влади : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у галузі знань 08 “Право”, спеціальність 081 “Право”
  (Одеса, 2021) Терлецький, Дмитро Сергійович; Терлецький, Д. С.; Terletskyi, Dmytro S.; Батан, Юрій Дмитрович; Батан , Ю. Д.; Batan, Yurii D.; Олькіна, Олена Володимирівна; Олькіна, О. В.; Olkina, Olena V.; Констанкевич, Юрій Зиновійович; Констанкевич, Ю. З.; Konstankevych, Yurii Z.
  Навчально-методичний посібник присвячено системному конституційно-правовому аналізу актуальних питань організації та здійснення виконавчої влади в Україні та співвіднесених з нею процесів публічного управління та адміністрування. Посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у галузі знань 08 “Право”, спеціальність 081 “Право”.
 • Документ
  Права людини в особливих правових режимах: досвід України : монографія
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика, 2022) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasieva, Mariana V.; Батан, Юрій Дмитрович; Батан , Ю. Д.; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yurii D.; Животовська, Ірина Юріївна; Животовська, І. Ю.; Животовская, Ирина Юрьевна; Zhyvotovska, Iryna Yu.; Корнієнко, Володимир Олександрович; Корнієнко, В.О.; Корниенко, Владимир Александрович; Korniienko, Volodymyr O.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кулі-Іванченко, К. К.; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Марусяк, Олександр Васильович; Марусяк, О. В.; Марусяк, Александр Васильевич; Marusiak, Oleksandr V.; Олькіна, Олена Володимирівна; Олькіна, О. В.; Олькина, Елена Владимировна; Olkina, Olena V.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Терлецький, Д. С.; Терлецкий, Дмитрий Сергеевич; Terletskyi, Dmytro S.
  Монографія підготовлена кафедрою конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія» із запрошенням експертів, науковців інших установ та організацій. Монографія є колективною науковою працею, результатом критичного переосмислення конституційно-правової дійсності та реалізації прав людини в Україні в умовах особливих правових режимів. Авторами проведено конституційно-правовий аналіз правових засад міжнародного права прав людини, міжнародного гуманітарного права, а також національної законодавчої бази та судової практики, щодо права держав вживати заходів у відступі від своїх юридичних зобов’язань у надзвичайних ситуаціях. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вишів і факультетів, юристівпрактиків, працівників державних органів і органів місцевого самоврядування, а також фахівців у галузі конституційного права, захисту прав людини.
 • Документ
  Конституційна юстиція : навчально- методичний посібник
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2021) Терлецький, Дмитро Сергійович; Терлецький, Д. С.; Терлецкий, Дмитрий Сергеевич; Terletskyi, Dmytro S.; Батан, Юрій Дмитрович; Батан , Ю. Д.; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yurii D.; Запорожець, Віталій Іванович; Запорожець, В. І.; Запорожец, Виталий Иванович; Zaporozhets, Vitalii I.
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081«Право».
 • Документ
  Конституційне право: Особлива частина : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2020) Віткова, Валентина Сергіївна; Батан, Юрій Дмитрович
  Посібник розроблено для студентів юридичного коледжу. Для кожної теми розроблено теоретичний мінімум та посилання на нормативно-правові акти, а також рекомендовану наукову та навчальну літературу. Автори намагались обрати найновіші джерела, які містяться у відкритому доступі в мережі Інтернет. Задля закріплення набутих знань після теоретичного мінімуму з кожної теми передбачено перелік питань для експрес-опитування, для допитливих і для самостійної роботи та обговорення.
 • Документ
  Конституційне право України : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2020) Терлецький, Дмитро Сергійович; Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Батан, Юрій Дмитрович; Бальцій, Юрій Юрійович; Волкова, Дарія Євгенівна; Єзеров, Альберт Анатолійович; Животовська, Ірина Юріївна; Крусян, Анжеліка Романівна; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Мішина, Наталя Вікторівна; Назарко, Аркадій Тимофійович; Олькіна, Олена Володимирівна; Панасюк, Віта Миколаївна
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право». Система конституційного права України викладена на засадах її багатоаспектності, що є цілком виправданим у зв’язку з об’єктивністю існування багатьох рівнів зазначеної системи. При цьому до змісту навчально-методичного посібника включені складники, які засвідчують наукові напрацювання кафедри конституційного права конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».