Гончаренко Владислава Олександрівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 24
 • Документ
  Termination of the obligations due to impossibility of its performance: force majeure clause v. hardship clause (сlausula rebus sic stantibus)
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Гончаренко, Влада Олександрівна; Гончаренко, В. О.; Honcharenko, Vlada O.; Goncharenko, Vlada
 • Документ
  Лізинг нерухомості: проблеми та перспективи
  (Одеса : Фенікс, 2019) Гончаренко, Владислава Олександрівна; Гончаренко, В. О.; Honcharenko, Vladyslava O.
 • Документ
  Підстави звільнення від відповідальності за невиконання договірних зобов’язань у римському приватному праві
  (Фенікс, 2019) Гончаренко, Влада Олександрівна; Гончаренко, В.; Honcharenko, Vlada O.
 • Документ
  До розмежування понять «неможливість виконання», «істотна зміна обставин» та «непереборна сила
  (Одеса : Фенікс, 2018) Гончаренко, Владислава Олександрівна
 • Документ
  Проблеми здійснення та захисту цивільних прав в умовах воєнного стану : монографія
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Харитонова, Олена Іванівна; Подцерковний, Олег Петрович; Голубєва, Неллі Юріївна; Сафончик, Оксана Іванівна; Давидова, Ірина Віталіївна; Некіт, Катерина Георгіївна; Токарева, Віра Олександрівна; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Гончаренко, Владислава Олександрівна; Орзіх, Юрій Геннадійович; Фасій, Богдан Володимирович; Бут, Ілля Олександрович; Ткалич, Максим Олегович; Маршук, Юлія Сергіївна; Толмачевська, Юлія Олегівна
  У монографії досліджуються проблеми у сфері цивільного права, що постали у зв’язку з впровадженням в Україні воєнного стану. Колективом авторів проаналізова- но особливості цивільно-правового регулювання в умовах воєнного стану, проблеми, що виникають при здійсненні та захисті цивільних прав в умовах збройної агресії. Монографія переслідує мету вирішення питань, що виникають в умовах воєнного стану в Україні, в окремих сферах суспільного життя. Монографія розрахована як на наукових і науково-педагогічних працівників, так і на практикуючих правознавців, а також стане в нагоді кожному, хто стикнувся з про- блемами здійсення та захисту цивільних прав в умовах воєнного стану.
 • Документ
  Застава рухомого майна за законодавством України та Німеччини: порівняльно-правове дослідження
  (Одеса : Фенікс, 2022) Гончаренко, Владислава Олександрівна; Гончаренко, В. О.; Гончаренко, Владислава Александровна; Honcharenko, Vladyslava O.
 • Документ
  Зміна або розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин
  (ВД "Гельветика", 2019) Гончаренко, Влада Олександрівна; Гончаренко, В. О.; Гончаренко, Влада Александровна; Honcharenko, Vlada O.
 • Документ
  Правові наслідки відмови від прийняття спадщини
  (Одеса: Фенікс, 2021) Гончаренко, Владислава Олександрівна
  Стаття присвячена правовому аналізу поняття і правових наслідків відмови від спадкування за цивільним законодавством України. Автор висвітлює проблемні питання нотаріальної й судової практики з метою створення єдиного підходу до його розуміння та однакового правозастосування нотаріусами й судами.
 • Документ
  Визначення моменту переходу права власності за договором за законодавством України та Німеччини
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Гончаренко, Владислава Олександрівна; Гончаренко, В. О.; Гончаренко, Владислава Александровна; Honcharenko, Vladyslava O.
 • Документ
  Protection of civil rights and legal interests in Ukraine
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Гончаренко, Влада Олександрівна; Гончаренко, В. О.; Гончаренко, Влада Александровна; Honcharenko, Vlada O.; Goncharenko, Vlada; Спасова, Катерина Іванівна; Спасова, К. І.; Спасова, Екатерина Ивановна; Spasova, Kateryna I.; Spasova, Ekaterina; Калітенко, Оксана Михайлівна; Калітенко, О. М.; Калитенко, Оксана Михайловна; Kalitenko, Oksana M.
  The article is devoted to the complex analysis of general-theoretical and practical legal issues on the protection of civil right and interests, the essence of the legal interest as a specific object of protection, determining of the ways and forms of the protection of civil right and interests and the development of the grounded suggestions and recommendations as for the improvement and effective application of the legal norms in the sphere of civil right and interests protection. The notion and essence of civil right and interests protection have been studied, the categories as "form", "way", "means" of protection have been determined, the peculiarity and possibility of the application of civil means of protection of subjective civil rights as for the protection of the legal interest have been outlined.
 • Документ
  Довірче управління у спадковому праві України
  (Одеса : Фенікс, 2021) Гончаренко, Влада Олександрівна; Honcharenko, Vlada O.; Гончаренко, В. О.
 • Документ
  Дискреція та шлюбний договір
  (Одеса : Фенікс, 2021) Гончаренко, Влада Олександрівна; Гончаренко, Владислава Олександрівна; Гончаренко, В. О.; Гончаренко, Влада Александровна; Гончаренко, Владислава Александровна; Honcharenko, Vlada O.
 • Документ
  Правове регулювання використання технологій розпізнавання обличчя
  (Одеса : Гельветика, 2021) Гончаренко, Владислава Олександрівна; Гончаренко, В. О.; Honcharenko, Vladyslava O.
  У статті досліджуються проблемні питання правового регулювання систем розпізнавання обличчя, які сьогодні широко використовуються у світі та в Україні. Проаналізовано досвід регулювання захисту персональних даних у законодавстві ЄС, де розроблені чіткі правила використання систем біометричної ідентифікації осіб у режимі реального часу. Відповідно до Загального регламенту захисту даних (GDPR) біометричні дані є особливим видом персональних даних, отриманих внаслідок спеціального технічного опрацювання, що стосується фізичних, фізіологічних чи поведінкових ознак фізичної особи, таких як зображення обличчя чи дактилоскопічні дані, що дозволяють однозначно ідентифікувати або підтверджують однозначну ідентифікацію фізичної особи. GDPR, за загальним принципом, забороняє обробку біометричних даних у режимі реального часу. GDPR класифікує зображення обличчя та іншу біометричну інформацію як особливу категорію даних із додатковими обмеженнями на їх використання. Важливою гарантією реалізації права на захист персональних даних є встановлене у ст. 17 GDPR право на стирання (забуття). Зокрема, видалення контролером персональних даних працівника після звільнення є обов’язковим на вимогу суб’єкта даних, якщо немає іншої законної підстави для опрацювання. На жаль, цивільне законодавство України щодо захисту персональних даних не передбачає такого імперативного правила. У Євросоюзі випадки притягнення до відповідальності за порушення вимог GDPR вже є дуже розповсюдженими. В Україні контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних покладено на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, однак за відсутності в Україні законодавства, котре регулює використання систем відеоспостереження, здійснення належного контролю за використанням біометричних даних, одержаних за їх допомогою, сьогодні є неможливим. Відповідно до Білої книги зі штучного інтелекту системи відеоспостереження з метою обробки біометричних даних можуть використовуватися тільки у виняткових, належним чином обґрунтованих і адекватних випадках на підставі законодавства ЄС або національного законодавства. Згідно з регуляторними правилами Європейської Комісії всі системи штучного інтелекту, призначені для використання для віддаленої біометричної ідентифікації осіб, вважаються ризикованими та підлягають попередній оцінці відповідності регулятором. Використання віддаленої біометричної ідентифікації у режимі реального часу в загальнодоступних приміщеннях для цілей правопорядку забороняється у принципі, за кількома вузькими винятками, які суворо визначені, обмежені та регламентовані. Вони включають використання для правоохоронних цілей цілеспрямованого пошуку конкретних потенційних жертв злочинів, включаючи зниклих дітей; відповідь на безпосередню загрозу теракту; виявлення та встановлення осіб, котрі вчинили тяжкі злочини. Зроблено висновок про необхідність приведення законодавства України про захист персональних даних до високих стандартів Євросоюзу.
 • Документ
  Правове регулювання використання технологій розпізнавання обличчя
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Гончаренко, Влада Олександрівна; Honcharenko, Vlada O.
 • Документ
  Емфітевзис за законодавством України та західноєвропейських країн
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Гончаренко, Влада Олександрівна; Гончаренко, В. О.; Гончаренко, Влада Александровна; Honcharenko, Vlada O.; Goncharenko, Vlada
  Статтю присвячено характеристиці емфітевзису за цивільним законодавством України та зарубіжних країн. У роботі досліджено поняття та характерні ознаки емфітевзису, проаналізовані передумови та підстави виникнення й розвитку емфітевзису за цивільним правом України, охарактеризовано право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) з точки зору приналежності його до речових прав на чуже майно. У статті надається визначення та аналізуються характерні риси договору про емфітевзис, характеризується суб’єктний склад та істотні умови цього договору. У роботі розкриті особливості регулювання емфітевзису у законодавстві західноєвропейських країн. Зроблено висновок, що у сучасних національних законодавствах країн континентальної Європи емфітевзис зберігся у праві лише деяких держав. Відмова від інституту емфітевзису у багатьох сучасних зарубіжних правопорядках зумовлена заміною його аналогічними за змістом правовими конструкціями – особистими сервітутами (узуфруктами), правом забудови (суперфіцієм) чи речовими обмеженнями (Німеччина, Австрія, Польша, Швейцарія). При цьому в деяких зарубіжних країнах поряд із узуфруктами залишено й інститут емфітевзису (Франція, Італія, Нідерланди). У цих країнах емфітевзис являє собою обмежене речове право користування земельною ділянкою та плодами. Емфітевтичне право може виникати у результаті укладення договору або передаватися у спадок. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення низки норм ЦК України, які регулюють право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.
 • Документ
  Правове регулювання попереднього договору за цивільним законодавством україни
  (Одеса : Фенікс, 2020-06-13) Гончаренко, Влада Олександрівна; Гончаренко, В. О.; Гончаренко, Влада Александровна; Honcharenko, Vlada O.
 • Документ
  Захист добросовісного володіння
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Гончаренко, Владислава Олександрівна; Гончаренко, Владислава Александровна; Honcharenko, Vladyslava O.
 • Документ
  Система контрактів римського приватного права
  (2016) Гончаренко, Владислава Олександрівна; Гончаренко, Владислава Александровна; Goncharenko, Vladislava O.
 • Документ
  Виконання договірних зобов'язань в іноземній валюті
  (2015) Гончаренко, Владислава Олександрівна; Гончаренко, Владислава Александровна; Goncharenko, Vladislava O.
  У статті досліджується проблематика виконання договірних зобов’язань, виражених у іноземній валю­ті, за цивільним законодавством України. Особлива увага приділяється аналізу законодавчої бази з цього пи­тання, а також суперечливої судової практики і необхідності внесення відповідних змін до чинного цивільного законодавства.
 • Документ
  Судова практика вирішення спорів по справам за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні
  (Одеса : Фенікс, 2013) Гончаренко, В. О.; Гончаренко, В. А.; Goncharenko, V.