Некіт Катерина Георгіївна, Некит Екатерина Георгиевна, Nekit Kateryna H.

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 98
 • Документ
  Цивільно-правовий захист права власності : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Харитонова, Олена Іванівна; Некіт, Катерина Георгіївна; Сафончик, Оксана Іванівна; Матійко, Микола Володимирович
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Цивільно-правовий захист права власності», які розроблені відповідно до навчальної програми для аспірантів 2 курсу навчання за спеціалізацією «Приватне право і підприємництво» НУ «Одеська юридична академія» (дисципліна читається один семестр). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи. Наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, іспиту. Навчально-методичний посібник розрахований на аспірантів та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  The concept of digital assets in a broad and narrow sense
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Nekit, Kateryna H.
 • Документ
  ІТ-право та інформаційна безпека : навчально-методичний посібник для здобувачів передвищої освіти освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у юридичному фаховому коледжі Національного університету «Одеська юридична академія»
  (Одеса, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Мельник, Олександр Володимирович; Мельник, О. В.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «ІТ-право та інформаційна безпека», які розроблені відповідно до навчальної програми для здобувачів передвищої освіти освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у юридичному фаховому коледжі Національного університету «Одеська юридична академія». Практикум містить програму навчальної дисципліни, плани практичних занять, питання для самостійної роботи. У навчально-методичному практикумі наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, виконання самостійної роботи, заліку. Практикум розрахований на здобувачів та науково-педагогічних працівників передвищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Інститут довірчої власності в контексті рекодифікації
  (Одеса : Фенікс, 2019) Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Nekit, Kateryna H.
 • Документ
  До питання про право власності на персональні дані
  (Фенікс, 2018) Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Nekit, Kateryna Heorhiivna; Nekit, Ekaterina H.
 • Документ
  До питання про правову природу права віртуальної власності
  (Фенікс, 2019) Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Nekit, Kateryna Heorhiivna; Nekit, Ekaterina H.
 • Документ
  Цифрове майно як об’єкт права власності: проблеми спадкування
  (Одеса : Фенікс, 2018) Некіт, Катерина Георгіївна
 • Документ
  Права приватної особи в умовах пандемії COVID 19: проблеми здійснення та захисту : монографія
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I.; Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Nekit, Kateryna H.
  У монографії досліджуються актуальні проблеми, пов’язані з реалізацією та захистом прав приватної особи в умовах пандемії. Колективом авторів проаналізовано проблеми обмеження прав приватної особи в умовах пандемії, захисту особистих немайнових прав, зміни, що виникли у сфері регулювання договірних відносин під час пандемії, особливості підходів до регулювання медичної та фармацевтичної діяльності, роботи нотаріату та судів. Монографія переслідує мету розробити цілісну концепцію вирішення численних правових проблем, що виникли у зв’язку з кризою, зумовленою пандемією. Монографія розрахована як на наукових та науково-педагогічних працівників, так і на практикуючих правознавців, а також стане на користь кожному, хто стикнувся з проблемами здійснення та захисту прав приватної особи в умовах пандемії COVID-19.
 • Документ
  Проблеми здійснення та захисту цивільних прав в умовах воєнного стану : монографія
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Харитонова, Олена Іванівна; Подцерковний, Олег Петрович; Голубєва, Неллі Юріївна; Сафончик, Оксана Іванівна; Давидова, Ірина Віталіївна; Некіт, Катерина Георгіївна; Токарева, Віра Олександрівна; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Гончаренко, Владислава Олександрівна; Орзіх, Юрій Геннадійович; Фасій, Богдан Володимирович; Бут, Ілля Олександрович; Ткалич, Максим Олегович; Маршук, Юлія Сергіївна; Толмачевська, Юлія Олегівна
  У монографії досліджуються проблеми у сфері цивільного права, що постали у зв’язку з впровадженням в Україні воєнного стану. Колективом авторів проаналізова- но особливості цивільно-правового регулювання в умовах воєнного стану, проблеми, що виникають при здійсненні та захисті цивільних прав в умовах збройної агресії. Монографія переслідує мету вирішення питань, що виникають в умовах воєнного стану в Україні, в окремих сферах суспільного життя. Монографія розрахована як на наукових і науково-педагогічних працівників, так і на практикуючих правознавців, а також стане в нагоді кожному, хто стикнувся з про- блемами здійсення та захисту цивільних прав в умовах воєнного стану.
 • Документ
  Набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні та Польщі: порівняльний аналіз
  (Одеса : Фенікс, 2016) Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Некит, Екатерина Георгиевна; Nekit, Kateryna H.
 • Документ
  Проблеми правового регулювання віртуальних активів в умовах воєнного стану
  (Одеса : Фенікс, 2022) Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Некит, Екатерина Георгиевна; Nekit, Kateryna H.
 • Документ
  «Віртуальні речі» у складі Інтернету речей
  (ВД "Гельветика", 2019) Некіт, Катерина Георгіївна; Некит, Екатерина Георгиевна; Nekit, Ekaterina G.; Nekit, Kateryna G.; Nekit, Kateryna
 • Документ
  Щодо допустимості втручання у мирне володіння майном в умовах надзвичайного стану
  (Одеса : Фенікс, 2020) Некіт, Катерина Георгіївна
 • Документ
  The implementation of information security and personal data protection in the field of the internet of things
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Некит, Екатерина Георгиевна; Nekit, Kateryna H.; Nekit, K. G.
 • Документ
  До питання про співвідношення категорій «інформація» та «криптовалюта»
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Некит, Екатерина Георгиевна; Nekit, Kateryna H.
 • Документ
  Формування концепції приватної власності у римському праві
  (ПП "Фенікс", 2020) Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Некит, Екатерина Георгиевна; Nekit, Kateryna H.
 • Документ
  До дискусії навколо концепції «тріади правоможностей» власника
  (Сумський національний аграрний університет, 2021) Некіт, К. Г.; Некіт, Катерина Георгіївна; Nekit, Kateryna H.; Некит, Екатерина Георгиевна; Nekit, Ekaterina G.
 • Документ
  Restrictions of Private Property Right in Terms of the COVID-19 Pandemic: the Experience of the US, UK and Ukraine
  (Universidad de Jaen, 2021) Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Некит, Екатерина Георгиевна; Nekit, Kateryna H.
  The COVID-19 pandemic has had a significant impact on human rights. Many rights have been restricted to prevent the spread of infection. The restrictions on private property rights during the pandemic were not so obvious, but no less significant. The massive closure of restaurants, cafes, cinemas and other crowded places has resulted in significant losses for business owners. The question arose about the admissibility of such restrictions on the rights of owners, as well as the need to compensate for the losses caused. The purpose of this article is to study the criteria developed by international practice under which the restriction of property rights is allowed, and approaches to resolving issues of compensation for losses caused to owners when it is necessary to ensure a balance of private and public interests in Ukraine. The article also analyzes approaches to resolving issues of compensation for losses caused to owners as a result of restrictions on their rights, developed in the case law of the United States and Great Britain.
 • Документ
  Fiduciary management and fiduciary ownership in the post-Soviet countries: experience of Ukraine, Republic of Moldova, Republic of Belarus and Russian Federation
  (Oxford University Press, 2020) Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Некит, Екатерина Георгиевна; Nekit, Kateryna H.; Зубар, Володимир Михайлович; Зубар, В. М.; Зубар, Владимир Михайлович; Zubar, Volodymyr M.
  The focus of this research is to define the common and distinctive features of the approaches used by lawmakers in the post-Soviet states (Ukraine, Republic of Moldova, Republic of Belarus and Russian Federation) for the purpose of implementing fiduciary management and fiduciary ownership institutes into their respective national laws. It has been established that over the course of the fiduciary management and fiduciary ownership institutes development in the countries referenced above, similar solutions were initially applied. Thus, an effort was made to implement the institute of trust inherent in the common-law countries into the systems of civil law. However, the effort did not come to fruition and that resulted in the fiduciary management institute being implemented. However, notwithstanding the similarities in the general approaches to determining the content of the fiduciary management provisions in all post-Soviet countries, the situation in Ukraine came out to be different from that in other countries. Following the adoption of the Civil Code (CC) of Ukraine with the fiduciary management institute enshrined therein, the Code was amended by adding the provisions on fiduciary ownership, but typical for the Civil Law countries. Over a long period of time, the Ukrainian legislation was the only one that referred to the institute of fiduciary ownership (fiducia), but due to recent dramatic overhaul, the CC of the Republic of Moldova was amended by the provisions on fiducia as well. This research represents a review of modern statutory provisions of Ukraine, Republic of Moldova, Republic of Belarus and Russian Federation covering fiduciary management and fiduciary ownership, including identification of common and distinguishing features thereof. It is found that as of today, the laws of the Russian Federation and Republic of Belarus do not go beyond fiduciary management, whereas those existing in the Republic of Moldova and Ukraine refer to both fiduciary management and fiducia institutes. Outlined in the research are differences between fiduciary management, trust and fiducia. The research also offers an insight into the degree of influence the Draft Common Frame of Reference and provisions of the CC of Romania and CC of France, those related to trust and fiducia, had on the formation of fiduciary ownership concept in the legislation of the Republic of Moldova. Also included in the research is the analysis of the latest changes in the legislation of Ukraine, related to the introduction of fiduciary ownership as a means to secure the performance of obligations.
 • Документ
  Розвиток правового регулювання обігу віртуальних активів (криптовалют) в Україні
  (ВД "Гельветика", 2021) Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Nekit, Kateryna
  Статтю присвячено дослідженню змін у підходах до визначення поняття та правової природи криптовалют в Україні й аналіз сучасного стану правового регулювання обігу криптовалют (які нині вводяться у цивільний обіг як категорія віртуальних активів). Необхідність такого дослідження пояснюється тим, що підходи до правового регулювання відносин, що виникають із приводу криптовалют, постійно змінюються. У статті досліджено законопроекти, у яких приймалися спроби врегулювати обіг криптовалют у період з 2017 по 2020 роки. Зокрема, аналізуються підходи до визначення поняття криптовалют у Проектах Законів «Про обіг криптовалюти в Україні» № 7183 від 6 жовтня 2017 р, «Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні» № 7183-1 від 10 жовтня 2017 р., «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні)» № 7246 від 30 жовтня 2017 р., «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами» № 2461 від 15 листопада 2019 р., «Про віртуальні активи» № 3637 від 11 червня 2020 р., «Про токенізовані активи та криптоактиви» № 4328 від 05 листопада 2020 р. Особлива увага звертається на термінологію, що використовувалась у різних законопроектах, спрямованих на врегулювання обігу криптовалют. Адже питання термінології є важливим з точки зору розуміння того, що саме є предметом правового регулювання. З цієї точки зору позитивно оцінюється відхід від використання терміну «криптовалюта», однак і перехід до поняття «віртуальні активи» видається не дуже вдалим. Аналіз світової практики приводить до висновку, що категорія «віртуальні активи» може бути занадто широкою для правового регулювання обігу криптовалют, оскільки складається практика охоплення категорією «віртуальні активи» різноманітних видів цифрового майна, а не лише криптовалют. З урахуванням зазначеного, доцільніше використовувати термін «криптоактиви» та врахувати існування різних видів таких акти- вів і передбачити спеціальний правовий режим для кожного з них. З метою визначення специфіки правового регулювання, пропонується розрізняти такі види криптоактивів, як криптовалюти як такі (загальна категорія криптовалют типу біткоїн, лайткоїн та інші), що не посвідчують прав вимоги та токени, які посвідчують певні права вимоги та за своєю сутністю є своєрідним аналогом цінних паперів. Окремо слід розглянути можливість та особливості правового регулювання інших віртуальних активів, які є відмінними від криптовалют за своєю природою.