Пехник Алевтина Валентинівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 24
 • Документ
  Допомога Україні від міжнародної спільноти в галузі освіти під час війни: регіональний та глобальний аспекти
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Пехник, Алевтина Валентинівна; Пехник, А. В.; Pekhnyk, Alevtina V.
  З початком масштабної російської агресії система освіти стала ще одним фронтом боротьби України за свободу. Дехто з працівників освіти вирішив піти до лав збройних сил і зі зброєю в руках захищати Україну та читати лекції з окопів. Інші продовжують свою роботу, щоб підтримати дітей та їхніх батьків, зберегти надію та оптимізм і забезпечити молоде покоління українців освітою, де б вони не були. Ми всі розуміємо, що освіта під час війни є важливою темою, яка потребує співпраці між державними органами, організаціями допомоги та міжнародними співтовариствами для забезпечення максимальної освітньої можливості та захисту в таких складних умовах.
 • Документ
  Синтетичний стиль мислення, як засіб до формування шляхетної політичної еліти
  (Одеса, 2018) Пехник, Алевтина Валентинівна; Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентиновна; Pekhnyk, Alevtina V.
 • Документ
  Стратегія розвитку України та регіональна специфіка : навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
  (Одеса, 2022) Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Іванівна; Краснопольська, Т. М.; Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентинівна; Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Стратегія розвитку України та регіональна специфіка». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітніх програм вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Мова, як засіб формування свідомості та світогляду
  (Одеса, 2022) Пехник, Алевтіна
 • Документ
  Сучасні загрози кібертехнологій у політичному процесі.
  (ВД "Гельветика", 2021) Пехник, А. В.; Завгородня, Ю. В.; Pekhnik, A. V.; Zavgorodnya, Yu. V.
  У колективному дослідженні здійснюється аналіз вітчизняних наукових поглядів щодо ролі політичних технологій у розвитку органів управління. Сучасні політичні процеси потрібно перелашто вувати під нові форми та різновиди політичного впливу на громадянське суспільство. Враховуючи особливості розвитку онлайн процесів спілкування, взаємодії, коментарів щодо різних дописів, під тримки або непідтримки у формі лайків окремих політичних діячів є ознакою інформатизації полі тичних процесів та долучення до політики в інформаційному просторі. У зв’язку з цим у статті приділено увагу розвитку кібертехнологій як новітньої сфери взаємодії з суспільством. Однак цей напрям не містить нагромадженого наукового досвіду, а тому формує ряд загроз у використанні під час фактичного впливу на свідомість суспільства, що може містити різного роду ризики для самих суб’єктів політики. Така непередбачена реакція, публічна критика, спами, боти – це нові перешкоди, з якими потрібно зіткнутись на інформаційній платформі для політичних діячів. Нинішня практика діяльності політичних груп у сучасних методах та заходах впливу на свідомість громадян зіштовхується з різними видами агресії та конфліктним сприйняттям, критикою політичної діяльності, оскільки політичні лідери можуть демонструвати вплив та досягнення на суспільно важливі рішення, які не входять до сфери їхніх прямих повноважень. Використання кібертехнологій є сучасною формою впливу на свідомість суспільства. У кіберпросторі використовується позитивна та негативна форма технологічних прийомів. Вітчизняна кіберплатформа не забезпечує належного захисту прав та інтересів як суб’єктів політики, так і громадян, що демонструє потребу в удосконаленні чинного законодавства. Політичні процеси виходять на глобальний рівень з використанням кібертехнологій та інформаційного простору загалом.
 • Документ
  Розуміння та суттєві фактори політичного ризику
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Пехник, Алевтіна Валентинівна; Пехник, Алевтина Валентинівна; Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентиновна; Pekhnyk, Alevtina V.; Pekhnyk, Alevtyna V.; Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V.
 • Документ
  Трансформаційні процеси освітньої діяльності в умовах COVID-19
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Пехник, Алевтина Валентинівна; Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентиновна; Pekhnyk, Alevtyna V.; Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V.; Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V.
  У статті розглянуто сучасні перетворення в галузі освітньої діяльності в українському суспільстві. Проведено аналіз різних форм освітнього процесу в умовах пандемії, їх проблемні аспекти та позитивні особливості, які виникли під час використання різних сучасних платформ у мережі Інтернет. У сучасному студентському товаристві виникають серйозні дискусії щодо форми проведення навчального процесу в умовах вагомого приросту інфікованих осіб та збільшення рівня смертності від захворювання на COVID-19. За таких умов виконання компетентністного критерію освітньої програми зменшується, адже в онлайн-режимі перевірити рівень навичок у повному обсязі досить складно. Усі ці виклики у сучасному освітньому середовищі зумовлюють актуалізацію цієї проблематики в наукових дослідженнях. Основоположним принципом освітньої політики та загалом навчального процесу є рівність усіх суб’єктів у можливості здобути бажаний освітній багаж навичок у рамках окремого навчального підрозділу. Однозначно освітня політика щодо рівності усіх бажаючих є дзеркалом конституційних основ, які відтворюють демократичні ідеї та принципи. У зв’язку з цим діяльність політичних агентів має відповідати ключовим законно закріпленим принципам, спрямованим на створення умов для різних соціальних рівнів отримати можливість для здобуття освіти. Окрім того, важливим елементом в освітній політиці є можливість отримання рівного доступу до освітнього процесу, що в умовах пандемії реалізувати практично досить важко. Під час реалізації основних ідей рівності освітньої політики суспільство зможе набути позитивних якостей та підвищити рівень політичної свідомості. Усі позитивні зміни в рамках системи освіти показують можливість для консенсусу та компромісу в межах загальної політичної системи під час вирішення стратегічних питань для суспільства, а саме життя та здоров’я громадян. Суб’єкти політики в умовах високого суспільного інтересу не зможуть використовувати політичні технології з метою маніпуляції свідомістю населення, а політичні конфлікти стануть джерелом досягнення ефективних політичних рішень. Така система відносин зможе допомогти транзитному українському суспільству стати демократичним, правовим, громадянським не лише в межах норм права, але й в реальній площині відносин.
 • Документ
  Реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні в контексті становлення громадянського суспільства
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Пехник, Алевтина Валентинівна; Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентиновна; Pekhnyk, Alevtyna V.; Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V.
  У статті розглянуто аспекти ефективності місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні в контексті розвитку громадянського суспільства як невід’ємного елемента процесу демократизації політичної системи держави. Зокрема, проаналізовано сучасний стан та визначено перспективи розвитку регіональної політики в Україні крізь призму реформування місцевого самоврядування, що не лише забезпечить економічну самодостатність місцевих громад, а й дозволить їм стати сучасним механізмом формування місцевих еліт та лідерів, незалежних у своїй діяльності від регіональних та національних; розглянуті питання оцінювання основних чинників, що впливають на ефективність діяльності регіональних та місцевих органів влади. Підкреслюється, що органам місцевого самоврядування завжди необхідно проводити аналіз якості й ефективності своєї діяльності; визначати, чому реальне виконання виявляється гірше очікуваних результатів або перевищує встановлені раніше очікувані результати виконання. Крім того, у статті зазначено, що реформування місцевого самоврядування повинно забезпечити підвищення якості життя громадян через створення умов сталого розвитку громад. Ефективне реформування регіональної політики держави дозволить зменшити ідеолого-політичне протистояння еліт та використання у виборчих кампаніях як регіонального, так і місцевого рівнів історичних, мовних гасел як вдалої маніпулятивної виборчої технології. Гальмом у вирішенні проблеми дисбалансу регіонального розвитку впродовж декількох років було небажання колишнього керівництва держави відмовлятися від ручного управління регіонами. Збереження непрозорості й суб’єктивності в ухваленні рішень щодо регіонального розвитку давало змогу вищим посадовим особам держави необмежено впливати на керівників регіональних і місцевих органів влади.
 • Документ
  Особливості розв’язання конфліктів та управління конфліктами у пострадянських країнах (на прикладі Молдови, Грузії, України)
  (Одеса : Фенікс, 2019) Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V.; Zavhorodnia, Yuliia; Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V.; Kroytor, Artem; Пехник, Алевтина Валентинівна; Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентиновна; Pekhnyk, Alevtyna V.; Pekhnik, Alevtina
  Політичний конфлікт містить загальні ознаки, які виділяють його від інших суспільних конфліктів, а можливі шляхи розвитку і подолання конфліктної ситуації уже встановленні на теоретичному та практичному рівнях. Однак, сучасна історія пострадянських країн свідчить про небезпеку політичних конфліктів, оскільки сторони протиборства не завжди використовують загальноприйняті правила дипломатичного врегулювання конфліктів, а тому відбувається консервування конфліктних протиріч на невизначений період. Особливості ескалації протиборства на теренах Молдови, Грузії та України демонструють небезпечні наслідки військових конфліктів, які виникли на підставі розвитку політичних процесів, а тому потребують уваги та детального аналізу. Сторони вдаються до непередбачуваних дій, а усі відомі шляхи врегулювання конфліктів не приводять до вирішення конфліктів. Звичайно, пострадянські країни на конфліктологічній мапі демонструють специфічні шляхи розвитку політичного конфлікту, його ескалації та особливості призупинення. Вирішення конфліктної ситуації у пострадянських країнах часто спонукає сторони до подальшого і сильнішого загострення. Суб’єкти політичного конфлікту доходять до критичної точки протиборства, а саме збройного протистояння. У період Радянського союзу конфлікти взагалі не вирішувалися, вони публічно не розголошувалися і наукового дослідження, щодо даного питання, практично не існувало. З становленням незалежних пострадянських держав політичний конфлікт став проявлятися в різних сферах суспільного життя публічно, що сприяло науковій активності в конфліктному напрямку дослідження. Тому, особливості щодо врегулювання політичного конфлікту розпочинають висвітлювати в період становлення незалежних пострадянських держав. Уже встановлений науковий факт, що посткомуністичні країни складно переходять до демократії та по різному сприймають цей процес, оскільки, одні законсервувались на невизначений термін, інші швидко перелаштувались на новий лад, треті ніяк не можуть визначитись з вектором розвитку. Цей процес науковцями трактується, як непослідовний, суперечливий та необачний.
 • Документ
  Демократичний транзит: сутність та особливості : навчально-методичний посібник
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Пехник, Алевтина Валентинівна; Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентиновна; Pekhnyk, Alevtyna V.
  Навчально-методичний посібник призначений для надання методичної підтримки здобувачам вищої освіти, які вивчають дисципліну «Демократичний транзит: сутність та особливості». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів та список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньо-наукової програми вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» та рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Демократичний транзит: сутність та особливості : конспект лекцій
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2021) Пехник, Алевтина Валентинівна; Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентиновна; Pekhnyk, Alevtyna V.
 • Документ
  Платформи для організації дистанційного навчання
  (Одеса : Гельветика, 2020) Пехник, Алевтіна Валентинівна; Пехник, А.В.; Пехник, Алевтина Валентиновна; Pekhnyk, Alevtina V.
 • Документ
  Теорія інститутів та інституціональних змін Дугласа Норта в рамках формування ефективних політико-економічних систем
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Пехник, Алевтіна Валентинівна; Пехник, Алевтина Валентиновна; Pekhnyk, Alevtina V.
 • Документ
  Напрямки оптимізації формування української моделі соціальної держави
  (2013) Пехник, А. В.; Пехник, А. В.; Pekhnyk, A. V.
 • Документ
  Головні аспекти нордичної моделі гендерної рівності
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Пехник, Алевтина Валентинівна; Пехник, Алевтина Валентиновна; Pehnik, Alevtina V.
 • Документ
  Роль та завдання адміністративного ресурсу в політичному процесі
  (Одеса : Фенікс, 2014) Пехник, А. В.; Pehnik, A. V.
  Адміністративні ресурси — це приховані та явні владні механізми і можливості, за допомогою яких адміністративно - управлінський персонал реалізує поставлені перед ним політичні завдання. Адміністративні ресурси характеризуються формальною приналежністю до державної влади і здатністю владного впливу. Вони наділені високим потенціалом: мобілізаційними, інтелектуальними, фінансовими, матеріально-технічними та іншими можливостями. Владні повноваження і зумовлені цим переваги дозволяють розглядати адміністративні ресурси як частину політичних ресурсів і одночасно — як самостійні ресурси управлінського призначення. У політичній практиці адміністративні ресурси найчастіше використовуються для утримання влади, проведення відповідної директивної «лінії», але не для розвитку громадянської культури населення та створення рівних умов політичної участі.
 • Документ
  Світова практика застосування концепції розводілй влад
  (2013) Пехник, Алевтина Валентинівна; Козьміних, Альона Віталіївна; Пехник, Алевтина Валентиновна; Козьминіх, Алена Витальевна; Pehnik, А.; Koz'minіh, А.
  In this article analysis of theory of partition of sovereignty in its historical aspect, taking into account world experience of this conception application is given. Practice of partition of sovereignty application is presented by such countries as the USA, France and Ukraine.
 • Документ
  Поняття, типологія та причини виникнення тоталітаризму
  (2000) Пехник, Алевтина Валентинівна; Пехник, Алевтина Валентиновна; Pehnik, Alevtina V.; Кормич Людмила Іванівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. - Одеська державна юридична академія, Одеса, 2000. Дисертація присвячена комплексному вивченню тоталітаризму як політичного феномену, встановленню причин виникнення та ствердження тоталітарного політичного режиму. В роботі розглядаються виникнення та розвиток наукової концепції, застосування терміну "тоталітаризм". Проводится аналіз різних наукових концепцій цього поняття та можливість їх застосування а сучасній науці. Здійснюється порівняння таких явищ, як авторитаризм та тоталітаризм, які ввійшли в активний фонд сучасної громадсько-політичної та побутової лексики найчастіше в значенні слів-синонімів та без розуміння їх точного змісту та розглядаються сутнісні критерії тоталітаризму. Автор акцентує свою увагу на встановленні історичних коренів тоталітарних режимів XX століття. На цій підставі здійснюється розгляд деспотій та тираній минулого, проводиться їх порівняння і аналогії з тоталітарними режимами XX століття. Виділяються основні критерії тоталітаризму, даються суттєві характеристики тоталітарному політичному режимі, розглядаються тенденції та перспективи виникнення та розвитку тоталітаризму на сучасному етапі. Автором формулюються умови і причини виникнення та встановлення тоталітарного режиму, уточнюються типи та різновиди тоталітарних режимів проводиться порівняльний аналіз тоталітарних суспільств XX століття.
 • Документ
  Роль держави в створенні умов виконання публічно-правових обов'язків адвокатури
  (2012) Пехник, Алевтина Валентинівна; Козьміних, Альона Віталіївна; Пехник, Алевтина Валентиновна; Козьминых, Алена Витальевна; Pehnik, А.; Koz'minyh, А.
  Advocateship is a complex manifestation of both state and public interest, because through advocateship and because it implements law-governed state ensure its citizens of their rights and freedoms.