Костова Наталія Іванівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 22
 • Документ
  Інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом
  (Одеса : Фенікс, 2018) Костова, Наталя Іванівна
 • Документ
  Заходи, щодо охорони спадкового майна виконавцем заповіту та нотаріусом
  (ВД "Гельветика", 2018) Костова, Наталія Іванівна; Костова, Н. І.; Костова, Наталья Ивановна; Kostova, Nataliia I.
 • Документ
  Регулювання відносин електронної комерції
  (ВД "Гельветика", 2019) Костова, Наталія Іванівна; Костова, Н. І.; Костова, Наталья Ивановна; Kostova, Nataliia I.
 • Документ
  Актуальні проблеми кібербезпеки в Україні та шляхи їх вирішення
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Костова, Наталія Іванівна; Костова, Н. І.; Kostova, Nataliia I.; Косарь, Уляна Сергіївна; Косарь, У. С.; Kosar, Uliana S.
 • Документ
  Перспективи та новації електронної комерції в Україні
  (Одеса, 2019) Костова, Наталія Іванівна; Костова, Н. І.; Kostova, Nataliia I.; Фалес, Олександра Георгіївна; Фалес, О. Г.; Fales, Oleksandra H.
  Електронна комерція представляє собою середовище, в якому юридична або фізична особа, що знаходиться в будь-якій точці економічної системи, може легко контактувати із мінімальними витратами з будь-якою іншою юридичною або фізичною особою з метою сумісної роботи: торгівлі, обміну ідеями і «ноу-хау» або просто з метою отримання задоволення. І хоча електронна комерція загалом мало чим відрізняється від традиційного бізнесу, вона вимагає від своїх учасників знання спеціальних Інтернет-термінів, оскільки вони слугують підставою для прийняття того чи іншого рішення, пов’язаного із бізнесом. Це пояснюється специфікою підприємницької діяльності в Інтернеті, а саме із прийняттям, переробкою і наданням інформації. Тому для того щоб участь в електронному бізнесі була плідною, необхідно мати не тільки серйозну правову підготовку, а й знання про бізнес в Інтернеті, включаючи знання технічних термінів тощо.
 • Документ
  Higher Legal Education in Ukraine in the 21st Century: Current Situation and Development Issues
  (Universidad de la Amazonia, 2020) Костова, Наталія Іванівна; Костова, Н. І.; Костова, Наталья Ивановна; Kostova, Natalia I.; Аннєнкова, Ірина Петрівна; Аннєнкова, І. П.; Анненкова, Ирина Петровна; Annienkova, Iryna P.; Нагорна, Наталія Володимирівна; Нагорна, Н. В.; Нагорная, Наталья Владимировна; Nahorna, Nataliia V.; Гуща, Павло Сергійович; Гуща, П. С.; Гуща, Павел Сергеевич; Hushcha, Pavlo S.; Hushcha, Pavlo
  Importance of the given topic is explained not only by international cooperation, globalization, informatization, changes of priorities in social, economic and educational policies, but also various transformations in higher legal education in the international context. The purpose of the given study is to examine the current condition of Ukrainian higher legal education and to analyze its statistical indicators, actual features and development issues. The following methods of scientific research were used in the present study: interpretative and comparative-historical analysis, methods of chronology, comparison, research and historical retrospection. As a result thereof, some peculiarities of Ukrainian higher legal education were determined. Firstly legal studies degree programs are offered by classic universities, legal higher education establishments and non-dedicated higher education establishments. Secondly there is an uneven regional distribution of higher education establishments and licensed number of future students in legal studies degree programs. Thirdly higher legal education has been commercialized. Moreover the legal studies degree programs are chosen most often by future students, although the majority of graduates is not employed in the obtained occupation. Furthermore the European and national approaches to the legal higher education are combined. Additionally learning standards in higher legal education are defined by state and self-governing professional establishments. Lastly, it can be concluded that not only a dynamic pattern analysis in higher legal education quality, but also anticipation and definition of development tendencies in higher legal education are affected by constant changes in the procedure of the unified proficiency admission test for the legal studies degree programs.
 • Документ
  Інноваційні галузі в електронній комерції
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Костова, Наталія Іванівна; Костова, Н. І.; Костова, Наталья Ивановна; Kostova, Nataliia I.; Бабич, Ірина Григорівна; Бабич, I. Г.; Бабич, Ирина Григорьевна; Babych, Iryna H.
 • Документ
  Інформаційні технології модернізації елетронної комерції
  (Одеса : Фенікс, 2020-06-13) Костова, Наталія Іванівна; Костова, Н. І.; Костова, Наталья Ивановна; Kostova, Nataliia I.
 • Документ
  Застосування західноєвропейського досвіду в освіті
  (2017) Костова, Наталія Іванівна; Костова, Наталья Ивановна; Kostova, Natalia I.
 • Документ
  Перспективи інтеграції та гармонізації цивільного процесу ЄС та Україні
  (Одеса : Фенікс, 2018) Костова, Наталія Іванівна; Костова, Наталья Ивановна; Kostova, Natalia I.
 • Документ
  Гармонізація цивільного процесу ЄС та України
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Костова, Наталя Іванівна; Костова, Наталья Ивановна; Kostova, Natalia I.
 • Документ
  Юридичні аспекти правової освіти: застосування західноєвропейського досвіду
  (2017) Костова, Наталія Іванівна; Костова, Наталья Ивановна; Kostova, Nataliia I.
 • Документ
  Доступ до публічної інформації в українському законодавстві та за законодавством країн ЄС
  (2017) Костова, Наталія Іванівна; Костова, Наталья Ивановна; Kostova, Natalia I.
  В статті зроблено спробу українського та європейського законодавства в сфері доступу до публічної інформації. Розглянуто відповідні закони України, Польщі, Болгарії та загальноєвропейські норми. Автор дійшов висновку, що національне законодавство України в сфері доступу до публічної інформації за такими критеріями як системність і відповідність міжнародним стандартам знаходиться на рівні, який можна порівняти із рівнем законодавства ЄС.
 • Документ
  Порівняльний аналіз публічної інформації українського законодавства та деяких країн ЄС
  (2017) Костова, Наталія Іванівна; Костова, Наталья Ивановна; Kostova, Nataliia I.
  Стаття присвячення проведенню аналізу українського та європейського законодавства в сфері доступу до публічної інформації. Розглянуто відповідні закони України, Польщі, Болгарії та загальноєвропейські норми. зроблено висновок, що національне законодавство України в сфері доступу до публічної інформації за такими критеріями як системність і відповідність міжнародним стандартам знаходиться на рівні, який можна порівняти із рівнем законодавства ЄС.
 • Документ
  Набуття прав на акції товариства
  (2015) Костова, Наталія Іванівна; Костова, Наталия Ивановна; Kostova, Natalia I.
  Стаття присвячена дослідженню надання акціонерам переважного права на придбання акцій, що є однією із ключових ознак, яка відрізняє приватне акціонерне товариство від публічного, що передбачає встановлення переважного права на придбання акцій акціонерами.
 • Документ
  Договір про створення акціонерного товариства
  (2015) Костова, Наталія Іванівна; Костова, Наталия Ивановна; Kostova, Natalia I.
  Стаття присвячена дослідженнюукладення договору про заснування акціонерного товариства, його право­вої природи, його співвідношення з іншими цивільно-правовими договорами. Також належну увагу приділено питанням оплати акцій товариства, так як у законодавстві питання несвоєчасної, неповної оплати акцій та право­вих наслідків належним чином не врегульовані.
 • Документ
  Застосування західноєвропейського досвіду в освіті
  (2017) Костова, Наталія Іванівна; Костова, Наталья Ивановна; Kostova, Nataliia I.
 • Документ
  Неюрисдикційний захист прав засновників акціонерного товариства
  (2014) Костова, Наталія Іванівна; Костова, Наталия Ивановна; Kostova, Natalia I.
  Стаття присвячена дослідженню, яке спрямоване на попередження порушення прав та інтересів засновників товариства, самого товариства та його майбутніх акціонерів.
 • Документ
  Історичні аспекти поділу публічного і приватного права
  (Одеса : Фенікс, 2013) Костова, Н. І.; Костова, Н. И.; Kostova, N.
 • Документ
  Договір про створення акціонерного товариства
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Костова, Наталія Іванівна; Костова, Наталья Ивановна; Kostova, Natalіya I.