Грушевська Юлія Андріївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 13 з 13
 • Документ
  Лексичні новоутворення у сучасній вітчизняній рекламній комунікації
  (Одеса : Юридика, 2023) Грушевська Юлія Андріївна
 • Документ
  Професійна компетенція фахівця: соціокомунікативний аспект
  (ВД "Гельветика", 2018) Барабанова, Наталія Ростиславівна; Барабанова, Н. Р.; Barabanova, Nataliia R.; Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевська, Ю. А.; Hrushevska, Yuliia A.
 • Документ
  Технологии развития социально-деловой компетентности современных специалистов
  (ВД "Гельветика", 2019) Барабанова, Наталия Ростиславовна; Барабанова, Наталія Ростиславівна; Барабанова, Н. Р.; Barabanova, Natalyia R.; Грушевская, Юлия Андреевна; Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевська, Ю. А.; Hrushevska, Yuliia A.
 • Документ
  Роль прагматонімів у рекламному тексті
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Грушевська, Ю. А.; Hrushevska, Yuliia A.; Грушевська, Юлія Андріївна
 • Документ
  Теорія та історія реклами : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевська, Ю. А.; Грушевская, Юлия Андреевна; Hrushevska, Yuliia A.; Барабанова, Наталія Ростиславівна; Барабанова, Н. Р.; Барабанова, Наталия Ростиславовна; Barabanova, Nataliia R.; Назаренко, Оксана Миколаївна; Назаренко, О. М.; Назаренко, Оксана Николаевна; Nazarenko, Oksana M.; Писаренко, Лариса Михайлівна; Писаренко, Л. М.; Писаренко, Лариса Михайловна; Pysarenko, Larysa M.
  У навчально-методичному посібнику розглядаються ключові теми для оволодіння матеріалом навчального курсу «Теорія та історія реклами». Відповідно до програми дисципліни висвітлюються основні поняття рекламної діяльності, питання історії розвитку реклами, основи рекламного менеджменту. Після теоретичного матеріалу представлені завдання для практичних занять, додатки та глосарій. Додатки містять різноманітні відомості, потрібні для практичного здійснення рекламної діяльності. У глосарії наведені визначення понять, розуміння яких необхідне для успішного засвоєння матеріалу дисципліни «Теорія та історія реклами». Посібник розрахований на студентів факультету журналістики (спеціалізація «реклама і зв’язки з громадськістю»).
 • Документ
  Творчі студії: рекламний проєкт : методичні рекомендації
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2021) Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевська, Ю. А.; Грушевская, Юлия Андреевна; Hrushevska, Yuliia A.
  Методичні рекомендації розроблено для студентів денної форми навчання у галузі знань 06 «Журналістика», спеціальності 061 «Журналістика», освітньо-професійної програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» з метою сформувати знання в сфері тенденцій сучасної нативної реклами в межах та управління креативними процесами у рекламному проєкті, а також уміння комплексного застосування інструментів реклами, PR та інших засобів маркетингових комунікацій при плануванні й реалізації рекламних/ PR/ комунікаційних проектів. Методичні рекомендації містять теми лекційних та практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання до іспиту та список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Інтегровані маркетингові комунікації : навчально-методичний посібник
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2021) Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевська, Ю. А.; Грушевская, Юлия Андреевна; Hrushevska, Yuliia A.
  Навчально-методичний посібник розроблено для студентів денної форми навчання у галузі знань 06 «Журналістика», спеціальності 061 «Журналістика», освітньо-професійної програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» з метою дати систематизовані знання про систему маркетингових комунікацій організації, визначити основні теоретичні поняття і відпрацювати навички їх використання при аналізі явищ і процесів у сфері просування, сформувати уміння і навички планування маркетингових комунікацій організації. Навчально-методичний посібник містить навчальний план та структуру курсу, лекції, плани практичних занять, теми для самостійної роботи та реферативних робіт, питання для підсумкового контролю знань і вмінь студентів, список рекомендованої літератури тощо.
 • Документ
  Зарубіжна реклама і PR : методичні рекомендації
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2021) Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевська, Ю. А.; Грушевская, Юлия Андреевна; Hrushevska, Yuliia A.
  Методичні рекомендації розроблено для студентів денної форми навчання у галузі знань 06 «Журналістика», спеціальності 061 «Журналістика», освітньо-професійної програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» з метою засвоєння студентами основних відомостей про тенденції розвитку зарубіжної реклами і PR, професійних принципів діяльності в галузі реклами та PR. Методичні рекомендації містять теми лекційних та практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання до іспиту та список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Вступ до спеціальності : навчально-методичний посібник
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2021) Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевська, Ю. А.; Грушевская, Юлия Андреевна; Hrushevska, Yuliia A.
  Навчально-методичний посібник розроблено для студентів денної форми навчання у галузі знань 06 «Журналістика», спеціальності 061 «Журналістика», освітньо-професійної програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» з метою надати знання про основи професійної діяльності фахівця у сфері реклами й PR, ознайомити з базовими положеннями сучасних маркетингових комунікацій, сформувати навички володіння студентами головним термінологічним апаратом спеціальності та вмінням орієнтуватись у сучасних технологіях реклами й PR. Дисципліна «Вступ до спеціальності» є базовою до опанування спеціальності «Реклама і зв’язки з громадськістю» та базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як «Теорія реклами», «Історія реклами», «Теорія PR», «Історія PR» та ін. Посібник містить тематичний план дисципліни, лекції, запитання та завдання для самоперевірки, питання до іспиту та список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Брендинг : методичні рекомендації
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2021) Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевська, Ю. А.; Грушевская, Юлия Андреевна; Hrushevska, Yuliia A.
  Методичні рекомендації розроблено для студентів денної форми навчання у галузі знань 06 «Журналістика», спеціальності 061 «Журналістика», освітньо-професійної програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» з метою формування у студентів базового комплексу знань та вмінь щодо розуміння процесу створення й управління брендом на вітчизняному ринку. Методичні рекомендації містять теми лекційних та практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання до іспиту та список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Розробка навчально-методичного комплексу для гуманітарних дисциплін профілю «соціальні комунікації»
  (Одеса : Гельветика, 2020) Барабанова, Наталія Ростиславівна; Барабанова, Н. Р.; Барабанова, Наталия Ростиславовна; Barabanova, Natalyia R.; Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевська, Ю. А.; Грушевская, Юлия Андреевна; Hrushevska, Yuliia A.
 • Документ
  Соціокомунікативний аспект професійної компетенції фахівця
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Барабанова, Наталія Ростиславівна; Барабанова, Наталья Ростиславовна; Barabanova, Nataliia R.; Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевская, Юлия Андреевна; Hrushevska, Yuliia A.
 • Документ
  Використання нативної реклами: етичний аспект
  (2017) Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевская, Юлия Андреевна; Hrushevska, Yuliia A.