Латковська Тамара Анатоліївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 26
 • Документ
  Адміністративістика в умовах цифровізації: теорія, правове регулювання, практика : монографія
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Ківалов, Сергій Васильович; Біла-Тіунова, Любов Романівна; Латковська, Тамара Анатоліївна; Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Осадчий, Анатолій Юрійович; Тодощак, Олег Володимирович; Козачук, Діана Анатоліївна; Фролова, Євгенія Ігорівна; Стрельников, Андрій Вікторович; Савчук, Роман Миколайович; Сандул, Яна Миколаївна; Гнатовська, Альона Ільдусівна; Кубаєнко, Андрій Володимирович; Біла-Тюріна, Юлія Зиновіївна; Маслова, Яна Іванівна; Даниленко, Юлія Сергіївна; Корнута, Людмила Михайлівна; Негара, Родіон Віталійович; Койчева, Ольга Семенівна; Сідор, Михайло Іванович; Латковський, Павло Павлович
  У монографії на підставі аналізу положень адміністративного, службового та фінансового законодавства здійснено комплексний розгляд питань цифрової трансформації суспільних відносин за обраним напрямом з урахуванням детермінант теорії та практики. У дослідженні виокремлено основні напрями цифровізації адміністративного права, а саме: визначення системності адміністративно-правового мислення в умовах розвитку цифровізаційних векторів врядування, цифровий концепт модифікації публічного адміністрування у сфері наукової діяльності, особливості реалізації адміністративних процедур в умовах цифрової трансформації, сутнісні ознаки електронного звернення як форми контролю за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації, вплив цифровізації на здійснення адміністративного судочинства тощо. Акцентовано увагу на окремих питаннях цифровізації службового права: концептуальних положеннях у сучасному цифровому вимірі щодо здійснення захисту права на державну службу, управління кадровим потенціалом у державній службі в умовах цифровізації, станові правового регулювання та практичних особливостях професійної діяльності службовців міграційних органів у цифровізаційних умовах, особливостях переведення в державній службі в умовах цифрової трансформації. Розглянуто окремі питання цифровізації фінансового права: цифрову трансформацію фінансового сектору України на рівні країн ЄС, стан бюджетної безпеки та засобів її забезпечення в умовах цифровізації, здійснення фінансового контролю в умовах використання інформаційних технологій, вплив діджиталізації на прозорість бюджетної політики. Монографічне дослідження та висновки, що у ньому містяться, можуть бути корисними для: науково-педагогічних та наукових працівників, предметом дослідження яких є сфера адміністративного, службового, фінансового права; публічних службовців; здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Реформування пенсійної системи з метою забезпечення фінансової стабільності країни
  (ВД "Гельветика", 2021) Латковська, Т. А.; Latkovska, T. A.
  Виходячи із сучасного стану світової економіки, усі національні проблеми набувають світового значення, оскільки акумулюються та інтегруються в спільний економічний процес. Інтеграційні питання стають визначальними, тому що виступають ключовими факторами подолання кризових явищ. Перед Україною, як і перед кожною країною, постає питання про необхідність інтегруватися в ту чи іншу спільноту для економічного процвітання, заявленого не лише в Конституції, а насамперед в українському суспільстві. Тісно пов’язане з інтеграційними процесами й реформування фінансової системи, яке спостерігається нині, тож виникає необхідність створення ефективних систем управління на всіх рівнях. Важливе й болюче реформування пенсійної системи України, адже Пенсій- ний фонд є найбільшим фондом соціального призначення, який належить до групи держаних централізованих цільових позабюджетних фондів і, відповідно, самостійною ланкою фінансової системи держави. На жаль, фінансова стійкість Пенсійного фонду України стоїть під питанням. Сфера соціального забезпечення перебуває в глибокій кризі, адже наша країна, успадкувавши багато чого від колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік, суттєво відстала у справі надання соціальних пільг і гарантій громадянам. Постійне недофінансування соціальної галузі стає значною перешкодою на шляху розвитку держави. В Україні триває пенсійна реформа, необхідність якої зумовлена постійним дефіцитом коштів фондів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, а наявність його дефіциту спричинена багатьма чинниками. Серед таких чинників, які гальмують фактичне провадження пенсійної реформи, є і забезпечення належного доступу громадськості до публічної інформації, пов’язаної з роботою Пенсійного фонду України, і забезпечення реалізації принципу публічності й прозорості діяльності фонду, і недовіра суспільства до недержавних фондів фінансових ресурсів, і недоліки й суперечності законодавчих актів, і відсутність сформованого галузевого законодавства, що спричиняє порушення прав громадян на пенсійне забезпечення. І хоча пенсійна реформа на відміну від багатьох інших не є частиною вимог Міжнародного валютного фонду, однак уряду необхідно проводити її через те, що Пенсійному фонду бракує коштів, у зв’язку із чим фонд потребує дедалі більшого фінансування з державного бюджету.
 • Документ
  Питання фінансового права: навчально-методичний посібник
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2021) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Койчева, О. С.; Койчева, Ольга Семенівна
 • Документ
  The Practice of the Training on Stress Tolerance Increase of Ukrainian Students in the Sphere of Legal Education
  (Sciedu Press, 2019) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Сідор, Михайло Іванович; Сідор, М. І.; Сидор, Михаил Иванович; Sidor, Mykhailo I.; Голоядова, Тетяна Олексіївна; Голоядова, Т. О.; Голоядова, Татьяна Алексеевна; Holoiadova, Tetiana O.; Goloyadova, Tetiana; Калімбет, Андрій Леонідович; Калімбет, А. Л.; Калимбет, Андрей Леонидович; Kalimbet, Andrii L.
  The new national curriculum implementation in the sphere of higher education in Ukraine raises the need for using tests as the means of students’ knowledge assessment. The authors have identified the connection both between the level of stress tolerance and between the level of test passing by means of using the correlated analysis, the Kolmogorov-Smirnov test and the T-Wilcoxon test. The level of stress tolerance has a serious impact upon the students’ test result. The students show a higher efficiency level while passing the test after visiting the training on stress tolerance increase. It has been identified that the opportunity value as to how to focus the students’ attention on the test is an important harbinger of the thesis that the education of Ukrainian students should be followed by the assessment of their psychological state. The authors have identified that the students’ psychological architype has an impact upon the education efficiency giving both similar and best results according to the results from other cultures.
 • Документ
  Political and economic governance: a comparative analysis of Eastern European countries and Ukraine
  (Baltija Publishing, 2019) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.
  The presented work is an attempt to compare the quality of governance in non-EU states in the Western Balkans and Eastern Europe with which the EU Association Agreements have been concluded, and Ukraine, including aspects of the impact of the DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Areas). The most important issues are the interpretation of the results, the equality of countries, and the political consequences that may arise after the progression and the rapid pace of the member countries of the DCFTA towards the countries of the Balkan region. The identified countries seek full membership in the EU. Although the EU distinguishes between these countries, it recognizes “European prospects”, that is, membership in the EU, the commitments to adopt or approach EU laws and policies, made by both groups of countries, have much in common. This makes the comparison between the countries of the Balkan region and the member states of the DCFTA a sound and politically significant one. Such comparison is facilitated by numerous sources, qualitative assessments, and official ratings. Figuratively by analytical indicators, the countries can be divided into the first group of leading countries (Serbia and Montenegro) for which in February 2018 the European Commission proposed to consider 2025 as the possible date of accession to the EU. The second group (Albania and Macedonia), for which the date of accession negotiations is conditionally open in 2019. The third group includes Bosnia and Herzegovina, Kosovo, for which there are no dates, and Turkey, the negotiations with which are suspended. For comparison, if we take both political and economic indicators of Ukraine, it is approximately equal to the Balkan states of the second group and outstrips the states of the third group. The prospect of EU membership was recognized as the strongest external factor of internal political changes in the countries surrounding the EU. One of the most striking trends is the steady decline in the standards of political governance in all countries, for which the EU expands its membership perspective. One of the main manifestations of poor governance in the broader neighbourhood is the widespread corruption and impunity of officials. Weak rule of law and ineffective law enforcement bodies have become common practice in all different states and have allowed current officials to act impunity during their term of office. The identified results challenge the assumption dominating in political and scientific circles that a credible prospect of EU membership is steadily generating an internal environment conducive to democratic changes. The effectiveness of economic governance was assessed by the indicators of competitiveness of the national economy (Global Competitiveness Index, Corruption Perceptions Index, Human Development Index, Ease of Doing Business Index, Index of Economic Freedom, Index of Globalization, SEDA (Sustainable Economic Development Assessment)); GDP dynamics; the volume of foreign direct investment; economic activity of the population. In practice, the EU applies an increasing number of common economic policy instruments for the Balkans and member countries of the DCFTA, in spite of the political (or rhetorical) differentiation between countries, given the categorization of membership prospects. The convergence of the actual EU policy has taken place. The Association Agreements and the DCFTA have raised the level of political and economic governance in Georgia, Moldova, and Ukraine at the level of the Balkan countries while the expansion process for the Balkan countries has not advanced.
 • Документ
  Legal ways of double taxation resolving
  (Universidad de la Amazonia, 2020) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.; Подольська, Анастасія Сергіївна; Подольська, А. С.; Подольская, Анастасия Сергеевна; Podolska, Anastasiia S.
  The purpose of the article is a comprehensive study of the problems of double taxation, which is at the intersection of categories of taxable entity and taxpayer. Accordingto the purpose, it is substantiated that double taxation arises in the case of taxation of income received by residents abroad, or in the case of a mixed procedure of tax payment, or in the taxation of the distributed part of the profits of enterprises. It has been established that double taxation is also possible with the partial imposition of one object on another, and this can occur both within the same countryand under different tax systems. The taxation of petroleum products with excise tax, which resulted from the legislative regulation that led to double taxation, was considered and analyzed. In the process of researching the topic of the article, the authors conclude that, starting from 2016, the legislator actually introduced double taxation with the same tax and accordingly replaced the ad valorem excise tax rate on retail sales of excisable goods with specific ones (Euro tax rate per unit of tax). It is stated that double taxation of one and the same taxpayer is a violation of Article 1 of the Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of each natural or legal person, the right to peacefully own their property.
 • Документ
  Special development features of the National Bank of Ukraine Monetary Policy in the frameworks of Financial Systems Management
  (IAEME Publication, 2020) Россіхін, Василь Васильович; Россіхін, В. В.; Россихин, Василий Васильевич; Rossikhin, Vasyl V.; Россіхіна, Галина Володимирівна; Россіхіна, Г. В.; Россихина, Галина Владимировна; Rossikhina, Halyna V.; Бабічев, Анатолій Валерійович; Бабічев, А. В.; Бабичев, Анатолий Валерьевич; Babichev, Anatoliy V.; Кирій, Валентина Василівна; Кирій, В. В.; Кирий, Валентина Васильевна; Kyriy, Valentyna V.; Бондаренко, Ірина Миколаївна; Бондаренко, І. М.; Бондаренко, Ирина Николаевна; Bondarenko, Iryna M.; Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.
  The development of emerging economies banking system is rather uneven and it largely exposes the political, military and social cataclysms that occur in these countries. However, the global experience of such a financial system managing contains a list of instruments. These mechanisms make it possible to transform the financial system of such states into a more flexible one to price shocks and changes in the external environment. The global financial crisis of 2008 and 2009 years, deep involvement and dependence of emerging economies countries’ financial systems have substantially and rigorously covered the status and problems of their central banks’ activity.
 • Документ
  Фінансовий моніторинг крізь призму нових реалій суспільного життя
  (Одеса : Гельветика, 2020) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Латковская, Т. А.; Latkovska, Tamara A.
 • Документ
  Проблеми реформування податкової системи України
  (Херсон : Гельветика, 2018) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Латковська, Т. А.; Латковская, Т. А.; Latkovska, T. A.
  Статтю присвячено висвітленню проблем реформування податкової системи України, ефективне функціонування якої детермінує фінансову незалежність будь-якої держави, створює умови для розвитку економіки та бізнесу і є однією з основних та визначальних складників діяльності держави.
 • Документ
  Фінансовий менеджмент : навчальний посібник (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання)
  (Одеса, 2019) Латковська, Тамара Анатоліївна; Койчева, Ольга Семенівна; Сідор, Михайло Іванович
  Підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Документ
  Фінансове право : навчальний посібник (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання)
  (Одеса, 2019) Латковська, Тамара Анатоліївна; Сідор, Михайло Іванович; Койчева, Ольга Семенівна
  Підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія» галузь знань – 08 «Право» спеціальність – 081 «Право»
 • Документ
  Доктринальні проблеми фінансового права : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Латковська, Тамара Анатоліївна
  Підготовлено відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів кваліфікації доктор філософії в галузі права в Національному університеті «Одеська юридична академія» в галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 «Право».
 • Документ
  Фінансовий контроль
  (Одеса : Фенікс, 2019) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Сідор, Михайло Іванович; Сидор, Михаил Иванович; Sidor, Mykhailo I.; Койчева, Ольга Семенівна; Койчева, Ольга Семеновна; Koicheva, Olha S.
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Документ
  Податкове право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Койчева, Ольга Семенівна; Койчева, Ольга Семеновна; Koicheva, Olha S.; Сідор, Михайло Іванович; Сидор, Михаил Иванович
 • Документ
  Фінансове право
  (Одеса : Фенікс, 2018) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Сідор, Михайло Іванович; Сидор, Михаил Иванович; Sidor, Mykhailo I.; Койчева, Ольга Семенівна; Койчева, Ольга Семеновна; Koicheva, Olha S.
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Документ
  Грошово-кредитна (монетарна) політика: поняття та цілі
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.
 • Документ
  Одесская школа права. Введение в украинское право
  (Одесcа : Юридична література, 2016) Кивалов, Сергей Васильевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Картузова, Ирина Алексеевна; Анищук, Нина Владимировна; Остапенко, Тимур Александрович; Шевчук-Белая, Яна Валерьевна; Ефремова, Наталья Владимировна; Долматов, Иван Владимирович; Горяга, Оксана Викторовна; Аракелян, Минас Рамзесович; Попсуенко, Людмила Александровна; Корниенко, Ирина Валерьевна; Дудченко, Валентина Витальевна; Завальнюк, Владимир Васильевич; Крусян, Анжелика Романовна; Мишина, Наталья Викторовна; Харитонов, Евгений Олегович; Некит, Екатерина Георгиевна; Суха, Юлия Сергеевна; Мирошниченко, Наталья Анатольевна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Чанышева, Галия Инсафовна; Барский, Вадим Рудольфович; Голубева, Нелли Юрьевна; Подцерковный, Олег Петрович; Аленин, Юрий Павлович; Волошина, Владлена Константиновна; Латковская, Тамара Анатольевна; Черемнова, Антонина Ивановна; Степская, Елена Владимировна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Гавриш, Наталья Степановна; Каракаш, Илья Иванович; Богуцкий, Павел Петрович; Харитонова, Елена Ивановна; Позова, Дина Дмитриевна; Крестовская, Наталья Николаевна; Вишняков, Александр Константинович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Кормич, Борис Анатольевич; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Пережняк, Борис Аркадьевич; Бальций, Юрий Юрьевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Стрельцов, Евгений Львович; Долежан, Валентин Владимирович; Бакаянова, Нана Мезеновна; Полянский, Юрий Евгеньевич; Свида, Алексей Георгиевич; Кивалов, Сергей Васильевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Батан, Юрий Дмитриевич
  В книге, написанной коллективом авторов, работающих в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являющемся продолжателем традиций одесской школы права, раскрываются особенности правовой системы Украины, вопросы истории ее становления и перспективы дальнейшего развития, содержание конституционализма в Украине, специфика основных и профильных отраслей украинского права, дана характеристика видов юридического процесса в Украине, приводятся новые направления правового регулирования, освещается институциональное обеспечение украинского права. Книга может быть полезна не только студентам, преподавателям, ученым, практикующим юристам, но и всем тем, кто интересуется украинским правом. Она рассчитана на распространение информации об украинском праве в других правовых культурах. В ней представлен вводный материал как для ориентации в правовой системе Украины в целом, так и в отдельных направлениях правового регулирования с целью более глубокого изучения современного украинского права.
 • Документ
  Процедурне регулювання банківських відносин
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.
  У статті досліджується процедурне регулювання банківських відносин, яке потребує вирішення низки актуальних та остаточно невирішених теоретико- прикладних питань, насамперед, понятійного характеру. Об’єктами аналізу стали: інституційна належність процедурних норм банківського права, формування науково обґрунтованої моделі банківської діяльності як сукупності банківських процедур, а також законодавче оформлення процесуальних інститутів з урахуванням виявлених недоліків та проблем і розвитку суспільних відносин.
 • Документ
  Проблеми казначейського обслуговування місцевих бюджетів
  (Одеса : Фенікс, 2013) Латковська, Т. А.; Латковская, Т. А.; Latkovska, T.
 • Документ
  Бюджетна політика держави як один з основних напрямків економічної політики за господарським законодавством
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Латковсъка, Т. А.; Латковская, Т. А.; Latkovskaya, T. A.
  Стаття присвячена розгляду бюджетної політики держави як одному з основних напрямків економічної політики за господарським законодавством. Досліджуються складові бюджетної політики. Розглядаються типи бюджетної політики та розкриваються їх недоліки та переваги. Визначаються напрями реалізації бюджетної політики, основу якої складають стратегічні напрями, що визначають перспективи формування і використання фінансових ресурсів. Формулюються пріоритетні завдання у бюджетній політиці.