Латковська Тамара Анатоліївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 31
 • Документ
  Вплив цифрових технологій на фінансову діяльність держави
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.
 • Документ
  Фінансове законодавство в контексті проведення державних реформ
  (Чернівці, 2021) Латковська, Т. А.; Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.
 • Документ
  The FinTech Dividend: How Much Money Is FinTech Likely to Mobilize for Sustainable Development?
  (Durham University, 2021) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Michael, Bryane
  FinTech offers a new way to mobilize resources for all kinds of uses – including for funding sustainable development. Roughly 3%–13% of funding required for the UN’s Sustainable Development Goals (SDGs)– or around $50 billion to $125 billion -- could come from a ‘FinTech Dividend.’ Such a dividend derives from the use of FinTech platforms to increase savings and investment (overall), channel resources into publicly-funded as well as privately-funded SDG-related activities and policies, and encourage the use of internet platforms, which deliver novel goods and services that relate to the seventeen SDGs. Less than half of UN members have FinTech laws and policies – making FinTech a ripe area for right-regulating. Unfortunately, in areas like institutional reform – no amount of money can guarantee achieving the SDGs, without wider legal and administrative reforms. And no clear data about the exact policies needed to help grow an economy (or pay for SDG spending) serve as any guide. With total investment in FinTech stuck at around $150 billion to $200 billion – the hoped for deluge of FinTech dollars on SDG activities may remain a trickle for years to come.
 • Документ
  Правові та теоретичні проблеми визначення Інтернет-банкінгу в Україні
  (Університет банківської справи, 2021) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, А. В.; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V.; Олексій, Уляна Олександрівна; Олексій, У. О.; Олексий, Ульяна Александровна; Oleksii, Uliana O.
  Присвячено дослідженню інтернет-банкінгу з позицій правового регулювання і науково-теоретичного осмислення. Обґрунтовано зростаючу роль інноваційних технологій у сфері банківського обслуговування. Зазначено, що система способів надання банківських послуг характеризується динамічністю і має важливе значення як для всієї банківської системи в цілому, так і для окремого банку. Розглянуто різні наукові підходи до визначення поняття «Інтернет-банкінг». Запропоновано розглядати Інтернет-банкінг як форму банківської діяльності та як форму дистанційного обслуговування клієнтів банку. У першому підході Інтернет-банкінг — це форма банківської діяльності, при здійсненні якої банківські операції проводять за допомогою обміну електронними сигналами, а не шляхом обміну готівкою, чеками чи іншими видами документів. Другий підхід передбачає трактування Інтернет-банкінгу як системи дистанційного обслуговування клієнтів банків, що використовується ними та банками для здійснення банківських операцій та надання банківських послуг виключно за допомогою мережі Інтернет. Досліджено регулювання Інтернет-банкінгу нормативно-правовими актами і підкреслено його вкрай низький рівень. Аргументовано доцільність установлення чітких меж використання Інтернет-банкінгу і чітко окресленого кола банківських послуг, що можуть і, навпаки, не можуть надаватись через Інтернет. Закцентовано увагу на таких системах дистанційного обслуговування клієнтів банку: «телефонний банкінг», «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк» та «миттєва безконтактна оплата». Обґрунтовано суттєву ріницю телефонного банкінгу від мобільного банкінгу. У першому варіанті особа отримує послугу по телефону через дзвінок у службу підтримки банку, і в такому разі наявність доступу в Інтернет в даний момент не важлива. А користання мобільним банкінгом для здійснення будь-яких операцій вимагає підключення до Інтернету і можливість використати мобільний додаток, установлений на телефоні, або зайти на відповідний сайт за допомогою персонального комп’ютера.
 • Документ
  Peculiarities of Tax Residency of Individuals in Modern Conditions
  (ASERS Publishing, 2019) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Бондаренко, Ірина Миколаївна; Бондаренко, І. М.; Бондаренко, Ирина Николаевна; Bondarenko, Irina M.; Бурдін, Михайло Юрійович; Бурдін, М. Ю.; Бурдин, Михаил Юрьевич; Burdin, Mykhailo Yu.; Кагановська, Тетяна Євгеніївна; Кагановська, Т. Є.; Кагановская, Татьяна Евгеньевна; Kahanovska, Tetiana Ye.; Kaganovska, Tetyana Ye.; Пономаренко, Юрій Анатолійович; Пономаренко, Ю. А.; Пономаренко, Юрий Анатольевич; Ponomarenko, Yurii A.; Надобко, Сергій Володимирович; Надобко, С. В.; Надобко, Сергей Владимирович; Nadobko, Serhii V.
  The article is devoted to the study of tax residency of an individual in the context of globalization and modern conditions of international cooperation.
 • Документ
  Legal forms of implementation of foreign tax policy in the context of European integration of Ukraine
  (ASERS Publishing, 2019) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Чайка, Вікторія Вікторівна; Чайка, В. В.; Чайка, Виктория Викторовна; Chaika, Viktoriia V.; Касьяненко, Любов Михайлівна; Касьяненко, Л. М.; Касьяненко, Любовь Михайловна; Kasianenko, Liubov M.; Пришва, Надія Юріївна; Пришва, Н. Ю.; Пришва, Надежда Юрьевна; Pryshva, Nadiia Yu.; Топчій, Василь Васильович; Топчій, В. В.; Топчий, Василий Васильевич; Topchii, Vasyl V.
  The article defines the basic legal forms of implementation of the foreign tax policy of Ukraine. Particular attention is paid to characterizing the features of the EU tax policy. The assessment of the current state of approximation of the Ukrainian tax legislation to the EU standards is based on the legal analysis of the provisions of the Association Agreement between Ukraine and the EU and other regulations. The issue of approximation of the Ukrainian tax legislation to the acquis communitaire in the field of energy taxation has been updated. The legal forms of tax cooperation between Ukraine and the OECD are analyzed. The following areas of Ukraine's foreign tax policy are emphasized: joining the BEPS Action Plan and the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting. The legal description of certain provisions of bilateral agreements of Ukraine with the EU Member States and OECD in the area of avoiding double taxation of income and property is provided. On this basis, the conclusion is made about the decisive role of the contractual legal form in the process of implementing the foreign tax policy of Ukraine.
 • Документ
  Constitutional regulation and financing of elections
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Сотула, Олександр Сергійович; Сотула, О. С.; Сотула, Александр Сергеевич; Sotula, Oleksandr S.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.; Latkovskyy, Pavlo; Глиняний, Іван Володимирович; Глиняний, І. В.; Глиняный, Иван Владимирович; Hlynianyi, Ivan V.
  The article focuses on problems of constitutional regulation of elections and requirements for candidates for representative positions in a democratic society. The issue of financing elections and solutions for this problem were considered, taking into account the "financial" qualification that was set at the legislative level in many democratic states of the world. The terminology that is present in the constitutional legal science concerning the regulation of elections is analyzed, the stages in the election process are considered and the main problems that occur during this process are revealed. In the course of the study of the topic, the author concludes on the need for financial control and monitoring of expenditures from the state budget during the electoral process, not only to detect a violation of legislation or to identify financial crimes, but also to determine the profitability of the electoral process as a whole, for its reformation and to reduce budget expenses during the elections. Also, the author comes to the conclusion that it is necessary to bring the financial qualification to the financial capability of all citizens of the state for each subsequent election, proceeding from the official minimum and average salaries.
 • Документ
  Administration of budget revenues
  (Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.
  The article is devoted to the analysis of budget revenue administration. The correlation of the concepts «governmental management», «public management», «public administration» is investigated. It is established that public administration, becoming the basis of democratic achievements in the implementation of the executive and administrative functions of state bodies and local governments, has become widely used. Different views of scientistson the essence of the category of public administration are considered. Theoretical problems of budget revenue administration are investigated. A distinction is made between the concepts of «budget revenues» and «budget revenues». The classification of budget revenues by sections defined by the Budget Code is analyzed. It is substantiated that the planning, implementation, reporting and control and monitoring of budget revenues and current legislation should take place within a single mechanism of budget revenue management with the need to strengthen parliamentary control at all stages of the budget process.
 • Документ
  Питання фінансового права: навчально-методичний посібник
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2021) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Койчева, О. С.; Койчева, Ольга Семенівна
 • Документ
  The Practice of the Training on Stress Tolerance Increase of Ukrainian Students in the Sphere of Legal Education
  (Sciedu Press, 2019) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Сідор, Михайло Іванович; Сідор, М. І.; Сидор, Михаил Иванович; Sidor, Mykhailo I.; Голоядова, Тетяна Олексіївна; Голоядова, Т. О.; Голоядова, Татьяна Алексеевна; Holoiadova, Tetiana O.; Goloyadova, Tetiana; Калімбет, Андрій Леонідович; Калімбет, А. Л.; Калимбет, Андрей Леонидович; Kalimbet, Andrii L.
  The new national curriculum implementation in the sphere of higher education in Ukraine raises the need for using tests as the means of students’ knowledge assessment. The authors have identified the connection both between the level of stress tolerance and between the level of test passing by means of using the correlated analysis, the Kolmogorov-Smirnov test and the T-Wilcoxon test. The level of stress tolerance has a serious impact upon the students’ test result. The students show a higher efficiency level while passing the test after visiting the training on stress tolerance increase. It has been identified that the opportunity value as to how to focus the students’ attention on the test is an important harbinger of the thesis that the education of Ukrainian students should be followed by the assessment of their psychological state. The authors have identified that the students’ psychological architype has an impact upon the education efficiency giving both similar and best results according to the results from other cultures.
 • Документ
  Political and economic governance: a comparative analysis of Eastern European countries and Ukraine
  (Baltija Publishing, 2019) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.
  The presented work is an attempt to compare the quality of governance in non-EU states in the Western Balkans and Eastern Europe with which the EU Association Agreements have been concluded, and Ukraine, including aspects of the impact of the DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Areas). The most important issues are the interpretation of the results, the equality of countries, and the political consequences that may arise after the progression and the rapid pace of the member countries of the DCFTA towards the countries of the Balkan region. The identified countries seek full membership in the EU. Although the EU distinguishes between these countries, it recognizes “European prospects”, that is, membership in the EU, the commitments to adopt or approach EU laws and policies, made by both groups of countries, have much in common. This makes the comparison between the countries of the Balkan region and the member states of the DCFTA a sound and politically significant one. Such comparison is facilitated by numerous sources, qualitative assessments, and official ratings. Figuratively by analytical indicators, the countries can be divided into the first group of leading countries (Serbia and Montenegro) for which in February 2018 the European Commission proposed to consider 2025 as the possible date of accession to the EU. The second group (Albania and Macedonia), for which the date of accession negotiations is conditionally open in 2019. The third group includes Bosnia and Herzegovina, Kosovo, for which there are no dates, and Turkey, the negotiations with which are suspended. For comparison, if we take both political and economic indicators of Ukraine, it is approximately equal to the Balkan states of the second group and outstrips the states of the third group. The prospect of EU membership was recognized as the strongest external factor of internal political changes in the countries surrounding the EU. One of the most striking trends is the steady decline in the standards of political governance in all countries, for which the EU expands its membership perspective. One of the main manifestations of poor governance in the broader neighbourhood is the widespread corruption and impunity of officials. Weak rule of law and ineffective law enforcement bodies have become common practice in all different states and have allowed current officials to act impunity during their term of office. The identified results challenge the assumption dominating in political and scientific circles that a credible prospect of EU membership is steadily generating an internal environment conducive to democratic changes. The effectiveness of economic governance was assessed by the indicators of competitiveness of the national economy (Global Competitiveness Index, Corruption Perceptions Index, Human Development Index, Ease of Doing Business Index, Index of Economic Freedom, Index of Globalization, SEDA (Sustainable Economic Development Assessment)); GDP dynamics; the volume of foreign direct investment; economic activity of the population. In practice, the EU applies an increasing number of common economic policy instruments for the Balkans and member countries of the DCFTA, in spite of the political (or rhetorical) differentiation between countries, given the categorization of membership prospects. The convergence of the actual EU policy has taken place. The Association Agreements and the DCFTA have raised the level of political and economic governance in Georgia, Moldova, and Ukraine at the level of the Balkan countries while the expansion process for the Balkan countries has not advanced.
 • Документ
  Задачі для самостійної роботи з адміністративного права України : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовська, А. І.; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Hnatovska, Alona I.; Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, А. В.; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V.; Олексій, Уляна Олександрівна; Олексій, У. О.; Олексий, Ульяна Александровна; Oleksii, Uliana O.
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право» та викладачів закладів вищої освіти. У даному посібнику представлені ситуаційні завдання, для вирішення яких студенти повинні використовувати набуті теоретичні знання з дисципліни «Адміністративне право» у поєднанні з нормами законодавства України.
 • Документ
  Напрями гармонізації податку на прибуток до вимог Європейського Союзу
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.
  Становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави передбачає необхідність проведення політичних, соціально-економічних та правових реформ, реформування та удосконалення існуючої податкової системи. Перед Україною постає вибір шляху розвитку в напрямі сучасної цивілізаційної моделі, реалізація якого покликана сприяти прогресу в усіх сферах життєдіяльності суспільства й держави. Податкові реформи, що відбуваються в Україні, безпосередньо впливають на стан правового регулювання відносин у сфері публічних фінансів та залежать від податкової політики, яка розробляється на різних рівнях управління. Ці зміни зумовлюють необхідність переосмислення багатьох питань, до кола яких відносяться і проблеми прибуткового оподаткування. Мета статті полягає у тому, щоб на основі вітчизняного і зарубіжного законодавства проаналізувати податок на прибуток підприємств як один з основних доходів формування бюджету у будь-якій країні, виявити наявні проблеми та запропонувати напрями і шляхи їх вирішення. Методами дослідження стали такі методи, як логічний, історико-правовий, системно-структурний, формально-юридичний та порівняльно-правовий метод. На основі проведеного дослідження запропоновані зміни до Податкового кодексу України, які сприятимуть подальшій гармонізації податкового законодавства, спрощенню адміністрування податку на прибуток підприємств, матимуть позитивний ефект на процеси економічного зростання та підвищення інвестиційної привабливості країни загалом. Встановлено, що класична модель оподаткування прибутку підприємств в сьогоднішніх складних економічних реаліях в країні є неефективною, оскільки податок на прибуток має низку суттєвих недоліків, серед яких не тільки складні правила розрахунку об'єкта оподаткування та проблеми з накопиченням збитків, але й те, що значною перешкодою для становлення в Україні конкурентоспроможної у глобальному вимірі національної економіки та забезпечення належної технологічної та екологічної безпеки є високий рівень зносу основних засобів. Запропоновано перейти до моделі податку на виведений капітал, запровадження якого дозволить вирішити існуючі системні проблеми, пов'язані з адмініструванням податку на прибуток підприємств, відновити справедливість в оподаткуванні, спростити ведення бізнесу та в певній мірі скоротити витрати платників податків на виконання податкового обов'язку.
 • Документ
  Фінансова інклюзія як ключовий фактор підвищення добробуту населення
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Латковська, Тамара Анатоліївна; Latkovska, Tamara A.
 • Документ
  Сучасні тенденції розвитку законодавства України в контексті проведення державних реформ
  (Чернівці : Чернівецький юридичний інститут НУ "ОЮА", 2021)
  У збірнику вміщені тези доповідей учасників Міжнародної науковопрактичної конференції «Сучасні тенденції розвитку законодавства України в контексті проведення державних реформ».
 • Документ
  Legal ways of double taxation resolving
  (Universidad de la Amazonia, 2020) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.; Подольська, Анастасія Сергіївна; Подольська, А. С.; Подольская, Анастасия Сергеевна; Podolska, Anastasiia S.
  The purpose of the article is a comprehensive study of the problems of double taxation, which is at the intersection of categories of taxable entity and taxpayer. Accordingto the purpose, it is substantiated that double taxation arises in the case of taxation of income received by residents abroad, or in the case of a mixed procedure of tax payment, or in the taxation of the distributed part of the profits of enterprises. It has been established that double taxation is also possible with the partial imposition of one object on another, and this can occur both within the same countryand under different tax systems. The taxation of petroleum products with excise tax, which resulted from the legislative regulation that led to double taxation, was considered and analyzed. In the process of researching the topic of the article, the authors conclude that, starting from 2016, the legislator actually introduced double taxation with the same tax and accordingly replaced the ad valorem excise tax rate on retail sales of excisable goods with specific ones (Euro tax rate per unit of tax). It is stated that double taxation of one and the same taxpayer is a violation of Article 1 of the Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of each natural or legal person, the right to peacefully own their property.
 • Документ
  Special development features of the National Bank of Ukraine Monetary Policy in the frameworks of Financial Systems Management
  (IAEME Publication, 2020) Россіхін, Василь Васильович; Россіхін, В. В.; Россихин, Василий Васильевич; Rossikhin, Vasyl V.; Россіхіна, Галина Володимирівна; Россіхіна, Г. В.; Россихина, Галина Владимировна; Rossikhina, Halyna V.; Бабічев, Анатолій Валерійович; Бабічев, А. В.; Бабичев, Анатолий Валерьевич; Babichev, Anatoliy V.; Кирій, Валентина Василівна; Кирій, В. В.; Кирий, Валентина Васильевна; Kyriy, Valentyna V.; Бондаренко, Ірина Миколаївна; Бондаренко, І. М.; Бондаренко, Ирина Николаевна; Bondarenko, Iryna M.; Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.
  The development of emerging economies banking system is rather uneven and it largely exposes the political, military and social cataclysms that occur in these countries. However, the global experience of such a financial system managing contains a list of instruments. These mechanisms make it possible to transform the financial system of such states into a more flexible one to price shocks and changes in the external environment. The global financial crisis of 2008 and 2009 years, deep involvement and dependence of emerging economies countries’ financial systems have substantially and rigorously covered the status and problems of their central banks’ activity.
 • Документ
  Фінансовий моніторинг крізь призму нових реалій суспільного життя
  (Одеса : Гельветика, 2020) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Латковская, Т. А.; Latkovska, Tamara A.
 • Документ
  Проблеми реформування податкової системи України
  (Херсон : Гельветика, 2018) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Латковська, Т. А.; Латковская, Т. А.; Latkovska, T. A.
  Статтю присвячено висвітленню проблем реформування податкової системи України, ефективне функціонування якої детермінує фінансову незалежність будь-якої держави, створює умови для розвитку економіки та бізнесу і є однією з основних та визначальних складників діяльності держави.
 • Документ
  Фінансовий менеджмент : навчальний посібник (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання)
  (Одеса, 2019) Латковська, Тамара Анатоліївна; Койчева, Ольга Семенівна; Сідор, Михайло Іванович
  Підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»