* Навчально-методичні видання кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 7 з 7
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційних робіт магістрів для спеціальності 081 право, 262 правоохоронна діяльність, 293 міжнародне право
  (2020) Андрейченко, Світлана Сергіївна; Качурінер, Вікторія Львівна; Кізлова, Олена Сергіївна; Крижановський, Анатолій Федорович; Подобний, Олександр Олександрович; Тицька, Яна Олександрівна; Цуркану, Сюзанна Іванівна
 • Документ
  Конституційне право зарубіжних країн : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Волощук, О. Т.; Качурінер, Вікторія Львівна; Качурінер, В. Л.; Колесник, В. Ю.; Волощук, Оксана Троянівна; Колесник, Вікторія Юріївна
  Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»; методичні рекомендації щодо вивчення та викладання цієї дисципліни: теми і плани семінарських занять, варіанти завдань для самостійного вивчення курсу, а також перелік рекомендованої літератури. Матеріал систематизований таким чином, щоб забезпечити засвоєння курсу, який викладається в юридичних закладах вищої освіти. Для студентів юридичних вузів, викладачів, аспірантів.
 • Документ
  Конституційне право України : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Гельветика, 2022) Качурінер, В. Л.; Качурінер, Вікторія Львівна; Згама, Антоніна Олександрівна; Згама, А. О.
  У навчально-методичному посібнику викладено основні питання курсу «Конституційне право України», наведено перелік питань до семінарських занять, бібліографія для підготовки до семінарських занять, питання для самостійної перевірки знань. Навчально-методичний посібник призначено для здобувачів вищої освіти та розроблено відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра за спеціальністю 262 – Правоохоронна діяльність.
 • Документ
  Право Європейського Союзу : навчально - методичний посібник
  (Одеса, 2021) Пахлеванзаде, А.; Громовенко, К. В.; Качурінер, В. Л.
 • Документ
  Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Громовенко, К. В.; Грушко, М. В.; Мануїлова, К. В.
  У навчально-методичному посібнику викладено основні теоретичні питання міжнародно-правового регулювання збройних конфліктів, розкрито зміст основних понять та категорій осіб, поява яких пов’язана з таким особливим періодом, як збройний конфлікт, з посиланнями на міжнародно- правові акти та рекомендовану літературу. Навчально-методичний посібник містить тестові завдання та практичні задачі, що сприяє поглибленню знань, ефективному застосуванню норм, які регулюють збройні конфлікти, в національному законодавстві під час практичної роботи, зокрема у сфері охорони прав і свобод цивільного населення під час збройних конфліктів, поводження з військовополоненими, діяльності Міжнародного Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, питання відповідальності за порушення норм міжнародного гуманітарного права. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання закладів вищої освіти.