** Публікації кафедри інформаційних технологій

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 7 з 7
 • Документ
  Інформаційне суспільство: проблеми та перспективи» : Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 2 червня 2023 р.)
  (2023-06-02)
  Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційне суспільство: проблеми та перспективи» присвячена розгляду актуальних питань розвитку інформаційного суспільства в Україні. До участі у конференції запрошені студенти, аспіранти, молоді вчені, викладачі та науковці. Конференція проводиться на базі Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Structure of the geographical block for archival information retrieval systems
  (ДонНТУ, 2020) Prokop, Yuliia; Trofymenko, O. G.; Voronoy, S. M.; Прокоп, Ю. В.; Трофименко, О. Г.; Вороной, С. М.
  В умовах зростання інтересу до історичних, краєзнавчих та генеалогічних досліджень зростає суспільний попит на створення архівних інформаційно -пошукових систем, які б мали ефективні засоби швидкого виявлення документів та пошуку відомостей певної тематики, зокрема, для відбору архівних справ за географічною ознакою. В статті пропонується ієрархічна структура географічного блока для систем пошуку архівної інформації, яка враховує регіональні особливості устрою країни в різні історичні періоди. Завдяки встановленню адміністративних зв'язків між районом/повітом, областю/губернією і відповідними населеними пунктами, система при використанні цієї структури дозволяє здійснювати пошук архівних даних не лише за назвами населених пунктів, а й по повітах і губерніях та всіх підпорядкованих ним адміністративних одиницях. Наукова новизна результатів полягає у комплексному вирішенні проблем пошуку архівних даних за географічною ознакою, що дозволить архівістам вдосконалити облік документів, а користувачам оптимізувати пошук даних при онлайн -звертанні до архівних установ.
 • Документ
  Концептуальні основи захисту інформаційного суверенітету України : монографія
  (Одеса : Фенікс, 2022) Задерейко, Олександр Владиславович; Троянський, Олександр Вячеславович; Чанишев, Рашид Ібрагимович; Дика, Анастасія Іванівна
  У монографії розглянуто питання захисту інформаційного суверенітету України в умовах реалізації її стратегічного курсу на інтеграцію у світовий інформаційний простір. Проаналізовано сучасні тенденції зламу традиційного та інформаційного суверенітетів держави, які становлять приховану загрозу втрати державного суверенітету, а також правові аспекти захисту інформаційного суверенітету України з позицій чинного законодавства. Розглянуто сучасні умови та існуючі технології інформаційного впливу на громадян держави, які цілеспрямовано впроваджуються у суспільство з метою зламу інформаційного суверенітету держави. Запропоновано структуру захисту інформаційного та цифрового суверенітетів держави, впровадження якої забезпечить захист державного суверенітету України, зокрема у цифровому просторі.
 • Документ
  Операційні системи : навчальний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, О. В.; Зіноватна, Світлана Леонідовна; Зіноватна, С. Л.; Толокнов, Анатолій Арнольдович; Толокнов, А. А.
  Навчальний посібник містить основи теорії і побудови сучасних операційних систем. Розглянуто типові архітектури та основні функції операційних систем. Наведено базові технології організації планування виконання процесів, організації роботи файлових систем та керування пристроями введення-виведення даних в операційних системах.
 • Документ
  Інформаційне суспільство: проблеми та перспективи : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 20 травня 2022 р.)
  (Одеса, 2022)
  Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційне суспільство: проблеми та перспективи» присвячена розгляду актуальних питань розвитку інформаційного суспільства в Україні. До участі у конференції запрошені студенти, аспіранти, молоді вчені, викладачі та науковці. Конференція проводиться на базі Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Аналіз підходів у викладанні початкового курсу програмування в університетах
  (2021-04-05) Прокоп, Юлія Віталіївна; Прокоп, Ю. В.; Prokop, Yuliia V.; Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.; Trofymenko, Olena H.; Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, О. В.; Zadereiko, Oleksandr V.
  Важливість результативного вивчення початкового курсу програмування (CS1), з одного боку, і потреба враховувати реалії вимог, що ставлять перед ІТ-фахівцями роботодавці сьогодні, з іншого боку, спонукають університети гнучко змінювати освітні компоненти, коригувати навчальні плани і вміст дисциплін. Актуальність пошуку підходів, які позитивно впливають на результативність навчання основам програмування, зумовлена складністю цього курсу для студентів і високим рівнем відсіву вже на першій сесії. В роботі проаналізовано підходи передових зарубіжних університетів у викладанні курсу з основ програмування CS1. Проведено співставлення з тенденціями сучасного ринку ІТ-праці на предмет потреб коригування вмісту початкового курсу програмування у закладах вищої освіти.
 • Документ
  Компʼютерна схемотехніка та архітектура компʼютерів: навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2020) Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, О. В.; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereyko, Olexandr V.; Логінова, Наталія Іванівна; Логінова, Н. І.; Логинова, Наталия Ивановна; Loginova, Nataliia I.; Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofymenko, Olena H.; Троянський, Олександр Вячеславович; Троянський, О. В.; Троянский, Александр Вячеславович; Troianskyi, Oleksandr V.; Гура, Володимир Ігорович; Гура, В. І.; Гура, Владимир Игоревич; Hura, Volodymyr I.
  Посібник призначено для підготовки до лабораторних і самостійних робіт, які виконуються в межах навчальної дисципліни, присвяченої вивченню фундаментальних основ функціонування і проектування компʼютерної техніки. Наведено завдання до десяти лабораторних занять і десяти самостійних робіт, які дозволяють усвідомити принципи функціонування базових складових компʼютерної техніки із застосуванням програмного середовища для цифрового моделювання. Завдання містять теоретичні відомості з детальним описом матеріалу та контрольні запитання, відповіді на які сприятимуть систематизації та закріпленню набутих знань з основ компʼютерної схемотехніки та архітектури компʼютерів у майбутніх ІТ-спеціалістів.