Ківалов Сергій Васильович

Постійний URI для цього зібранняПрезидент Національного університету "Одеська юридична академія", академік Національної академії правових наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України​

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 122
 • Документ
  Роль Європейської комісії «За демократію через право» в забезпеченні верховенства права в Україні
  (Херсон : Гельветика, 2017) Ківалов Сергій Васильович; Ківалов С. В.; Kivalov S. V.
  У статті досліджується роль Європейської комісії «За демократію через право» в забезпеченні верховенства права в Україні. Визначено вплив цієї комісії на процес конституційних змін в Україні, а також основні напрями взаємодії з Венеціанською комісією на сучасному етапі.
 • Документ
  Передмова
  (Одеса : Юридика, 2024) Ківалов С. В.; Kivalov S. V.; Ківалов Сергій Васильович
 • Документ
  Формування кадрового потенціалу закладами вищої освіти в умовах війни
  (Одеса : Гельветика, 2023) Ківалов, Сергій Васильович; Kivalov, Sergiy V.; Кивалов, Сергей Васильевич
  Російське вторгнення в Україну стало найзначнішим збройним конфліктом у Європі ХХІ століття. Війна змусила всі сфери суспільного життя адаптуватися до нових реалій. Динамічні зміни в системі освіти та органах державного управління демонструють виклики, які в умовах війни ставатимуть все більш актуальними. Турбулентність соціальної структури держави становить загрозу для суспільно-політичного розвитку. Але водночас вона є джерелом можливостей і трансформацій системи суспільно-політичних відносин. В умовах війни суспільство і держава в усіх сферах життєдіяльності консолідуються у пріоритеті безпеки та захисту молодого покоління, яке має розвивати всі напрямки повоєнного функціонування держави на українських землях. Для ефективного використання таких можливостей молодь потребує формування базових знань з менеджменту, права, традицій, культурних цінностей. Сучасна українська держава в умовах свого демократичного переходу переживає різні кризові етапи та потребує підвищення освітнього потенціалу сучасної молоді. Трансформація державних установ вимагає актуалізації академічної спеціалізації працівників. Хоча, наприклад, правоохоронні органи чи суди висувають специфічні вимоги до своїх працівників, система державного управління в цілому та спеціалізована підготовка управлінських кадрів для країни, яка перебуває у стані війни, є основною потребою. Тому викликом для сучасної системи освіти є залучення молодих громадян України до нової освітньої парадигми, яка формується в українській державі. Реалізація мети стикається з численними перешкодами та викликами, але єдиний можливий шлях – це забезпечити найкращі стандарти вищої освіти. Тільки освічені громадяни можуть гарантувати післявоєнну відбудову та сталий розвиток України.
 • Документ
  Право Європейського Союзу : навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи для студентів бакалаврату за спеціальністю «081» Право
  (Одеса : Фенікс, 2019) Ківалов, Сергій Васильович; Аракелян, Мінас Рамзесович; Акіменко, Юлія Юріївна; Василенко, Микола Дмитрович; Гриб, Ганна Миколаївна; Жебровська, Кристина Артаківна; Кацин, Михайло Юхимович; Ромащенко, Вікторія Андріївна; Сурілова, Олена Олексіївна; Харитонов, Роман Феліксович; Чистякова, Юлія Володимирівна
  Пропонуємий навчально-методичний посібник побудований відповідно до комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни «Право Європейського Союзу» та складається з текстів лекцій, планів практичних занять, тем і завдань для самостійної роботи та списків літератури. Призначений для студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Передмова
  (Одеса : Фенікс, 2019) Ківалов, Сергій Васильович; Ківалов, С. В.; Kivalov, Serhii V.
 • Документ
  Концепт публічного адміністрування в сфері національної безпеки
  (Одеса : Юридика, 2023) Ківалов, Сергій Васильович; Ківалов, С. В.; Kivalov, Sergiy; Kivalov, Serhei V.; Kivalov, Serhii; Ківалов, С. В.
  Вказано, що публічне адміністрування у сфері національної безпеки має слідувати загальним принципам публічного адміністрування – верховенства права та належного врядування та міжнародним стандартам в сфері національної безпеки – дотримання гендерної рівності, відкритості інформації стосовно стану забезпечення національної безпеки, здійснення демократичного контролю за публічними інституціями, секторизації сфери національної безпеки, поєднання глобалізаційних напрямів в сфері національної безпеки з національними інтересами. Конкретними заходами, які охоплюються публічним адміні- струванням в сфері національної безпеки в умовах військової ескалації мають стати: збільшення оборонного співробітництва для посилення безпеки в європейському регіоні; збільшення видатків на оборону, покращення оперативної сумісності сил і спільного розвитку оборонних можливостей; забезпечення співпраці та досягнення конкретних результатів за проектами PESCO, спрямованих на розробку нових можливостей (наприклад, у повітряній та морській сфері), забезпечення навчання та підтримки військових сил (напри- клад, медичне командування) або об’єднання досвіду в певних сферах (наприклад, у кібердомені); створення синергії з іншими оборонними ініціативами; забезпечення співпраці в рамках окремих проектів PESCO з конкретних питань
 • Документ
  Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень. Том 2.
  (Одеса : Юридика, 2023-05-19)
  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень». У другому томі збірника відображено наукові напрацювання вчених, практиків, військовослужбовців у теоретичній та емпіричній площині в умовах повномасштабного військового вторгнення у сферах адміністративного права та процесу, фінансового, морського та митного права, організації та вдосконалення судоустрою, прокуратури, інших правоохоронних органів, адвокатури. Висвітлено питання кримінального права, кримінально-процесуальних аспектів кримінального провадження та кримінологічних особливостей протидії злочинності в умовах воєнного стану, криміналістики, судової експертизи, психології та медицини у забезпеченні судочинства, цивільного та сімейного права, інтелектуальної власності та патентної юстиції, цивільного судочинства, господарського права та процесу. Розглянуто актуальні питання діяльності сучасних бібліотек у закладах вищої освіти, фізичної підготовки здобувачів вищої освіти. Збірник розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, практичних працівників у сферах юридичної, економічної, соціологічної, політологічної, психологічної, філологічної наук, журналістики та кібербезпеки тощо.
 • Документ
  Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень. Том 1.
  (Одеса : Юридика, 2023-05-19)
  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень». У першому томі збірника містяться наукові напрацювання вчених, практиків, військовослужбовців у теоретичній та емпіричній площині в умовах повномасштабного військового вторгнення у сферах філософських основ, загальної теорії та історичних досліджень держави і права, актуальних проблем світових соціально-політичних процесів, соціології та психології. Висвітлено питання загроз національній безпеці в їхньому конституційному вимірі, у рамках міжнародного та європейського права, трудового права та права соціального забезпечення, земельного, аграрного та екологічного права, пов’язані з функціонуванням економіки та підприємництва в умовах європейського вибору України. Розглянуто проблеми інформатизації та цифровізації суспільства, захисту інформації та кібербезпеки в умовах військового вторгнення, питання методики викладання іноземних мов, теорії та практики перекладу, проблеми лінгвістики та журналістики. Збірник розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, практичних працівників у сферах юридичної, економічної, соціологічної, політологічної, психологічної, філологічної наук, журналістики та кібербезпеки тощо.
 • Документ
  The “Sea Factor” in Regional Cooperation: The Impact of the Russo-Ukrainian War
  (2023) Ківалов, Сергій Васильович; Ківалов, С. В.; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Serhii V.; Kivalov, Sergiy
  The “sea factor” has a crucial influence on coastal states’ domestic and foreign policies, and may create additional incentives for regional cooperation and integration. The Russo-Ukrainian War, the largest armed conflict in Europe since World War II, has become a stress test for many regional transport and infrastructure projects. Moreover, this armed conflict has had different effects in different cases. For the Three Seas Initiative, the Russo-Ukrainian war became an additional incentive to strengthen cooperation. It gave the initiative new eaning and even stimulated its expansion through the decision to grant partner status to Ukraine. At the same time, this conflict had negative consequences for China’s Belt and Road Initiative (BRI). The war also led to the emergence of another area of cooperation between Ukraine and Turkey in the Black Sea Grain Initiative.
 • Документ
  Human Rights on the Internet under quarantine (on the example of E-Commerce): problematic aspects
  (Bucaramanga, Colombia Universidad Cooperativa de Colombia, 2023) Ківалов, Сергій Васильович; Ківалов, С. В.; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Serhii V.; Kivalov, Serhii
  As a result of the introduction of quarantine measures on the territory of Ukraine and abroad, almost all spheres of social life underwent particular changes. This led to certain restrictions on human rights, as a result of which legal science faced the task of finalizing and adapting legal regulation in the field of protection of subjective rights on the Internet to the realities caused by the coronavirus crisis. The purpose of the study is to characterize the legal regulation regarding restrictions and protection of consumer rights on the Internet in quarantine conditions. The object of the study is public relations in the spheres of electronic commerce, protection of consumer rights, and human rights on the Internet in general. The subject of the study is social relations that arise during the protection of civil rights on the Internet under quarantine conditions. The research methods were general scientific and special scientific methods such as dialectical, systemic, structural, historical-legal, comparative-legal, formal-legal; methods of induction, deduction, analysis, and synthesis. As a result of the research work, a multi-disciplinary review of publications on the subject of study and the conclusions of scholars was carried out; a description of the theoretical and legal framework for regulating the protection of civil rights on the Internet in quarantine conditions is provided; examples of judicial practice are given; issues related to the taxation of activities in the field of Internet trade were analyzed; specific solutions for improving legal regulation are proposed
 • Документ
  Розгляд і вирішення виборчих спорів в адміністративному судочинстві: проблеми правового регулювання
  (Одеса: Фенікс, 2012) Ківалов, С. В.
  У статті розглянуто поняття та особливості спорів щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, тобто виборчих спорів. Особливості виборчих спорів полягають у тому, що їх походження має конституційну основу, проте процес їх розгляду та вирішення врегульовано Кодексом адміністративного судочинства України. Проаналізовано особливості виборчих спорів щодо підсудності, суб'єктного складу, строків звернення до суду, строків розгляду і вирішення справи, судових рішень за наслідками розгляду справ, здійснення представництва.
 • Документ
  Роль судді адміністративного суду у компромісному врегулюванні спору сторонами
  (Одеса : Гельветика, 2019) Ківалов, Сергій Васильович; Ківалов, С. В.; Кивалов, Сергей Васильевич; Кивалов, С. В.; Kivalov, Sergiy; Kivalov, Serhei V.; Kivalov, S. V.; Kivalov, Serhii; Kivalov, Serhii V.
 • Документ
  Концептуальні підходи до забезпечення права на професійну правничу допомогу
  (Одеса : Фенікс, 2019) Ківалов, С. В.; Ківалов, Сергій Васильович; Kivalov, Serhii V.
 • Документ
  Silencing human rights in digital era
  (Odesa : Helvetika, 2019) Ківалов, Сергій Васильович; Ківалов, С. В.; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Serhii V.; Kivalov, S. V.
 • Документ
  Привітання президента Національного університету «Одеська юридична академія» С. В. Ківалова
  (Одеса : Гельветика, 2019) Ківалов, С. В.; Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, С. В.; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, S. V.; Kivalov, Sergiy V.; Kivalov, Serhei V.; Kivalov, Serhii V.
 • Документ
  Привітання учасників Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українське суспільство в пошуках відповідей на виклики сучасності: світоглядний рівень осмислення»
  (Одеса : Фенікс, 2020) Ківалов, Сергій; Ківалов, С. В.; Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergej; Kivalov, Sergey; Kivalov, Sergey V.; Kivalov, Serhei V.; Kivalov, Serhii V.
 • Документ
  Проблемні питання організації взаємодії регіональних прокуратур з територіальними управліннями Державного бюро розслідувань
  (Одеса : Юридична література, 2019) Ківалов, С. В.; Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Serhei V.; Kivalov, Serhii V.; Kivalov, S. V.; Kivalov, Sergiy V.
 • Документ
  Вітальне слово Президента Національного університету «Одеська юридична академія» учасникам II Міжнародної науково-практичної конференції «Державне бюро розслідувань: досвід становлення»
  (Одеса : Юридична література, 2019) Ківалов, С. В.; Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergiy V.; Kivalov, Serhei V.; Kivalov, Serhii V.; Kivalov, S. V.
 • Документ
  Щодо потреб сталого розвитку економіки та правової системи України
  (Одеса : Фенікс, 2019) Ківалов, С. В.; Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergiy V.; Kivalov, Serhei V.; Kivalov, Serhii V.; Kivalov, S. V.
 • Документ
  Інституційно-правові засади цифровізації як напряму трансформації адміністративно-правової сфери
  (Одеса : Гельветика, 2022) Ківалов, Сергій Васильович; Ківалов, С. В.; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Serhii V.

Детальніше ...