Косюта Михайло Васильович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 7 з 7
 • Документ
  Судові та правоохоронні органи України : методичні вказівки для здобувачів вищої освіти першого рівня за спец. 081 «Право»
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бакаянова, Нана Мезенівна; Косюта, Михайло Васильович; Свида, Олексій Георгійович; Кравченко, Марина Олександрівна; Кісліцина, Ірина Олександрівна; Кубаєнко, Андрій Володимирович; Курганський, Олександр Валерійович; Нестерчук, Лілія Петрівна; Храпенко, Олена Олегівна
  Методичні вказівки містять перелік тем, які розглядаються під час навчання, та завдання, які студенти вирішують під час практичної роботи в процесі навчання, посилання на міжнародне законодавство і національне законодавство України та на рекомендовану наукову літературу. Призначені для здобувачів вищої освіти першого рівня за спец. 081 «Право».
 • Документ
  Legal aspects of the use of cloud technologies
  (Florencia : Universidad de la Amazonia, 2020) Федоров, Валентин Андрійович; Федоров, Валентин Андреевич; Fedorov, Valentyn A.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Федорова, Т. С.; Федорова, Татьяна Сергеевна; Fedorova, Tetiana S.; Косюта, Михайло Васильович; Косюта, М. В.; Косюта, Михаил Васильевич; Kosiuta, Mykhailo V.; Агапова, Каріна Вікторівна; Агапова, К. В.; Агапова, Карина Викторовна; Ahapova, Karina V.; Топал, Аліна Сергіївна; Топал, А. С.; Топал, Алина Сергеевна; Topal, Alina S.
  The relevance of the article due to the need for the legal regulation of relations regarding the use of cloud computing that have already involved in the most important areas of public life. Currently (along with the undeniable benefits), there are many problems caused by the use of cloud technologies. The current legislation needs to be modified to create a regulatory platform, remedies, and factors to prevent or prevent illegal activity. The authors of this article have used various methods of scientific research, namely the analysis, synthesis, analogy, deduction, induction, formal-legal, comparative-legal, interpretation of law, etc. The study shows that there is currently no legal regulation in Ukraine on the use of cloud technology. Today, it is possible to distinguish several ways of legal regulation of relations on the use of cloud technologies: 1) legal regulation of these relations can be done using already existing regulatory acts; 2) amend the existing legal framework (adaptation of stable legal norms to the new information reality); 3) to create new legal acts on the regulation of exclusive relations related to the use of cloud technologies, taking into account their specifics.
 • Документ
  Окремі аспекти удосконалення Закону України "Про прокуратуру"
  (Одеса : Фенікс, 2013) Косюта, М. В.; Kosiuta, M.
 • Документ
  Повноваження прокурора з нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистих свобод
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Косюта, Михайло Васильович; Косюта, Михаил Васильевич; Kosyuta, Mykhailo V.
 • Документ
  Актуальні проблеми формування кадрового складу прокуратури
  (2014) Косюта, Михайло Васильович; Косюта, Михаил Васильевич; Kosjuta, Mihail
 • Документ
  Підстави юридичної відповідальності суддів загальної юрисдикції України
  (2013) Маляренко, Артем Васильович; Маляренко, Артем Васильевич; Malyarenko, Artem V.; Косюта Михайло Васильович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2013. Дисертація являє собою монографічне дослідження проблем юридичної відповідальності суддів судів загальної юрисдикції України. Досліджено підстави юридичної відповідальності суддів у її загальному розумінні і з урахуванням особливостей окремих видів відповідальності. Конкретизовано характер відповідальності за порушення судцями вимог щодо несумісності, порушення присяги та за вчинення адміністративних правопорушень. При цьому обґрунтовано неконкретність такої підстави відповідальності, як порушення присяги судді. Розглянуто особливості окремих видів дисциплінарних проступків судді, потребу враховувати ступінь їх тяжкості і на цій основі диференціювати характер дисциплінарних стягнень. Внесено низку інших пропозицій щодо удосконалення законодавства з урахуванням зарубіжного досвіду.
 • Документ
  Черговий етап реформування законодавства про прокуратуру
  (2012) Долежан, Валентин Володимирович; Косюта, Михайло Васильович