Толмачевська Юлія Олегівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 24
 • Документ
  Договір перевезення учасників спортивних змагань – осіб з інвалідністю
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maksym O.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Tolmachevska, Yuliia O.
 • Документ
  Система суб’єктів правовідносин в сфері кіберспорту
  (Одеса : Фенікс, 2019) Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Tolmachevska, Yuliia O.
 • Документ
  Правове регулювання використання соціальних мереж: зарубіжний досвід
  (Фенікс, 2018) Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Tolmachevska, Yuliia O.
 • Документ
  Кіберспорт і війна: правові аспекти
  (Одеса : Фенікс, 2022) Ткалич, Максим Олегович; Толмачевська, Юлія Олегівна
 • Документ
  Щодо проблем правового регулювання стрімінгу у кіберспорті
  (Одеса : Фенікс, 2018) Толмачевська, Юлія Олегівна
 • Документ
  Проблеми здійснення та захисту цивільних прав в умовах воєнного стану : монографія
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Харитонова, Олена Іванівна; Подцерковний, Олег Петрович; Голубєва, Неллі Юріївна; Сафончик, Оксана Іванівна; Давидова, Ірина Віталіївна; Некіт, Катерина Георгіївна; Токарева, Віра Олександрівна; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Гончаренко, Владислава Олександрівна; Орзіх, Юрій Геннадійович; Фасій, Богдан Володимирович; Бут, Ілля Олександрович; Ткалич, Максим Олегович; Маршук, Юлія Сергіївна; Толмачевська, Юлія Олегівна
  У монографії досліджуються проблеми у сфері цивільного права, що постали у зв’язку з впровадженням в Україні воєнного стану. Колективом авторів проаналізова- но особливості цивільно-правового регулювання в умовах воєнного стану, проблеми, що виникають при здійсненні та захисті цивільних прав в умовах збройної агресії. Монографія переслідує мету вирішення питань, що виникають в умовах воєнного стану в Україні, в окремих сферах суспільного життя. Монографія розрахована як на наукових і науково-педагогічних працівників, так і на практикуючих правознавців, а також стане в нагоді кожному, хто стикнувся з про- блемами здійсення та захисту цивільних прав в умовах воєнного стану.
 • Документ
  Спорт і війна: деякі аспекти правового регулювання
  (Одеса : Фенікс, 2022) Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maksym O.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O.
 • Документ
  ESPORT у період пандемії COVID-19: правові аспекти
  (Одеса : Фенікс, 2020) Толмчевська, Юлія Олегівна
 • Документ
  Digital technologies as a threat of human rights: prevention of the rule of law crisis
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Eu. O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I.; Kharytonova, H. I.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O.; Tolmachevska, Yu. O.
 • Документ
  Правові основи регулювання відносин у сфері кіберспорту
  (Одеса : Фенікс, 2020) Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maksym O.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Tolmachevska, Yuliia O.
 • Документ
  Legal regulation of e-sports: international experience
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O.
 • Документ
  Combating corruption in sport: Legal aspect
  (FEADEF, 2021) Мельник, Петро Васильович; Мельник, П. В.; Мельник, Петр Васильевич; Melnyk, Petro V.; Коломоєць, Тетяна Олександрівна; Коломоєць, Т. О.; Коломоец, Татьяна Александровна; Kolomoiets, Tetiana O.; Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maksym O.; Tkalych, Maxym О.; Панченко, Богдан Миколайович; Панченко, Б. М.; Панченко, Богдан Николаевич; Panchenko, Bohdan M.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O.
  Globalization processes do not ignore any sphere of human life. They did not miss the field of sports. As a result,the problem of corruption, which used to be unequally prevalent in every national jurisdiction, is beginning to threaten theintegrity of sport at the global level. Therefore, legal science has a task to determine the legal algorithms for combating sportscorruption both within the country and in the international arena. The study aims to establish legal mechanisms to combatcorruption in sports at both national and international levels. The object of research is public relations in the field of sports law.The subject of the study is public relations in the field of sports law, which have developed concerning methods and means ofcombating sports corruption. The research methods were philosophical, general scientific, and special scientific methodssuch as dialectical, system-structural, comparative-legal, and formal-legal methods. As a result of the work, a description ofthe state of research of the problem was given, the main approaches to defining the concept of sports corruption and match-fixing were analyzed, the legal framework (international and national) was characterized, specific examples of corruptionoffenses and their solution in sports were given.
 • Документ
  Кіберспорт як сфера цивільно-правового регулювання
  (Одеса, 2019) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Tolmachevska, Yuliia O.
  У даній статті розглядається нова, не врегульована вітчизняним законодавством сфера цивільного правового регулювання – кіберспорт. Метою даної статті є аналіз цивільно-правових відносин, які виникають у сфері кібеспорту, та пошук відповіді на питання, чи відноситься дана сфера до приватно-правової та чи необхідно здійснювати законодавче регулювання кіберспортивних відносин. На підставі одержаних результатів зроблено висновок про те, що наразі відсутні єдині підходи до правового регулювання кіберспорту, і, як наслідок, його розвиток відбувається дещо хаотично, але між тим можна спостерігати логічне запозичення деяких моделей регулювання із «традиційних» видів спорту з урахуванням специфіки кіберспортивних відносин.
 • Документ
  Distance learning in the conditions of Covid-19: problems and prospects of their solution
  (Editorial Primmate S. A. S., 2021) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I.; Колодін, Денис Олексійович; Колодін, Д. О.; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denys O.; Kolodin, Denis; Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О.; Ларкін, Михайло Олександрович; Ларкін, М. О.; Ларкин, Михаил Александрович; Larkin, Mykhailo O.; Larkin, Mikhail; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O.; Рохас-Бахамон, Магда Хулісса; Rojas-Bahamon, Magda Julissa; Арбелаес-Кампільо, Дієго Феліпе; Arbeláez-Campillo, Diego Felipe; Панченко, Ольга Іванівна; Панченко, О. І.; Панченко, Ольга Ивановна; Panchenko, Olha I.
  The problem of ensuring the quality of educational services is extremely important. It is known that the level of education and education as such are of great importance for most areas of life as an individual, and each country and the world as a whole. The authors of the article tried to analyze the current state of education, namely - distance education, in terms of transformational processes. In their study, the authors tried to take into account the total digitalization of education and objective reality in general, the introduction of innovative technologies, and took into account the factor of the pandemic, which in one way or another affected all processes of public life. The result of this study was a reflection on the main trends in the development of distance education and education in general, as well as general recommendations for improving the education system at both local and global levels. This study was conducted on the basis of a number of methods that allowed to make adequate generalizations about the state of distance education: the methods of system analysis, comparative analysis, sociological method, the method of observation, methods of analysis and synthesis, the method of abstraction and the method of generalization of objective phenomena.
 • Документ
  Information Security and Means of Its Legal Support
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O.; Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Фасий, Богдан Владимирович; Fasii, Bohdan V.; Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О.
  The article is devoted to the consideration of the problem of legal regulation of relations on the provision of information security in the world. The author also raises questions of informational propaganda. The article introduces the author's concept of information hygiene. As a result of the research carried out, the author came to the conclusion that it is necessary to introduce legal regulation of information relations both at the international and national levels.
 • Документ
  Intellectual property law in the field of sports: specifics of manifestations and features of legal regulation
  (Universidad del Zulia, 2021) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I.; Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О.; Болокан, Інна Вікторівна; Болокан, І. В.; Болокан, Инна Викторовна; Bolokan, Inna V.; Саміло, Ганна Олегівна; Саміло, Г. О.; Самило, Анна Олеговна; Samilo, Hanna O.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O.
  The article aims to explore the relationships that arise with respect to intellectual property rights in sports. The objectives of the article are to establish points of contact between intellectual property law and sports, as well as a detailed analysis of relevant public relations in terms of intellectual property law and sports law. To achieve the objectives of the article, the authors used a number of scientific methods, among which the main methods are analysis, synthesis and comparative-legal method. The authors of the study concluded that modern sport is developing in close intertwining with intellectual property rights, because only in this way can a sports spectacle be conveyed to a wide range of spectators and consumers in a broad sense. In addition, the range of points of contact between intellectual property and sports law is constantly growing and such can now be called not only patents and trademarks in sports, but also copyright, “image” rights, know-how in sports and the like.
 • Документ
  Human rights as the basic value of the concept of private law in modern Europe
  (Universidad de la Amazonia, 2019) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I.; Харитонова, Тетяна Євгенівна; Харитонова, Т. Є.; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Kharytonova, Tetiana Ye.; Колодін, Денис Олексійович; Колодін, Д. О.; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denys O.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O.
  The purpose of the article is a study of the concept and features of human rights as the fundamental concept of modern private law. The object of research is the historical, philosophical, political, ideological, economic, social and other dimensions of the concept of human rights. The main conclusion of the scientific article is the statement of the dominant role of the concept of human rights for the development of modern society, oriented to universal human liberal values and private law, as an indispensable attribute of such a society. At the same time, authors state, that modern tendencies for further expansion of the "borders" of human rights and freedoms at the expense of the interests of the state or at the expense of other social groups have no basis.
 • Документ
  Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: онлайнові соціальні мережі : монографія
  (Одеса: Юридична література, 2018) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Е. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Kharytonova, Olena I.; Кулініч, Ольга Олексіївна; Kulinich, Olha O.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Давидова, Ірина Віталіївна; Колодін, Денис Олексійович; Kolodin, Denys O.; Фасій, Богдан Володимирович; Fasii, Bohdan V.; Некіт, Катерина Георгіївна; Nekit, Kateryna H.; Сафончик, Оксана Іванівна; Safonchyk, Oksana I.; Радейко, Роман Ігорович; Radeiko, Roman I.; Цуркану, Сюзанна Іванівна; Tsurkanu, Siuzanna I.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Tolmachevska, Yuliia O.
  У монографії досліджуються актуальні проблеми, що виникають у зв’язку з інтенсивним розвитком інформаційних технологій, IT-права, призначеного забезпечити регулювання відносин в IT-сфері, та соціальних мереж. Аналізуються особливості правового регулювання соціальних мереж, зокрема концептуальні питання правового регулювання відносин у онлайнових соціальних мережах, правочинів, акаунтів, реклами, захисту персональних даних, блокування, фільтрації та видалення контенту в соціальних мережах, цивільної та кримінальної відповідальності при користуванні соціальними мережами. Монографія розрахована на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів юридичного напряму, практичних працівників судових, правоохоронних, правозастосовних органів, а також усіх, хто цікавиться проблемами IT-права та соціальними мережами.
 • Документ
  Private Law and Human Rights: New Realities
  (Universidad Cooperativa de Colombia, 2020) Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O.
  Point of view: One of the basic concepts that underlies law as a phenomenon, as well as private law as one of the two areas of law, is the concept of natural law. This concept presupposes that rights and freedoms are an inalienable good of every person, regardless of the will of any external institutions. The ideas of natural law have been expressed in the concept of private law (the fundamental principles of private law are such principles as justice, good faith, reasonableness, dispositiveness, legal certainty, inadmissibility of interference in private affairs, inviolability of property rights, and freedom of сontract). Object: The subject of the study is the problems of reforming of private law in modern conditions. The object of research is the social relations that arise in the plane of «person-person» and «state-person» in modern transformation processes. Methodology: The research methodology is formed by methods of analysis, synthesis, and modeling. Additionally, logical-legal, comparative-legal forecasting methods are used. The authors of the article tried to draw a parallel between the concepts of natural law, Roman law and private law. Results and discussion: An analysis of these concepts revealed that each of them is an integral part of the concept of modern Western civilization. At the same time, in modern conditions of pandemic, deglobalization, regionalization, collapse of human rights and the very concept of Western civilization, which is based on the ideas of humanism, liberalism, absolute human rights, inviolability of property rights and respect for privacy, are under threat.
 • Документ
  To the Peculiarities of Legal and Non-Legal Regulation of Social Relations in the Field of Sport
  (FEADEF, 2020) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I.; Коструба, Анатолій Володимирович; Коструба, А. В.; Коструба, Анатолий Владимирович; Kostruba, Anatolii V.; Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O.
  Sport is a unique area of social relations, which is officially autonomous and ruled not only and not so much by national law, but to a greater extent – by the rules of sports organizations. Due to the fact that sport has an autonomous character, which, in particular, is characterized by the presence of various regulatory sources that comprehensively affect the relevant social relations, the concept of a unique «sports legal order» is now beginning to take shape. The study aims to analyze social relations in the field of sport and the peculiarities of their regulation. Moreover, the research methodology includes a set of methods of scientific cognition, among which are the methods of analysis, synthesis, induction, deduction, formallogical method, historical method and comparative legal method. Regulation of relations in the field of sports is significantly different from the regulation of other social relations. The presence of such features gives grounds for sports officials to declare the special status of the field of sports and the need to remove it from the general legal order. As a result of the study, the authors of the article came to the conclusion that modern sport has an autonomous status and is a special area of legal and non-legal regulation, which has the characteristics of an independent legal order. At the same time, it is too early to claim the existence of a full-fledged «sports legal order».