Логінова Наталія Іванівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 56
 • Документ
  Інформаційні технології : навчально-методичний посібник для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право»
  (Одеса, 2024) Логінова, Наталія Іванівна; Трофименко, Олена Григорівна; Яценко, Микола Анатолійович
  Розглянуто основні засоби створення, редагування та форматування електронних документів, включаючи опрацювання не лише текстової інформації, а й створення і форматування таблиць та графічних об’єктів. Містить завдання до шістнадцяти практичних занять, які виконуються у комп’ютерному класі в межах навчальної дисципліни. Подані завдання містять теоретичні відомості з детальним розглядом матеріалу. Призначено для здобувачів з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних занять з дисципліни «Інформаційні технології».
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки»
  (Одеса, 2024) Трофименко, Олена Григорівна; Логінова, Наталія Іванівна; Манаков, Сергій Юрійович
  Розглянуто особливості структурного наповнення та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра здобувачами першого освітнього рівня вищої освіти. Зазначені вказівки допоможуть студентам зрозуміти правила структурування, оформлення та подання кваліфікаційної роботи й забезпечити системний, структурований підхід до її виконання.
 • Документ
  Аналіз потенційних витоків данних в пристроях комунікації
  (Одеса, 2023) Задерейко, Олександр Владиславович; Логінова, Наталія Іванівна; Троянський, Олександр Вячеславович
  Виявлення ймовірних витоків конфіденційних даних є актуальним завданням, яке може бути реалізовано за рахунок використання фіксації мережевого трафіку пристроів комунікації користувачів і подальшому виявленні в ньому з’єднань, які можна віднести до конфіденційних (або надлишкових) і даних.
 • Документ
  Аналіз проблем управління ІТ-проєктами
  (Одеса, 2023) Трофименко, Олена Григорівна; Логінова, Наталія Іванівна
  Нині управління ІТ-проєктами стикається з численними складнощами. У компаніях-виробниках програмного забезпечення в середньому кожен четвертий проєкт здається з порушенням термінів здачі. Причин тому багато через численні, різні за природою аспекти управління ІТ-проєктами. У роботі проаналізовано поширені проблеми управління ІТ-проєктами, серед яких: часті зміни та погано задокументовані вимоги, проблеми комунікації між численними стейкхолдерами проєкту, вплив ІТ-інфраструктури на безпеку та управління даними, проблеми узгодженої роботи численних ІТ-компонентів, соціальне дистанціювання через перехід до віддаленої роботи.
 • Документ
  Захист приватних даних користувачів при web-серфінгу
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, О. В.; Логінова, Наталія Іванівна; Логінова, Н. І.
  У статті розглянуто питання запобігання несанкціонованого збору, накопиченню та обробленню персональних даних з пристроїв комунікації користувачів що здійснюється провідними IT-компаніями світу. Доведено, що неофіційний збір персональних даних при web-серфінгу користувачів дозволяє створювати унікальний ідентифікатор (цифровий відбиток) пристрою комунікації. Саме тому сучасний інструментарій IT- компаній для збору даних надає їм можливість здійснювати спостереження за діями користувача у цифровому просторі. Цей факт спонукає на вирішення блокування передачі персональних даних користувачів з web-браузера пристрою комунікації до інтернет-сервісів IT-компаній для збору даних при відвідуванні web-сайтів. Для здійснення запобігання збору приватних даних користувачів при web-серфінгу, було запропоновано використання браузерного мережевого екрану uMatrix для блокування передачі будь-яких персональних даних користувачів до будь-яких інтернет-сервісів збору даних.
 • Документ
  Охорона праці та безпека життєдіяльності : методичні вказівки до виконання практ. і самост. робіт для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : Фенікс, 2023) Логінова, Н. І.; Логінова, Наталія Іванівна; Лобода, Юлія Геннадіївна; Лобода, Ю. Г.; Дика, Анастасія Іванівна; Дика, А. І.; Серебро, Михайло Володимирович; Серебро, М. В.
  Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» з метою закріплення лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять з дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності». Містять завдання до практичних занять та самостійної роботи.
 • Документ
  Пошук наукової інформації та презентація результатів наукових досліджень : метод. реком. для здобувачів вищої освіти третього освіт.-наук. рівня (галузь знань 29 «Міжнар. відносини», спеціальність 293 «Міжнар. право»)
  (Одеса : Фенікс, 2022) Мельничук, Ольга Степанівна; Логінова, Наталія Іванівна
  Наукові дослідження потребують аналізу великої кількості наукових публікацій в обраній галузі. Це передбачає наявність вмінь і навичок застосування сучасних інформаційно-пошукових, інформаційно-довідкових і науково-метричних баз мережі Інтернет. Для наочного представлення результатів наукових досліджень перед науковцями постає питання створення якісного (бажано інтерактивного) звітного документа або презентації, що зумовлює необхідність оволодіння навиками роботи з презентаційним програмним забезпеченням, а також набуття майстерності усної наукової дискусії. Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня.
 • Документ
  Основи інфографіки : методичні вказівки для лабораторних робіт
  (Одеса, 2017) Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofymenko, Olena H.; Логінова, Наталія Іванівна; Логінова, Н. І.; Логинова, Наталия Ивановна; Lohinova, Nataliia I.
  Розглянуто основні засоби створення, редагування та форматування інфографічних продуктів, а саме: презентацій, логотипів, інфографіки. Містить завдання до десяти лабораторних робіт для інтенсивних занять, які виконуються у комп’ютерному класі в межах навчальної дисципліни. Подані завдання містять теоретичні відомості з детальним розглядом матеріалу. Призначено для студентів з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи інфографіки».
 • Документ
  Дослідження потенційних витоків даних в інформаційних і комунікаційних системах.
  (Харків : «ХАІ», 2022) Задерейко, Олександр Владиславович; Трофименко, Олена Григорівна; Прокоп, Юлія Віталіївна; Логінова, Наталія Іванівна; Дика, Анастасія Іванівна; Кухаренко, Сергій Вікторович
  Розглянуто питання забезпечення захисту користувачів інформаційних систем, представлених стаціонарними і мобільними пристроями комунікації та орієнтованих на взаємодію з цифровим простором Інтернет. Встановлено, що провідні технологічні ІТ-корпорації збір збирають дані із пристроїв комунікації корис¬тувачів. Показано, що організація збору даних здійснюється шляхом перенаправления DNS-трафіку пристрою комунікації на DNS-сервери ІТ-корпорацій, з подальшим його шифруванням по DoH протоколу. Це унеможливлює контроль за DNS-трафіком користувачів з боку уповноважених служб та відомств держав і забезпечує монопольне становище ІТ-корпорацій на глобальному цифровому ринку щодо збору та аналізу даних користувачів. Показано, що збір даних користувачів здійснюється з метою їхньої подальшої монети- зації та впливу на рішення, які приймаються користувачами. Здійснено фіксацію DNS-трафіку пристроїв комунікації з цифровим простором Інтернет. Виконано аудит зафіксованого DNS-трафіку, в результаті якого виявлено спеціалізовані інтернет-ресурси, які відповідають за збір та оброблення даних користувачів. Доведено, що виявлені спеціалізовані інтернет-ресурси належать ІТ-корпораціям. Розглянуто методи ідентифікації пристроїв комунікації у цифровому просторі. Показано, що ідентифікація пристроїв комунікації базується на зборі унікального набору даних з кожного окремо взятого пристрою комунікації. На основі кожного унікального набору даних формується цифровий відбиток пристрою комунікації, який використовується для подальшої ідентифікації в цифровому просторі. Визначено підходи, що дозволяють організувати захист від збору даних користувачів в інформаційних системах. Запропоновано програмну та апаратну реалізацію захисту від збору даних з пристроїв комунікації. Експериментальним шляхом встановлено, що спільне використання запропонованого програмного та апаратного захисту є найбільш ефективним захистом від збору даних із пристроїв комунікації і не впливає на функціональність інформаційних систем.
 • Документ
  Захист даних користувачів в інформаційних системах
  (Київ : Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2022) Задерейко, Олександр Владиславович; Трофименко, Олена Григорівна; Логінова, Наталія Іванівна; Прокоп, Юлія Віталіївна; Кухаренко, Сергій Вікторович; Дика, Анастасія Іванівна
  У статті проведено аналіз способів збору даних з інформаційних систем користувачів, представлених пристроями комунікації, під час обміну даними з цифровим простором. Показано, що провідні світові IT-корпорації фактично монополізували цифровий ринок даних користувачів за рахунок організації процесів їх збору, зберігання та обробки. Це дозволяє формувати необхідні керуючі впливи на користувачів цифрового простору. Установлено, що DNS трафік пристрою комунікації (фіксується DNS серверами провайдера, що становить загрозу приватності користувачів. Розроблено комплекс заходів, який дозволяє організувати захист від витоків даних користувачів у інформаційних системах.
 • Документ
  Аналіз витоків даних у інформаційних системах
  (Київ : Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2021) Задерейко, Олександр Владиславович; Трофименко, Олена Григорівна; Прокоп, Юлія Віталіївна; Логінова, Наталія Іванівна; Кухаренко, Сергій Вікторович
  У статті розглянуто питання забезпечення приватності користувачів інформаційних систем, представлених стаціонарними та мобільними пристроями комунікації. Показано, що наявна організація комунікації DNS трафіку інформаційної системи несе загрозу приватності користувача. Виконано фіксацію і аудит DNS трафіку пристроїв комунікації з цифровим простором. Установлено, що при виконанні блокування сторонніх з’єднань системного і прикладного програмного забезпечення пристроїв комунікації працездатність інформаційної системи не порушується. Визначено, що ідентифікація пристрою комунікації пов’язана із процесом збору інформації про апаратне та програмне забезпечення пристрою комунікації.
 • Документ
  Комп‘ютерна схемотехніка та архітектура комп‘ютерів : навч. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Задерейко, О. В.; Логінова, Н. І.; Трофименко, О. Г.; Манаков, С. Ю.; Толокнов, А. А.; Гура, В. І.
  Розглянуто основні принципи схематичної побудови основних вузлів персонального комп’ютера, що формують багаторівневу структурну організацію комп’ютерних систем. Призначено для підготовки до лекційних занять і практичних робіт, які виконуються в межах навчальної дисципліни, присвяченої вивченню фундаментальних основ комп’ютерної схемотехніки та архітектури комп’ютерів майбутніми ІТ-спеціалістами.
 • Документ
  Комп‘ютерна схемотехніка та архітектура комп‘ютерів : навч.-метод. посібник
  (Одеса, 2022) Задерейко, Олександр Владиславович; Логінова, Наталія Іванівна; Трофименко, Олена Григорівна; Манаков, Сергій Юрийович; Толокнов, Анатолій Арнольдович; Гура, Володимир Ігоревич
  Навчально-методичний посібник призначено для підготовки до лабораторних і самостійних робіт, які виконуються в межах навчальної дисципліни, присвяченої вивченню фундаментальних основ комп‘ютерної схемотехніки та архітектури комп‘ютерів майбутніми ІТ-спеціалістами.
 • Документ
  Напрями захисту інформації в системі управління навчанням Moodle
  (ВД "Гельветика", 2018) Логінова, Наталія Іванівна; Логінова, Н. І.; Логинова, Наталия Ивановна; Lohinova, Nataliia I.
 • Документ
  Аналіз вразливостей інформації в системі управлінням навчанням Moodle
  (ВД "Гельветика", 2019) Логінова, Наталія Іванівна; Логінова, Н. І.; Логинова, Наталия Ивановна; Lohinova, Nataliia I.
 • Документ
  Безпека баз даних
  (Одеса, 2021) Логінова, Наталія Іванівна
 • Документ
  Аналіз вразливостей систем керування базами даних
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Логінова, Наталія Іванівна; Логінова, Н. І.; Lohinova, Nataliia I.; Дика, Анастасія Іванівна; Дика, А. І.; Dyka, Anastasiia I.; Янковський, Олег Георгійович; Янковський, О. Г.; Yankovskyi, Oleh H.
 • Документ
  Інформаційна безпека в електронному урядуванні
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Логінова, Наталія Іванівна
 • Документ
  Комп’ютерні мережі : навчальний посібник
  (Одеса, 2022) Задерейко, О. В.; Задерейко, А. В.; Логінова, Н. І.; Логинова, Н. И.; Толокнов, А. А.
  Навчальний посібник містить основи теорії і побудови сучасних комп’ютерних мереж. Розглянуто структуру каналів зв’язку, передавання сигналів, властивості ліній зв’язку різної фізичної природи, технології обміну інформацією, протоколи фізичного, канального, мережевого, транспортного і прикладного рівнів, алгоритми маршрутизації та їх властивості. Розглянуто питання сумісності мереж, що працюють на різних платформах і протоколах. Наведено базові технології комунікації і протоколи, що застосовуються в локальних, регіональних і глобальних мережах.
 • Документ
  Комп’ютерна графіка: використання бібліотеки OpenGL
  (Одеса, 2022) Логінова, Наталія Іванівна; Логінова, Н. І.; Логинова, Наталия Ивановна; Lohinova, Nataliia I.; Янковський, Олег Георгійович; Янковський, О. Г.; Янковский, Олег Георгиевич; Yankovskyi, Oleh H.
  Сучасне використання інформаційно-комунікаційних технологій не можливе без використання елементів комп’ютерної графіки. Тому збільшується потреба в ІТ-фахівцях, які можуть не тільки розробляти програмні продукти, але й створювати графічні оболонки та реалізовувати дизайнерські задумки за допомогою графічного програмування. Для набуття знань з програмування графічних зображень й пропонується дисципліна вільного вибору «Комп’ютерна графіка», в якої студенти вивчають OpenGL на С++. OpenGL є універсальним інструментом для програмування графічних зображень. Знання, здобути на заняттях з дисципліни «Комп’ютерна графіка» будуть корисними при створенні різних засобів візуалізації програмних продуктів.