Мороз Ігор Вікторович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 13 з 13
 • Документ
  Займись фізичними вправами! Займись физическими упражнениями! Busy ourself with physical exercises! : навчально-методичний посібник
  (Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020) Мороз, Ігор Вікторович; Павлов, Юрій Васильович; Барсукова, Тетяна Олександрівна
  Навчально-методичний посібник включає фізичні вправи, які сприяють розвитку рухових якостей. Допомагає користувачам підвищити знання спорттермінології, яка розроблена на трьох мовах - українській, англійській, російській.
 • Документ
  Розвиток загальної витривалості засобом легкоатлетичного бігу
  (ВД "Гельветика", 2019) Мороз, Ігор Вікторович; Мороз, І. В.; Мороз, Игорь Викторович; Moroz, Ihor V.; Гоголєва, Олена Миколаївна; Гоголєва, О. М.; Гоголева, Елена Николаевна; Hoholieva, Olena M.; Нікітченко, Маргарита Борисівна; Нікітченко, М. Б.; Никитченко, Маргарита Борисовна; Nikitchenko, Marharyta B.
 • Документ
  Физические качества и их роль в спорте
  (ВД "Гельветика", 2019) Мороз, Игорь Викторович; Мороз, Ігор Вікторович; Moroz, Ihor V.; Moroz, Igor V.; Павлов, Юрий Васильевич; Павлов, Юрій Васильович; Павлов, Ю. В.; Pavlov, Yurii V.
 • Документ
  Использование основных средств спортивной подготовки спортсменов
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Мороз, Игорь Викторович; Павлов, Юрий Васильевич; Волошина, Анна Александровна; Мороз, Ігор Вікторович; Павлов, Юрій Васильович; Волошина, Ганна Олександрівна; Moroz, Ihor V.; Pavlov, Yurii V.; Voloshyna, Hanna O.
 • Документ
  О медицинском контроле студентов на занятиях по физическому воспитанию
  (Одеса : Гельветика, 2020) Мороз, Ігор Вікторович; Мороз, І. В.; Мороз, Игорь Викторович; Moroz, Ihor V.; Павлов, Юрій Васильович; Павлов, Ю. В.; Павлов, Юрий Васильевич; Pavlov, Yurii V.; Волошина, Ганна Олександрівна; Волошина, Г. О.; Волошина, Анна Александровна; Voloshyna, Hanna O.
 • Документ
  Дослідження фізичного стану студентів з країн Близького Сходу
  (м. Одеса, 2020) Фідірко, Марина Олександрівна; Фідірко, М. О.; Фидирко, Марина Александровна; Fidirko, Maryna O.; Долгієр, Євдокія Володимирівна; Долгієр, Є. В.; Долгиер, Евдокия Владимировна; Dolhiier, Yevdokiia V.; Мороз, Ігор Вікторович; Мороз, І. В.; Мороз, Игорь Викторович; Moroz, Ihor V.; Смолякова, Ірина Дмитрівна; Смолякова, І. Д.; Смолякова, Ирина Дмитриевна; Smoliakova, Iryna D.
  У статті аналізується проблема сучасних уявлень про фізіологічні механізми, які підтримують стан здоров’я іноземних студентів у системі організм-середовище в умовах навчання у закладах вищої освіти України. Поставлено за мету дати порівняльну характеристику фізичного стану студентів з країн Близького Сходу. У дослідженні брали участь студенти-чоловіки ІV року навчання з Єгипту та Ізраїлю. Проведено аналіз спеціальної науково-методичної літератури, параметрів фізичного розвитку та показників діяльності серцево--судинної та вегетативної нервової систем, фізичної працездатності. Дослідження показало переважання морфофункціональних показників обстежених ізраїльтян в порівнянні зі студентами з Єгипту за життєвим індексом, силовим індексом кистьової та станової динамометрії, екскурсією грудної клітки. Вірогідно більша кількість студентів з Єгипту (36,4%) мала надлишкову масу тіла, ніж студентів з Ізраїлю (8,3%). За індексом Кердо, орто- та кліностатичною пробою, які характеризують вплив симпатичної або парасимпатичної гілок вегетативної регуляції, отримані вірогідні (р ≤ 0,05) відмінності між групами обстежуваних, що дозволяє стверджувати про незбалансовану вегетативну регуляцію організму іноземних студентів, так, в певній мірі у студентів з Ізраїлю є схильність до переважання парасимпатикотонічних впливів, тоді як в студентів з Єгипту – схильність до переважання симпатикотонічних ефектів. Вивчення типів реакції серцево-судинної системи на дозоване фізичне навантаження та фізичної працездатності свідчить, що у більшості обстежених іноземних студентів спостерігалися нормотензивний тип реакції на фізичне навантаження, високий та вище за середній рівень фізичної працездатності. За даними проведеного дослідження, виявлено негативний вплив навколишнього середовища на механізми вегетативного забезпечення діяльності серцево-судинної системи, що потребує певної уваги та своєчасної адекватної корекції з метою профілактики розладів у нервовій діяльності та адаптаційних можливостях організму обстежених.
 • Документ
  Масаж при фізичному перевтомлені
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Мороз, Ігор Вікторович; Мороз, Игорь Викторович; Moroz, Ihor V.; Павлов, Юрій Васильович; Павлов, Юрий Васильевич; Pavlov, Yurii V.
 • Документ
  Спортивний стиль життєдіяльності, міцне здоров'я і фізична підготовленість студентів вищих навчальних закладів
  (2017) Мороз, Ігор Вікторович; Мороз, Игорь Викторович; Moroz, Ihor V.; Павлов, Юрій Васильович; Павлов, Юрій Васильович; Pavlov, Yurii V.
 • Документ
  Особливості реалізації основних дидактичних принципів в процесі занять з використанням тренажерів
  (Одеса : Фенікс, 2012) Мороз, І. В.; Мороз, И. В.; Moroz, I. V.; Павлов, Ю. В.; Павлов, Ю. В.; Pavlov, Y. V.; Кучеренко, Г. В.; Кучеренко, Г. В.; Kucherenko, G. V.
 • Документ
  Задачи профессионального образования будущих юристов
  (2013) Мороз, И. В.; Мороз, І. В.; Moroz, I. V.; Фидирко, М. А.; Фідірко, М. О.; Fidirko, M. A.
 • Документ
  Формування навиків руху у короткозорих з використанням тренажерів
  (2013) Мороз, І. В.; Мороз, И. В.; Moroz, I. V.; Павлов, Ю. В.; Павлов, Ю. В.; Pavlov, Yu. V.; Кучеренко, Г. В.; Кучеренко, Г. В.; Kucherenko, G. V.
 • Документ
  Розвиток основних фізичних якостей у студентів з вадами зору в процесі занять при використанні тренажерів
  (Одеса : Фенікс, 2014) Мороз, І. В.; Мороз, И. В.; Moroz, I. V.; Павлов, Ю. В.; Pavlov, Yu. V.; Кучеренко, Г. В.; Kucherenko, G. V.
  Фізичними якостями називаються функціональні можливості організму, які визначають рівень рухової здатності людини. Одними із основних якостей являються швидкість, сила, гнучкість. Розвиток швидкості, як і витривалості, у студентів з вадами зору без використання спеціальних засобів надзвичайно ускладнено. Тренажери забезпечують сприятливі умови для розвитку цієї якості.
 • Документ
  Роль дихання в умовах спокою і під час фізичних вправ
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Мороз, Ігор Вікторович; Мороз, Игорь Викторович; Moroz, Igor V.; Павлов, Юрій Васильович; Павлов, Юрий Васильевич; Pavlov, Yuriy V.; Кучеренко, Геннадій Васильович; Кучеренко, Геннадий Васильевич; Kucherenko, Gennady V.