Манжосова Олена Вікторівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 10 з 10
 • Документ
  Проблеми відповідальності за шкоду, завдану особистим немайновим благам в соціальних мережах
  (ВД "Гельветика", 2019) Манжосова, Олена Вікторівна; Манжосова, О. В.; Манжосова, Елена Викторовна; Manzhosova, Olena V.
 • Документ
  Забезпечення права на доступ до інформації в умовах пандемії
  (Чернівці, 2021) Манжосова, О. В.; Манжосова, Олена Вікторівна; Манжосова, Елена Викторовна; Manzhosova, Olena V.
 • Документ
  The Place of Cryptocurrency in the System of Financial Instruments
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовська, А. І.; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Hnatovska, Alona I.; Манжосова, Олена Вікторівна; Манжосова, О. В.; Манжосова, Елена Викторовна; Manzhosova, Olena V.; Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, А. В.; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V.; Олексій, Уляна Олександрівна; Олексій, У. О.; Олексий, Ульяна Александровна; Oleksii, Uliana O.
  The article deals with the problems of determining the place of the cryptocurrency in the system of financial instruments and the study of its legal status in Ukraine and in the world. The problems of influence of cryptocurrencies on the economy of Ukraine and other countries across the world, potential threats posed by the cryptocurrency system for users of such systems and ways of legal regulation of cryptocurrency transactions are considered. The terminology that is widely used in the cryptocurrency field is analyzed, the main types of cryptocurrencies and the technologies on which they function are considered. Their characteristic features, positive and innovative concepts, which were introduced with their appearance, are identified. The legal status of cryptocurrencies and their prevalence has been investigated. The modern concepts of regulation of the cryptocurrency market in Ukraine and in the world are characterized. In the course of researching the subject of the article, the authors conclude that it is necessary to establish state control over the regulation of the legal status of cryptocurrency and prevent its possible negative impact on the country's economy. It was also concluded that a draft law would be considered that would address the issue of regulation and control of cryptocurrency transactions.
 • Документ
  Окремі аспекти реалізації права на повагу до честі та гідності в соціальних мережах
  (Одеса, 2019) Манжосова, Елена Викторовна; Манжосова, Олена Вікторівна; Манжосова, О. В.; Manzhosova, Olena V.
  У статті розглядаються питання забезпечення таких особистих немайнових прав фізичних осіб, як право на повагу до честі та гідності, яке порушується в процесі користування онлайновими соціальними мережами. В статті висловлюється думка, що порушує визначені права не тільки недостовірна інформація, яка не відповідає дійсності та містить в собі неправдиві дані, але й інформація, що ображає та ганьбить особу. Отже, проблеми захисту особи від образ, які виникають в процесі здійснення інтернет-спілкування, потребують подальшого теоретичного обґрунтування та удосконалення чинного законодавства.
 • Документ
  Основи римського приватного права : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Демчук, Тетяна Ігорівна; Демчук, Т. І.; Демчук, Татьяна Игоревна; Demchuk, Tetiana I.; Манжосова, Олена Вікторівна; Манжосова, О. В.; Манжосова, Елена Викторовна; Manzhosova, Olena V.; Мошинська, Яна Степанівна; Мошинська, Я. С.; Мошинская, Яна Степановна; Moshynska, Yana S.; Лещенко, О. В.; Лещенко, Олександр Вікторович
  У навчально-методичному посібнику «Основи римського приватного права» містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Основи римського приватного права» відповідно до навчальної програми студентів Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія». У навчально-методичному посібнику подаються лекційні матеріали занять, плани семінарських занять з практичними завданнями, які можуть бути використані для аудиторної та самостійної роботи студентів. У навчально-методичному посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до семінарських (практичних) занять, заліку, іспиту.
 • Документ
  Сімейне право : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Манжосова, Олена Вікторівна; Манжосова, О. В.; Манжосова, Елена Викторовна; Manzhosova, Olena V.; Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовська, А. І.; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Hnatovska, Alona I.; Мошинська, Яна Степанівна; Мошинська, Я. С.; Мошинская, Яна Степановна; Moshynska, Yana S.
  У навчально-методичному посібнику «Сімейне право» містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Сімейне право» відповідно до навчальної програми студентів Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія». У даному посібнику подаються тематика лекційних занять, плани семінарських занять з практичними завданнями, які можуть бути використані для аудиторної та самостійної роботи студентів. Наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до семінарських (практичних) занять, заліку, іспиту.
 • Документ
  Цивільне право (Частина 1) : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Манжосова, Олена Вікторівна; Манжосова, О. В.; Манжосова, Елена Викторовна; Manzhosova, Olena V.; Факас, Ілона Борисівна; Факас, І. Б.; Факас, Илона Борисовна; Fakas, Ilona B.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.; Мошинська, Я. С.; Мошинська, Яна Степанівна; Мошинская, Яна Степановна; Moshynska, Yana S.
  У навчально-методичному посібнику «Цивільне право (Частина 1)» подаються тематика та основий виклад лекційних занять, плани семінарських занять з практичними завданнями для аудиторної та самостійної роботи студентів. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до семінарських (практичних) занять, заліку, іспиту. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Проблеми реалізації приватних прав в умовах глобальної цифровізації
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Манжосова, Олена Вікторівна; Манжосова, О. В.; Манжосова, Елена Викторовна; Manzhosova, Olena V.
  У статті розглянуто проблеми, що пов'язані із необхідністю переосмислення усталених концепцій основоположних прав особи у зв'язку з глобальною цифровізацією всіх сфер суспільного життя. Проаналізовано зміст поняття прав людини четвертого покоління та відзначено існування наукової дискусії у цій сфері, яка стосується звуженого тлумачення цієї категорії прав, та обмеженість тільки «соматичними» правами, зокрема правом на самогубство, евтаназію, зміну статі, заборону клонування та генетичних експериментів над людиною, або розширеного тлумачення, яке, окрім визначених прав, включає ще низку інформаційних прав, прав, пов'язаних із віртуальною реальністю, екологічних прав тощо. Обгрунтовано, що виокремлення інформаційних і зокрема віртуальних прав більшістю дослідників не заперечується. Зокрема, відзначається, що значення доступу до Інтернету суттєво зросте та буде визнане основним правом людини в найближчі роки, а його придушення або обмеження нині визнається перешкодою для існування громадянського суспільства та вільного політичного дискурсу, що буде мати негативні наслідки для решти основоположних прав людини. Незважаючи на виокремлення та вагоме значення права на вільний доступ до Інтернету, найбільш прийнятним видається твердження, згідно з яким Інтернет є технологією, яку потрібно розглядати як сприяння основоположним правам, а не як окреме право. Тобто право на доступ до Інтернету є цінним не саме по собі, а як «можливість», засіб реалізації інших основоположних прав, наприклад свободи вираження поглядів, права на освіту, доступ до інформації тощо. Відзначено, що специфіка мережі Інтернет створює можливості і для порушення основоположних прав і свобод. Так, право на свободу думки та вираження поглядів, яке реалізуються за допомогою мережі Інтернет, може конкурувати з правом на приватність. У статті проаналізовано зміст права на приватність як особистого немайнового блага, що забезпечує автономію особистості, особисту недоторканість і таємницю у всіх сферах приватного життя і особливості його реалізації в умовах глобальної цифровізації суспільства. Беззаперечним є той факт, що саме існування мережі Інтернет створює значну кількість викликів конфіденційності та праву на приватність, проте у сучасних реаліях цифрової епохи забезпечення основоположних прав і свобод повинне бути опосередковане дотриманням справедливого балансу між правом на вільне вираження поглядів та обмін інформацією як офлайн, так і онлайн та повагою до права на приватність.
 • Документ
  Щодо проблем захисту права на особисту безпеку
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Манжосова, Олена Вікторівна; Манжосова, О. В.; Манжосова, Елена Викторовна; Manzhosova, Olena V.
 • Документ
  Проблеми забезпечення та реалізації права на медичну допомогу: цивільно-правові аспекти
  (2017) Манжосова, Олена Вікторівна; Манжосова, Елена Викторовна; Manzhosova, Olena V.