Омельчук Олександр Сергійович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 24
 • Документ
  Цивільне право. Частина І : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 081 «Право» факультету цивільної та господарської юстиції денної форми навчання
  (Одеса : Фенікс, 2024) Харитонов, Євген Олегович; Завальнюк, Сергій Володимирович; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Завальнюк, Ірина Володимирівна; Мельник, Олександр Володимирович; Омельчук, Олександр Сергійович; Сафончик, Оксана Іванівна; Токарева, Віра Олександрівна
  Матеріали посібника розроблені відповідно до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни для студентів І курсу факультету Цивільної та господарської юстиції НУ ОЮА. Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками за кожною темою, плани практичних (семінарських) занять, питання та завдання для самостійної роботи студентів, тестові завдання, перелік питань для перевірки знань з курсу. Наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до семінарських занять, заліку та іспиту. Розрахований на студентів і науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  До питання визначення правового статусу агрегаторів послуг
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Omelchuk, Oleksandr S.
 • Документ
  Основи римського приватного права : Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у Національному університеті «Одеська юридична академія». Видання шосте, доповнене та перероблене
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Глиняна, Катерина Михайлівна; Давидова, Ірина Віталіївна; Зубар, Володимир Михайлович; Кривенко, Юлія Василівна; Омельчук, Олександр Сергійович; Сафончик, Оксана Іванівна; Спасова, Катерина Іванівна; Веретельник, Анна Ігорівна
 • Документ
  Цивільне право. Частина ІІ : Практикум для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» для факультетів: судового та міжнародного права; прокуратури та слідства; адвокатури та антикорупційної діяльності
  (Одеса : Фенікс, 2023) Адаховська, Надія Сергіївна; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Зубар, Володимир Михайлович; Кривенко, Юлія Василівна; Калітенко, Оксана Михайлівна; Матійко, Микола Володимирович; Мінченко, Дар'я Анатоліївна; Мельник, Олександр Володимирович; Павлова, Вікторія Георгіївна; Спасова, Катерина Іванівна; Токарева, Віра Олександрівна; Байталюк, Дарія Русланівна; Оскілко, Олексій Олегович; Веретельник, Анна Ігорівна; Шамота, Олександр Володимирович
  Практикум містить методичні вказівки до курсу «Цивільне право», в яких визначено питання теми, нормативні правові акти, літературні джерела та завдання.
 • Документ
  Напрями впливу ІТ-права на суспільну свідомість
  (Одеса : Фенікс, 2019) Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Omelchuk, Oleksandr S.
 • Документ
  Страхове право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Харитонов, Є. О.; Давидова, І. В.; Адамова, О. С.; Берназ-Лукавецька, О. М.; Мельник, О. В.; Токарева, В. О.; Омельчук, О. С.; Журило, С. С.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Страхове право», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (спеціальність 081 «Право»). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять та завдання для самостійної роботи. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять та семестрового контролю.
 • Документ
  Цивільно-правова природа професійного спортивного контракту
  (Одеса : Фенікс, 2018) Омельчук, Олександр Сергійович
 • Документ
  Особливості укладання спортивних контрактів з неповнолітніми
  (ВД "Гельветика", 2018) Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S.
 • Документ
  Права на повітря в контексті розширення змісту права на забудову
  (ВД "Гельветика", 2019) Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S.
 • Документ
  Реєстрація цивільних прав в умовах воєнного стану: проблеми та перспективи
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S.
 • Документ
  Features of Inheritance of Cryptocurrency Assets
  (Hemisferios University, 2021) Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S.; Іліопол, Інна Михайлівна; Іліопол, І. М.; Илиопол, Инна Михайловна; Iliopol, Inna M.; Аліна, Сніжана Степанівна; Аліна, С. С.; Алина, Снежана Степановна; Alina, Snizhana S.; Alina, Snizhanna
  The article analyzes the legal nature and specific of legal regulation of cryptocurrency in order to reveal the features of inheritance of cryptocurrency assets. The article aims to reveal whether it is possible to inherit cryptocurrency in terms of the existent legislation and if so, what kind of peculiarities of cryptocurrency should be considered. The financial and legal nature of cryptocurrency are described in the article. The main differences between cryptocurrency and traditional electronic money are revealed. The current legislation of Ukraine and some European countries on cryptocurrency legal status is analyzed. It is stated, that in most countries of the world, cryptocurrency is not considered to be money or currency, but rather a kind of property. It is noted, that while solving the issue of inclusion of cryptocurrency assets in the legacy, it is necessary to take into account the functional features of cryptocurrencies in general and the specifics of a particular type of cryptocurrency. Most of the benefits of cryptocurrencies for their owner (such as anonymous character) are obstacles to their inheritance according to the procedures provided by applicable law. The classification of the methods of inheritance of cryptocurrency assets is made in the article. The differences in the inheritance of cryptocurrency and tokens are revealed.
 • Документ
  Protection of the Rights of Children and Minors in Their Transactions in the Information Society
  (Hemisferios University, 2020) Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S.; Черняк, Олена Юріївна; Черняк, О. Ю.; Черняк, Елена Юрьевна; Cherniak, Olena Yu.; Тищук, Наталія Олексіївна; Тищук, Н. О.; Тищук, Наталья Алексеевна; Tyshchuk, Nataliia O.
  The article is devoted to the analysis of features that arise when committing transactions by children and minors in the development of information society, identifying problems that arise when committing such transactions out of their legal capacity, as well as to the issue of the protection of violated rights and legitimate interests of children and minors due to the pandemic. The dialectical method of cognition, the method of system-structural analysis, he formal-logical method, the comparative-legal method, the method of logical analysis and dogmatic interpretation of legal norms were used preparing the article. The structure of the body of the text is comprised of such sections as introduction, methodology, analysis of recent research, results and discussion, conclusions. The main conclusion of the study is the establishing the need to clarify the amount of legal capacity of children and minors in different age groups. It is proposed to consolidate the division of minors into the following groups: from birth to 6 years; from 6 to 10 years; and from 10 to 14 years.
 • Документ
  Правова природа договірних відносин перевезення з використанням транспортних агрегаторів
  (ВД "Гельветика", 2021) Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Omelchuk, Oleksandr; Бондар, Павло Вадимович; Бондар, П. В.; Bondar, Pavel
  Об’єктом дослідження виступають відносини між користувачами платформ транспортних агрегаторів та самими транспортними агрегаторами. У межах статті досліджуються питання місця транспортних агрегаторів у сучасних транспортних правовідносинах, функцій транспортних агрегаторів та переваг, які вони надають перевізникам та замовника послуг перевезення. Визначено сутність поняття «агрегатор», з’ясовано переваги останніх перед звичайними рекламними майданчиками. Проаналізовано види агрегаторів, визначено місце транспортних агрегаторів серед інших агрегаторів товарів та послуг. Визначено, що агрегатори не здійснюють пошук постачальників та клієнтів, а використовують IT-рішення, що дозволяють сторонам договору самим знаходити потрібні товари та послуги. Класифіковано транспортні агрегатори за критерієм статусу суб’єктів відносин у сфері перевезень (P2P, B2P та B2B, тобто між фізичними особами, між суб’єктами підприємництва та юридичними особами, змішані); за ступенем доступності виділено загальнодоступні та умовно закриті транспортні агрегатори (такі, що співпрацюють з обмеженим колом компаній); відповідно до видів перевезень запропоновано розрізняти агрегатори авіаційного, залізничного, автомобільного, водного транспорту, універсальні транспортні агрегатори; за критерієм призначення перевезень виділяють агрегатори пасажирських перевезень та вантажно-транспортні біржі. Проаналізовано особливості характеру окремих видів транспортних агрегаторів. Доведено, що найбільш важливим для науки цивільного права критерієм класифікації відповідних транспортних відносин є правовий статус транспортного агрегатора, зміст його прав і обов’язків у відповідних відносинах. Для коректного визначення меж правового статусу транспортного агрегатора проаналізовано завдання та функції конкретних транспортних агрегаторів. Відзначено, що питання визначення юридичного статусу транспортного агрегатора у відносинах надання послуг перевезення пасажирів та вантажу не має однозначного вирішення. У літературі діяльності транспортних агрегаторів надають характер посередницької, інформаційної, комунікаційної, експедиторської діяльності або визначають основною метою транспортних агрегаторів організацію перевезення й оптимізацію перевізного процесу. Відсутність єдності поглядів на суть діяльності транспортних агрегаторів пояснюється неоднорідністю функцій конкретних агрегаторів, отже, ступенем відповідальності за порушення умов договору послуг перевезення. Зроблено висновок, що правовий статус транспортних агрегаторів визначається на договірних засадах долучення користувача до агрегатора та зумовлюється його роллю в безпосередніх відносинах між замовником та виконавцем послуги перевезення. Межі цивільної відповідальності транспортного агрегатора залежать від того, чи є він посередником, надає інформаційні послуги або є безпосереднім виконавцем за договором перевезення.
 • Документ
  Вектори та форми впливу ІТ-права на суспільну свідомість
  (Одеса, 2017) Омельчук, Олександр Сергійович
  Стаття присвячена питанням визначення напрямів та форм впливу ІТ-права на суспільну свідомість. Досліджено загальний вплив інформаційних технологій на формування сучасної суспільної свідомості. З'ясовано способи взаємовпливу ІТ-права та суспільної правосвідомості.
 • Документ
  Проблеми і перспективи правового регулювання краудфандингу в Україні.
  (ВД "Гельветика", 2021) Омельчук, О. С.; Omelchuk, O. S.; Байталюк, Д. Р.; Baitaliuk, D. R.
  Стаття присвячена проблемам правового регулювання краудфандингових відносин в Україні. Визначено, що натепер фінансування комерційних і суспільно важливих проєктів набуває децентралізованого характеру. З’ясовано, що краудфандинг як явище не є чимось новим, однак в інформаційну епоху він отримав широке розповсюдження завдяки поширенню інтернет-технологій. Аргументовано думку щодо неможливості коректного визначення сфери краудфандингових відносин, що регулюються, і методів правового регулювання через те, що вітчизняним законодавством не закріплено нормативного визначення поняття «краудфандинг». Проаналізовано наявні погляди на визначення краудфандингу, сформовано авторське бачення змісту краудфандингових відносин. Класифіковано краудфандингові відносини за типом проєкту (комерційний, соціальний, екологічний, творчий краудфандинг), залежно від статусу учасників краудфандингових відносин (p2p-краудфандинг, p2b-краудфандинг, b2b-краудфандинг), залежно від форми інвестицій і зворотності коштів. Зроблено висновок, що краудфандингові відносини виходять за межі стосунків у сфері благодійності, кредитних, корпоративних або інших традиційних договірних цивільних правовідносин. Доведено, що приватноправовий характер таких відносин зумовлює виникнення ризиків порушення прав сторін краудфандингових відносин і публічних інтересів у випадках відсутності належного правового регулювання. За результатами дослідження визначено, що чинне законодавство не передбачає чітких, прозорих та ефективних механізмів захисту прав донорів у відносинах краудфандингу через недостатню урегульованість самих відносин колективного фінансування, відсутність єдності в практиці правозастосування у визначенні природи таких відносин, невизначеність статусу краудфандингових платформ. Додатковою перепоною розв’язання питань на законодавчому рівні є транснаціональний характер таких відносин (найпопулярніші краудфандингові платформи знаходять- ся поза межами вітчизняної юрисдикції; велика кількість проєктів, що залучають кошти, міжнародні й не мають чіткої ідентифікації їх правового статусу у відкритому доступі) та електронна форма вираження волі в таких відносинах (для краудфандингу все ширше застосовуються криптовалютні активи або платформи, які не надають інформації щодо особи й фінансової інформації отримувача коштів).
 • Документ
  Legal regulation of the inheritance of personal electronic assets
  (Universidad de la Amazonia, 2019) Адаховська, Надія Сергіївна; Адаховська, Н. С.; Адаховская, Надежда Сергеевна; Adakhovska, Nadiia S.; Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S.; Гофман, Олександр Рудольфович; Гофман, О. Р.; Гофман, Александр Рудольфович; Hofman, Oleksandr R.; Gofman, Oleksandr; Будурова, Ганна Миколаївна; Будурова, Г. М.; Будурова, Анна Николаевна; Budurova, Hanna M.; Аліна, Сніжана Степанівна; Аліна, С. С.; Алина, Снежана Степановна; Alina, Snizhana S.
  The article is devoted to issues of inheritance of such digital assets as personal pages and accounts. The peculiarities of the legal nature of these objects of legal protection are determined, the interdependence between the peculiarities of the legal nature of electronic assets and the legal regime of their inheritance is determined. The article analyzes the norms of the current legislation and defines the problematic moments of the application of the norms governing the similar relations in relation to the investigated relations. The factors influencing the legal mode of information from online correspondence are determined.
 • Документ
  До питання розмежування категорій «цивільний обов’язок» та «цивільне зобов’язання»
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Омельчук, Олександр Сергійович; Omelchuk, Oleksandr S.
 • Документ
  Передумови юридичної суб’єктивації штучного інтелекту
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2021) Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S.
  Статтю присвячено питанням визначення передумов потенційної юридичної суб’єктивації систем штучного інтелекту. Доведено, що виникли передумови наукового дослідження потенційної юридичної суб’єктивації систем штучного інтелекту. Такі передумови розкладаються на окремі групи залежно від сфери. Визначено дві групи передумов – технологічні та юридичні. З’ясовано, що до технологічних передумов відносяться розширення та глобалізація процесів виробництва програмного забезпечення та неспівпадіння «циклів існування» розробників та розроблених ними продуктів. Глобалізація процесів виробництва засобів штучного інтелекту проявляються одразу за двома напрямками – зовнішнім і внутрішнім. Відповідно до зовнішнього напрямку глобалізація виробничих процесів полягає у виходженні за межі національного та державного простору, а отже, наявності різних правових режимів створення, тестування та діяльності програмного забезпечення в окремих країнах та неможливості формування спільної колективної правосуб’єктності всього виробничо-технологічного апарату. Внутрішній напрям глобалізації реалізований з урахуванням розподілу праці та матеріальних ресурсів. До юридичних передумов запропоновано відносити фактори збільшення значимості (в тому числі юридичної) дій, що вчиняються об’єктами ШІ, та формування нового джерела регулювання даних відносин за допомогою ліцензійних угод, договорів співробітництва та звичаїв електронного ділового обороту. З’ясовано, що кількість життєвих ситуацій, що будуть зазнавати вплив дій штучного інтелекту, в майбутньому лише буде збільшуватися, в той час як їх значення буде рости, тому вже зараз необхідно дати оцінку наявним і потенційним видам поведінки, що її вчинює штучний інтелект. Доведено, що формування відносно замкненої екосистеми джерел регулювання, що активно розвивається, призвело до формування альтернативного правопорядку в мережі Інтернет та в ІТ-сфері взагалі. Такий правопорядок заснований на відносній анонімності, технологічній залежності та децентралізованому характері колективних учасників і регуляторних механізмів.
 • Документ
  Chaplaincy Institute in Ukraine and EU countries
  (Foundation Pro Scientia Publica, 2020) Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Кривенко, Юлия Васильевна; Kryvenko, Iuliia V.; Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S.; Черновалюк, Юлія Юріївна; Черновалюк, Ю. Ю.; Черновалюк, Юлия Юрьевна; Chernovaliuk, Iuliia; Chernovaliuk, Yulyia Yu.
  The aim of the article is devoted to the research of chaplaincy institutes in Ukraine, taking into account the experience of EU countries. During the study determined, that the interaction between military service and religion is based on a universal socio-cultural tradition, has a complex, multi-level structure, covering the whole socio-institutional level (society - social institutions - social organizations of the individual) and leads to the creation of a specific social structure - military-religious institute the institute of military chaplaincy. It is found that there are no historical analogies in the world for the creation of a military chaplaincy institute under such conditions, which makes the present Ukraine experience unique, but to this day the issue of state regulation in the field of pastoral care of military personnel of the Armed Forces of Ukraine and the creation of a military chaplaincy institute remains unregulated. In contrast to Ukraine, the legal support for the existence of an institute of military chaplaincy in Poland is provided by the relevant state normative-legal acts and by-church documents. Most European countries have the opportunity to serve for both military and civilian chaplains. Due to the analysis of legal acts and experience of European countries it should be determined that Ukraine chooses the "European" model of chaplaincy. The article also identifies the positive aspects of the organizational experience of military chaplaincy as to possible borrowing for Ukraine. The notion of a chaplain-volunteer is typical of Ukrainian legislation.
 • Документ
  Аналіз нормативно-правового забезпечення житлом соціально уразливих верств населення в Україні
  (2017) Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S.
  Статтю присвячено аналізу правового забезпечення житлових прав в Україні, особливо соціально вразливих верств населення. Зазначається, що в Україні не створено дієвого механізму реалізації прав громадян на житло та його захист. Рівень забезпечення житлом є надзвичайно низьким. В умовах, коли майже 80% населення країни живе за межею бідності, державна житлова політика України є не ефективно і потребує реформування. Окрему увагу приділено проблемі забезпечення житлом вимушених переселенців. Відзначено, що її загострення потребує негайної реакції держави й формування відповідної законодавчої бази, у якій розроблено реальний механізм реалізації державної житлової політики у цій сфері.