Коритко Лілія Ярославівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 5
 • Документ
  The standard of proof “beyond a reasonable doubt” in criminal proceedings of Ukraine in the context of the ECHR case-law
  (Editorial Primmate S. A. S., 2021) Ковальчук, Сергій Олександрович; Ковальчук, С. О.; Ковальчук, Сергей Александрович; Kovalchuk, Serhii O.; Дроздов, Олександр Михайлович; Дроздов, О. М.; Дроздов, Александр Михайлович; Drozdov, Oleksandr M.; Гринюк, Володимир Олексійович; Гринюк, В. О.; Гринюк, Владимир Алексеевич; Hryniuk, Volodymyr O.; Коритко, Лілія Ярославівна; Коритко, Л. Я.; Корытко, Лилия Ярославовна; Korytko, Liliia Ya.; Крет, Галина Романівна; Крет, Г. Р.; Крет, Галина Романовна; Kret, Halyna R.; Kret, Galyna R.
  The purpose of the paper is to determine a content of the standard of proof “beyond a reasonable doubt” (SP “BRD”) in the ECHRcase law and Ukrainian criminal proceedings by defining the criteria that characterize it. The subject is the SP “BRD”, doctrine of Ukraine and case-law, including its criticism by the individual judges of the ECHR and Ukrainian scholars. The research methodology includes the methods of analysis, the method of synthesis, the methods of deduction and induction, comparative-legal method, systematic and formal-legal methods. The results of the study. The acceptability of the SP “BRD” in the Ukrainian criminal proceedings is substantiated, in particular, its compliance with the purpose of criminal procedural proof. Practical implication. The criteria which characterize the SP “BRD” in the ECHR’s and SC’s case law are highlighted.
 • Документ
  Standards of fair justice and their relationship to standards of proof in criminal proceedings
  (University of Zulia, 2021) Ковальчук, Сергій Олександрович; Ковальчук, С. О.; Ковальчук, Сергей Александрович; Kovalchuk, Serhii O.; Коритко, Лілія Ярославівна; Коритко, Л. Я.; Корытко, Лилия Ярославовна; Korytko, Liliia Ya.; Крет, Галина Романівна; Крет, Г. Р.; Крет, Галина Романовна; Kret, Halyna R.; Kret, Galyna R.; Фомін, Сергій Борисович; Фомін, С. Б.; Фомин, Сергей Борисович; Fomin, Serhii B.; Гринюк, Володимир Олексійович; Гринюк, В. О.; Гринюк, Владимир Алексеевич; Hryniuk, Volodymyr O.
  The purpose of the article is to define the concept, system and content of fair justice standards and outline their relationship with the standards of proof in criminal proceedings. The purpose of the study is to reveal the content of the right to a fair trial, distinguish the standards of fair justice and establish its relationship with the standards of proof in criminal proceedings. The research methodology consists of comparative law, structural system methods and formal legal methods. The study found that the standards of proof are covered by the fairness standards, expanding, specifying and clarifying their content. The content of the rules of fair justice "examination of the case by an independent and impartial court established by law", "adversarial procedure", "equality of the parties", “frankness of the examination of the evidence”, “presumption of innocence” and the “motivation of judicial decisions” is revealed. It is concluded that each of these concepts is a heuristic contribution to test standards. As a result of the study, the author's definition of the concept of "fair justice standards" is formulated and the concept is based on its relationship with the standards of proof in criminal proceedings.
 • Документ
  Основні риси права Стародавніх Індії та Китаю
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Коритко, Лілія Ярославівна; Коритко, Л. Я.; Коритко, Лилия Ярославовна; Korytko, Liliia Ya.; Джуган, Вікторія Олегівна; Джуган, В. О.; Джуган, Виктория Олеговна; Dzhuhan, Viktoriia O.
  Кожна держава Стародавнього Світу має свою історію виникнення та розвитку. Ці держави були східними деспотіями зі своїми особливостями. Стародавня Індія як монархія мала окремі демократичні інститути, а Стародавній Китай був абсолютною теократичною монархією. Право в них захищало інтереси рабовласників, знаті та обмежувало права інших людей. Джерелами староіндійського права були звичаї, закони Ману, Дхамашастра, Архашастра, нарада, веди; давньокитайського - звичаї, Книга законів Царства Вей, розпорядження імператорів. Основними рисами права країн Стародавнього Сходу були: кастово-становий характер, дискретичність, традиційність, консерватизм, казуїстичність, незавершеність, формалізм. В Стародавній Індії виділялося право: а) власності (наприклад, на землю; земельний фонд складався з земель: володаря, общинних, приватних); способами набуття права власності були: спадкування, купівля, дарунок, знахідка, здоби, набувальна давність; б) зобов'язальне (купівля-продаж, позика, оренда, особистий найм, перевезення, зберігання, дарування; в) сімейне (шлюб був обов'язком для продовження роду, а вибір обранців покладався на батьків); г) спадкове виникало за законом у синів, а дочкам виділявся посаг; д) кримінальне включало нові інститути (вина, рецидив, співучасть) та пережитки первісного суспільства (принцип таліону, ордалії). Злочини були: державні, релігійні, проти особи, проти власності, проти сім'ї; до покарань належали: тілесні, смерна кара, членоушкодження, штраф, вигнання, таврування, усунення з посади. В Стародавньому Китаї виділялося право: 1) власності (на землю та на рабів. Землі були в державній та приватній власності); 2) зобов'язальне (міна, купівля-продаж, дарування, позика, оренда землі, особистий найм); 3) спадкове (за законом та передбачало спадкування майна батька старшим сином від першої дружини); 4) сімейне (передбачало укладення шлюбу батьками від імені дітей та категоричний авторитет батька в сім'ї); 5) кримінальне (передбачало злочини проти: держави, релігії, особи, порядку управління та військові злочини; до покарань належали: смертна кара, членоушкодження, штрафи, тюремне ув'язнення та знеславлюючі покарання). У цих державах право було безсистемним, але окремі її елементи були (норми, певні інститути, елементи підгалузей), самостійних галузей не було, бо вони були змішаними. Кримінальне право було об'ємним та містило норми різних галузей права.
 • Документ
  Розвиток фауністичного законодавства на українських землях Східної Галичини в період належності до Австро-Угорської імперії
  (Одеса : Фенікс, 2012) Юрчишин, В. Д.; Yurchyshyn, V.; Коритко, Л. Я.; Корытко, Л. Я; Korytko, L.
 • Документ
  Ґенеза регулювання земельних відносин в австрійському праві кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Коритко, Л. Я.; Корытко, Л. Я.; Korytko, L. Ya.
  Статтю присвячено вивченню розвитку регулювання земельних відносин в Австрійській імперії починаючи з кінця ХVІІІ ст. Досліджено, що за відсутності в австрійському праві комплексного нормативно-правового акта земельного законодавства такі відносини регулювалися Цивільним кодексом 1811 року та низкою інших законодавчих актів.