* Навчально-методичні видання кафедри інформаційних технологій

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 25
 • Документ
  Чисельні методи : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія»
  (Одеса, 2023) Григор’єва Тетяна Ігорівна
  Методичні рекомендації для курсу «Чисельні методи» призначені для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». Методичні рекомендації розроблені відповідно навчального плану. Матеріали складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для здобувачів Фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету.
 • Документ
  Чисельні методи : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів
  (Одеса, 2024) Стрелковська Ірина Вікторівна; Григор’єва Тетяна Ігорівна; Горбачов Віктор Едуардович
  Методичні рекомендації з курсу «Чисельні методи» розроблено відповідно до навчального плану. Матеріали складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Призначено для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук Міжнародного гуманітарного університету.
 • Документ
  Теорія ймовірностей та математична статистика : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія»
  (Одеса, 2023) Григор’єва Тетяна Ігорівна
  Методичні рекомендації для курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика» призначені для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». Методичні рекомендації розроблені відповідно навчального плану. Матеріали складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для здобувачів Фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету.
 • Документ
  Дискретна математика : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія»
  (Одеса, 2023) Григор’єва Тетяна Ігорівна
  Методичні рекомендації для курсу «Дискретна математика» призначені для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». Методичні рекомендації розроблені відповідно навчального плану. Матеріали складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для здобувачів Фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету.
 • Документ
  Вступ до фаху. Електроніка, автоматизація та електронні комунікації : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів
  (Одеса, 2024) Григор’єва Тетяна Ігорівна; Мазур Ганна Дмитрівна; Вакарчук Анна Олександрівна
  Методичні рекомендації з курсу «Вступ до фаху. Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» розроблено відповідно до навчального плану. Матеріали складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Призначено для студентів факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук Міжнародного гуманітарного університету, які на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти вивчають галузь знань - «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації».
 • Документ
  Вища математика : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія»
  (Одеса, 2023) Григор’єва Т. І.; Григор’єва Тетяна Ігорівна
  Методичні рекомендації для курсу «Вища математика» призначені для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». Методичні рекомендації розроблені відповідно навчального плану. Матеріали складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для здобувачів Фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету.
 • Документ
  Управління проектами і якістю програмних систем : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів
  (Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2023) Приходько, Сергій Борисович; Григор’єва, Тетяна Ігорівна; Стрелковська, Ірина Вікторівна
  Методичні рекомендації з курсу «Управління проектами і якістю програмних систем» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для студентів факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук Міжнародного гуманітарного університету, які в магістратурі вивчають галузь знань - «Інформаційні технології». Вивчення дисципліни «Управління проектами і якістю програмних систем» сприятиме залученню здобувачів до науково-дослідницької діяльності та підготовки ними публікацій, кваліфікаційних й інших наукових робіт. Вивчення дисципліни "Управління проектами і якістю програмних систем" допоможе студентам зрозуміти як обирати методологію розробки програмного забеспечення, шо найкраще відповідає потребам конкретного проекту, і як впроваджувати її в дію. Студенти дізнаються про методи тестування, метрики якості та принципи підвищення якості програмного забеспечення. Студенти зможуть ознайомитися з ключовими принципами управління проектами, такими як визначення цілей проекту, розробка графіків, управління ресурсами та командою, ризиками та звітністю. Вони зможуть навчитися створювати плани проекту, визначати завдання та виконувати їх.
 • Документ
  Реінжинірінг та оптимізація програмних систем : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів
  (Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2023) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Приходько, Сергій Борисович; Григор’єва, Тетяна Ігорівна
  Методичні рекомендації з курсу «Реінжинірінг та оптимізація програмних систем» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для студентів факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук Міжнародного гуманітарного університету, які в магістратурі вивчають галузь знань - «Інформаційні технології». Вивчення дисципліни «Реінжинірінг та оптимізація програмних систем» допоможе студентам зрозуміти принципи та методи реінжинірінгу програмних систем, інструменти та технології, що використовуються для аналізу, оцінки та покращення програмних систем, процеси оптимізації програмних систем з метою підвищення їх продуктивності, швидкості та надійності, а також сприятиме залученню здобувачів до науково- дослідницької діяльності та підготовки ними публікацій, кваліфікаційних й інших наукових робіт.
 • Документ
  Математичні методи в наукових дослідженнях : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів
  (Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2023) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Григор’єва, Тетяна Ігорівна
  Методичні рекомендації з курсу «Математичні методи в наукових дослідженнях» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для студентів факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук Міжнародного гуманітарного університету, які в магістратурі вивчають галузь знань - «Інформаційні технології». Вивчення дисципліни «Математичні методи в наукових дослідженнях» сприятиме залученню здобувачів до науково-дослідницької діяльності та підготовки ними публікацій, кваліфікаційних й інших наукових робіт.
 • Документ
  Теорія автоматичного керування, штучний інтелект і автоматизація процесу прийняття рішення : Навчальний посібник
  (Харків : УкрДУЗТ, 2019) Мірошник, Марина Анатоліївна; Мірошник, М. А.; Miroshnyk, Maryna A.; Лістровий, С. В.; Клименко, Л. А.
  Викладено теоретичні основи автоматизації процесу прийняття рішення на базі паралельних обчислювальних систем. Велика увага приділяється теорії автоматичного управління у складних системах, питанню побудови циклічних паралельних обчислювальних систем для управління складними системами в реальному масштабі часу, процесу прийняття рішень та використанню штучного інтелекту. Розглянуто архітектури паралельних обчислювальних систем та формальні моделі, які виникають у процесі управління залізничним транспортом. Навчальний посібник призначено для студентів денної та заочної форм навчання для освітніх програм 1-го та 2-го рівнів, що навчаються за спеціальністю 123 «Комп'ютерна інженерія», 126 «Інформаційні системи і технології», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 273 «Залізничний транспорт», а також для інших спеціальностей відповідних напрямків. Навчальний посібник містить спеціальний та додатковий матеріал з дисциплін «Теорія автоматичного керування», «Теорія автоматичного керування та штучний інтелект», «Комп'ютерні мережі, Internet та хмарні сервіси», «Паралельні та розподілені обчислення та Cloud технології», «Математичні методи та моделі в нових інформаційних технологіях», «Апаратне і програмне забезпечення комп'ютерних систем загального і спеціального призначення» та може застосовуватися при виконанні курсових і розрахунково-графічних робіт. Навчальний посібник призначений для студентів закладів вищої освіти і фахівців у галузі комп'ютерних систем та програмування.
 • Документ
  Методичні вказівки до кваліфікаційної роботи бакалавра: підготовка, оформлення та захист для студентів освітнього рівня 1 (бакалавр) галузь знань 12 – ІТ освітня програма СКС
  (Харків, 2021) Мірошник, Марина Анатоліївна; Miroshnyk, Maryna A.; Мірошник, М. А.; Мойсеєнко, В. І.; Доценко, С. І.; Павленко, Є. П.
  У методичних вказівках наведено етапи розробки та захисту кваліфікаційних робіт першого (бакалаврського) рівня освіти. Тематика робіт пов’язана з майбутньою професійною діяльністю студентів і має прикладний характер. Призначено для студентів факультету ІКСТ зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» першого освітнього рівня (бакалавр) усіх форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів «Автоматизоване проектування програмних засобів систем ЗАТ»
  (Харків, 2020) Мірошник, Марина Анатоліївна; Мірошник, М. А.; Miroshnyk, Maryna A.; Павленко, Є. П.
  Описано основи проектування і верифікації складних цифрових систем та їх імплементації в кристали програмувальної логіки, використання мов опису апаратури (HDL та Verylog) з технологіями структурного і поведінкового опису проектів. Методичні вказівки призначено для студентів напряму 123 «Комп’ютерна інженерія», що вивчають дисципліну «Проектування цифрових систем на ПЛІС» денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки до курсового проекту та самостійної роботи з дисципліни «Технології та автоматизація проектування пристроїв комп’ютерних систем»
  (Харків, 2019) Мірошник, Марина Анатоліївна; Мірошник, М. А.; Miroshnyk, Maryna A.
  Описано основи проектування і верифікації складних цифрових систем та їх імплементації в кристали програмувальної логіки, використання мов опису апаратури (HDL та Verylog) з технологіями структурного і поведінкового опису проектів. Методичні вказівки призначено для студентів спеціальностей (напрямів): 123 «Комп'ютерна інженерія» за освітньою програмою «Спеціалізовані комп’ютерні системи» та 126 «Інформаційні системи і технології» за освітніми програмами «Інтелектуальні інформаційні технології», «Технології штучного інтелекту», що вивчають дисципліну «Технології та автоматизація проектування пристроїв комп’ютерних систем», денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Проектування цифрових пристроїв та систем на ПЛІС»
  (Харків, 2020) Мірошник, Марина Анатоліївна; Мірошник, М. А.; Miroshnyk, Maryna A.; Клименко, Л. А.; Савін, Ю. В.
  Описано основи проектування і верифікації складних цифрових систем та їх імплементації в кристали програмувальної логіки, використання мов опису апаратури (HDL та Verylog) з технологіями структурного і поведінкового опису проектів. Методичні вказівки призначено для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», що вивчають дисципліну «Проектування цифрових пристроїв та систем на ПЛІС» денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо підготовки звіту з наукового стажування за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»
  (Миколаїв : НУК, 2021) Приходько, Сергій Борисович; Prykhodko, Serhii B.; Пухалевич, Андрій Володимирович; Макарова, Лідія Миколаївна
  Дані методичні рекомендації мають допомогти здобувачам у підготовці звіту з наукового стажування. Вони містять порядок викладання звіту, його структурні елементи та правила оформлення. Призначено для здобувачів шостого курсу спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення».
 • Документ
  Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Математичне моделювання систем і процесів та методи оптимізації»
  (Миколаїв : НУК, 2020) Приходько, Сергій Борисович; Prykhodko, Serhii B.; Приходько, С. Б.; Приходько, Наталія Василівна; Макарова, Лідія Миколаївна; Пухалевич, Андрій Володимирович
  Методичні вказівки призначені для студентів п’ятого курсу спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» і 122 «Комп’ютерні науки», які вивчають дисципліну «Математичне моделювання систем і процесів та методи оптимізації». Також можуть бути корисними магістрам, аспірантам і усім тим, кому потрібно виконувати моделювання випадкових вели- чин і процесів та стохастичних систем, здійснювати оцінювання параметрів стохастичних систем із застосуванням методів оптимізації.
 • Документ
  Операційне числення для фахівців в галузі зв’язку : Навчальний посібник для студентів та аспірантів
  (Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2017) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Паскаленко, В. М.; Паскаленко, Вікторія Миколаївна
  В навчальному посібнику розглядається операційне числення на основі інтегрального перетворення Лапласа та його різноманітні застосування, зокрема, в телекомунікаціях та радіотехніці.
 • Документ
  Розрахункові завдання з вищої математики. Модуль № 3. Інтегральне числення. Модуль № 4. Диференціальні рівняння та ряди : Методичні вказівки та варіанти комплексного індивідуального завдання для студентів першого курсу денної форми навчання всіх напрямків
  (Одеса, 2007) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Буслаєв, Анатолій Григорович; Буслаєв, А. Г.; Григор’єва, Т. І.; Вишневська, В. М.; Харсун, О. М.
  Запропоновані методичні вказівки містять варіанти комплексних індивідуальних завдань для студентів першого курсу з таких залікових модулів: Модуль № 3. Інтегральне числення. Модуль № 4. Диференціальні рівняння та ряди. Номери задач позначені двома індексами, перший з яких – номер розділу, другий – номер задачі, № – номер індивідуального завдання, що співпадає з порядковим номером студента по журналу академічної групи. Розв’язок подібних задач, а також розрахункові формули можна знайти у списку рекомендованої літератури. Запропоновані методичні вказівки можуть бути використані також на практичних заняттях з вищої математики.
 • Документ
  Розрахункові завдання з вищої математики. Модуль № 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія Модуль № 2. Диференціальне числення : Методичні вказівки та варіанти комплексного індивідуального завдання для студентів першого курсу денної форми навчання всіх напрямків
  (Одеса, 2007) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Буслаєв, Анатолій Григорович; Буслаєв, А. Г.; Вишневська, В. М.; Григор’єва, Т. І.
  Запропоновані методичні вказівки містять варіанти комплексних індивідуальних завдань для студентів першого курсу з таких залікових модулів: модуль № 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія; модуль № 2. Диференціальне числення. Номера задач позначені двома індексами, перший з яких – номер розділу, другий – номер задачі, № – номер індивідуального завдання, що співпадає з порядковим номером студента по журналу академічної групи. Розв’язок подібних задач, а також розрахункові формули можна знайти у списку рекомендованої літератури. Запропоновані вказівки можуть бути використані також на практичних заняттях з вищої математики і при виконанні лабораторних робіт.