Завальська Любов Володимирівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 14 з 14
 • Документ
  Семантичні зміни лексеми «звільнення» та «агресія» в українському медіадискурсі
  (Одеса : Юридика, 2023) Завальська Любов Володимирівна; Кісельова Анастасія Андріївна
 • Документ
  Зарубіжна література : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А; Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В.
  Пропонований посібник розрозблено згідно з вимогами програми курсу «Зарубіжна література» відповідно до освітньо-професійної програми з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра з галузі знань 035 «Філологія» першого-третього курсів. Складається із загальних положень, короткого змісту лекцій, планів практичних занять, критерій оцінювання під час поточного контролю, методичних рекомендацій для викладачів, які проводять практичні заняття, завдань для самостійної роботи, питань, завдань та кейсів для підсумкового контролю знань і вмінь студентів, а також списку літератури, необхідної для прочитання.
 • Документ
  Основи академічного письма : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А.; Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В.
  Пропонований посібник розрозблено згідно з вимогами програми курсу «Основи академічного письма» відповідно до освітньо-професійної програми з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра з галузі знань 12 «Інформаційні технології» 1 курсу денної/заочної форми навчання. Складається він з загальних положень, короткого змісту лекцій, планів практичних занять, критерій оцінювання під час поточного контролю, методичних рекомендацій для викладачів, які проводять практичні заняття, завдань для самостійної роботи, питань, завдань та кейсів для підсумкового контролю знань і вмінь студентів, а також словничка часто вживаних сталив висловів.
 • Документ
  Особливості медіатексту у соціальних мережах
  (ВД "Гельветика", 2019) Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В.; Завальская, Любовь Владимировна; Zavalska, Liubov V.; Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А.; Киселева, Анастасия Андреевна; Kiselova, Anastasiia A.
 • Документ
  Інтерактивна взаємодія в коментарях соціальних мереж: мовні засоби реалізації конфлікту
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В.; Zavalska, Liubov V.; Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А.; Kiselova, Anastasiia A.
 • Документ
  Комунікативна стратегія аргументації в українському політичному дискурсі
  (ВД "Гельветика", 2017) Завальська, Л. В.; Zavalskaya, L. V.; Завальська, Любов Володимирівна
  Статтю присвячено дослідженню інтерактивного вияву українського політичного дискурсу у лінгвопрагматичнаму аспекті. Охарактеризовано поняття комунікативної стратегії та комунікативної тактики, та розглянуто стратегічні проблеми кооперативного типу взаємодії в політичному дискурсі. Представлено типологію комунікативних тактик аргументативного типу: тактики обґрунтування тези, діалогічності та компромісу. Репрезентовано основні мовні прийоми та засоби реалізації комунікативної стратегії аргументації.
 • Документ
  Функціональні типи хештегів, присвячених темі коронавірусу
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А.; Киселева, Анастасия Андреевна; Kiselova, Anastasiia A.; Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В.; Завальская, Любовь Владимировна; Zavalska, Liubov V.
 • Документ
  Strategies and Tactics of Communication in Parliamentary Discourse
  (Kaunas University of Technology, 2020) Кондратенко, Наталія Василівна; Кондратенко, Н. В.; Кондратенко, Наталия Васильевна; Kondratenko, Nataliia V.; Kondratenko, Natalia V.; Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А.; Киселева, А. А.; Kiselova, Anastasiia A.; Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В.; Завальская, Любовь Владимировна; Zavalska, Liubov V.
  The study contains an outline of the results of linguo-pragmatic analysis of the speech behaviour of politicians who are participants of parliamentary discourse. The concept of parliamentary discourse is defined as one of the varieties of political discourse within the framework of institutional communication. The genre heterogeneity of political discourse is substantiated and the genre of debates, including pre-election and parliamentary debates, is defined. It is revealed that parliamentary debates mostly represent the linguo-pragmatic specificities of parliamentary discourse. The materials for the analysis consisted of transcripts of meetings of the Parliament of Ukraine in 2004–2019. The main criterion of the typology was the peculiarities of the observed communicative interactions: cooperative and conflict ones. Regulatory, informational and consolidation communication strategies are identified within the framework of cooperative communication; meanwhile, declarative, confrontational and argumentative-critical ones are identified within the framework of conflict interaction.
 • Документ
  Політичний дискурс як реалізація інституційного типу комунікативної взаємодії
  (Одеса : Гельветика, 2020) Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В.; Завальская, Любовь Владимировна; Zavalska, Liubov V.; Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А.; Киселева, Анастасия Андреевна; Kiselova, Anastasiia A.
 • Документ
  Маніпулятивна стратегія комунікації в українському політичому дискурсі
  (2017) Завальська, Любов Володимирівна; Завальская, Любовь Владимировна; Zavalska, Liubov V.
 • Документ
  Дослідження стилістично зниженої лексики в мовленні українських політиків
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Завальська, Любов Володимирівна; Завальская, Любовь Владимировна; Zavalska, Liubov V.
 • Документ
  Специфіка перекладу політичних листівок у полікультурному інформаційному просторі
  (Одеса : Фенікс, 2014) Завальська, Л. В.; Завальская, Л. В.; Zavalska, L. V.
  У результаті розробки теми автор дійшов висновку, що аналіз паралельних текстів, створених українською і російською мовами, засвідчив надання пріоритету російській мові як первинній, з якої здійснюється переклад. Українські переклади здебільшого тяжіють до російського тексту, в них наявні росіянізми, зокрема граматичні, а текст рясніє стилістичними помилками. Особливої уваги потребує саме український варіант політичних листівок, що однозначно сприймається як переклад, а не оригінальний текст, тому має на собі відбиток вторинності. Перспективи подальшого дослідження полягають у створенні рекомендацій щодо адекватного перекладу політичних текстів.
 • Документ
  Комунікативні ролі українських політиків як реалізація стратегії дискредитації
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Завальська, Любов Володимирівна; Завальская, Любовь Владимировна; Zavalska, Lyubov V.
 • Документ
  Проблема російсько-українського перекладу політичних текстів
  (Одеса : Гельветика, 2014) Завальська, Л. В.; Завальская, Л. В.; Zavalska, L.
  Статтю присвячено дослідженню політичних текстів, що функціонують у двомовному інформаційному середовищі. Визначено особливості перекладу політичних текстів, з’ясовано специфіку перекладу проблемних аспектів та мовних одиниць, запропоновано способи перекладу політичних текстів.