Спасова Катерина Іванівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 21
 • Документ
  Сімейне право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Hlyniana, Kateryna M.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Safonchyk, Oksana I.; Спасова, Катерина Іванівна; Спасова, К. І.; Spasova, Kateryna I.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Сімейне право». Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи студентів. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, заліку, іспиту. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Цивільне право. Частина 1 : методичний практикум
  (Фенікс, 2023) Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Голубєва, Неллі Юріївна; Голубєва, Н. Ю.; Holubieva, Nelli Yu.; Завальнюк, Сергій Володимирович; Завальнюк, С. В.; Zavalniuk, Serhii V.; Зубар, Володимир Михайлович; Зубар, В. М.; Zubar, Volodymyr M.; Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Kryvenko, Yuliia V.; Калітенко, Оксана Михайлівна; Калітенко, О. М.; Kalitenko, Oksana M.; Матійко, Микола Володимирович; Matiiko, Mykola V.; Мінченко, Дар'я Анатоліївна; Minchenko, Daria A.; Мельник, Олександр Володимирович; Melnyk, Oleksandr V.; Омельчук, Олександр Сергійович; Omelchuk, Oleksandr S.; Павлова, Вікторія Георгіївна; Pavlova, Viktoriia H.; Спасова, Катерина Іванівна; Spasova, Kateryna I.; Токарева, Віра Олександрівна; Tokareva, Vira O.; Оскілко, Олексій Олегович; Oskilko, Oleksii O.; Богомолова, Валерія Сергіївна; Bohomolova, Valeriia S.; Шамота, Олександр Володимирович; Шамота, О. В.; Shamota, Oleksandr V.
  Практикум містить методичні вказівки та теми курсу цивільного права, в яких визначено питання теми, нормативні правові акти, літературні джерела та завдання. Практикум призначений для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» для факультету судового та міжнародного права; факультету прокуратури та слідства; факультету адвокатури та антикорупційної діяльності Національного університету «Одеська юридична академія», а також для інших осіб, які вивчають Цивільне право.
 • Документ
  Сімейне право : навчально-методичний посібник для студентів факультету цивільної та господарської юстиції
  (Одеса : Фенікс, 2020) Спасова, Катерина Іванівна; Глиняна, Катерина Михайлівна; Сафончик, Оксана Іванівна
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Сімейне право», які розроблені відповідно до навчальної програми для студентів 3 курсу факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія» (дисципліна читається у 5 семестрі). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи студентів. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, заліку. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів та науково- педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Основи римського приватного права : Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у Національному університеті «Одеська юридична академія». Видання шосте, доповнене та перероблене
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Глиняна, Катерина Михайлівна; Давидова, Ірина Віталіївна; Зубар, Володимир Михайлович; Кривенко, Юлія Василівна; Омельчук, Олександр Сергійович; Сафончик, Оксана Іванівна; Спасова, Катерина Іванівна; Веретельник, Анна Ігорівна
 • Документ
  Цивільне право. Частина ІІ : Практикум для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» для факультетів: судового та міжнародного права; прокуратури та слідства; адвокатури та антикорупційної діяльності
  (Одеса : Фенікс, 2023) Адаховська, Надія Сергіївна; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Зубар, Володимир Михайлович; Кривенко, Юлія Василівна; Калітенко, Оксана Михайлівна; Матійко, Микола Володимирович; Мінченко, Дар'я Анатоліївна; Мельник, Олександр Володимирович; Павлова, Вікторія Георгіївна; Спасова, Катерина Іванівна; Токарева, Віра Олександрівна; Байталюк, Дарія Русланівна; Оскілко, Олексій Олегович; Веретельник, Анна Ігорівна; Шамота, Олександр Володимирович
  Практикум містить методичні вказівки до курсу «Цивільне право», в яких визначено питання теми, нормативні правові акти, літературні джерела та завдання.
 • Документ
  Цивільне право України. Частина 2 : Навчально-методичний посібник для здобувачів передвищої освіти освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у юридичному фаховому коледжі Національного університету «Одеська юридична академія». Друге видання
  (Одеса : Фенікс, 2023) Давидова, Ірина Віталіївна; Сафончик, Оксана Іванівна; Глиняна, Катерина Михайлівна; Журило, Сергій Сергійович; Мельник, Олександр Володимирович; Спасова, Катерина Іванівна
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Цивільне право України (ч. 2)», розроблені відповідно до освітньої програми для здобувачів передвищої освіти освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у юридичному фаховому коледжі Національного університету «Одеська юридична академія». Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, заліку. Розрахований на здобувачів юридичної освіти та науково-педагогічних працівників юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Особливості інституту цивільної відповідальності за римським приватним правом
  (Фенікс, 2018) Спасова, Катерина Іванівна; Спасова, К. І.; Spasova, Kateryna I.
 • Документ
  Напрямки діяльності Наукового товариства молодих вчених, аспірантів та студентів Національного університету «Одеська юридична академія»
  (Одеса, 2022) Спасова, Катерина Іванівна; Спасова, К. І.; Spasova, Kateryna I.; Кучерявенко, Вікторія Сергіївна; Кучерявенко, В. С.; Kucheriavenko, Viktoriia S.
 • Документ
  Відшкодування шкоди завданої розповсюдженням недостовірної інформації у соціальних мережах
  (Одеса : Фенікс, 2019) Спасова, Катерина Іванівна; Спасова, К. І.; Спасова, Екатерина Ивановна; Spasova, Kateryna I.
 • Документ
  Розірвання шлюбу в умовах воєнного стану
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Спасова, Катерина Іванівна; Спасова, К. І.; Спасова, Екатерина Ивановна; Spasova, Kateryna I.
 • Документ
  The restrictions of the freedom of information during the Covid-19 pandemic
  (Universidad del Zulia, 2021) Калітенко, Оксана Михайлівна; Калітенко, О. М.; Калитенко, Оксана Михайловна; Kalitenko, Oksana M.; Анікіна, Галина Володимирівна; Анікіна, Г. В.; Аникина, Галина Владимировна; Anikina, Halyna V.; Anikina, Galyna; Спасова, Катерина Іванівна; Спасова, К. І.; Спасова, Екатерина Ивановна; Spasova, Kateryna I.; Spasova, Ekaterina; Шагака, Олександра Володимирівна; Шагака, О. В.; Шагака, Александра Владимировна; Shahaka, Oleksandra V.
  The article is devoted to the study of the issues of restrictions on the freedom of information that has arisen under the impact of the novel coronavirus outbreak. Another goal of the paper is identifying ways to protect such rights or to indicate which amendments to the law might be of use. The research methodology is based on general and special scientific methods, in particular: analytical, comparative-legal, systemic, and structural. The structure of the work includes: the review of international and Ukrainian legislation related to the freedom of information; the possibilities of its restriction; possible ways to enabling safe and secure management of the freedom of information during the coronacrisis. An analysis of international experience was carried out, as well as aspects of the protection of civil liberties such as freedom of speech, the right of peaceful assembly, etc. Several problematic issues were identified. Although, the general results of the study can be interpreted as alarming trends in the field of human rights and civil liberties. Particularly, it is multiple violations of the freedom of information all around the world under quarantine restrictions.
 • Документ
  Protection of civil rights and legal interests in Ukraine
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Гончаренко, Влада Олександрівна; Гончаренко, В. О.; Гончаренко, Влада Александровна; Honcharenko, Vlada O.; Goncharenko, Vlada; Спасова, Катерина Іванівна; Спасова, К. І.; Спасова, Екатерина Ивановна; Spasova, Kateryna I.; Spasova, Ekaterina; Калітенко, Оксана Михайлівна; Калітенко, О. М.; Калитенко, Оксана Михайловна; Kalitenko, Oksana M.
  The article is devoted to the complex analysis of general-theoretical and practical legal issues on the protection of civil right and interests, the essence of the legal interest as a specific object of protection, determining of the ways and forms of the protection of civil right and interests and the development of the grounded suggestions and recommendations as for the improvement and effective application of the legal norms in the sphere of civil right and interests protection. The notion and essence of civil right and interests protection have been studied, the categories as "form", "way", "means" of protection have been determined, the peculiarity and possibility of the application of civil means of protection of subjective civil rights as for the protection of the legal interest have been outlined.
 • Документ
  Укладання та реалізація договору підряду
  (ВД "Гельветика", 2021) Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Kryvenko, Yuliia; Спасова, Катерина Іванівна; Спасова, К. І.; Spasova, Kateryna
  Статтю присвячено дослідженню окремих питань договору підряду. Автори розглянули низку поглядів учених щодо загальної характеристики договору підряду. Завдяки аналізу нормативно-правових актів, що регулюють підрядні відносини, визначені прогалини, на які слід звернути увагу під час укладання та реалізації договору підряду та які потребують додаткового законодавчого врегулювання. Автори вважають, що дослідження істотних умов договору підряду доцільно розпочати з аналізу предмета, та зазначають, що законодавець не розкриває зміст цього поняття у нормативно-правових актах. У науці також не сформований єдиний підхід до цього питання. Зазначено, що в разі уніфікації підходу до змісту предмета договору підряду учасникам цивільного обігу було б набагато легше розробляти і погоджувати умови, крім того, це нівелювало би ризики визнання таких договорів недійсними на основі неузгодження такої істотної умови, як предмет договору. З’ясовано, що предметом договору підряду можуть виступати побутові, особисті потреби фізичних осіб; об’єкти будівництва; проєктно-пошукові роботи; державний підряд. Автори зазначають: для того щоб договір підряду був взаємовигідним сторонам, необхідно приділити особливу увагу його істотним умовам. Така увага при укладенні договору є запорукою захищеності сторін, а також здатна в майбутньому зменшити ризики невиконання зобов’язань. Здебільшого такі суперечки стосуються оплати виконаних підрядником робіт, претензій замовника щодо якості або термінів виконання робіт. При цьому часто сторони оспорюють істотні умови договору. Як правило, більшість конфліктів між сторонами пов’язана з неузгодженістю істотних умов і визнанням договору недійсним. Наразі сторонам договору підряду для мінімізації ризиків зловживання правом з боку контрагента необхідно дуже ретельно підходити до узгодження умов договору. Зокрема, важливе значення мають істотні умови, оскільки їх відсутність у договорі або некоректне формулювання може зумовити визнання договору недійсним. У статті виявлені проблеми, що виникають під час укладення та виконання договору підряду, та запропоновано шляхи їх вирішення.
 • Документ
  Деякі питання вирішення спорів про відшкодування моральної шкоди при порушенні немайнових прав у соціальних мережах
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Спасова, Катерина Іванівна; Spasova, Kateryna I.
 • Документ
  Відшкодування моральної шкоди при порушенні немайнових прав у соціальних мережах
  (2021-05-15) Спасова, Катерина Іванівна; Спасова, Екатерина Ивановна; Spasova, Kateryna І.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2021. Дисертація є першим у вітчизняній науці цивільного права спеціальним комплексним дослідженням відшкодування моральної шкоди при порушенні немайнових прав у соціальних мережах. У межах дисертаційного дослідження здійснено комплексний аналіз законодавства та судової практики з питань відшкодування моральної шкоди при порушенні немайнових прав у соціальних мережах. Визначено, що правова природа соціальних мереж є новим і дуже динамічним феноменом сучасного суспільства. В роботі було виокремлено основні проблеми правового характеру щодо їх використання, пов’язані з їх стрімким розвитком, а саме: відсутність нормативно-правової бази регулювання відносин у цій сфері, а також положень щодо захисту персональних даних, захисту честі, гідності та ділової репутації як фізичних, так і юридичних осіб, спростування недостовірної інформації тощо порушених у соціальних мережах. Чинні українські та міжнародні нормативно-правові акти містять лише окремі положення щодо врегулювання зазначених відносин та не вирішують усіх вищезазначених питань, а отже потребують значних доповнень. Акцентовано увагу на тому, що майбутнє правове регулювання має в першу чергу вирішувати приватноправові питання функціонування соціальних мереж, а не завдання патріотичного виховання і національної політики. Зазначено, що нині основними тенденціями розвитку інституту відшкодування моральної шкоди є рух у напрямі подолання концептуальних протиріч щодо засад такого інституту й прогалин у регулюванні. До таких проблем, зокрема, можна зарахувати: визначення розміру компенсації, суб’єктного складу, підстав виникнення деліктних відносин, що виникають при порушенні немайнових прав у соціальних мережах тощо. Обґрунтована необхідність впровадження в практику судів прийняття в якості доказів інших засобів доказування (скріншотів, аудіо і відеозаписів, огляд спірної інформації сторінки соціальної мережі) як належного способу збору і фіксації доказів порушень у соціальних мережах. З’ясовано, що з метою коректного визначення розміру компенсації моральної шкоди існує необхідність закріплення на законодавчому рівні обов’язкового характеру зверненню позивача у справах про відшкодування моральної шкоди за отриманням судово-психологічної експертизи.
 • Документ
  Цивільно-правове регулювання забудови : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2020) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Адаховська, Надія Сергіївна; Адаховська, Надежда Сергеевна; Adakhovska, Nadiia S.; Колодін, Денис Олексійович; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denis O.; Колодіна, Анна Сергіївна; Колодина, Анна Сергеевна; Kolodina, A. S.; Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Юлия Васильевна; Kryvenko, Yuliia V.; Некіт, Катерина Георгіївна; Некит, Екатерина Георгиевна; Nekit, Kateryna H.; Федоров, Валентин Андрійович; Федоров, Валентин Андреевич; Fedorov, V. A.; Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O.; Спасова, Катерина Іванівна; Спасова, Екатерина Ивановна; Spasova, Kateryna Ivanivna
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Цивільно-правове регулювання забудови», розробленій відповідно до програми для здобувачів вищої освіти ступеня магістр (І курс факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»). Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками за кожною темою, плани практичних занять і завдання для самостійної роботи, наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять та іспиту. Навчально-методичний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Організаційно-правовое забезпеченя страхової діяльності в Україні : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2020) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Адамова, Олена Семенівна; Адамова, Елена Семеновна; Adamova, Olena S.; Адаховська, Надія Сергіївна; Адаховская, Надежда Сергеевна; Adakhovska, Nadiia S.; Дрогозюк, Крістіна Борисівна; Дрогозюк, Кристина Борисовна; Drohoziuk, Kristina B.; Колодін, Денис Олексійович; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denis O.; Колодіна, Анна Сергіївна; Колодина, Анна Сергеевна; Kolodina, Anna S.; Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Юлия Васильевна; Kryvenko, Yuliia V.; Некіт, Катерина Георгіївна; Некит, Екатерина Георгиевна; Nekit, Kateryna H.; Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O.; Федоров, Валентин Андрійович; Федоров, Валентин Андреевич; Fedorov, V. A.; Спасова, К. І.; Спасова, Катерина Іванівна; Spasova, K. I.; Килимник, Ю. А.; Kylymnyk, Yu. A.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Організаційно-правове забезпеченя страховоїдіяльності в Україні», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (факультету Публічного управління Національного університету «Одеська юридична академія»). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять та завдання для самостійної роботи. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять та іспиту. Навчально-методичний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Information security and IT law in conditions of integration processes
  (Riga: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2017) Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, Елена Ивановна; Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen Olehovych; Ульянова, Галина Олексіївна; Ульянова, Галина Алексеевна; Ulyanova, Halyna Oleksiyivna; Бааджи, Наталя Пилипівна; Бааджи, Наталья Филипповна; Baadzhy, Nataliya Pylypivna; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena Mykhaylivna; Гейко, Мирослава Олегівна; Гейко, Мирослава Олеговна; Heyko, Myroslava Olehivna; Грігор’янц, Галина Ігорівна; Григорьянц, Галина Игоревна; Hrihoryants, Halyna Ihorivna; Давидова, Ірина Віталіївна; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna Vitaliyivna; Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, Алла Владимировна; Kyrylyuk, Alla Volodymyrivna; Михайлюк, Галина Олегівна; Михайлюк, Галина Олеговна; Mykhaylyuk, Halyna Olehivna; Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr Serhiyovych; Позова, Діна Дмитрівна; Позова, Дина Дмитриевна; Pozova Dina Dmytrivna; Суха, Юлія Сергіївна; Сухая, Юлия Сергеевна; Sukha, Yuliya Serhiyivna; Федоров, Валентин Андрійович; Федоров, Валентин Андреевич; Fedorov, Valentyn Andriyovych; Спасова, Катерина Іванівна; Спасова, Екатерина Ивановна; Spasova, Kateryna Ivanivna; Фасій, Богдан Володимирович; Фасий, Богдан Владимирович; Fasiy, Bohdan Volodymyrovych; Подсядло, Роксолана Петрівна; Подсядло, Роксолана Петровна; Podsyadlo, Roksolana Petrivna; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliya Olehivna
  The categories “IT Law", “Information Security” are examined in the monograph, relations and interaction between these categories are researched. The theoretical basis of determination of the relationship between information security and IT law and the specifics of relations between “IT Rights” and “information security" are being analyzed. The questions are researched in the context of modern integration processes in Europe. Aimed at scientists, scientific-pedagogical staff of the institutions of higher education, post-graduate students, law students, practicing lawyers. May be of interest to everyone who is interested in the problems of “IT law”.
 • Документ
  Цивільне законодавство України в умовах адаптації до приватного права ЄС
  (2017) Харитонов, Є. О.; Харитонов, Е. О.; Kharytonov, E. O.; Некіт, К. Г.; Некит, Е. Г.; Nekit, E. G.; Харитонова, О. І.; Харитонова, Е. І.; Kharytonova, O. I.; Голубева, Н. Ю.; Голубєва, Н. Ю.; Golubeva, N. Yu.; Гринько, С. Д.; Гринько, С. Д.; Grinko, S. D.; Ульянова, Г. О.; Ульянова, Г. А.; Ul'janova, G. O.; Резніченко, С. В.; Резниченко, С. В.; Reznichenko, S. V.; Акіменко, Ю. Ю.; Акименко, Ю. Ю.; Akimenko, Yu. Yu.; Булеца, С. Б.; Булеца, С. Б.; Buletsa, S. B.; Давидова, I. В.; Давыдова, И. В.; Davydova, I. V.; Дрішлюк, А. І.; Дришлюк, А. И.; Drishlyuk, A. I.; Орзіх, Ю. Г.; Орзих, Ю. Г.; Orzich, Yu. G.; Сафончик, О. І.; Сафончик, О. И.; Safonchik, O. I.; Фомічова, Н. В.; Фомичева, Н. В.; Fomichova, N. V.; Халабуденко, О. А.; Халабуденко, О. А.; Khalabudenko, O. A.; Ха­ритонова, Т. Є.; Харитонова, Т. Е.; Kharytonova, T. Ye.; Цибульська, О. Ю.; Цибульская, О. Ю.; Tsybulska, O. Yu.; Суха, Ю. С.; Суха, Ю. С.; Sukha, Yu. S.; Григорьянц, Г. I.; Григорянц, Г. И.; Grigoryants, G. I.; Фасій, Б. В.; Фасий, Б. В.; Fasiy, B. V.; Спасова, К. I.; Спасова, Е. И.; Spasova, K. I.