Лукашкіна Тетяна Василівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 20
 • Документ
  Теорія доказів у кримінальному провадженні : Навчально-методичний посібник. Для підготовки здобувачів вищої освіти ступен я «бакалавр» у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»
  (Одеса : Фенікс, 2024) Гуртієва, Людмила Миколаївна; Лукашкіна, Тетяна Василівна
  Навчально-методичний посібник містить: вступ; програму навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення; рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи; плани практичних занять (питання, завдання та кейси); завдання для самостійної роботи; питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти; рекомендовані джерела. Призначений для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних занять з дисципліни «Теорія доказів у кримінальному провадженні».
 • Документ
  До питання про предмет доказування в кримінальному провадженні
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкіна, Т. В.; Lukashkina, Tetiana V.; Гуртієва, Людмила Миколаїівна; Гуртієва, Л. М.; Hurtiieva, Liudmyla M.
 • Документ
  Деякі питання кримінального провадження в разі встановлення підстав для його закриття за п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України
  (Одеса, 2022) Гуртієва, Людмила Миколаїівна; Гуртієва, Л. М.; Hurtiieva, Liudmyla M.; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкіна, Т. В.; Lukashkina, Tetiana V.
 • Документ
  Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України
  (Одеса : Фенікс, 2020) Аленін, Юрій Павлович; Аркуша, Лариса Ігорівна; Басай, Віктор Давидович; Волошина, Владлена Костянтинівна; Габлей, Наталія Григорівна; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Гідулянова, Євгенія Миколаївна; Дрішлюк, Катерина Володимирівна; Завтур, Віктор Андрійович; Загородній, Ігор Вікторович; Зіньковський, Ігор Петрович; Ковальчук, Сергій Олександрович; Ківалов, Сергій Васильович; Коровайко, Олександр Іванович; Кравченко, Станіслав Іванович; Крет, Галина Романівна; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Малахова, Ольга Валентинівна; Мудрак, Інна Василівна; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Пожар, Вадим Георгійович; Романюк, Андрій Богданович; Савченко, Василь Антонович; Смирнов, Максим Іванович; Смоков, Сергій Михайлович; Степаненко, Андрій Сергійович; Стрельцов, Євген Львович; Стоянов, Микола Михайлович; Тіщенко, Валерій Володимирович; Томин, Сергій Володимирович; Торбас, Олександр Олександрович; Чупрікова, Ірина Леонідівна; Шилін, Денис Вікторович; Юрчишин, Віталій Дмитрович
  Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України підготовлений фахівцями Одеської школи права з урахуванням сучасних доробок юридичної науки, судової практики та практики Європейського суду з прав людини. Видання розраховано на суддів, адвокатів, прокурорів, слідчих. Може бути використано у навчальному процесі для підготовки правників.
 • Документ
  Роль суду в доказуванні у кримінальному процесі (за проектом КПК)
  (Одеса: Фенікс, 2012) Лукашкіна, Т. В.
  У статті досліджуються загальні особливості змісту доказової судової діяльності у кримінальному провадженні України. Аналізуються повноваження суду під час здійснення судом доказування-пізнання на різних стадіях кримінального процесу й на різних етапах об'єктивної сторони кримінального процесуального доказування, особливості реалізації судом доказування-обгрунтування та керівництва процесом доказування.
 • Документ
  Деякі міркування щодо можливої класифікації норм кримінального процесуального права
  (ВД "Гельветика", 2019) Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкіна, Т. В.; Лукашкина, Татьяна Васильевна; Lukashkina, Tetiana V.
 • Документ
  Форми обвинувачення у кримінальному провадженні України
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкіна, Т. В.; Лукашкина, Татьяна Васильевна; Lukashkina, Tetiana V.
 • Документ
  Підстави та складові ухвалення процесуальних рішень у кримінальному судочинстві
  (Одеса, 2021) Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкіна, Т. В.; Лукашкина, Татьяна Васильевна; Lukashkina, Tetiana V.
 • Документ
  Кримінальний процес : навчальний посібник
  (Одеса : "Фенікс", 2020) Аленін, Юрій Павлович; Аленін, Ю. П.; Аленин, Юрий Павлович; Alenin, Yurii P.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, В. К.; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshyna, Vladlena K.; Габлей, Наталя Григорівна; Габлей, Н. Г.; Габлей, Наталия Григорьевна; Гідулянова, Євгенія Миколаївна; Гідулянова, Є. М.; Гидулянова, Евгения Николаевна; Гловюк, Ірина Василівна; Гловюк, І. В.; Гловюк, Ирина Васильевна; Hloviuk, Iryna V.; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Гуртієва, Л.М.; Гуртиева, Людмила Николаевна; Hurtiieva, Liudmyla M.; Дрішлюк, Катерина Володимирівна; Дрішлюк, К. В.; Дришлюк, Екатерина Владимировна; Drishliuk, Kateryna V.; Завтур, Віктор Андрійович; Завтур, В. А.; Завтур, Виктор Андреевич; Зіньковський, Ігор Петрович; Зіньковський, І. П.; Зиньковский, Игорь Петрович; Zinkovskyi, Ihor P.; Ковальчук, Сергій Олександрович; Ковальчук, С. О.; Ковальчук, Сергей Александрович; Kovalchuk, Serhii O.; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкіна, Т. В.; Лукашкина, Татьяна Васильевна; Lukashkina, Tetiana V.; Малахова, Ольга Валентинівна; Малахова, О. В.; Малахова, Ольга Валентиновна; Malakhova, Olha V.; Мудрак, Інна Василівна; Мудрак, І. В.; Мудрак, Инна Васильевна; Mudrak, Inna V.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановська, А. В.; Мурзановская, Алина Владиславовна; Murzanovska, Alina V.; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Підгородинська, А. В.; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidhorodynska, Anastasiia V.; Пожар, Вадим Георгійович; Пожар, В. Г.; Пожар, Вадим Георгиевич; Pozhar, Vadym H.; Романюк, Андрій Богданович; Романюк, А. Б.; Романюк, Андрей Богданович; Romaniuk, Andrii B.; Смирнов, Максим Іванович; Смирнов, М. І.; Смирнов, Максим Иванович; Smyrnov, Maksym I.; Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, А. С.; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andrii S.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, М. М.; Стоянов, Николай Михайлович; Stoianov, Mykola M.; Томин, Сергій Володимирович; Томин, С. В.; Томин, Сергей Владимирович; Tomyn, Serhii V.; Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, О. О.; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Oleksandr O.; Шилін, Денис Вікторович; Шилін, Д. В.; Шилин, Денис Викторович; Shylin, Denys V.
  Навчальний посібник підготовлений для здобувачів вищої освіти (бакалаврат) для підготовки до занять з курсу «Кримінальний процес». Посібник містить зміст питань за програмою курсу, питання для контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, літературу з курсу.
 • Документ
  Доказування в сучасному кримінальному провадженні : навч.- метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Аркуша, Лариса Ігорівна; Аленін, Юрій Павлович; Волошина, Владлена Костянтинівна; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Торбас, Олександр Олександрович; Шилін, Денис Вікторович
  Навчально-методичний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни «Доказування у сучасному кримінальному провадженні» (для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю 081 «Право», галузь знань 08 «Право»). Посібник містить: вступ, тематичний план навчальної дисципліни, програму курсу з текстом лекцій, плани практичних занять та самостійної роботи, рекомендовані джерела.
 • Документ
  Предмет доказування у провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкина, Татьяна Васильевна; Lukashkina, Tetiana V.
 • Документ
  Поняття потерпілого у кримінальному провадженні України потребує вдосконалення
  (2017) Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкина, Татьяна Васильевна; Lukashkina, Tetiana V.
 • Документ
  Теорія доказів у кримінальному судочинстві
  (2016) Гуртієва, Людмила Миколаївна; Гуртиева, Людмила Николаевна; Hurtiieva, Liudmyla M.; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкина, Татьяна Васильевна; Lukashkina, Tetiana V.
 • Документ
  Судові рішення у кримінальному провадженні України
  (2017) Гуртієва, Людмила Миколаївна; Гуртиева, Людмила Николаевна; Hurtiieva, Liudmyla M.; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкина, Татьяна Васильевна; Lukashkina, Tetiana V.
  Навчально-методичний посібник підготовлений для студентів IV курсу Інституту кримінальної юстиції Національного університету «Одеська юридична академія» денної форми навчання для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Судові рішення у кримінальному провадженні». Він містить навчальний план курсу та тематичний план навчальної дисципліни, програму навчальної дисципліни, плани практичних занять з методичними вказівками та рекомендаціями, завдання та питання до самостійної роботи студентів, рекомендовану літературу до навчального курсу.
 • Документ
  Деякі зауваження до Закону України "Про пробацію" та внесених у зв’язку з ним доповнень до КПК України
  (Одеса : Юридична література, 2017-04-21) Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкина, Татьяна Васильевна; Lukashkina, Tatiana V.
 • Документ
  Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergiy V.; Гловюк, Ірина Василівна; Гловюк, Ирина Васильевна; Gloviuk, Irina V.; Галаган, В. І; Галаган, В. И.; Halahan, V. I.; Удовенко, Ж. В.; Удовенко, Ж. В.; Udovenko, Zh. V.; Наумова, А. О.; Наумова, А. О.; Naumova, A. O.; Сиза, Наталія Петрівна; Сиза, Наталья Петровна; Syza, Natalia P.; Дрішлюк, Катерина Володимирівна; Дришлюк, Екатерина Владимировна; Drishlyuk, Kateryna V.; Калачова, О. М.; Калачева, О. М.; Kalachova, O. M.; Дідківська, Г. В.; Дидковская, Г. В.; Didkivska, G. V.; Коваль, М. В.; Коваль, М. В.; Koval, M. V.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshina, Vladlena K.; Ковальов, А. Г.; Ковальов, А. Г.; Kovaliov, A. G.; Комарницька, О. Б.; Комарницкая, О. Б.; Komarnytska, O. B.; Пожар, Вадим Георгійович; Пожар, Вадим Георгиевич; Pozhar, Vadim G.; Мудрак, Інна Василівна; Мудрак, Инна Васильевна; Mudrak, Inna V.; Демидова, Є. Є.; Демидова, Е. Е.; Demydova, E. E.; Марченко, Т. Ю.; Марченко, Т. Ю.; Marchenko, T. Yu.; Луцюк, П. С.; Луцюк, П. С.; Lutsyuk, P. S.; Цехан, Дмитро Миколайович; Цехан, Дмитрий Николаевич; Tsekhan, D.; Ковальчук, С. О.; Ковальчук, С. О.; Kovalchuk, S. O.; Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andriy S.; Шилін, Денис Вікторович; Шилин, Денис Викторович; Shylin, Denis; Андрушко, Олександр Вікторович; Андрушко, Александр Викторович; Andrushko, Oleksandr V.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановская, Алина Владиславовна; Murzanovska, Alina V.; Завертайло, І. О.; Завертайло, И. О.; Zavertaylo, I. O.; Завтур, Віктор Андрійович; Завтур, Виктор Андреевич; Zavtur, V. A.; Зіньковський, І. П.; Зиньковский, И. П.; Zinkovskyi, I. P.; Соловйов, В. О.; Соловйов, В. О.; Solovyov, V. O.; Аленін, Юрій Павлович; Аленин, Юрий Павлович; Alenin, Yuriy P.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larisa I.; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкина, Татьяна Васильевна; Lukashkina, Tatiana V.; Немчинов, Є. С.; Немчинов, Е. С.; Nemchinov, E. S.; Калиновський, О. В.; Калиновский, О. В.; Kalynovskyi, O. V.; Школьніков, В. І.; Школьников, В. И.; Shkolnikov, V. I.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, Николай Михайлович; Stoyanov, Mykola М.; Малахова, Ольга Валентинівна; Малахова, Ольга Валентиновна; Malakhova, Olga V.; Мисюра, А. М.; Мисюра, А. М.; Mysyura, A. M.; Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Olexandr O.; Пономаренко, Денис Васильович; Пономаренко, Денис Васильевич; Ponomarenko, Denys V.; Дроздов, О. М.; Дроздов, О. М.; Drozdov, O. M.; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Гуртиева, Людмила Николаевна; Gurtieva, Lyudmila M.; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidgorodynska, Anastasia V.; Кавецька, В. С.; Кавецкая, В. С.; Kavetska, V. S.; Маілунц, Б. Е.; Маилунц, Б. Э.; Mailunts, B. E.; Дидич, Олександр Юрійович; Дыдыч, Александр Юрьевич; Dydych, O. Yu.; Неледва, Н. В.; Неледва, Н. В.; Neledva, N. V.; Нестор, Н. В.; Нестор, Н. В.; Nestor, N. V.; Кириченко, В. Л.; Кириченко, В. Л.; Kyrychenko, V. L.; Демидова, Л. М.; Демидова, Л. М.; Demydova, L. M.; Коломиец, Юлия Юрьевна; Коломієць, Юлія Юріївна; Kolomiets, Yuliya Yu.; Навроцька, В. В.; Навроцкая, В. В.; Navrotska, V. V.
 • Документ
  Недопустимость доказательств в уголовном производстве
  (Одеса : Фенікс, 2013) Лукашкина, Т. В.; Лукашкіна, Т. В.; Lukashkina, T.
 • Документ
  Предмет доказування в кримінальному провадженні
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкина, Татьяна Васильевна; Lukashkina, Tatiana V.
 • Документ
  Належне джерело як один з критеріїв допустимості доказів у кримінальному провадженні
  (2016) Лукашкіна Тетяна Василівна; Лукашкина Татьяна Васильевна; Lukashkina Tat'jana
 • Документ
  Умови та підстави застосування запобіжних заходів за чинним КПК України
  (2014) Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкина, Татьяна Васильевна; Lukashkina, Tat'jana