Попелюк Вадим Павлович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 21
 • Документ
  Ретроспективний погляд на конкурентні відносини щодо захисту Господарського кодексу України
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P.
 • Документ
  Контрактне право : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання в галузі знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право»
  (Одеса, 2021) Попелюк, Вадим Павлович; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Гофман, Олександр Рудольфович; Добровольська, Володимира Володимирівна
 • Документ
  Договірні форми відносин з постачання споживачів електроенергією в умовах формування ринку
  (ВД "Гельветика", 2019) Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P.
 • Документ
  To the question of res judicata finality principle in the practice of court judgements in European Court of Human Rights practice
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P.; Popelyuk, V. P.
 • Документ
  Щодо сучасних тенденцій розвитку юриспруденції з поглядом на господарське право
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P.
 • Документ
  Public-private partnership: problems of contractual settlement
  (Editorial Primmate S. A. S., 2022) Коломоєць, Тетяна Олександрівна; Коломоєць, Т. О.; Коломоец, Татьяна Александровна; Kolomoiets, Tetiana O.; Алімов, Кирило Олександрович; Алімов, К. О.; Алимов, Кирилл Александрович; Alimov, Kyrylo O.; Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Матийко, Николай Владимирович; Matiiko, Mykola V.; Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P.; Гук, Ірина-Марія Михайлівна; Гук, І.-М. М.; Гук, Ирина-Мария Михайловна; Huk, Iryna-Mariia M.
  Given the benefits of public-private partnership (PPP), PPP relations, as well as the problems that arise in the contractual settlement of such relations are becoming increasingly important. Legislative requirements for the contractual form of partnership and an open list of contracts that can be concluded within the PPP do not differ in their clarity and clarity of interpretation, which results in the ambiguity of views on the rule of law when concluding agreements. Therefore, it is essential to analyze the problematic aspects of contractual regulation of relations in the field of PPP and suggest ways to solve them. The work aims to study the problems of contractual settlement of PPP. Research methodology such methods as the dialectical method, analysis and synthesis, induction and deduction, proof and refutation, comparison, generalization. As a result of the study, the problematic aspects of concluding agreements in the field of PPP were analyzed. In particular, it was concluded that today, despite the legal basis for the implementation of PPP, the implementation of such projects has some problems that are manifested in both legal and organizational areas. One of the problems is the greater role of the state partner in the implementation of PPP projects, which is manifested in the expanded scope of rights compared to the private partner (ownership of facilities created in the implementation of PPP projects), and, accordingly, lack of business interest in participation in projects not on mutually beneficial terms.
 • Документ
  До питання недійсності господарського договору з підстав учинення господарських операцій з ознаками фіктивності (нереальності)
  (Одеса : Гельветика, 2020) Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P.; Popeliuk, V. P.; Мустафаєв, Ю.; Mustafaiev, Yu.
  Статтю присвячено господарським операціям з ознаками фіктивності (нереальності), які можуть стати підставою для визнання договору недійсним. Оскільки укладання господарських договорів, а відповідно, і оформлення господарських операцій з ознаками фіктивності (нереальності) на підставі таких договорів – це проблема, яка стосується суб’єктів господарювання, котрі використовують відповідні документи для формування податкових показників по витратах із податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість, що не виключає й інших податків. У статті розкрито сутність нереальної господарської операції, наведено її типові ознаки, зокрема розумної економічної причини (ділова мета); економічних наслідків за результатами здійснення господарських операцій незалежно від їх відповідного документального оформлення; визначених податкових наслідків суб’єкта господарювання за реально вчиненим ним правочином без урахування проміжних угод, що укладаються ним із метою мінімізації податкових зобов’язань. Проаналізовано, що судова практика за останні 10 років зазнає змін до більш сурового трактування законодавства не на користь суб’єктів господарювання, що проявляється в додаткових вимогах (доказах) правомірності вчинення господарських операції й які не передбачено чинним законодавством. Фактично судова практика йде шляхом з’ясування контрагента (ів) суб’єкта господарювання, а не з’ясування реальності господарської операції. Запропоновано зміни до положень законодавства як щодо забезпечення реальності господарської операції, так і для забезпечення дійсності господарських договорів, зокрема розповсюдження положень розумної економічної причини (ділової мети) не тільки на операції, здійснені з нерезидентами, а й на операції між резидентами та доповнення в положення Господарського кодексу України щодо господарських договорів.
 • Документ
  Protection of public interests by narrowing private interests: where is the limit?
  (2021) Клепікова, Ольга Вікторівна; Клепікова, О. В.; Клепикова, Ольга Викторовна; Klepikova, Olha V.; Klepikova, Olga; Качурінер, Вікторія Львівна; Качурінер, В. Л.; Качуринер, Виктория Львовна; Kachuriner, Viktoriia L.; Макода, Володимир Євгенович; Макода, В. Є.; Макода, Владимир Евгеньевич; Makoda, Volodymyr Ye.; Кривошеїна, Інга Валеріївна; Кривошеїна, І. В.; Кривошеина, Инга Валерьевна; Kryvosheina, Inha V.; Kryvosheyina, Inha; Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P.
  The coronavirus pandemic (COVID-19) has posed many challenges to the international community. In a pandemic, governments make complex decisions every day (respond quickly to emerging difficulties), implement effective quarantine measures that affect the public and private interests of the people. Such decisions are also made by such supranational entities as the European Union. With this in mind, it is essential to analyze the interaction and balance of private and public interests in EU law in the context of the Covid-19 pandemic. The work aims to analyze the balance between private and public interests in EU law in the context of the Covid19 pandemic. Research methods are such methods as dialectical, historical, idealization, analysis, synthesis, abstraction, system, formalization, comparison, and modeling. As a result of the study, the authors concluded that the search for a balance between public and private interests is in all areas and mostly applies to human rights and, in a pandemic, these powers are enshrined in major international treaties and national regulations, with reservations about their possible limitation under exceptional circumstances. At the same time, ensuring the balance of private and public interests is possible only if the rule of law is fulfilled in the implementation of restrictive measures, proportionality, and public necessity.
 • Документ
  Audit: legal aspects in a pandemic
  (Los Hemisferios University, 2020) Олюха, Віталій Григорійович; Олюха, В. Г.; Олюха, Виталий Григорьевич; Oliukha, Vitalii H.; Olyukha, Vitalіі; Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольська, В. В.; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovolska, Volodymyra V.; Dobrovolska, Vladimira; Чайковська, Валентина Володимирівна; Чайковська, В. В.; Чайковская, Валентина Владимировна; Chaikovska, Valentyna V.; Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P.; Popeliuk, Vadim; Дишкантюк, Юлія Ігорівна; Дишкантюк, Ю. І.; Дишкантюк, Юлия Игоревна; Dyshkantiuk, Yuliia I.; Dyshkantiuk , Juliіa
  This article is devoted to changes in the economic and legal conditions of audit activity in the context of a pandemic and its consequences. It will be useful both to top managers of companies and to audit companies and their specialists. The object of the research is public relations in the field of auditing. The interests of the three main parties are distinguished separately: states, business and auditing companies. The work has the following structure: world experience in auditing during a pandemic; national legal framework for auditing: problems and solutions; the current state of the audit services market: problems and solutions; recommendations to the participants of the audit market. The research methodology is based on general and special scientific methods, in particular: historical-legal, formal-legal, comparative analysis, and modeling. The study concludes that it is the audit system that still acts as a locomotive for the business environment, since an audit is at the forefront of the latest technological solutions (processing Big Data, leveling information asymmetry), is able to quickly work with financial and economic reporting data and propose appropriate measures. However, for this, the business should not be afraid to change in the wake of this new changing world, and audit companies should quickly adapt to new trends and needs.
 • Документ
  Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання)
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2021) Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.; Зятіна, Діна Володимирівна; Зятіна, Д. В.; Зятина, Дина Владимировна; Ziatina, Dina V.; Бойченко, Едуард Гаврилович; Бойченко, Е. Г.; Бойченко, Эдуард Гаврилович; Boichenko, Eduard H.; Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P.
  Навчально-методичні рекомендації покликані забезпечити опанування основних положень дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності». Роль зовнішньоекономічної діяльності в Україні важко переоцінити, адже саме зовнішньоекономічна діяльність завжди розглядалася і залишається пріоритетним напрямом державної економічної політики, що створює основи для розвитку вигідної торгівлі і сприятливого інвестиційного клімату в країні. В умовах сучасних інтеграційних та глобалізаційних процесів зовнішньоекономічне законодавство знаходиться в стані свого розвитку та вдосконалення. Також треба враховувати, що в економічних умовах сьогодення відбувається постійне розширення зовнішньоекономічних відносин як у сфері імпорту товарів і послуг іноземного походження на територію України, так і у сфері експорту вітчизняної продукції на іноземні ринки. Безумовно, зовнішньоекономічну діяльність можна розглядати як одне з головних джерел надходжень до державного бюджету, що зумовлює важливість розвитку зовнішньоекономічної діяльності для вирішення першочергових економічних і соціальних завдань. Істотна значущіть зовнішньоекономічної діяльності потребує детального та всебічного дослідження особливостей правового забезпечення зовнішньоекономічних відносин. Вивчення дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» формує у студентів систему знань про сучасні тенденції розвитку правового забезпечення зовнішньоекономічних відносин та вмінь визначати ключові проблеми правозастосування в цій сфері відносин, у розвитку навичок пошуку шляхів можливого вдосконалення господарського законодавства в сфері ЗЕД, у навчанні застосувати відповідні правові положення на практиці.
 • Документ
  Процедури банкрутства та арбітражного управління : програма та плани семінарських (практичних) занять
  (Одеса : Юридична література, 2019) Гофман, Олександр Рудольфович; Гофман, О. Р.; Гофман, Александр Рудольфович; Hofman, Oleksandr R.; Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P.; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.
  Програма та плани семінарських (практичних) занять покликані забезпечити опанування основних положень дисципліни «Процедури банкрутства та арбітражного управління» для студентів усіх факультетів та форм навчання. Навчальна дисципліна «Процедури банкрутства та арбітражного управління» є однією з основних нормативних дисциплін в системі підготовки як фахівців з вищою юридичною освітою так і фахівців у сфері публічного управління. Дана дисципліна складає основу для поглибленого вивчення провадження у справах про банкрутство як однієї з основних форм господарського процесу та окремого інституту господарсько-процесуального права України. Законодавство про банкрутство (неспроможність) в країнах з ринковою економікою необхідне для розвитку економіки, заснованої на конкуренції і безперервних структурних змінах. Воно сприяє вихованню дисципліни і дотриманню правил ділового обороту в області фінансового управління, а також призначено для сприяння реструктуризації неефективних підприємств або їх цивілізованому виводу з ринку. Таким чином, інститут банкрутства є важливою складовою законодавчої бази ринкової економіки або економіки, що знаходиться в перехідному періоді, і забезпечує гарантії як місцевим, так і іноземним інвесторам, що зрештою сприяє економічному розвитку країни. Нормативно-правову базу що регламентує процедуру банкрутства та арбітражного управління на сьогодні складає діюча система вітчизняного законодавства про банкрутство, основне завдання якої – це забезпечення правового регулювання як матеріальних так і процесуальних відносин щодо відновлення платоспроможності боржників або визнання боржників (економічно не ефективних суб’єктів) банкрутами, з метою вилучення останніх з економічного обігу. На сьогодні нормативну основу навчальної дисципліни «Процедури банкрутства та арбітражного управління» складають: Кодекс України з процедур банкрутства; Господарський процесуальний кодекс України; Господарський кодекс України; Закон України «Про судовий збір»; тощо. Предмет навчальної дисципліни «Процедури банкрутства та арбітражного управління» складають правовідносини, що пов’язані, по-перше, з управлінням господарською діяльністю та організацією виробничого процесу підприємства, до якого застосовується комплекс заходів щодо відновлення платоспроможності (розпорядження майном, санація, мирова угода). По-друге, предметом правового регулювання законодавства про банкрутство є правовідносини, що пов’язані із здійсненням процедури ліквідації банкрута, яка має на меті припинення діяльності банкрута і продаж його майна для задоволення вимог кредиторів. По-третє предметом правового регулювання законодавства про банкрутство є правовідносини, що пов’язані із здійсненням процедури реструктуризації боргів фізичної особи – боржника, що не є суб’єктом підприємницької діяльності, або визнання її банкрутом та реалізації процедури погашення боргів боржника.
 • Документ
  Контрактне право : навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання)
  (Одеса, 2021) Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P.; Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольська, В. В.; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovolska, Volodymyra V.; Гофман, Олександр Рудольфович; Гофман, О. Р.; Гофман, Александр Рудольфович; Hofman, Oleksandr R.; Зятіна, Діна Володимирівна; Зятіна, Д. В.; Зятина, Дина Владимировна; Ziatina, Dina V.
  Навчально-методичні рекомендації покликані забезпечити опанування основних положень контрактного права, навичок застосування господарського законодавства щодо господарських договорів в повсякденній правозастосовній практиці. Вивчення цієї дисципліни має на своїй меті підготовку фахівців, здатних самостійно і ініціативо використовувати отримані правові знання для подальшої практичної роботи у господарській сфері. Контрактне право як наука повинна формуватися на ефективних економічних і правових нормах, що регулюють господарську договірну діяльність сучасного ринкового господарства, і потребує правового регулювання підприємництва, фінансово-кредитної політики, оподаткування, біржової та зовнішньоекономічної діяльності, фінансового контролю, обмеження монополізму, виникнення договірних, господарських зобов’язань та відповідальності за їх невиконання. Саме це є головним завданням навчальної дисципліни, яка повинна розглядати, передусім, питання регулювання господарських договорів згідно з нормативно-правовими актами України. Розбудова в Україні правової держави, зорієнтованої на євро¬пейські та світові стандарти, притаманні державі із розвинутими системами демократії, зумовлює необхідність гармонізації (а в окремих випадках і уніфікації) українського законодавства перш за все із законодавством країн Європейського Союзу. Крім того, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків між суб’єктами господа¬рювання різних рівнів значно активізує цю потребу гармонізації. Можна зазначити, що і для самого європейського співтовариства ці процеси гармонізації та уніфікації права країн-учасниць є досить характерними. Запровадження у вітчизняну правову систему між¬народно-правових стандартів передбачає не тільки вивчення зако-номірностей розвитку світової правової системи, окремих правових «сімей», національних правових систем з урахуванням українських національних правових традицій, менталітету, правової доктрини, а й осмислення певної правової ідеології, яка супроводжує ці загаль¬новизнані підходи. Українська держава сьогодні потребує висококваліфікованих спеціалістів на всіх напрямах економічного розвитку та державного будівництва. З метою підготовки саме таких спеціалістів, озброєних знаннями в галузі договірного права та законодавства, розроблений цей курс.
 • Документ
  Щодо використання стандартних форм господарських договорів у зовнішньоекономічній діяльності
  (Одеса : Гельветика, 2020) Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Попелюк, Вадим Павлович; Popeliuk, Vadym P.
 • Документ
  До питання "нових" корпоративних договорів
  (2017) Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, Вадим Павлович; Popeliuk, Vadym P.
 • Документ
  До питання «оскарження» рішень господарських судів в Конституційному Суді України
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Попелюк, Вадим Павлович; Popeliuk, Vadym P.
 • Документ
  До питання об’єктів соціальної інфраструктури морських портів
  (Одеса : Фенікс, 2014) Попелюк, В. П.; Popelyuk, V. P.
  Безумовна економічна політика повинна концентруватися навколо фінансової допомоги соціальній інфраструктурі, але процес реформування і розвиток різних галузей економіки та соціальної сфери, зокрема морегосподарського комплексу потребує зміни і обґрунтування діючого підходу до стану та розвитку соціальної інфраструктури, який буде адекватним як природі соціальної економіки, так і ринковим механізмам, тому практика «навішування» на порти соціальних об’єктів (дитсадок, лікарні, гуртожитки, профілакторії) є економічно невиправданою і такою, що збільшує видатки підприємств та зменшує їх рентабельність.
 • Документ
  До питання оскарження ухвал про призначення експертизи у господарському процесі
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Попелюк, Вадим Павлович; Popelyuk, Vadim P.
 • Документ
  Сучасні тенденції розвитку управління морськими портами в транспортній інфраструктурі України
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Попелюк, В. П.; Popelyuk, V. P.
  У статті розглядаються: моделі управління морськими портами, механізм управління морськими портами, введений Законом України «Про морські порти України» від 17.05.2012 № 4709-VI, та шляхи вдосконалення управління морськими портами України.