Еннан Руслан Євгенович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 36
 • Документ
  Academic ethics and academic integrity system: USA experience (Академічна етика та система академічної доброчесності: досвід США)
  (Одеса : Фенікс, 2023) Еннан Руслан Євгенович; Мазуренко Світлана Вікторівна
 • Документ
  Академічна доброчесність: навчально-методичний посібник
  (Одеса : [б.в.], 2022) Еннан Р. Є.; Еннан Руслан Євгенович; Ennan Ruslan Ye.; Mazurenko Svitlana V.; Мазуренко С. В.; Мазуренко Світлана Вікторівна
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, завдання до самостійної роботи, теми для самостійного опрацювання, перелік нормативно-правових актів, роз’яснень, рекомендацій та узагальнень судової практики, перелік основної навчальної та навчально-методичної літератури рекомендованої для ознайомлення під час вивчення курсу, питання для перевірки знань з курсу, тестові завдання. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, для підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право».
 • Документ
  Цифрове право (право віртуального простору) та «цифровізація» права
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Ennan, Ruslan Ye.
 • Документ
  Захист авторських та суміжних прав у мережі Інтернет: міжнародний досвід
  (Одеса : Фенікс, 2019) Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Ennan, Ruslan Ye.
 • Документ
  Захист цифрових прав людини в інформаційній сфері
  (Одеса, 2022) Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Ennan, Ruslan Ye.
 • Документ
  «Віртуальна власність» у кіберпросторі: сутність та правова природа
  (ВД "Гельветика", 2019) Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Эннан, Руслан Евгеньевич; Ennan, Ruslan Ye.
 • Документ
  The concept of digital content
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Эннан, Руслан Евгеньевич; Ennan, Ruslan Ye.; Ennan, R. E.
 • Документ
  Способи лікування як об’єкти патентного права: світовий досвід
  (Одеса : Фенікс, 2020) Еннан, Руслан Євгенович
 • Документ
  Інформаційні права та свободи в мережі інтернет: загальні засади міжнародно-правового регулювання
  (Одеса: Фелікс, 2021) Еннан, Руслан Євгенович; Мазуренко, Світлана Вікторівна
  У статті викладені погляди загальних засад міжнародно-правового регулювання інформаційних прав та свобод в мережі інтернет. Аналізується законодавче регулювання інтернету як особливого інформаційного простору та як технологічної мережі.
 • Документ
  New digital rights in the digital era
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Эннан, Руслан Евгеньевич; Ennan, Ruslan Ye.
 • Документ
  Кодификація у сфері інтелектуальної власності в ЄС: досвід Франції
  (ПП "Фенікс", 2021) Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Ennan, Ruslan Ye.
 • Документ
  Objects of intellectual property rights created by artificial intelligence: international legal regulation
  (Universidad del Zulia, 2021) Войтович, Павло Петрович; Войтович, П. П.; Войтович, Павел Петрович; Voitovych, Pavlo P.; Бондаренко, Катерина Вікторівна; Бондаренко, К. В.; Бондаренко, Екатерина Викторовна; Bondarenko, Kateryna V.; Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Эннан, Руслан Евгеньевич; Ennan, Ruslan Ye.; Гавловська, Аліна Олександрівна; Гавловська, А. О.; Гавловская, Алина Александровна; Havlovska, Alina O.; Shliienko, Vladyslav; Шлієнко, Владислав
  In modern conditions of development of public relations, the creation of objects of intellectual property rights by artificial intelligence is becoming more widespread. With this in mind, it is important to analyse the international legal experience of regulating the use of artificial intelligence as the author of intellectual property, to further borrow it for domestic laws, as well as to pay attention to problematic aspects of such regulation and make proposals to resolve inconsistencies. The study clarifies the international legal regulation of intellectual property rights created by artificial intelligence, as well as analyses the problematic issues of regulation of artificial intelligence by international law and the features of such regulation in Ukraine and presents positions on the development of artificial intelligence systems and prospects, as well as the prospects for its impact on world society.
 • Документ
  Current Issues of Recodification of Civil Legislation of Ukraine in the Context of European Integration Processese
  (Editorial Primmate S. A. S., 2020) Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Глиняная, Екатерина Михайловна; Hlyniana, Kateryna M.; Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Эннан, Руслан Евгеньевич; Ennan, Ruslan Ye.
  Civil law plays an important social role, namely, the regulation of property and personal non-property relations, which all members of society are without exception. The Civil Code is often called the economic constitution of the state. Accordingly, the quality of civil law ultimately depends on the well-being of each individual. In addition, the improvement of the current legislation of Ukraine is a prerequisite for deepening the integration processes with the European Community. Thus, timely alignment of current legislation with current realities, part of which is the recoding of civil law, is certainly an important function of every state. The object of the study is the public relations that arise in connection with the recoding of civil law. The subject of the study was the normative acts of Ukraine, international normative acts, civil law doctrine. Scientific research methods such as analysis method, synthesis method, induction methods, and deduction method, and special-legal research methods, such as legal-dogmatic method and method of interpretation of legal norms, were used for the study. It can be conclude that Articles 387 and 391 of the Civil Code of Ukraine should be supplemented by the notions of the vindication and negatoria claims. In addition, there is a problem of competition vindication, restitution and condictia in Art. 1212 of the Civil Code of Ukraine. Secondly, the mechanism for transferring the rights and obligations of the buyer should be more explicit. Thirdly, there is a need to improve the statute of limitations according to the civil law of Ukraine.
 • Документ
  Формування правових засад використання «хмарних» технологій у мережі Інтернет
  (Одеса, 2017) Еннан, Руслан Євгенович
  В статті визначені та розглянуті особливості формування правових засад використання «хмарних» технологій у мережі Інтернет, а також надана загальна характеристика правового режиму «хмарних» технологій у контексті модернізації інформаційних відносин.
 • Документ
  ECtHR Practice of Resolving Disputes on Royalty Taxation for the Use of Copyright Objects
  (ASERS Publishing, 2019) Суханова, Дар'я Сергіївна; Суханова, Д. С.; Суханова, Дарья Сергеевна; Sukhanova, Daria S.; Цуркану, Сюзанна Іванівна; Цуркану, С. І.; Цуркану, Сюзанна Ивановна; Tsurkanu, Siuzanna I.; Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Эннан, Руслан Евгеньевич; Ennan, Ruslan Ye.; Балацька, Ольга Романівна; Балацька, О. Р.; Балацкая, Ольга Романовна; Balatska, Olha R.; Стрельбіцька, Леся Ярославівна; Стрельбіцька, Л. Я.; Стрельбицкая, Леся Ярославовна; Strelbitska, Lesia Ya.
  The European Court of Human Rights is increasingly focusing on the compatibility of tax law and intellectual property law with European standards of human rights and fundamental freedoms in the relationship between tax authorities and taxpayers. To increase the efficiency of the work of the bodies of the State Tax Service of Ukraine, as well as the judicial authorities of Ukraine and to ensure an adequate level of protection of the rights and interests of individuals and legal entities, it is important to analyze the ECtHR's practice of resolving royalties for the use of copyright objects. The research methodology consists of general theoretical and special scientific methods, namely: dialectical, historical, systemic, modeling and abstraction, induction, deduction, analysis, synthesis, comparative-legal method, and theoretical modeling. The study analyzes the ECtHR's practice of the settlement of disputes on royalty taxation for the use of copyright objects, clarifies the grounds and key positions of the European Court of Human Rights for resolving disputes related to royalty taxation, and reveals the value of the case-law of the European Court of Human Rights in the development of the tax system of Ukraine.
 • Документ
  Право інтелектуальної власності : навчально-методичний посібник
  (2019) Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Ennan, Ruslan Ye.; Мазуренко, Світлана Вікторівна; Мазуренко, С. В.; Mazurenko, Svitlana V.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, завдання до самостійної роботи, теми для самостійного опрацювання, перелік нормативно-правових актів, роз’яснень, рекомендацій та узагальнень судової практики з питань інтелектуальної власності, перелік основної навчальної та навчально-методичної літератури рекомендованої для ознайомлення під час вивчення курсу, питання для перевірки знань з курсу права інтелектуальної власності, тестові завдання та короткий глосарій (словник термінів). Навчально-методичний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, для підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право».
 • Документ
  Правові засади рекламної діяльності : навчально-методичний посібник
  (2020) Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Ennan, Ruslan Ye.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Правові засади рекламної діяльності»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, завдання до самостійної роботи, теми для самостійного опрацювання, перелік нормативно-правових актів, роз’яснень, рекомендацій та узагальнень судової практики, перелік основної навчальної та навчально-методичної літератури рекомендованої для ознайомлення під час вивчення курсу, питання для перевірки знань з курсу, тестові завдання. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, для підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності «Журналістика», спеціалізації «Реклама і зв’язки з громадськістю (PR)».
 • Документ
  Інтернет-право : навчально-методичний посібник
  (2020) Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Ennan, Ruslan Ye.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Інтернет-право»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, завдання до самостійної роботи, теми для самостійного опрацювання, перелік нормативно-правових актів, роз’яснень, рекомендацій та узагальнень судової практики, перелік основної навчальної та навчально-методичної літератури рекомендованої для ознайомлення під час вивчення курсу, питання для перевірки знань з курсу, тестові завдання. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, для підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право».
 • Документ
  Винаходи як результати науково-технічної творчості: міжнародний досвід правової охорони
  (Одеса : Гельветика, 2019) Еннан, Руслан Євгенійович; Еннан, Р. Є.; Ennan, Ruslan Ye.
  У статті проводиться науково-теоретичний аналіз правового режиму винаходів, особливостей набуття (оформлення) патентних прав на винаходи, а також об’єму та змісту виключних патентних прав, що випливають із патенту на винаходи в зарубіжних країнах. Загальновизнано, що найбільш поширеним і значущим результатом науково-технічної творчості є винаходи, які мають високу соціальну і економічну значущість, що зумовило необхідність правового регулювання відносин, пов’язаних зі створенням, оформленням і використанням винаходів. Термін «винахід» у людській свідомості відображає реальність, яка існує незалежно від права, оскільки винахід є не правовою, а природно-технічною категорією, і створення винаходів, а також їх використання не завжди було пов’язане із правовим регулюванням. Терміном «винахід» у технічній, філософській, художній літературі позначають щось нове, оригінальне (нову технологію, конструкцію). У патентному праві цей термін має вужчий і певний зміст, тому в спеціальній літературі говорять про винахід у технічному сенсі і про винахід як об’єкт правової охорони. Звідси випливає, що особа, яка вважає себе винахідником, офіційно може бути визнана такою тільки в разі отримання патенту на винахід. Цей охоронний документ видається, якщо об’єкт, який просять визнати винаходом, відповідає критеріям для отримання патенту, встановленим законодавством. Набуття (оформлення) патентних прав на винахід вимагає проходження доволі складних формальностей Метою цієї статті є аналіз механізму правової охорони винаходів у зарубіжних країнах з урахуванням уніфікації міжнародного і європейського законодавства у сфері патентного права, а також розкриття особливостей процедури придбання (реєстрації) патентних прав на винаходи в зарубіжних країнах.
 • Документ
  Правовідносини у сфері електронної комерції: досвід Європейського Союзу
  (Одеса : Гельветика, 2019) Еннан, Руслан Євгенійович; Еннан, Р. Є.; Ennan, Ruslan Ye.
  На підставі законодавства ЄС проведено аналіз поняття «електронна комерція», визначено правовідносини, які становлять це поняття, досліджено поняття й використання електронних документів та електронних підписів.