Толокнов Анатолій Арнольдович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 17 з 17
 • Документ
  Конспект лекцій з дисципліни «Технології анімації та рендерингу» для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», 2023) Задерейко, О. В.; Толокнов, А. А.
  Розглянуто основні технічні і програмні аспекти використання сучасних технологій анімації та рендерингу об’єктів різної складності. Містить теоретичний матеріал, який може бути використано для виконання лабораторних та самостійних занять, які виконуються у комп’ютерному класі в межах навчальної дисципліни. Призначено для студентів з метою закріплення теоретичного матеріалу і підготовки до лабораторних та самостійних занять з дисципліни «Технології анімації та рендерингу».
 • Документ
  Використання технологій віртуальної реальності в різних сферах діяльності
  (Одеса, 2023) Задерейко, Олександр Владиславович; Толокнов, Анатолій Арнольдович; Черненко, Олександра
  В умовах сьогодення технології віртуальної реальності користуються великим попитом в різних сферах людської діяльності. Технології віртуальної реальності стають все більш поширеними у різних сферах професійної діяльності людини. Вони використовуються з метою розвитку пізнавальних процесів, здатностей та здібностей особистості, та як інструмент наочної дистанційної презентації та практичної демонстрації об’єктів, керування та спостереження за ними, трансляції далеких від людини подій та місць, планування подорожей та підготовки майбутніх фахівців.
 • Документ
  Розробка ігрового застосунку «симулятор оператора надводного дрона»
  (Харків: ННППІ УІПА, 2023) Задерейко, О. В.; Толокнов, А. А.; Струк, Н. О.
  Ігровий симулятор – це тип ігрового застосунку, який імітує реальні дії та сценарії об‘єктів та систем, які знаходяться у постійної взаємодії. Він використовується для навчання у певних сферах життєдіяльності. Ігрові стимулятори грають ключову роль у набутті застосування практичних навичок отриманих при навчанні військових фахівців. Ефективнішим доповненням для вдосконалення використання ігрових симуляторів є створення програмного застосунку, який в ігровому форматі симулює заготовлені сценарії можливих військових операцій із використанням надводного безпілотника у якості персонажа, яким керує гравець.
 • Документ
  Операційні системи : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, О. В.; Гура, Володимир Ігоревич; Гура, В. І.; Толокнов, Анатолій Арнольдович; Толокнов, А. А.
  Навчально-методичний посібник містить: теоретичний і практичний матеріал з основ побудови, функціонування та конфігурації сучасних операційних систем; завдання до лабораторних і самостійних занять, які виконуються у комп’ютерному класі в межах навчальної дисципліни. Розглянуто основні методи і програмні засоби діагностики, обслуговування та експлуатації операційних систем. Навчально-методичний посібник призначений для студентів з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до лабораторних та самостійних занять з дисципліни «Операційні системи».
 • Документ
  Комп’ютерні мережі : навчально-методичний посібник. Для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : Фенікс, 2023) Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, О. В.; Багнюк, Н. В.; Толокнов, Анатолій Арнольдович; Толокнов, А. А.
  Навчально-методичний посібник містить теоретичний та навчально-методичний матеріал з основ побудови та перевірки функціональності сучасних комп’ютерних мереж. Розглянуто основні методи і програмні засоби для проектування, діагностики та експлуатації комп’ютерних мереж. Містить завдання до лабораторних та самостійних занять, які виконуються у комп’ютерному класі. Навчально-методичний посібник призначений для підготовки до лабораторних і самостійних робіт, які виконуються в рамках навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі».
 • Документ
  Вебтехнології та вебдизайн : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : Фенікс, 2023) Лобода, Ю. Г.; Лобода, Юлія Геннадіївна; Толокнов, Анатолій Арнольдович; Толокнов, А. А.
  Навчально-методичний посібник містить завдання до лабораторних і самостійних робіт, теоретичні відомості з детальним описом матеріалу та контрольні запитання. Призначений для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до лабораторних і самостійних занять з дисципліни «Вебтехнології та вебдизайн».
 • Документ
  Комп‘ютерна схемотехніка та архітектура комп‘ютерів : навч. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Задерейко, О. В.; Логінова, Н. І.; Трофименко, О. Г.; Манаков, С. Ю.; Толокнов, А. А.; Гура, В. І.
  Розглянуто основні принципи схематичної побудови основних вузлів персонального комп’ютера, що формують багаторівневу структурну організацію комп’ютерних систем. Призначено для підготовки до лекційних занять і практичних робіт, які виконуються в межах навчальної дисципліни, присвяченої вивченню фундаментальних основ комп’ютерної схемотехніки та архітектури комп’ютерів майбутніми ІТ-спеціалістами.
 • Документ
  Комп‘ютерна схемотехніка та архітектура комп‘ютерів : навч.-метод. посібник
  (Одеса, 2022) Задерейко, Олександр Владиславович; Логінова, Наталія Іванівна; Трофименко, Олена Григорівна; Манаков, Сергій Юрийович; Толокнов, Анатолій Арнольдович; Гура, Володимир Ігоревич
  Навчально-методичний посібник призначено для підготовки до лабораторних і самостійних робіт, які виконуються в межах навчальної дисципліни, присвяченої вивченню фундаментальних основ комп‘ютерної схемотехніки та архітектури комп‘ютерів майбутніми ІТ-спеціалістами.
 • Документ
  Операційні системи : навчальний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, О. В.; Зіноватна, Світлана Леонідовна; Зіноватна, С. Л.; Толокнов, Анатолій Арнольдович; Толокнов, А. А.
  Навчальний посібник містить основи теорії і побудови сучасних операційних систем. Розглянуто типові архітектури та основні функції операційних систем. Наведено базові технології організації планування виконання процесів, організації роботи файлових систем та керування пристроями введення-виведення даних в операційних системах.
 • Документ
  Комп’ютерні мережі : навчальний посібник
  (Одеса, 2022) Задерейко, О. В.; Задерейко, А. В.; Логінова, Н. І.; Логинова, Н. И.; Толокнов, А. А.
  Навчальний посібник містить основи теорії і побудови сучасних комп’ютерних мереж. Розглянуто структуру каналів зв’язку, передавання сигналів, властивості ліній зв’язку різної фізичної природи, технології обміну інформацією, протоколи фізичного, канального, мережевого, транспортного і прикладного рівнів, алгоритми маршрутизації та їх властивості. Розглянуто питання сумісності мереж, що працюють на різних платформах і протоколах. Наведено базові технології комунікації і протоколи, що застосовуються в локальних, регіональних і глобальних мережах.
 • Документ
  Деякі аспекти методики викладання курсу «Вебтехнології та вебдизайн» для студентів ІТ-галузі
  (Одеса, 2022) Толокнов, Анатолій Арнольдович; Толокнов, А. А.; Толокнов, Анатолий Арнольдович; Toloknov, Anatolii A.
 • Документ
  Аналіз доступності сайтів органів державної влади
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Толокнов, Анатолій Арнольдович; Толокнов, А. А.; Толокнов, Анатолий Арнольдович; Toloknov, Anatolii A.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Офісні інформаційні технології» для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2020) Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofymenko, Olena H.; Логінова, Наталія Іванівна; Логінова, Н. І.; Логинова, Наталия Ивановна; Lohinova, Nataliia I.; Лобода, Юлія Геннадіївна; Лобода, Ю. Г.; Лобода, Юлия Геннадиевна; Loboda, Yuliia H.; Толокнов, Анатолій Арнольдович; Толокнов, А. А.; Толокнов, Анатолий Арнольдович; Toloknov, Anatolii A.
  Розглянуто основні засоби створення, редагування та форматування електронних документів, зокрема форматоване опрацювання текстової інформації, електронних таблиць та програмне опрацювання їх засобами VBA. Містить завдання до лабораторних занять та самостійної роботи, які виконуються у комп’ютерному класі в межах навчальної дисципліни. Призначено для студентів з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до лабораторних занять та самостійних робіт з дисципліни «Офісні інформаційні технології».
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Web-технології та програмування» для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2020) Орлов, Сергій В'ячеславович; Орлов, С. В.; Орлов, Сергей Вячеславович; Orlov, Serhii V.; Толокнов, Анатолій Арнольдович; Толокнов, А. А.; Толокнов, Анатолий Арнольдович; Toloknov, Anatolii A.
  Розглянуто основи створення веб-сторінок засобами мови розмітки гіпертекстових документів HTML та таблиць стилів CSS. Для надання інтерактивності веб-сторінкам розглядається мова програмування JavaScript. Призначено для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології», які вивчають дисципліни «Веб-технології та веб-дизайн» та «Вебпрограмування».
 • Документ
  Деякі аспекти переходу сайту Верховної Ради України на режим доступності
  (2013) Толокнов, Анатолій Арнольдович; Толокнов, А. А.; Толокнов, Анатолий Арнольдович; Toloknov, Anatolii A.
 • Документ
  Деякі аспекти доступності сайту Верховної Ради України для людей з обмеженими фізичними здібностями
  (Одеса : Фенікс, 2014) Толокнов, А. А.; Toloknov, A. A.
  Національна політика згідно з цим законом передбачає забезпечення повсюдного доступу до телекомунікаційних послуг та інформаційних ресурсів, забезпечення створення загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів. Також при створенні загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів планується забезпечити зменшення нерівності в доступі до інформаційних ресурсів, насамперед осіб, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, малозабезпечених верств населення, селян. Це також повинно стосуватися людей с обмеженими фізичними здібностями. Тому проблема доступу до інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема до Інтернет-ресурсів, для людей с обмеженими фізичними здібностями є актуальною. На даний момент в Україні відсутні законодавчі акти та державні стандарти, що регулюють відповідність Інтернет-ресурсів правилам доступності. Таким чином, для створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями, зокрема для забезпечення доступу до Інтернет-ресурсів, план «Безбар’єрна Україна» потребує подальшого розвитку. Крім того перехід інтернет-ресурсів органів державної влади на режим доступності насправді не потребує великих витрат.
 • Документ
  Розробка і застосування елктронних підручників
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2005) Толокнов, А. А.; Толокнов, А. А.; Toloknov, A. A.