Афанасьєва Мар'яна Володимирівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 71
 • Документ
  Мотивована оцінка судом аргументів учасників справи: конвенційний та національний стандарт
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Afanasieva, Mariana V.
  Якість рішення суду залежить від якості його обґрунтування та викладу підстав прийняття. Суду необхідно дати відповідь на аргументи сторін, учасників справи. Це полегшує розуміння рішення сторонами та є гарантією проти свавілля; це важливий запобіжник, оскільки він дає можливість сторонам переконатися у тому, що їхні доводи були досліджені, а отже, суддя взяв їх до уваги.
 • Документ
  Конституційне право : навчальний посібник
  (Національний університет "Одеська юридична академія"; Фенікс, 2023) Терлецький, Д.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Terletskyi, Dmytro S.; Афанасьєва, М.; Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Afanasieva, Mariana V.; Батан, Юрій Дмитрович; Batan, Yurii D.; Бальцій, Юрій Юрійович; Baltsii, Yurii Yu.; Бальцій, Ю. Ю; Батан, Ю. Д.; Волкова, Дарія Євгенівна; Volkova, Dariya; Єзеров, А. А.; Єзеров, Альберт Анатолійович; Yezerov, Albert А.; Крусян, А.; Крусян, Анжеліка Романівна; Krusian, Anzhelika R.; Кулі-Іванченко, К.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н.; Mishyna, Natalia; Олькіна, О.; Олькіна, Олена Володимирівна; Olkina, Olena V.; Панасюк, В.; Панасюк, Віта Миколаївна
  Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальностями 081 – «Право», та 293 – «Міжнародне право». Систему конституційного права викладено на засадах її багатоаспектності, що цілком виправдано у зв’язку з об’єктивністю існування багатьох рівнів зазначеної системи. До змісту навчального посібника включено складники, які засвідчують на- укові напрацювання кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Конституційне право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Терлецький, Дмитро Сергійович; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Батан, Юрій Дмитрович; Бальцій, Юрій Юрійович; Волкова, Дарія Євгенівна; Єзеров, Альберт Анатолійович; Крусян, Анжеліка Романівна; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Мішина, Наталя Вікторівна; Олькіна, Олена Володимирівна; Панасюк, Віта Миколаївна
  Посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальностями 081 – «Право» та 293 – «Міжнародне право». Систему конституційного права викладено на засадах її багатоаспектності, що цілком виправдано у зв’язку з об’єктивністю існування багатьох рівнів зазначеної системи. До змісту посібника включено складники, які засвідчують наукові напрацювання кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Повоєнні вибори в Україні: ключові питання та майбутні виклики
  (Одеса : Фенікс, 2023) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Afanasieva, Mariana V.
 • Документ
  Правова аргументація та юридичне письмо : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2022) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasieva, Mariana V.
  Підготовка кваліфікованих юристів потребує інтеграції навчання і практики. Формування базових практичних навичок правової аргументації, структурування юридичних документів, судової риторики, навички участі у судових засіданнях та майстерності постановки запитань – є запорукою успішної професійної діяльності майбутніх юристів. Навчально-методичний посібник «Правова аргументація та юридичне письмо» містить опис навчальної дисципліни, виклад навчального матеріалу, плани лекційних занять, плани практичних занять, методичні вказівки до їх виконання, тестові запитання, список рекомендованої літератури та критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти. До змісту навчально-методичного посібника включені приклади з національної судової практики, з практики Європейського суду з прав людини, Суду Європейського союзу, з адвокатської практики. Для здобувачів вищої освіти і викладачів юридичних вузів і факультетів.
 • Документ
  Представительные органы крымскотатарского народа
  (ВД «Гельветика», 2019) Афанасьева, Марьяна Владимировна; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Afanasieva, Mariana V.
 • Документ
  The practice of the European Court of Human Rights and the case study method in legal education
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasieva, Mariana V.; Afanasieva, M. V.
 • Документ
  Громадська довіра до електронного голосування: соціально-політичний контекст
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Afanasieva, Mariana V.
 • Документ
  Кримськотатарський національний рух: історична ретроспектива XX–XXI ст.
  (Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, 2019) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasieva, Mariana V.; Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кулі-Іванченко, К. К.; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.
  У статті проаналізовано розвиток кримськотатарського національного руху в історичній ретроспективі. На підставі історичних подій та документів XX–XXI ст. встановлено, що активізація діяльності національного руху збігалася з революційними настроями народів Російської імперії (1917), Радянського Союзу (1990) та України (2014). Обґрунтовується висновок, що історія національного руху корінного народу Криму постійно супроводжувалася боротьбою за право створювати свої національні органи самоврядування.
 • Документ
  Vaccination: state-implemented medico-social and legal measures
  (The International Academy of Sciences, Education, Industry & Arts, 2021) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasieva, Mariana V.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, М. М.; Стоянов, Николай Михайлович; Stoianov, Mykola M.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кулі-Іванченко, К. К.; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Іванченко, Андрій Валентинович; Іванченко, А. В.; Иванченко, Андрей Валентинович; Ivanchenko, Andrii V.; Шотова-Ніколенко, Анна Василівна; Шотова-Ніколенко, А. В.; Шотова-Николенко, Анна Васильевна; Shotova-Nikolenko, Anna V.
  The article reviews the medical and social vaccination-related initiatives in different countries of the world aimed at maintaining the balance between the public interest and respect for rights. A separate emphasis is put on exceptions to general rules of compulsory vaccination of children based on religious, philosophic and other personal beliefs of their parents. The connection between the medical and social initiatives applied in different countries, exemption from vaccination for non-medical reasons and reduction of herd immunity is determine. The methods of the research include the comparative method, i.e. the comparison of Ukrainian and international medical and social initiatives related to vaccination of children; the statistical method which is used for generalization of vaccination-related information of the World Health Organization and the European Centre for Disease Prevention and Control; the systematic analysis aimed at identification of existing shortcomings and positive experience of state policies of children vaccination in different countries of the world; the linguo-cognitive analysis, i.e the analysis of reasons for judgements with relation to the role of vaccination in modern countries and those social and medical initiatives that are allowed to be used in certain states to ensure exercise of human rights. Even a slight reduction in numbers of vaccinated children caused by parents’ hesitancy due to certain non-medical reasons, religious and philosophic beliefs will have negative consequences for the public health and country’s economy. Looking for a balance of human rights and public interest when it comes to vaccination resulted in establishing by the supranational judicial institutions of the prevalence of social necessity over individual rights. These findings should play a key role in the selection by different states of vaccination-related medical and social initiatives.
 • Документ
  Amicus Curiae Institute in the Constitutional Process
  (ASERS Publishing, 2019) Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Крусян, Анжелика Романовна; Krusian, Anzhelika R.; Животовська, Ірина Юріївна; Животовська, І. Ю.; Животовская, Ирина Юрьевна; Zhyvotovska, Iryna Yu.; Міхальов, Володимир Олександрович; Міхальов, В. О.; Михалев, Владимир Александрович; Mikhalov, Volodymyr O.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кулі-Іванченко, К. К.; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasieva, Mariana V.
  Given the specifics of constitutional proceedings, the question of the peculiarities of evidence in a constitutional trial is becoming increasingly important. With the adoption of the Law of Ukraine ‘On the Constitutional Court of Ukraine’, for the sake of completeness of the trial, amicus curiae play a significant role in proving – experts and specialists who, by giving opinions on written requests of the judge-rapporteur in the case, reveal the peculiarities of socio-political discussion on complex issues arising in the course of constitutional justice. The purpose of this work is to study the amicus curiae institute, the features of its legal regulation in Ukraine and abroad, as well as to investigate the role of the institute in the constitutional process of Ukraine. The object of the research is the amicus curiae institute in the constitutional process of Ukraine. By examining the amicus curiae institute in the constitutional process of Ukraine, we can conclude that it plays an important role in the completeness of the judicial review of the case. On the one hand, the ‘friend of the court’ is a lobbyist who, thanks to his conclusions, seeks the necessary judicial decision. On the other hand, thanks to the amicus curiae institute, when considering cases that may affect an indeterminate number of persons, civil society (such as NGOs, etc.) can help ensure that the judgment is given in the light of all the circumstances relevant to the cases. However, despite the legislative consolidation of the research institute in the constitutional process of Ukraine, some procedural provisions require further refinement with the use of international experience and advanced scientific works.
 • Документ
  Питання конституційного та муніципального права: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2021) Афанасьева, Мар'яна Володимирівна; Afanasyeva, Maryana V.; Афанасьева, М. В.
  Підготовка кваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів в аспірантурі потребує інтеграції навчання і практики, ефективного застосування всіх елементів наукового та навчально-виховного процесу із врахуванням сучасної освітньої методики та інформаційних технологій. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Питання конституційного та муніципального права» містить виклад навчального матеріалу з актуальної проблематики науки конституційного права, методичні вказівки і рекомендації щодо викладання дисципліни та організації самостійної роботи студентів. До змісту навчально-методичного посібника включені,зокрема, наукові напрацювання кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія». Для аспірантів та викладачів конституційного права юридичних вишів і факультетів.
 • Документ
  Права людини в особливих правових режимах: досвід України : монографія
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика, 2022) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasieva, Mariana V.; Батан, Юрій Дмитрович; Батан , Ю. Д.; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yurii D.; Животовська, Ірина Юріївна; Животовська, І. Ю.; Животовская, Ирина Юрьевна; Zhyvotovska, Iryna Yu.; Корнієнко, Володимир Олександрович; Корнієнко, В.О.; Корниенко, Владимир Александрович; Korniienko, Volodymyr O.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кулі-Іванченко, К. К.; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Марусяк, Олександр Васильович; Марусяк, О. В.; Марусяк, Александр Васильевич; Marusiak, Oleksandr V.; Олькіна, Олена Володимирівна; Олькіна, О. В.; Олькина, Елена Владимировна; Olkina, Olena V.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Терлецький, Д. С.; Терлецкий, Дмитрий Сергеевич; Terletskyi, Dmytro S.
  Монографія підготовлена кафедрою конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія» із запрошенням експертів, науковців інших установ та організацій. Монографія є колективною науковою працею, результатом критичного переосмислення конституційно-правової дійсності та реалізації прав людини в Україні в умовах особливих правових режимів. Авторами проведено конституційно-правовий аналіз правових засад міжнародного права прав людини, міжнародного гуманітарного права, а також національної законодавчої бази та судової практики, щодо права держав вживати заходів у відступі від своїх юридичних зобов’язань у надзвичайних ситуаціях. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вишів і факультетів, юристівпрактиків, працівників державних органів і органів місцевого самоврядування, а також фахівців у галузі конституційного права, захисту прав людини.
 • Документ
  Дискримінація за ознакою зовнішності
  (Одеса : Гельветика, 2019) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Afanasieva, Mariana V.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, М. М.; Stoianov, Mykola M.
  У статті розглянуто поняття «лукізм» та зміст дискримінації за ознакою зовнішнього вигляду. Наведені приклади законодавчого регулювання заборони дискримінації за зовнішністю у Сполучених Штатах Америки, Австралії та деяких європейських країнах. Проаналізована практика Європейського суду з прав людини в аспекті захисту права на індивідуальну ідентичність.
 • Документ
  Позитивна та зворотна дискримінація у виборчій сфері
  (Одеса : Гельветика, 2019) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Afanasieva, Mariana V.
  Стаття присвячена позитивній і зворотній дискримінації у виборчій сфері. Аналізуються позитивні дії, що застосовуються державою стосовно уразливих груп, і наслідки, до яких призводить їх упровадження, зокрема зворотна дискримінація.
 • Документ
  Electronic and Internet Technologies in the Election Process
  (Mattingley Publishing Co., Inc., 2020) Щебетун, Ірина Степанівна; Щебетун, І. С.; Щебетун, Ирина Степановна; Shchebetun, Iryna S.; Нікітенко, Лілія Олександрівна; Нікітенко, Л. О.; Никитенко, Лилия Александровна; Nikitenko, Liliia O.; Писарєва, Елла Анатоліївна; Писарєва, Е. А.; Писарева, Элла Анатольевна; Pysarieva, Ella A.; Турченко, Ольга Григорівна; Турченко, О. Г.; Турченко, Ольга Григорьевна; Turchenko, Olha H.; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasieva, Mariana V.
  The rapid development of scientific, technical and technological developments has contributed to the transition of a large number of democratic countries to electronic political infrastructure and e-democracy tools, including the conduct of electronic elections and voting. Ukraine is no exception in which electronic and Internet technologies have a significant impact on policy relations; communication between politicians and citizens in the electoral process. Therefore, it is important to examine the impact and role of electronic and Internet technologies on Ukraine's electoral process, to compare it with the experience of foreign countries, and to analyze new opportunities for transforming the electoral process in Ukraine in line with democracy standards. The purpose of the paper is to investigate the place of electronic and Internet technologies in the electoral process, including the electoral process of Ukraine. The subject of the study is electronic and Internet technologies in the election process. As a result of the study of electronic and Internet technologies in the electoral process, we can conclude that the Internet and electronic technologies play an important role in modern electoral processes. Despite the adoption of the new Electoral Code of Ukraine, the electoral process in Ukraine needs quality changes and modernization. Besides, it is quite relevant for Ukraine to switch to electoral support with the latest information and communication technologies, since electronic and Internet technologies, if properly used, can ensure the electoral process is democratic and to improve the functioning of institutions of representative democracy in general.
 • Документ
  Процессуальная справедливость и легитимность публичной власти
  (Одеса : Гельветика, 2020) Афанасьева, Марьяна Владимировна; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Afanasieva, Mariana V.
 • Документ
  Крымский прецедент. Имитация демократии
  (Киев : Региональный центр прав человека, 2019) Марьяна, Афанасьева; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Afanasieva, Mariana V.; Заец, Сергей; Заєць, Сергій; Zaets, Serhii
  Эта публикация подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках проекта с Европейским центром защиты прав человека (EHRAC), базирующегося в Мидлсекском университете в Лондоне. Проект направлен на содействие восстановлению международно-правовых стандартов в Крыму путем: · Передачи стратегических дел в Европейский суд по правам человека или другие международные механизмы; · Правового мониторинга нарушений прав человека; · Представления в международных механизмах (таких как Совет Европы, ОБСЕ, Международный уголовный суд и другие органы ООН); а также · Повышения осведомленности о продолжающемся нарушении прав человека в Крыму. Мысли и позиции, выраженные в данном исследовании, принадлежат авторам и не отображают взгляды Европейского центра защиты прав человека (EHRAC) или Европейского Союза.
 • Документ
  Конституційне право України : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2020) Терлецький, Дмитро Сергійович; Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Батан, Юрій Дмитрович; Бальцій, Юрій Юрійович; Волкова, Дарія Євгенівна; Єзеров, Альберт Анатолійович; Животовська, Ірина Юріївна; Крусян, Анжеліка Романівна; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Мішина, Наталя Вікторівна; Назарко, Аркадій Тимофійович; Олькіна, Олена Володимирівна; Панасюк, Віта Миколаївна
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право». Система конституційного права України викладена на засадах її багатоаспектності, що є цілком виправданим у зв’язку з об’єктивністю існування багатьох рівнів зазначеної системи. При цьому до змісту навчально-методичного посібника включені складники, які засвідчують наукові напрацювання кафедри конституційного права конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Категорія "правові засоби" у виборчому праві
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Mariana V.