Борденюк Ольга Василівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 9 з 9
 • Документ
  Робота агропромислового комплексу в умовах воєнного стану
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Борденюк Ольга Василівна
 • Документ
  Правове регулювання та перспективи розвитку галузі рослинництва в Україні
  (ВД "Гельветика", 2019) Борденюк, Ольга Василівна; Борденюк, О. В.; Борденюк, Ольга Васильевна; Bordeniuk, Olha V.
 • Документ
  Переваги запровадження та популяризації аграрних розписок вУукраїні
  (Чернівці, 2021) Борденюк, О. В.; Борденюк, Ольга Василівна; Борденюк, Ольга Васильевна; Bordeniuk, Olha V.
 • Документ
  Legal sanctions and their political element
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.; Борденюк, Ольга Василівна; Борденюк, О. В.; Борденюк, Ольга Васильевна; Bordeniuk, Olha V.; Томаш, Леонід Васильович; Томаш, Л. В.; Томаш, Леонид Васильевич; Tomash, Leonid V.
  The purpose of the article is a comprehensive study of theoretical provisions on the structure of a legal norm, determining the place of sanctions among its elements and the presence of a political instrument in the sanctions. According to the purpose, the logical structure of the legal norm is defined. The importance of sanctions in the system of state instruments for combating offenses is analyzed, with the focus on their political element. Scientific works concerning the analysis of sanctions as a fundamental category of legal science in both the modern and the Soviet period have been investigated. The scope of sanctions in the context of economic reforms is considered. The judicial practice of the application of sanctions in Ukraine is investigated. Scientific research has been systematized into allocating all legal sanctions to specific groups. In the process of researching the topic of the article, the authors come to a conclusion that the sanction exerts state coercion to comply with legal provisions; sanction is characterized by the presence of a political element; a sanction is a mandatory element of a legal norm that provides for the type and extent of state provision of the legal norms disposition that contains the final assessment. Although the sanction can be characterized as a reaction of the state to the offense, it should still be defined as a measure of responsibility, since the reaction of the state includes other coercive measures.
 • Документ
  Земельне право України : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Борденюк, Ольга Василівна; Борденюк, О. В.; Борденюк, Ольга Васильевна; Bordeniuk, Olha V.; Демчук, Тетяна Ігорівна; Демчук, Т. І.; Демчук, Татьяна Игоревна; Demchuk, Tetiana I.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право» та викладачів закладів вищої освіти. У даному посібнику представлені теми лекційних занять, плани практичних занять, ситуаційні завдання, для вирішення яких студенти повинні використовувати набуті теоретичні знання з дисципліни «Земельне право України» у поєднанні з нормами законодавства України.
 • Документ
  Екологічне право : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Демчук, Тетяна Ігорівна; Демчук, Т. І.; Демчук, Татьяна Игоревна; Demchuk, Tetiana I.; Борденюк, Ольга Василівна; Борденюк, О. В.; Борденюк, Ольга Васильевна; Bordeniuk, Olha V.; Шелудяков, Роман Сергійович; Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Роман Сергеевич; Sheludiakov, Roman S.
  У навчально-методичному посібнику «Екологічне право» містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Екологічне право» відповідно до навчальної програми студентів Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія». У посібнику подаються тематика та основи лекційних занять, плани семінарських занять з практичними завданнями, які можуть бути використані для аудиторної та самостійної роботи студентів. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до семінарських (практичних) занять, заліку, іспиту. Для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Цивільний процес (загальна частина) : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Факас, Ілона Борисівна; Факас, І. Б.; Факас, Илона Борисовна; Fakas, Ilona B.; Борденюк, Ольга Василівна; Борденюк, О. В.; Борденюк, Ольга Васильевна; Bordeniuk, Olha V.; Шелудяков, Роман Сергійович; Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Роман Сергеевич; Sheludiakov, Roman S.
  У даному посібнику розкрито зміст навчальної дисципліни «Цивільний процес (загальна частина)». Матеріал викладено на основі його розподілу на окремі складові частини, які включають: плани лекційних і семінарських занять, теми рефератів, список рекомендованої літератури для більш поглибленого вивчення матеріалу, додатки. Для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Органи державної влади як суб’єкти земельних правовідносин у сфері надання прав на землю
  (Одеса : Гельветика, 2020) Борденюк, Ольга Василівна; Борденюк, О. В.; Борденюк, Ольга Васильевна; Bordeniuk, Olha V.
 • Документ
  Правова охорона земель трубопровідного транспорту в Україні
  (Одеса : Юридична література, 2013) Борденюк, О. В.; Bordenyuk, O. V.
  Проведено дослідження передбачених чинним законодавством заходів правової охорони земель трубопровідного транспорту. Встановлено, що магістральні трубопроводи є небезпечними виробничими об’єктами, які негативно впливають на стан земель. Визначено основні екологічні ризики господарської діяльності підприємств трубопровідного транспорту.