Григор’єва Тетяна Ігорівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 21
 • Документ
  Чисельні методи : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія»
  (Одеса, 2023) Григор’єва Тетяна Ігорівна
  Методичні рекомендації для курсу «Чисельні методи» призначені для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». Методичні рекомендації розроблені відповідно навчального плану. Матеріали складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для здобувачів Фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету.
 • Документ
  Чисельні методи : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів
  (Одеса, 2024) Стрелковська Ірина Вікторівна; Григор’єва Тетяна Ігорівна; Горбачов Віктор Едуардович
  Методичні рекомендації з курсу «Чисельні методи» розроблено відповідно до навчального плану. Матеріали складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Призначено для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук Міжнародного гуманітарного університету.
 • Документ
  Теорія ймовірностей та математична статистика : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія»
  (Одеса, 2023) Григор’єва Тетяна Ігорівна
  Методичні рекомендації для курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика» призначені для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». Методичні рекомендації розроблені відповідно навчального плану. Матеріали складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для здобувачів Фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету.
 • Документ
  Дискретна математика : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія»
  (Одеса, 2023) Григор’єва Тетяна Ігорівна
  Методичні рекомендації для курсу «Дискретна математика» призначені для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». Методичні рекомендації розроблені відповідно навчального плану. Матеріали складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для здобувачів Фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету.
 • Документ
  Вступ до фаху. Електроніка, автоматизація та електронні комунікації : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів
  (Одеса, 2024) Григор’єва Тетяна Ігорівна; Мазур Ганна Дмитрівна; Вакарчук Анна Олександрівна
  Методичні рекомендації з курсу «Вступ до фаху. Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» розроблено відповідно до навчального плану. Матеріали складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Призначено для студентів факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук Міжнародного гуманітарного університету, які на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти вивчають галузь знань - «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації».
 • Документ
  Вища математика : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія»
  (Одеса, 2023) Григор’єва Т. І.; Григор’єва Тетяна Ігорівна
  Методичні рекомендації для курсу «Вища математика» призначені для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». Методичні рекомендації розроблені відповідно навчального плану. Матеріали складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для здобувачів Фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету.
 • Документ
  Tenzor Methods in Cyber Security
  (Springer Nature Switzerland AG, 2023) Григор’єва Тетяна Ігорівна; Hryhorieva, Tetiana I.; Grygoryeva Tetyana; Йона Лариса Григорівна; Йона, Л. Г.; Yona Larysa; Mazur Anna; Мазур Ганна Дмитрівна
  The development of information technology and intensive use of the Internet has revealed problems related to information security. The issues of protecting information transmitted through communication channels and requiring long-term storage become relevant; the need for authentication procedures for users and messages; improving system performance and reliability. Various tasks ofmodern information security are solvedwith the help of cryptographic protocols. Various sections of higher mathematics are successfully used in information protection tasks. In this article to increase the effectiveness of information protection means, it is proposed to use such a mathematical apparatus as tensor analysis. The possibility of using tensor methods in solving various problems of cryptographic protection of information is shown. As a result of tensor analysis operations, this article shows the possibility of encrypting messages and decrypting cryptograms. The possibility of using tensor analysis in the construction of hash functions is shown additionally. In order to increase the effectiveness of means of protecting confidential information, it is proposed to encrypt messages using tensor analysis operations. At the same time, there is an increase in the speed of the process of ensuring the protection of confidential information in the implementation of document flow.
 • Документ
  Управління проектами і якістю програмних систем : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів
  (Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2023) Приходько, Сергій Борисович; Григор’єва, Тетяна Ігорівна; Стрелковська, Ірина Вікторівна
  Методичні рекомендації з курсу «Управління проектами і якістю програмних систем» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для студентів факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук Міжнародного гуманітарного університету, які в магістратурі вивчають галузь знань - «Інформаційні технології». Вивчення дисципліни «Управління проектами і якістю програмних систем» сприятиме залученню здобувачів до науково-дослідницької діяльності та підготовки ними публікацій, кваліфікаційних й інших наукових робіт. Вивчення дисципліни "Управління проектами і якістю програмних систем" допоможе студентам зрозуміти як обирати методологію розробки програмного забеспечення, шо найкраще відповідає потребам конкретного проекту, і як впроваджувати її в дію. Студенти дізнаються про методи тестування, метрики якості та принципи підвищення якості програмного забеспечення. Студенти зможуть ознайомитися з ключовими принципами управління проектами, такими як визначення цілей проекту, розробка графіків, управління ресурсами та командою, ризиками та звітністю. Вони зможуть навчитися створювати плани проекту, визначати завдання та виконувати їх.
 • Документ
  Реінжинірінг та оптимізація програмних систем : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів
  (Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2023) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Приходько, Сергій Борисович; Григор’єва, Тетяна Ігорівна
  Методичні рекомендації з курсу «Реінжинірінг та оптимізація програмних систем» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для студентів факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук Міжнародного гуманітарного університету, які в магістратурі вивчають галузь знань - «Інформаційні технології». Вивчення дисципліни «Реінжинірінг та оптимізація програмних систем» допоможе студентам зрозуміти принципи та методи реінжинірінгу програмних систем, інструменти та технології, що використовуються для аналізу, оцінки та покращення програмних систем, процеси оптимізації програмних систем з метою підвищення їх продуктивності, швидкості та надійності, а також сприятиме залученню здобувачів до науково- дослідницької діяльності та підготовки ними публікацій, кваліфікаційних й інших наукових робіт.
 • Документ
  Математичні методи в наукових дослідженнях : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів
  (Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2023) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Григор’єва, Тетяна Ігорівна
  Методичні рекомендації з курсу «Математичні методи в наукових дослідженнях» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для студентів факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук Міжнародного гуманітарного університету, які в магістратурі вивчають галузь знань - «Інформаційні технології». Вивчення дисципліни «Математичні методи в наукових дослідженнях» сприятиме залученню здобувачів до науково-дослідницької діяльності та підготовки ними публікацій, кваліфікаційних й інших наукових робіт.
 • Документ
  Обслуживание самоподобного трафика в СМ О G/M/1 с распределением Вейбулла
  (2018) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Григор’єва, Тетяна Ігорівна; Соловська, Ірина Миколаївна; Solovska, Iryna M.; Григор’єва, Т. І.; Hryhorieva, Tetiana I.
  Рассмотрена система массового обслуживания G/M/1, которая моделирует обслуживание са­ моподобного трафика базовой станцией NodeB (e-NodeB) сети мобильного оператора. Характерной осо­ бенностью нахождения характеристик качества QoS самоподобного трафика, описываемого распределе­ нием Вейбулла, является решение, основанное на преобразовании Лапласа-Стилтьеса. Найдено преобра­ зование Лапласа для бесконечного числа слагаемых при условии использования распределения Вейбулла. Показано, что этот ряд равномерно сходится в некоторой области сходимости. Получены следующие ха­ рактеристики качества обслуживания самоподобного трафика QoS: значения среднего времени ожидания заявки в СМО, среднего количества заявок в очереди СМО и средней длины очереди заявок. Результаты на этапе частотно-территориального планирования, проектирования и дальнейшей эксплуатации сетей 3G/UMTS и 4G/LTE позволяют учитывать реальные значения трафика, обслуживаемого базовой станцией NodeB (e-NodeB) для их оптимального распределения на обслуживаемой территории.
 • Документ
  Захист конфіденційної інформації шляхом шифрування на основі тензорних методів
  (Одеса : Бондаренко М. О., 2023-07-17) Григор’єва, Тетяна Ігорівна; Григор’єва, Т. І.; Hryhorieva, Tetiana I.; Йона, Л. Г.; Йона, Лариса Григорівна; Yona, Larysa H.; Мазур, Г. Д.; Мазур, Ганна Дмитрівна; Mazur, Hanna D.; Кравченко, І. А.
  Для забезпечення захисту основних властивостей інформації, а саме конфіденційності, цілісності та доступності, а також для прискорення процесу шифрування, з ціллю підвищення ефективності засобів захисту конфіденційної інформації, пропонується здійснювати шифрування повідомлення за допомогою операцій тензорного аналізу.
 • Документ
  Порівняльний аналіз протоколів передачі даних автоматизованих систем управління в низькошвидкісних мережах зв’язку
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Золотухін, Р. В.; Григор’єва, Тетяна Ігорівна; Григор’єва, Т. І.
  При створенні автоматизованих систем управління в низькошвидкісних мережах зв’язку критично важливою задачею є організація взаємодії та передачі інформації між вузлами системи. У мережах IoT для обміну даними в низькошвидкісних мережах широко застосовуються алгоритми та протоколи технології «publish-subscribe». Для роботи в мережах на базі УКХ радіостанцій було створено протокол JDSS стандарту STANAG 4677. В роботі проведено порівняльний аналіз протоколів JDSS, MQTT та DDS щодо їх використання для побудови автоматизованих систем управління з активним переміщенням користувачів низової ланки управління в низькошвидкісних мережах зв’язку на базі УКХ радіостанцій. Проведено аналіз можливості забезпечення автентифікації, шифрування, захисту даних, стискання даних та реалізації контролю доступу протоколів JDSS, MQTT та DDS.
 • Документ
  Математика в сучасних ІТ - задачах
  (Львів – Торунь : Liha - Pres, 2022) Клімішина, Ірина Вікторівна; Клімішина, І. В.; Григор’єва, Т. І.; Григор’єва, Тетяна Ігорівна
 • Документ
  Узагальнена модель оцінки показників функціонування низькошвидкісних мереж зв`язку автоматизованих систем управління
  (2022) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Золотухін, Р. В.; Григор’єва, Тетяна Ігорівна; Григор’єва, Т. І.
  При проектуванні системи зв’язку для автоматизованих систем управління державного рівня в низькошвидкісних мережах зв’язку на базі ультракороткохвильових радіостанцій основною проблемою є обґрунтований вибір необхідного телекомунікаційного обладнання для побудови мереж зв’язку з необхідними функціональними характеристиками для забезпечення доступності сервісів. В роботі проводиться аналіз концепції використання протоколів JDSS та NFFI, трьохрівневої ієрархічної моделі компанії Cisco та узагальненої організаційної структури системи зв’язку підрозділу низової ланки управління. На основі проведеного аналізу запропоновано узагальнену архітектуру АСУ низової ланки управління в низькошвидкісних мережах зв’язку на базі УКХ радіостанцій, що складається з трьох основних рівнів: рівня доступу, рівня взаємодії та рівня керування. Показники трафіку в низькошвидкісних мережах зв’язку на базі УКХ радіостанцій та підвищенні вимоги до передачі інформації в АСУ тактичної ланки управління призводить до неможливості використання існуючих моделей щодо оцінки показників функціонування в низькошвидкісних мережах зв’язку АСУ. В роботі запропоновано узагальнену модель показників функціонування мережі зв’язку АСУ, обчислено ймовірності обслуговування та ймовірність відмови в обслуговуванні кожного рівня узагальненої архітектури АСУ.
 • Документ
  Дослідження статистичних характеристики випадкових величин : Методичні вказівки та варіанти комплексного завдання для студентів другого курсу всіх спеціальностей
  (Одеса, 2008) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Яковчук, О. П.; Соколов, Л. І.; Григор’єва, Т. І.
  Наведені методичні вказівки містять зразки розв’язків завдань та варіанти комплексного завдання з елементів математичної статистики, які були запропоновані проф. Г.В. Піддубним. Методичні вказівки призначені для студентів усіх спеціальностей, що вивчають курс вищої математики.
 • Документ
  Розрахункові завдання з вищої математики. Модуль № 3. Інтегральне числення. Модуль № 4. Диференціальні рівняння та ряди : Методичні вказівки та варіанти комплексного індивідуального завдання для студентів першого курсу денної форми навчання всіх напрямків
  (Одеса, 2007) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Буслаєв, Анатолій Григорович; Буслаєв, А. Г.; Григор’єва, Т. І.; Вишневська, В. М.; Харсун, О. М.
  Запропоновані методичні вказівки містять варіанти комплексних індивідуальних завдань для студентів першого курсу з таких залікових модулів: Модуль № 3. Інтегральне числення. Модуль № 4. Диференціальні рівняння та ряди. Номери задач позначені двома індексами, перший з яких – номер розділу, другий – номер задачі, № – номер індивідуального завдання, що співпадає з порядковим номером студента по журналу академічної групи. Розв’язок подібних задач, а також розрахункові формули можна знайти у списку рекомендованої літератури. Запропоновані методичні вказівки можуть бути використані також на практичних заняттях з вищої математики.
 • Документ
  Розрахункові завдання з вищої математики. Модуль № 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія Модуль № 2. Диференціальне числення : Методичні вказівки та варіанти комплексного індивідуального завдання для студентів першого курсу денної форми навчання всіх напрямків
  (Одеса, 2007) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Буслаєв, Анатолій Григорович; Буслаєв, А. Г.; Вишневська, В. М.; Григор’єва, Т. І.
  Запропоновані методичні вказівки містять варіанти комплексних індивідуальних завдань для студентів першого курсу з таких залікових модулів: модуль № 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія; модуль № 2. Диференціальне числення. Номера задач позначені двома індексами, перший з яких – номер розділу, другий – номер задачі, № – номер індивідуального завдання, що співпадає з порядковим номером студента по журналу академічної групи. Розв’язок подібних задач, а також розрахункові формули можна знайти у списку рекомендованої літератури. Запропоновані вказівки можуть бути використані також на практичних заняттях з вищої математики і при виконанні лабораторних робіт.
 • Документ
  Розрахункові завдання з дискретної математики. Модуль №7. Дискретна математика: теорія множин, математична логіка, графи, теорія чисел, алгебраїчні структури : Методичні вказівки та варіанти комплексного індивідуального завдання для студентів першого курсу денної форми навчання всіх напрямків
  (Одеса, 2008) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Буслаєв, Анатолій Григорович; Буслаєв, А. Г.; Харсун, О. М.; Пашкова, Т. Л.; Баранов, М. І.; Григор’єва, Т. І.; Вишневська, В. М.; Тарасенко, І. В.; Кольцова, Л. Л.
  Запропоновані методичні вказівки містять варіанти комплексних індивідуальних завдань для студентів першого курсу із залікового модуля № 7: Теорія множин. Математична логіка. Графи. Теорія чисел. Алгебраїчні структури. Номера задач позначені двома індексами, перший з яких – номер розділу, другий – номер задачі, № – номер індивідуального завдання, що співпадає з порядковим номером студента по журналу академічної групи. Розв’язок подібних задач, а також розрахункові формули можна знайти у «Практичних заняттях» з Модуля 3 7 а також в списку рекомендованої літератури. Запропоновані вказівки можуть бути використані також на практичних заняттях з вищої математики і при виконанні лабораторних робіт.