Крюкова Марина Анатоліївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 10 з 10
 • Документ
  Some aspects of the psychological well-being of the students in a modern educational space
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Kurova, Anastasiia; Курова, Анастасія Володимирівна; Курова, А. В.; Курова, Анастасия Владимировна; Kurova, Anastasiia V.; Kriukova, Marina; Крюкова, Марина Анатоліївна; Крюкова, М. А.; Крюкова, Марина Анатольевна; Kriukova, Maryna A.
 • Документ
  Патопсихологія : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Крюкова, Марина Анатоліївна; Крюкова, М. А.; Крюкова, Марина Анатольевна; Kriukova, Maryna A.; Курова, Анастасія Володимирівна; Курова, А. В.; Курова, Анастасия Владимировна; Kurova, Anastasiia V.
  Навчально-методичний посібник з курсу «Патопсихологія» розроблено відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до заліку, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Дисципліна «Патопсихологія» спрямована на забезпечення майбутніх психологів теоретичними знаннями та практичними уміннями з основ патопсихології та здатність застосовувати на практиці патопсихологічний діагностичний інструментарій. Матеріали призначені для студентів факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальностями «соціологія», «психологія» та «політологія».
 • Документ
  Диференціальна психологія : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Крюкова, Марина Анатоліївна; Крюкова, М. А.; Крюкова, Марина Анатольевна; Kriukova, Maryna A.
  Навчально-методичний посібник з курсу «Диференціальна психологія» розроблено відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до іспиту, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Дисципліна «Диференціальна психологія» ознайомить студентів з основними підходами та теоретичними концепціями щодо походження індивідуальних відмінностей, допоможе отримати практичні уміння з метою ефективного їх застосування в практичній діяльності, що сприяє формуванню професійної компетентності щодо використання психологічних знань у майбутній професії. Матеріали призначені для студентів факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальностями «соціологія», «психологія» та «політологія».
 • Документ
  Судово-психологічна експертиза
  (Одеса : Фенікс, 2021) Крюкова, Марина Анатоліївна; Єлховський, І. В.
  Навчально-методичний посібник з курсу Судово-психологічної експертизи розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до заліку, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Судово-психологічна експертиза» допоможе здобувачам вищої освіти у розв'язанні низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та практичних вмінь з предмету, формами, методами і засобами актуалізації отриманих знань, закономірностями їхнього професійного застосування. Матеріали призначені для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «психологія».
 • Документ
  Порівняльна психологія (зоопсихологія)
  (Одеса : Фенікс, 2021) Крюкова, Марина Анатоліївна; Kriukova, Maryna A.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Порівняльна психологія (зоопсихологія)» розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до заліку, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Порівняльна психологія (зоопсихологія)» допоможе здобувачам вищої освіти у розв'язанні низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та практичних вмінь з предмету, формами, методами і засобами актуалізації отриманих знань, закономірностями їхнього професійного застосування. Матеріали призначені для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «психологія».
 • Документ
  Загальна психологія : навчально–методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Курова, Анастасія Володимирівна; Крюкова, Марина Анатоліївна
  Навчально-методичний посібник з курсу «Загальна психологія» розроблений як вступ до спеціальності для студентів І курсу відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, питань до практичних занять, питання для підготовки до заліку, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Дисципліна «Загальна психологія» ознайомить студентів з основними термінами, підходами, теоретичними концепціями та поняттями стосовно сутності дисципліни загальної психології, допоможе отримати теоретичні знання та практичні уміння з метою ефективного їх застосування в практичній діяльності, на роботі, в тому числі в соціальних службах, у сфері освіти або у силових правоохоронних органах, що сприяє формуванню професійної самосвідомості щодо використання психологічних знань у майбутній професії. Матеріали призначені для студентів факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальностями «соціологія», «психологія» та «політологія».
 • Документ
  Практикум з психотерапії та психокорекції
  (Одеса : Фенікс, 2020) Крюкова, Марина Анатоліївна; Крюкова, М. А.; Крюкова, Марина Анатольевна; Kriukova, Maryna A.; Лісовенко, Анна Федорівна; Лісовенко, А. Ф.; Лисовенко, Анна Федоровна; Lisovenko, Anna F.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Практикум з психотерапії та психокорекції» розроблено в допомогу до самостійної роботи здобувачів вищої освіти та відповідно до навчального плану; він складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій щодо проведення практичних занять, підготовки до іспиту, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Практикум з психотерапії та психокорекції» допоможе здобувачам вищої освіти у розв'язанні низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань і практичних вмінь з предмету, формами, методами і засобами актуалізації отриманих знань, закономірностями їхнього професійного застосування. Матеріали призначено для здобувачів вищої освіти ступеня магістра факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «Психологія».
 • Документ
  Теоретико-методологічні проблеми психології
  (Одеса : Фенікс, 2020) Крюкова, Марина Анатоліївна; Крюкова, М. А.; Крюкова, Марина Анатольевна; Kriukova, Maryna A.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Теоретико-методологічні проблеми психології» розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до іспиту, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми психології» допоможе здобувачам вищої освіти у розв'язанні низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та практичних вмінь з предмету, формами, методами і засобами актуалізації отриманих знань, закономірностями їхнього професійного застосування. Матеріали призначені для здобувачів вищої освіти ступеня магістра факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «психологія».
 • Документ
  Онтогенетичні аспекти формування правової самосвідомості молоді
  (Одеса : Гельветика, 2020) Крюкова, Марина Анатоліївна; Крюкова, Марина Анатольевна; Крюкова, М. А.; Kriukova, Maryna A.; Курова, Анастасія Володимирівна; Курова, А. В.; Курова, Анастасия Владимировна; Kurova, Anastasiia V.
 • Документ
  Етнопсихологія : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2020) Крюкова, М. А.; Форманюк, Ю. В.
  Навчально-методичний посібник з курсу «Етнопсихологія» розроблено в допомогу до самостійної роботи відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до заліку, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Дисципліна «Етнопсихологія» ознайомить здобувачів вищої освіти ступеня магістра з основними підходами, теоретичними концепціями етнопсихології, отримати практичні уміння з метою ефективного їх застосування в практичній діяльності, що сприяє формуванню професійної самосвідомості щодо використання психологічних знань у майбутній професії. Матеріали призначені для здобувачів вищої освіти ступеня магістра факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «психологія».