Шелудяков Роман Сергійович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 9 з 9
 • Документ
  Специфіка трудової діяльності працівників поліції
  (ВД "Гельветика", 2019) Шелудяков, Роман Сергійович; Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Роман Сергеевич; Sheludiakov, Roman S.
 • Документ
  Основи цивільного судочинства : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Факас, Ілона Борисівна; Факас, І. Б.; Факас, Илона Борисовна; Fakas, Ilona B.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Шелудяков, Роман Сергійович; Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Роман Сергеевич; Sheludiakov, Roman S.
  У даному посібнику розкрито зміст навчальної дисципліни «Основи цивільного судочинства». Матеріал викладено на основі його розподілу на окремі складові частини, які включають: плани лекційних і семінарських занять, теми рефератів, список рекомендованої літератури для більш поглибленого вивчення матеріалу, додатки. Для студентів та викладацького складу Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Екологічне право : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Демчук, Тетяна Ігорівна; Демчук, Т. І.; Демчук, Татьяна Игоревна; Demchuk, Tetiana I.; Борденюк, Ольга Василівна; Борденюк, О. В.; Борденюк, Ольга Васильевна; Bordeniuk, Olha V.; Шелудяков, Роман Сергійович; Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Роман Сергеевич; Sheludiakov, Roman S.
  У навчально-методичному посібнику «Екологічне право» містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Екологічне право» відповідно до навчальної програми студентів Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія». У посібнику подаються тематика та основи лекційних занять, плани семінарських занять з практичними завданнями, які можуть бути використані для аудиторної та самостійної роботи студентів. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до семінарських (практичних) занять, заліку, іспиту. Для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Цивільний процес (загальна частина) : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Факас, Ілона Борисівна; Факас, І. Б.; Факас, Илона Борисовна; Fakas, Ilona B.; Борденюк, Ольга Василівна; Борденюк, О. В.; Борденюк, Ольга Васильевна; Bordeniuk, Olha V.; Шелудяков, Роман Сергійович; Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Роман Сергеевич; Sheludiakov, Roman S.
  У даному посібнику розкрито зміст навчальної дисципліни «Цивільний процес (загальна частина)». Матеріал викладено на основі його розподілу на окремі складові частини, які включають: плани лекційних і семінарських занять, теми рефератів, список рекомендованої літератури для більш поглибленого вивчення матеріалу, додатки. Для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Human dimension and environmental human rights in the international system of the environmental protection
  (Scientific Association for Research and Strategic Studies Aalborg Academy of Sciences : Denmark, 2020) Радзівілл, Олександр Анатолійович; Радзівілл, О. А.; Радзивилл, Александр Анатольевич; Radzivill, Oleksandr A.; Богомазова, Ірина Олександрівна; Богомазова, І. О.; Богомазова, Ирина Александровна; Bohomazova, Iryna O.; Ярошенко, Ірина Станіславівна; Ярошенко, І. С.; Ярошенко, Ирина Станиславовна; Yaroshenko, Iryna S.; Шелудяков, Роман Сергійович; Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Роман Сергеевич; Sheludiakov, Roman S.; Варава, Ірина Павлівна; Варава, І. П.; Варава, Ирина Павловна; Varava, Iryna P.
  The purpose of this research is to identify the patterns and current trends in the formation of human consciousness and environmental human rights in the process of modernizing world civil society in order to form a single international environmental protection system. An important component of the new worldview should also be the noospheric thinking, the main motive of which is the responsible attitude of man towards the future of the planet on the basis of awareness of both the destructive possibilities of modern humanity and the conditionality of its existence for the preservation of a healthy environment. Taking into account the drawbacks of the formation of international law on the basis of exclusively interstate agreements, international law, at the present stage, should actively involve various social groups, social movements, representatives of territorial communities and other subjects of private law relations in making valid decisions, activating their influence on humanization and socialization of activities of the governments, and for states – to develop recommendations for building a new style of relations with their citizens in order to build a single international system of the environment protection.
 • Документ
  Ґенеза міжнародно-правового регулювання повітряних перевезень
  (Одеса: Фенікс, 2017) Шелудяков, Роман Сергійович; Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Роман Сергеевич; Sheludiakov, Roman S.
  У статті досліджено історичний розвиток міжнародно-правових засад повітряних перевезень. Визначено, що систему міжнародних угод у сфері повітряних перевезень складають дві підсистеми: публічно- та приватно-правова. Також зазначається, що сьогодні у світі існують два різних правових режими міжнародних повітряних перевезень: 1) відповідно до Монреальської конвенції 1999 р., країнами-учасницями якої є переважна більшість провідних держав; 2) відповідно до Варшавської системи, що продовжує діяти при перевезеннях між країнами, які беруть участь в угодах, що складають цю систему.
 • Документ
  Обмеження відповідальності перевізника при змішаних перевезеннях: міжнародно-правовий аспект
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Р. С.; Sheludiakov, Roman S.
  У статті досліджується сучасне міжнародно-правове забезпечення обмеження відповідальності перевізника при змішаних перевезеннях. Відзначається, що сьогодні єдиним прийнятим міжнародними інституціями документом, що визначає обмеження відповідальності перевізника (а точніше – оператора змішаного перевезення) при міжнародних змішаних перевезеннях, є Правила ЮНКТАД/МТП щодо документів змішаних перевезень. Але, зважаючи на необов’язковість цих Правил, а також на те, що вони не охоплюють ту частину змішаних перевезень, що виконується морським транспортом та ненабуття чинності Роттердамськими правилами, нагальність вироблення єдиного міжнародно погодженого та підтриманого державами документа щодо змішаних перевезень досі стоїть на порядку денному та потребує свого вирішення.
 • Документ
  Сертифікація персоналу рибальських суден: міжнародні стандарти та імплементація в Україні
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017) Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Р. С.; Sheludiakov, Roman S.
  У статті розкриваються деякі аспекти імплементації міжнародних стандартів сертифікації персоналу рибальських суден, закріплених у Міжнародній конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу рибальських суден та несення вахти 1995 року та у Міжнародній конвенції про стандарти підготовки, дипломування моряків та несення вахти 1978 р. Автором, зокрема, зазначається про недосконалість нормотворчої техніки актів впровадження норм цих конвенцій у національне українське законодавство. Також доведена відсутність остаточної редакції назв зазначених конвенцій українською мовою через неможливість належного перекладу англійського слова «certification».
 • Документ
  Міжнародно-правові основи використання електронних документів в договірних відносинах
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017) Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Р. С.; Sheludiakov, R. S.
  У статті досліджено основні міжнародно-правові угоди у сфері використання електронних документів в договірних відносинах. Зазначається, що більшість з досліджених актів мають декларативне спрямування або закріплюють лише загальні принципи певних правовідносин у мережі Інтернет. Це пов’язано з послідовним та досить обережним вдосконаленням правових норм в розглянутій сфері. Відзначено, що стрімкий процес уніфікації правил про використання електронної документації в торговельному обігу розпочався у 2000-х роках, що збіглося зі всесвітнім розвитком то охопленням всієї планети мережею Інтернет.