Степанець Юрій Леонідович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 6 з 6
 • Документ
  Договір надання концертних послуг в контексті чинного цивільного законодавства України
  (Одеса : Фенікс, 2019) Степанець, Юрій Леонідович; Степанець, Ю. Л.; Stepanets, Yurii L.
 • Документ
  Show business contracts: civil legal analysis of ukraine legislation with international application experience
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, В. К.; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshyna, Vladlena K.; Шилін, Денис Вікторович; Шилін, Д. В.; Шилин, Денис Викторович; Shylin, Denys V.; Черемнова, Антоніна Іванівна; Черемнова, А. І.; Черемнова, Антонина Ивановна; Cheremnova, Antonina I.; Притуляк, Валерій Миколайович; Притуляк, В. М.; Притуляк, Валерий Николаевич; Prytuliak, Valerii M.; Степанець, Юрій Леонідович; Степанець, Ю. Л.; Степанец, Юрий Леонидович; Stepanets, Yurii L.
  The scientific novelty of the article is the need to regulate the issue of contracting in the sphere of show business in Ukraine. The object of the study of this article is the civil legal relationship arising from the conclusion of a contract in the field of show business. The following research methods were used in the study: analysis, synthesis, induction, deduction, etc. The article analyzes the legislation of Ukraine and the foreign experience in the field of conclusion a contract in the sphere of show business. The authors concluded contracts that mediate contractual interconnectios in the sphere of show business are characteristic of mixed (atypical) contracts, because often enough for the regulation of certain relations, the parties do not have separately regulated civil legal structures, stipulated by the current civil law of Ukraine. Moreover, the activities of the parties in the performance of their obligations under the contract are characterized by a high level of risk because it is very difficult to predict the success of a particular project in show business.
 • Документ
  Правова природа татуювання як нетипового об’єкта авторського права
  (Одеса : Фенікс, 2021) Степанець, Юрій Леонідович; Stepanets, Yurii L.
 • Документ
  Музичний твір як об’єкт авторського права: поняття, ознаки та проблемні аспекти цивільно-правового регулювання в Україні
  (Одеса : Гельветика, 2021) Степанець, Юрій Леонідович; Степанець, Ю. Л.; Stepanets, Yurii L.
  У статті досліджуються загальні положення про музичний твір як одного з видів у системі об’єктів авторського права, передбаченого нормами права інтелектуальної власності за ЦК України та Законом України «Про авторське право і суміжні права». Здійснюється аналіз норм чинного цивільного законодавства України щодо визначення ознак музичного твору й формулюється його поняття. Публікація актуалізує питання музичного твору як одного з найбільш затребуваних видів об’єктів авторських прав, який, безспірно, став цінним продуктом діяльності людини не тільки з моральної, духовної, а і з економічної точки зору. Виявлено, що невеликий досвід реалізації авторського права в Україні дав змогу визначити його основні переваги й недоліки, виправлення яких є важливим завданням законодавця для ефективної роботи всього інституту. З’ясовано, що одним із проблемних аспектів правового регулювання в музичній індустрії є взаємини між автором-виконавцем і звукозаписуючою компанією (лейблом), оскільки контракти між лейблом та автором музичних творів найчастіше містять складні умови і складаються таким чином, що пересічна людина без спеціальної юридичної освіти може не врахувати всі нюанси. Це призводить до того, що договір укладається на невигідних для виконавця умовах. Узагальнюються наукові дослідження, у яких аналізуються схожі відносини. Розглядаються основні проблеми чинного законодавства щодо результатів інтелектуальної діяльності в галузі музики на сучасному етапі, висвітлюються проблемні аспекти правового регулювання особливостей суб’єктного складу авторів музичних творів і взаємин між автором-виконавцем і звукозаписуючою компанією (лейблом), проблеми правової охорони ф захисту авторських прав. Зроблено висновок, що чинні норми цивільного права є занадто загальними й не враховують усіх нюансів і складнощів організації музичної індустрії в умовах розвитку музичного бізнесу й нових технологій в Україні і світі. На основі системного аналізу положень нормативно-правових актів і їх практичного застосування внесено пропозиції щодо вдосконалення законодавства України в цій сфері. Доводиться необхідність залучення для вдосконалення чинної нормативної бази у сфері шоу-бізнесу, зокрема в розрізі питання щодо музичного твору, не тільки фахівців у галузі права, а й людей, обізнаних, і тих, які безпосередньо беруть участь в організації музичної індустрії.
 • Документ
  Деякі особливості цивільно-правового регулювання та використання реклами як об’єкта авторського права
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Степанець, Юрій Леонідович; Stepanets, Yurii L.
 • Документ
  Поняття музичного твору як об’єкта авторського права та проблемні аспекти цивільно-правового регулювання відносин у сфері шоу-бізнесу
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Степанець, Юрій Леонідович; Степанець, Ю. Л.; Степанец, Юрий Леонидович; Stepanets, Yurii L.