Батан Юрій Дмитрович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 45
 • Документ
  Запобіжне призначення парламентського права у контексті людиноцентризму
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Батан, Юрій Дмитрович; Батан, Ю. Д.; Batan, Yurii D.
 • Документ
  Конституційне право : навчальний посібник
  (Національний університет "Одеська юридична академія"; Фенікс, 2023) Терлецький, Д.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Terletskyi, Dmytro S.; Афанасьєва, М.; Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Afanasieva, Mariana V.; Батан, Юрій Дмитрович; Batan, Yurii D.; Бальцій, Юрій Юрійович; Baltsii, Yurii Yu.; Бальцій, Ю. Ю; Батан, Ю. Д.; Волкова, Дарія Євгенівна; Volkova, Dariya; Єзеров, А. А.; Єзеров, Альберт Анатолійович; Yezerov, Albert А.; Крусян, А.; Крусян, Анжеліка Романівна; Krusian, Anzhelika R.; Кулі-Іванченко, К.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н.; Mishyna, Natalia; Олькіна, О.; Олькіна, Олена Володимирівна; Olkina, Olena V.; Панасюк, В.; Панасюк, Віта Миколаївна
  Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальностями 081 – «Право», та 293 – «Міжнародне право». Систему конституційного права викладено на засадах її багатоаспектності, що цілком виправдано у зв’язку з об’єктивністю існування багатьох рівнів зазначеної системи. До змісту навчального посібника включено складники, які засвідчують на- укові напрацювання кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Конституційне право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Терлецький, Дмитро Сергійович; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Батан, Юрій Дмитрович; Бальцій, Юрій Юрійович; Волкова, Дарія Євгенівна; Єзеров, Альберт Анатолійович; Крусян, Анжеліка Романівна; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Мішина, Наталя Вікторівна; Олькіна, Олена Володимирівна; Панасюк, Віта Миколаївна
  Посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальностями 081 – «Право» та 293 – «Міжнародне право». Систему конституційного права викладено на засадах її багатоаспектності, що цілком виправдано у зв’язку з об’єктивністю існування багатьох рівнів зазначеної системи. До змісту посібника включено складники, які засвідчують наукові напрацювання кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Порівняльне виборче право : навч.-метод. посібник
  (Одеса, 2022) Батан, Юрій Дмитрович
 • Документ
  Порівняльне конституційне право : навч.-метод. посібник
  (Одеса, 2022) Батан, Юрій Дмитрович
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державнихосвітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищоїосвіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 293 «Міжнародне право» та спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Права людини в порівняльному вимірі : методичні рекомендації
  (Одеса : Фенікс, 2022) Терлецький, Дмитро Сергійович; Терлецький, Д. С.; Terletskyi, Dmytro S.; Батан, Юрій Дмитрович; Batan, Yurii D.; Батан, Ю. Д.
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 293 «Міжнародне право».
 • Документ
  Публічно-правова тестологія : методичні рекомендації
  (Одеса : Фенікс, 2022) Батан, Юрій Дмитрович; Batan, Yurii D.; Батан, Ю. Д.
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 293 «Міжнародне право» та спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Превентивний механізм дії права: потреба поділу
  (ВД "Гельветика", 2018) Батан, Юрій Дмитрович; Батан , Ю. Д.; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yurii D.; Batan, Yu. D.
 • Документ
  Криза прав людини та тест на пропорційність ( на прикладі антиcovidних обмежень )
  (Одеса : Гельветика, 2020) Батан, Юрій Дмитрович
  У статті охарактеризовано кризу прав людини на прикладі антиковідних обмежень. З'ясовано потребу надзвичайного стану як екстраординарного правового засобу, окреслено неконституційність встановлених урядовими постановами заборон, невідповідність застосованих заходів легітимній меті, тобто проведено "тест на пропорційність".
 • Документ
  Органи місцевого самоврядування як нормотворчі запобіжники порушенням прав людини
  (ВД "Гельветика", 2019) Батан, Юрій Дмитрович; Батан , Ю. Д.; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yurii D.; Batan, Yu. D.
 • Документ
  The European Court of Human Rights as an institution with the preventive purpose
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Батан, Юрій Дмитрович; Батан , Ю. Д.; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yurii D.; Batan, Yu. D.
 • Документ
  Електронна петиція як особлива форма прямої демократії в умовах воєнного стану
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Батан, Юрій Дмитрович; Батан , Ю. Д.; Batan, Yurii D.; Шевченко, Ю. О.; Шевченко, Юлія Олександрівна; Shevchenko, Yuliia O.
 • Документ
  Конституційно-правові питання виконавчої влади : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у галузі знань 08 “Право”, спеціальність 081 “Право”
  (Одеса, 2021) Терлецький, Дмитро Сергійович; Терлецький, Д. С.; Terletskyi, Dmytro S.; Батан, Юрій Дмитрович; Батан , Ю. Д.; Batan, Yurii D.; Олькіна, Олена Володимирівна; Олькіна, О. В.; Olkina, Olena V.; Констанкевич, Юрій Зиновійович; Констанкевич, Ю. З.; Konstankevych, Yurii Z.
  Навчально-методичний посібник присвячено системному конституційно-правовому аналізу актуальних питань організації та здійснення виконавчої влади в Україні та співвіднесених з нею процесів публічного управління та адміністрування. Посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у галузі знань 08 “Право”, спеціальність 081 “Право”.
 • Документ
  Права людини в особливих правових режимах: досвід України : монографія
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика, 2022) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasieva, Mariana V.; Батан, Юрій Дмитрович; Батан , Ю. Д.; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yurii D.; Животовська, Ірина Юріївна; Животовська, І. Ю.; Животовская, Ирина Юрьевна; Zhyvotovska, Iryna Yu.; Корнієнко, Володимир Олександрович; Корнієнко, В.О.; Корниенко, Владимир Александрович; Korniienko, Volodymyr O.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кулі-Іванченко, К. К.; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Марусяк, Олександр Васильович; Марусяк, О. В.; Марусяк, Александр Васильевич; Marusiak, Oleksandr V.; Олькіна, Олена Володимирівна; Олькіна, О. В.; Олькина, Елена Владимировна; Olkina, Olena V.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Терлецький, Д. С.; Терлецкий, Дмитрий Сергеевич; Terletskyi, Dmytro S.
  Монографія підготовлена кафедрою конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія» із запрошенням експертів, науковців інших установ та організацій. Монографія є колективною науковою працею, результатом критичного переосмислення конституційно-правової дійсності та реалізації прав людини в Україні в умовах особливих правових режимів. Авторами проведено конституційно-правовий аналіз правових засад міжнародного права прав людини, міжнародного гуманітарного права, а також національної законодавчої бази та судової практики, щодо права держав вживати заходів у відступі від своїх юридичних зобов’язань у надзвичайних ситуаціях. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вишів і факультетів, юристівпрактиків, працівників державних органів і органів місцевого самоврядування, а також фахівців у галузі конституційного права, захисту прав людини.
 • Документ
  Legal responsibility for vaccination against COVID-19 in Ukraine and other countries
  (Universidad de la Amazonia, 2021) Сарибаєва, Ганна Миколаївна; Сарибаєва, Г. М.; Сарыбаева, Анна Николаевна; Sarybaieva, Hanna M.; Sarybaieva, Ganna; Громовенко, Костянтин Вікторович; Громовенко, К. В.; Громовенко, Константин Викторович; Hromovenko, Kostiantyn V.; Мінченко, Раїса Миколаївна; Мінченко, Р. М.; Минченко, Раиса Николаевна; Minchenko, Raisa M.; Батан, Юрій Дмитрович; Батан , Ю. Д.; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yurii D.; Мінченко, Дар'я Анатоліївна; Мінченко, Д. А.; Мінченко, Дарья Анатольевна; Minchenko, Daria A.
  This article analyzes the liability that may arise in case of refusal to receive a COVID-19 vaccine shot, as well as vaccination-related problems in Ukraine and worldwide. We focused on the international and Ukrainian situation regarding the COVID-19 vaccination process. We also considered the legal framework on this issue. The main task of the study was to determine whether there is a liability, including criminal liability, for refusing to receive the COVID-19 vaccine, the nuances, and the legal basis of this process. The research methodology includes general scientific and special scientific methods, such as systemic, structural, formal-legal, hermeneutic, and methods of analysis and synthesis. We found that COVID-19 vaccination is currently voluntary but not mandatory in Ukraine. At the same time, according to legal documents, vaccination against several diseases such as diphtheria, pertussis, measles, polio, tetanus, and tuberculosis is mandatory. Practically, this means that those who are subject to such preventive vaccinations may be subject to sanctions in the form of dismissal for refusing to vaccinate. Only a few foreign countries currently use mandatory COVID-19 vaccination for the entire adult population. More common is mandatory vaccination of certain categories of workers, including health workers, social workers, essential workers, civil servants, and others who are in close contact with people or whose health and well-being are of particular importance to national security.
 • Документ
  Тести у викладанні конституційного права: складання, розв’язання, обговорення
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Батан, Юрій Дмитрович
 • Документ
  Конституційна юстиція : навчально- методичний посібник
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2021) Терлецький, Дмитро Сергійович; Терлецький, Д. С.; Терлецкий, Дмитрий Сергеевич; Terletskyi, Dmytro S.; Батан, Юрій Дмитрович; Батан , Ю. Д.; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yurii D.; Запорожець, Віталій Іванович; Запорожець, В. І.; Запорожец, Виталий Иванович; Zaporozhets, Vitalii I.
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081«Право».
 • Документ
  Юридична превентологія як об’єкт публічно-правових досліджень
  (Одеса : Гельветика, 2020) Батан, Юрій Дмитрович; Батан , Ю. Д.; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yurii D.
 • Документ
  Конституційне право України : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2020) Терлецький, Дмитро Сергійович; Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Батан, Юрій Дмитрович; Бальцій, Юрій Юрійович; Волкова, Дарія Євгенівна; Єзеров, Альберт Анатолійович; Животовська, Ірина Юріївна; Крусян, Анжеліка Романівна; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Мішина, Наталя Вікторівна; Назарко, Аркадій Тимофійович; Олькіна, Олена Володимирівна; Панасюк, Віта Миколаївна
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право». Система конституційного права України викладена на засадах її багатоаспектності, що є цілком виправданим у зв’язку з об’єктивністю існування багатьох рівнів зазначеної системи. При цьому до змісту навчально-методичного посібника включені складники, які засвідчують наукові напрацювання кафедри конституційного права конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  До питання про превентивність приватного права
  (2019) Батан, Юрій Дмитрович; Batan, Yurii D.